preloader

Doğum Haritasında Babaları Nasıl Okuyabiliriz?

03.06.2024
Doğum Haritasında Babaları Nasıl Okuyabiliriz?

Yazı Boyutu:

Doğum haritasında babaları nasıl okuyabiliriz? Astrolog Nigar Bostan anlatıyor…

Doğum Haritasında Babaları Nasıl Okuyabiliriz?
Nigar Bostan

“Yaşam enerjimiz, doğal ışık kaynağı güneş, bu hayatta ne istiyorum?”, Hayattaki hedefim ne?”, “Kendimi nasıl var ediyorum?”, “Kimliğimi ortaya koyan benlik duygum yani egom bu yaşam seçiminde bana nasıl kılavuzluk edecek?” sorularına cevap veren doğum haritasındaki en önemli göstergedir. Maskülen tarafımız, mantığımız, bedensel özelliklerimiz, ruhun fiziki planda form bulduğu noktadır.

Gökyüzü aleminin bu temel prensibi, aynı zamanda dünyada varoluşumuzun temel sebebi ve bağlantısı babayı ve onunla olan ilişkimizi temsil eder. Kişinin ying ve yang özellikleri doğum haritasında ay ve güneş ile özdeşleşip, yaşamın ışıksal yönünü gözler önüne serer. Dolayısıyla, güneş baba kimliğini üstlenirken; ay annenin özelliklerini taşır.

Babadan aldığımız genleri yaşamın hangi alanında ne vurguyla kullanacağımız güneş burcumuzun şifresinde saklıdır. Romalılar güneş tanrısı olarak Apollo’yu seçmişler, onun kahin, müzisyen, savaşçı ve eğitmen özellikleriyle, yaşamı yöneten eril enerjiyi tanımlamak istemişlerdir. Bu tanımlardan yola çıkarak, kendi benliğimiz ve yaşam boyu ortaya koymak için çabaladığımız karakteristik özelliklerimizin baba figürüyle eş değer tutulması oldukça akla yakındır.

Doğum Haritasında Babaları Nasıl Okuyabiliriz?

Doğum haritasında güneşin yer aldığı burç ve yerleştiği alan (ev) hem kendimizi hem de babamızı nasıl algıladığımızı ve yaşamın hangi alanında benliğimizi ortaya koymak adına daha fazla çaba harcayacağımızı belirler. Dolayısıyla, şafaktan gün batımına kadar doğanlar, güneşin (babanın) görkemli sıcaklığından ve ışığından daha fazla faydalanabilirler. Gece doğanlar ise gerek baba ile ilişkilerinde gerekse kişisel kimliklerini çevrelerine kabul ettirme konusunda daha fazla gayret ve çaba sarf edeceklerdir.

Doğum haritasındaki baba efekti, yetişkinlikte otorite figürleriyle olan ilişkimizin de belirleyici faktörü olacaktır. Güneşimiz yani canımız, babamızdan geçen genetik faktörlerin gücüyle yaşama tutunmamızı sağlar. Maskülen, cesareti temsil eden kimlik göstergesi ve babamızla olan ilişkimizin kalitesini ortaya koyan güneşin 12 yaşam alanından (ev) oluşan doğum haritasındaki yerleşimine tek tek değinerek, hayat amacımızı nasıl şekillendirdiğimize dair kullanışlı bir veri elde edebiliriz. Bu arada şunu hatırlatalım; ateş (Koç, aslan, yay) ve hava (Kova, ikizler, terazi) burçları eril, toprak (Oğlak, Boğa, Başak) ve su (Balık, yengeç, akrep) burçları dişil özellikler taşır.

Güneşin (Baba) Doğum Haritasındaki Ev ya da Burçlardaki Yerleşimi

Doğum Haritasında Babaları Nasıl Okuyabiliriz?

Güneş 1. Evde ya da Koç Burcunda: Kişinin babasıyla ilişkisi, çok dinamik, zaman zaman kavgacı ama dürüstlüğe önem veren, mücadeleci bir yapıdadır. Özellikle çocukluk yıllarında babayla ilişki ön plandadır.

