preloader

Realizm Sanat Akımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

12.04.2023
Realizm Sanat Akımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Yazı Boyutu:

Genel olarak gerçekçilik ve gerçekçilikle ilgili bir anlayışı temsil eden Realizm akımı hakkında bilinmesi gerekenleri derledik.

Realizm, gerçekçilik veya gerçekçi sanat olarak da bilinen, sanat, edebiyat, felsefe ve diğer alanlarda kullanılan bir terim. Temel olarak, gerçekliği objektif bir şekilde yansıtmayı amaçlayan bir yaklaşımı ifade eden bu terim sanat alanında, gerçekçilik akımı olarak; sanat eserlerinde nesnelerin, insanların ve olayların gerçekçi bir şekilde tasvir edilmesine karşılık geliyor. Gerçekçi sanatçılar, doğal ışıklandırma, doğru proporsiyonlar ve gerçek hayattaki nesnelerin ayrıntılı bir şekilde resmedilmesi gibi teknikleri kullanarak gerçek dünyayı mümkün olduğunca doğru bir şekilde yansıtmaya çalıştılar.

Felsefe alanında gerçekçilik ise gerçek varlıkların varlığını kabul eden bir teoridir. Bu teoriye göre gerçek dünya var ve insanlar bu dünyayı keşfedebilirler. Bu nedenle gerçekçilik, deneyim ve gözlem yoluyla elde edilen bilginin önemini vurgular. Genel olarak, gerçekçilik, gerçeklikle ilgili açık bir anlayışa ve gerçeğin kabul edilmesine dayanır.

Realizm Akımı Nedir?

Realizm Sanat Akımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Gustave Courbet, “The Stone Breakers”; 1849

Realizm, 19. yüzyılın ortalarında Avrupa’da ortaya çıkan bir sanat ve edebiyat akımı. Bu akım; gerçekliği objektif bir şekilde yansıtmayı amaçlayan bir yaklaşımı ifade ediyor. Romantizmin aşırılıklarına bir tepki olarak doğan realizm toplumsal konulara daha gerçekçi bir yaklaşım getirmeyi hedeflemiştir.

“Gerçekçilik” kavramı, ressam Gustave Courbet’nin kaleminden bir manifestoyla resmiyet kazanmıştı. Her ne kadar gerçekçilik teriminin ilk görüldüğü yer, kelimenin bir doktrini tanımlamak için kullanıldığı 1826’da Mercure Dergisi olsa da sanat alanında Gustave Courbet, gerçekçi estetiği bilinçli olarak ilan eden ve uygulayan ilk sanatçıydı.

Realizm Sanat Akımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

19. yüzyılda gerçekleşen endüstriyel gelişmelerin, toplumsal sınıfların belirginleşmesi, insanları duygular dünyasından gerçekler dünyasına itmesiyle birlikte sanatçılar da bu gelişmelere tepki olarak realist (gerçekçi) çalışmalar gerçekleştirmeye başladılar. Realizm, konuların idealist bir tarzda ele alındığı Romantizm’e bir tepki olarak başladı. Realistler sıradan veya gerçekçi temaları ortaya koyabilmek için teatral dramadan ve sanatın klasik formlarından uzaklaşma eğiliminde oldular.

Realizm akımına özellikle Fransa’da Gustave Courbet, Jean-François Millet ve Honoré de Balzac gibi sanatçı ve yazarlar tarafından öncülük edilmiştir. Realizm, Avrupa’daki diğer ülkelere de yayılmış ve İngiltere’de Charles Dickens ve George Eliot gibi yazarlar, Rusya’da ise Fyodor Dostoyevski ve Lev Tolstoy tarafından temsil edilmiştir.

{25703}

Realizm Akımının Özellikleri

Realizm Sanat Akımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Honoré Daumier, “The Chess Players”; 1863-1867

Realizm akımı, sanat eserlerinde nesnelerin, insanların ve olayların gerçekçi bir şekilde tasvir edilmesine odaklanır. Realizm akımının özellikleri arasında şunlar yer alır:

