preloader

Düzenli Sağlık Kontrolünün Önemi

26.01.2021
Düzenli Sağlık Kontrolünün Önemi

Yazı Boyutu:

Birçok sorunun düzenli kontrol ile saptanabildiğini, Yaş dönemlerine ve cinsiyete göre yapılan tektikleri Acıbadem Fulya Hastanesi Aile Hekimi Dr. Didem Altay Gazi anlattı.

Düzenli Sağlık Kontrolünün Önemi

Dr. Didem Altay Gazi

Neden düzenli sağlık kontrolü yaptırmalıyız?

Düzenli Sağlık Kontrolünün Önemi

Eskiden insanlar doktora sadece hasta olduklarında giderken, günümüzde bu yaklaşım değişmeye başladı. Artık hastalanmadan gerekli önlemleri almak daha etkili hale geldi. Zira, hastalıkların yüzde 80’inden fazlasını oluşturan obezite, diyabet, kalp ve damar hastalıkları, lipid metabolizma bozuklukları ve bazı kanser türlerinde önlenebilir risk faktörlerinin farkında olmak ve önlemek mümkün olabiliyor. Çünkü bu hastalıkların büyük çoğunluğu yıllar öncesinden vücudumuzda bazı belirtilerle kendini gösteriyor. İşte bu gizli kalan hastalıkların vücutta diğer organlara zarar vermeden, ilerlemeden tanı alması ve tedavisinin başlatılmasının yolu düzenli sağlık kontrollerinden geçiyor. Erken dönemde teşhis edilen hastalıkların tedavisi daha kolay, daha kısa süreli ve tedavi maliyetinin de daha düşük.

Düzenli sağlık kontrolüyle, kişinin gelişebilecek sağlık sorunlarına karşı çok daha erken önlem alması sağlanabiliyor. Kişilerin yaş ve cinsiyetlerine ve olası çevresel ve genetik risklerine göre oluşabilecek hastalıklara karşı tedbir alınabiliyor. Erken teşhisle kanserler gibi pek çok uzun ve kişi üzerine olumsuz etkileri olan tedavi süreci sıkıntılı hastalıkların tedavisi ve takibi kolaylaşıyor. Böylece kişilerin yaşam kalitesi artmış oluyor.

Yaş dönemlerine ve cinsiyete göre hangi tetkikler yapılmalı?

Düzenli Sağlık Kontrolünün Önemi

Bebeklik ve çocukluk çağında büyüme ve gelişmenin takibi, bağışıklama amacıyla düzenli sağlık kontrollerinin genellikle ihmal edilmeden sürdürülmeli. Sonraki yıllarda ise takip edilmeli ve iihmal edilmemeli. Hangi yaşlarda hangi testlerin yapılması gerektiği ise şu şekilde;

Ergenlik dönemi: Hormonal ve psikolojik değişimlerin yaşandığı bu dönemde, beslenmedeki dengesizliklere bağlı vitamin eksiklikleri, kansızlık, erken yaşta ortaya çıkabilecek metabolik hastalıklar yaşanabiliyor. Dolayısıyla bunların erken tespiti açısından lipid profili, kan şekeri düzeyleri, böbrek ve karaciğer fonksiyonları ile tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesi önem taşıyor. Ayrıca, ergenlik döneminde hormonal değişimin çok hızlı yaşandığı bir dönem olması nedeniyle hormon profili ve üreme sağlığının da değerlendirilmesi gerekiyor.

{773687}

Erişkin yaş grubundaki kadınlar: Yıllık ekokardiyografi, akciğer grafisi, dışkıda gizli kan testi, servikovajinal smear testi, meme ultrasonu, kan şekeri ve kolesterol düzeyleri, kan sayımı, böbrek, tiroit ve karaciğer fonksiyonlarının değerlendirilmesi gerekiyor. Aynı zamanda kardiyoloji ve jinekolojik muayeneneleri kapsayan tam bir kontrolün yapılması önem taşıyor. 40 yaşından sonra ise bu testlere mammografi, eforlu ekg testi, kemik yoğunluk ölçümü ve hormon testleri eklenmeli.

Erişkin yaş grubundaki erkekler: Yıllık ekokardiyografi, akciğer grafisi, dışkıda gizli kan testi, kanda prostat antijeni ölçümü, kan şekeri ve kolesterol düzeyleri, kan sayımı, böbrek, tiroit ve karaciğer fonksiyonlarının değerlendirilerek tam bir kardiyoloji ve üroloji muayenesi yapılması gerekiyor. 40 yaşından sonra erkeklerde bu testlere ek olarak eforlu ekg testi eklenmelidir. Her iki cinste 50 yaşından sonra şikayeti olup olmamasına bakmaksızın kolonoskopi yapılması gerekiyor.

Yaşlı bireyler: Geriatrik yaş grubu olarak tanımlanın kişilerde ise; ayrıca her yıl ayrıntılı olarak göz, kulak burun boğaz muayeneleri, kas ve iskelet sisteminin değerlendirilmesi, nörolojik muayenelerin yapılması gerekiyor. Bununla birlikte vitamin ve mineral eksikliklerine bakılarak psikolojik değerlendirmelerinin yapılması da önem taşıyor.

Check up’dan sonra sağlığınızı takip edin

Düzenli Sağlık Kontrolünün Önemi

Check-up’a gelip, sonrasında kendi sağlık takiplerini öteleyen ya da yaratacağı riskler konusunda yeterli farkındalığı olmayan çok sayıda insan olduğunu gözlemledik ve buna yönelik 365 Sağlık Takip Sistemi geliştirdik. Böylece kişinin kendi sağlığı konusunda farkındalığı arttı. Acıbadem Fulya 365 Sağlık Takip Sisteminin diğer check-up’lardan farkı, yalnızca check-up yapılan günü değil, bütün bir yılı kapsaması. Aynı zamanda hem sağlık profesyonelleri tarafından hem de kişinin kendisi tarafından sağlığı takip ediliyor. Bu sistemde, sağlık profesyonelleri kişiyi düzenli aralıklarla durumunu değerlendirirken, kişi de özel bir mobil uygulama ile istediği zaman kendi verilerine ulaşıp, uzmanlarla iletişime geçebiliyor.

OGGUSTO
OGGUSTO Tüm Yazıları