Güneş 2. Evde ya da Boğa Burcunda: Maddi olarak harita sahibini destekleyen bir baba figüründen bahsedilebilir. Babanın mesleğini ya da işini devralmak mümkündür. Kişi kendi çabasıyla bağımsız bir iş kurarak, maddi çıkarlarını güvence altına almakta başarılı olacaktır.

Güneş 3. Evde ya da İkizler Burcunda: Özellikle lise hayatına kadar babanın kişinin üzerindeki etkisi güçlüdür. Eğitmen, ticarette başarılı, iletişimi güçlü, eleştirmen, yazar yada pazarlama yetenekleri gelişmiş bir baba figürü kişinin hayatında yer almıştır.

Güneş 4. Evde ya da Yengeç Burcunda: Baba evde güçlü ve baskın bir kişiliğe sahip, otoriter bir yapıdadır. Kişinin atalardan getirdiği özellikler, hayatı boyunca kendini geliştirirken öğreneceği yaşam tecrübesi olarak gün yüzüne çıkar.

Güneş 5. Evde ya da Aslan Burcunda: Sosyal hayatı güçlü, yaşamdan keyif alan, sanat ya da spor yeteneği olan ünlü bir baba imajı vardır. Kişi babadan aldığı ilhamla, hobileri ve yeteneklerini kullanmayı başarabilir. Aşk ve şans oyunları özel ilgi alanındadır.

Güneş 6. Evde ya da Başak Burcunda: Kişinin babası, mütevaziliğinden kaynaklı hak ettiği hedefe ulaşamamış ya da koşulsuz hizmet sektöründe çalışmayı tercih etmiş biri olabilir. İşkoliklik kişisel çıkarlarının arka plana itilmesine neden olmuş olabilir. Sağlıkla ilgili konular hassasiyet gösterecektir.

Güneş 7. Evde ya da Terazi Burcunda: Kişi yaşam hedefleri konusunda zaman zaman babasıyla çatışma yaşayabilir. Dediğim dedik tavırlar nedeniyle baba-çocuk arasında inatlaşmalar görülecektir. Ama kariyer seçiminde baba etkili bir rol oynar.

Güneş 8. Evde ya da Akrep Burcunda: Baba çocuk ilişkisinde duygusal krizler ve travmalar yaşanabilir. Babanın finansal gücünden faydalanma söz konusudur. Baba hem spirütel yönü güçlü hem de maddi konularda bilgili bir kimlik sergileyebilir.

Doğum Haritasında Babaları Nasıl Okuyabiliriz?

Güneş 9. Evde ya da Yay Burcunda: Baba kişinin doğal yaşam kılavuzudur. Harita sahibi, hayat felsefesini babadan öğrendikleriyle geliştirir. Yurt dışında yaşayan ya da akademik alanda üst seviyeye çıkmış, hukuki ya da lojistik alanda çalışan bir babadan söz edilebilir. Yeniliklere ilgi duymak ve dünyayı dolaşmak, babadan miras kalan yaşam hedefi olacaktır.

Güneş 10. Evde ya da Oğlak Burcunda: Bürokrat, tanınmış ve toplum tarafından takdir görmüş bir baba, kişinin kariyerinde önemli rol oynayacaktır. Babanın yaşamda elde ettiği saygınlık ve itibar, harita sahibinin şansıdır.

Güneş 11. Evde ya da Kova Burcunda: Baba sosyal hayatta aktif, dernek, vakıf gibi kurumların başında ya da bir bürokrat olabilir. Kişiye özgür seçimlerinde ya da sosyal gruplarda tanınma çabasında yardımcı olacaktır.

Güneş 12. Evde ya da Balık Burcunda: Babanın varlığı koruyucu ve kollayıcı olsa da bilinçaltına itilen davranış kalıpları içerebilir. Erken baba kaybı, kişide yaşam boyu öz güven sorgulaması yaratabilir. Bu özellik sayesinde harita sahibi, çevresine koşulsuz yardım eden, özellikle sağlık konularıyla ilgili alanda meslek edinen bir yaşam düzeni seçebilir.

Gökyüzünün görkemli ışığının temsilcisi güneşin sımsıcak enerjisiyle, tüm babaların ve baba yerine geçen herkesin Babalar Günü’nü kutlarım. İyi ki varsınız.

OGGUSTO
OGGUSTO Tüm Yazıları