  • Gerçeklik: Realizm akımı, gerçek hayattaki nesnelerin ve olayların mümkün olduğunca gerçekçi bir şekilde tasvir edilmesine odaklanır. Sanatçılar, doğal ışıklandırma, doğru proporsiyonlar ve ayrıntılı resimler gibi teknikleri kullanarak gerçek dünyayı mümkün olduğunca doğru bir şekilde yansıtmaya çalışırlar.
  • Yalın bir tarz: Realizm akımı, yalın bir stile sahiptir. Sanatçılar, fazla süslemeden kaçınarak, nesnelerin doğal güzelliklerini ve gerçekçi özelliklerini vurgularlar.
  • Doğalcılık: Realizm akımı, doğal ve sıradan konulara odaklanır. Sanatçılar, hayatın sıradanlığına odaklanarak, toplumsal meseleleri ele alırlar. Bu nedenle, realizm akımı, sadece bir sanat akımı olarak değil, aynı zamanda bir toplumsal hareket olarak da kabul edilebilir.
  • Objektiflik: Realizm akımı, objektif bir yaklaşıma sahiptir. Sanatçılar, kendi duygularını veya yargılarını eserlerine yansıtmaktan kaçınır ve sadece gerçek dünyayı tasvir etmeye çalışırlar.
  • Toplumsal mesajlar: Realizm akımı, toplumsal meseleleri ele almayı hedeflemişlerdir. Bu nedenle, gerçekçilik akımı, toplumsal sorunları ele alan eserlerin ortaya çıkmasına da katkıda bulunmuştur. Realist sanatçılar, sanat eserlerinde toplumsal meseleleri ele almayı hedeflemişlerdir. Bu nedenle, gerçekçilik akımı, toplumsal sorunları ele alan eserlerin ortaya çıkmasına da katkıda bulunmuştur.
  • Ayrıntılara odaklanma: Realist sanatçılar, detaylara büyük önem verirler. Doğru renkler, ışıklandırma ve perspektif kullanarak, nesnelerin gerçekçi bir şekilde resmederler.
  • Sadelik: Realizm akımı, aşırılıkların ve süslü detayların azaltılması ile karakterize edilir. Gerçekçi sanatçılar, sade ve açık bir şekilde nesneleri tasvir etmeyi tercih ederler.
  • Yeni teknikler: Realist sanatçılar, gerçekliği yansıtmak için yeni teknikler ve materyaller kullanmaktan çekinmezler. Örneğin, fotoğrafçılık, hiperrealizm ve dijital teknolojiler, gerçekçi sanat eserleri oluşturma sürecinde kullanılan teknikler arasında yer alabilir.

Çağdaş Sanatta Realizm Akımı Nasıl Gelişti?

Realizm Sanat Akımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Winslow Home, “The Cotton Pickers”; 1876

Gerçekçi resim özellikle 17. yüzyılda etkilerinin görüldüğü Barok dönemden çok sonra kavramlaştı ve temel ilkeleriyle ortaya çıktı. Realist resim, konusunu ne Rokoko’nun ele aldığı aristokrat elit çevrelerin yaşamlarından, ne Neo-klasik ekolün Antik Yunan ve Antik Roma’dan kalma idealize edilmiş epik hikâyelerinden, ne de Romantik resmin sıklıkla işlediği sıra dışı, olağanüstü olaylardan, egzotik sahnelerden alır.

Çağdaş sanatta realizm akımı, 20. yüzyılın başlarından itibaren etkisini göstermeye başladı. Bu akım, geleneksel gerçekçiliğin yanı sıra diğer sanat akımlarının da etkisiyle ortaya çıkmıştır.

Realizm Sanat Akımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

20. yüzyılın başlarında, sanat dünyasında farklı akımların etkisi altında kalınmasıyla birlikte bu dönemde, modernizm akımı, gerçekçilikle bağdaşmayan yeni ve deneysel sanat eserleri üretme fikrini ortaya çıkardı. Ancak, 1960’larda ve 1970’lerde, bir grup sanatçı, gerçekçi sanatın yeniden canlanması gerektiğini düşünerek yeni bir gerçekçilik hareketi başlattı.

Bu hareket pop-art, fotoğrafçılık ve hiperrealizm gibi diğer sanat akımlarının da etkisiyle gelişti. Yeni gerçekçilik hareketi, gerçek dünyanın görsel ve nesnel yönlerine odaklanarak, gerçekçilik akımının özelliklerini yeniden canlandırmıştır.

Çağdaş sanatta realizm akımı, gerçekçi sanatçıların, insanların, doğanın, nesnelerin ve olayların gerçekçi bir şekilde tasvir edilmesine odaklanırken, aynı zamanda toplumsal meseleleri de ele almaktadır. Bu nedenle, yeni gerçekçilik hareketi, gerçekçiliği çağdaş sanatın gelişmeleriyle birleştirerek, güncel ve anlamlı bir sanat eseri oluşturma fikrini benimsemiştir.

{126392}

Çağdaş Sanatta Realizmin Temsilcileri

Jean-François Millet

Realizm Sanat Akımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Jean-François Millet , “Başak Toplayanlar”; 1857

Şehir hayatından çok köylü yaşamını kadrajına almış, emekçi köylülerin, tarım işçilerinin çalışma hayatlarını idealize etmeden tablolarında yansıtmıştır. İnsan doğa ilişkisini de konu edinmiş; köylülerin, toprakla ilgilenenlerin zor ve sıkıntılı yaşamlarına eğilmiştir. Kırsal alandaki köylülerin yoksulluğu, “Başak Toplayanlar” adlı eserde vurgulanmıştır.

Honoré Daumier

Realizm Sanat Akımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Honoré Daumier, “Çamaşırcı Kadın”; 1863

Kentsel yaşam sahneleri, bir baskı ustası olarak deneyiminden kaynaklanan basitleştirilmiş, akıcı ve doğrusal bir kaliteye sahiptir. Yeni müreffeh burjuvaziyle alay ederek ya da toplumun en alt sınırlarından insanları sempati ile sunarak resmetmiştir.

Gustave Courbet

Realizm Sanat Akımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Gustave Courbet, “Günaydın Bay Courbet”; 1854

Realizm akımının yaratıcısı ve terimi literatüre kazandıran ressam olarak ün kazanan Fransız ressam Gustave Courbet’in “Günaydın Bay Courbet” adlı realist eseri realizm akımı denince akla ilk gelen eserlerden.

Anton Mauve

Realizm Sanat Akımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Anton Mauve, “Morning Ride on the Beach”; 1876

Realizmin en önemli temsilcileri arasında Anton Mauve da yer alır. Mauve peyzajla beraber pastoral bir atmosferde köylü betimlemeleri de yapacaktır. Van Gogh’un sanat hayatının başlangıcında da Anton Mauve’nun etkisi büyüktür. Van Gogh, Mauve’nin atölyesinde resimler yapmış ve boya eğitimi almıştır.

Diğer çağdaş gerçekçi sanatçılar arasında ise Lucian Freud, Chuck Close, Odd Nerdrum, Jeff Koons ve Richard Estes gibi isimler yer alır.

{123628}

Realizm Akımının Türk Temsilcileri

İbrahim Çallı

Realizm Sanat Akımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

İbrahim Çallı, gerçekçi resimleriyle tanınan bir Türk sanatçısıdır. Yaşamının çoğunu İstanbul’da geçiren Çallı, Anadolu insanını ve yaşamını resmettiği eserleriyle ünlüdür. Özellikle, “Köylü Kadınları” ve “Meşale” adlı eserleri gerçekçi resim sanatının en önemli örneklerinden biri olarak kabul edilir.

Nazmi Ziya Güran

Realizm Sanat Akımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Nazmi Ziya Güran, Türkiye’nin gerçekçi resim sanatının öncülerinden biridir. Kendi tarzını geliştirmek için Batı sanatını ve tekniklerini inceleyen Güran, İstanbul ve çevresindeki sokakları, evleri ve insanları resmettiği eserleriyle tanınır.

Fikret Mualla

Realizm Sanat Akımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Fikret Mualla, Türk gerçekçi sanatın önde gelen figürlerinden biridir. Kendi tarzını geliştirmek için Avrupa’da eğitim gören Mualla, gerçekçi resimlerinde Türk halkının yaşamını resmetti. Mualla’nın “Balıkçılar” ve “Yeniçeriler” gibi eserleri, gerçekçi resim sanatının en önemli örneklerinden biri olarak kabul edilir.

Nuri İyem

Realizm Sanat Akımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Nuri İyem, Türkiye’nin en önemli gerçekçi ressamlarından biridir. Kendi tarzını geliştirmek için Paris’te eğitim gören İyem, gerçekçi resimlerinde İstanbul ve Türkiye’nin diğer yerlerindeki insanları, sokakları ve evleri resmetti.

Abidin Dino

Realizm Sanat Akımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Abidin Dino, Türk gerçekçi resminin önemli isimlerinden biridir. Hem Türkiye hem de Fransa’da eğitim alan Dino, gerçekçi resimleriyle tanınır. Özellikle, “Birleşen Yollar” adlı eseri, gerçekçi resim sanatının en önemli örneklerinden biri olarak kabul edilir.

Realizm ve Felsefe İlişkisi

Realizm Sanat Akımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Realizm, felsefi bir akım olarak da kabul edilir ve gerçekliğin doğru bir şekilde tasvir edilmesi gerektiğini savunur. Realizm, dünya üzerindeki objektif gerçekliğin varlığını kabul eder ve gerçek dünya deneyimleri ile ilgilenir. Bu nedenle, felsefi bir perspektif olarak, Realizm, doğru bilgi elde etmek ve doğru bir şekilde anlamak için gerçek dünyayı gözlemlemenin önemini vurgular.

Realizm, Descartes ve Locke gibi filozofların temel tezleri ile de bağlantılıdır. Descartes, gerçekliğin düşünce ve fikirlerin ötesinde bir gerçekliğe sahip olduğunu savunurken, Locke gerçekliğin duyularımız aracılığıyla algıladığımız nesnel bir gerçekliğe sahip olduğunu düşünür. Realizm, bu iki düşünceyi birleştirerek, gerçekliğin hem duyusal algılamalarımız hem de düşüncelerimiz ötesinde bir gerçekliği olduğunu savunur.

Bir diğer felsefi perspektif olan İdealizm, gerçekliğin zihinsel algılara dayandığını savunur. Realizm ise gerçekliğin bağımsız bir varlığı olduğunu ve zihinsel algılamalarımızın gerçek dünyadaki nesnel gerçekliği yansıttığını düşünür.

Sonuç olarak, Realizm, doğru bilgiye ulaşmanın gerçek dünya gözlemlerine ve deneyimlerine dayandığını savunan felsefi bir akımdır. Realizmin felsefi düşünceleri, epistemoloji ve ontoloji gibi felsefi disiplinlerde de etkili olmuştur.

{18893}

OGGUSTO
OGGUSTO Tüm Yazıları