preloader

İstanbul Sergi Rehberi: Haziran 2023

01.06.2023
İstanbul Sergi Rehberi: Haziran 2023

Yazı Boyutu:

Kültür ve sanatın başkenti İstanbul’da haziran ayı boyunca sanat severlerle buluşan ve takviminize eklemeniz gereken tüm sergileri keşfedin.

Sanat sezonunun 2023 yılı içerisindeki yolculuğu devam ederken, birçok müze ve galeri yine sanatseverlere kaçırmamaları gereken sergileri sunuyor. “Haziran’da İstanbul’da hangi sergileri görmeliyim?” diyenler için devam eden, yeni açılan ve ziyaretçilerini bekleyen sergileri OGGUSTO Haziran Sergi Rehberi’nde bir araya getirdik.

Piramid Sanat – Mehmet Yılmaz, “Post-Portre”

İstanbul Sergi Rehberi: Haziran 2023

Resim ile fotoğraf arasındaki bağı irdeleyen “İkizler: Fotoğraf Resimdir” serisi ve ardından heykel, mimarlık ve resim ilişkilerini incelediği “Heymimres” serisinden sonra, sanatçıyı şimdi de zamanlararası bir sorgulamada buluyoruz. Kendisini Leonardo da Vinci olarak hayal etmeye başlayan Yılmaz, bir Mona Lisa portresi yaparak Post-Portre serisine başlıyor.

Yer: Piramid Sanat, Beyoğlu

Tarih: 22 Mart – 7 Haziran 2023

Decollage Art Space – Gölge Artizm, “Lâl Gece”

İstanbul Sergi Rehberi: Haziran 2023

Graffiti sanatçısı Gölge Artizm’in üretimlerine kapsamlı bir bakış imkânı sunan yeni kişisel sergisi graffiti, kaligrafi, tattoo ve airbrush tekniklerini aynı anda kullanan sanatçının sokak sanatının birçok disiplin ile diyaloğuna tanık olmaya davet ediyor.

Yer: Decollage Art Space, Suadiye

Tarih: 6 Mayıs – 9 Haziran 2023

Istanbul Concept GallerySema Maşkılı, “Güç Canavarlar Yaratır”

İstanbul Sergi Rehberi: Haziran 2023

2006 yılından beri beş kişisel sergi gerçekleştiren Sema Maşkılı çalışmalarında insan bedenini kullanarak şiddet, varoluş ve ego kavramları üzerine yoğunlaşıyor ve bu kavramlar üzerinden insan doğasının karmaşıklığını sorguluyor. İnsanı yüksek etik değerler ile hayvani içgüdüler arasında sıkışıp kalmış bir varlık olarak yorumlayan Maşkılı’nın son sergisindeki çalışmaların
çıkış noktası insanın kendinden farklı olanı kabullenmemesi. İnsanın zihinsel ve fiziksel şiddete olan eğilimini farklı kimlik ve kültürlerin birbiriyle sürtüşmesi üzerinden irdeleyen sanatçı, eserleri aracılığıyla farklı olanın dışlanması yoluyla çoğunluğun azınlık üzerinde baskı kurması gibi bazı toplumsal sorunlara da eğiliyor.

Yer: Istanbul Concept Gallery, Beyoğlu

Tarih: 4 Mayıs – 10 Haziran 2023

Ferda Art Platform – Eda Şarman, “Olağan Durumlarda Olağanüstü Hisler”

İstanbul Sergi Rehberi: Haziran 2023

Eda Şarman, “Olağan Durumlarda Olağanüstü Hisler” başlıklı sergisinde insan bedeninin olağandışı boyutlarda hissedilebilme anlarını ele alıyor. Bu anlar; bir gezegen veya bir karınca bedeniyle ilişkilendiğimiz durumların hem olağanlığına hem de olağanüstülüğüne deneysel bir odak sunuyor. Sanatçı gündelik hayatta içlerinden süzüldüğümüz anlar, insan bedenlerimizi diğer bedenlerle birleştiren hislerle dolu olduğunu düşünüyor. Sergi spontane samimi bir bakışla bu bağları görünür kılan fikirler sunuyor.

Yer: Ferda Art Platform, Nişantaşı

Tarih: 12 Mayıs – 10 Haziran 2023

Sanatorium Juma – Çağla Köseoğulları, “Daireler Çizerek Sürekli Uçuyorlardı”

İstanbul Sergi Rehberi: Haziran 2023

Çağla Köseoğulları, Daireler Çizerek Sürekli Uçuyorlardı sergisinde boşluk ile yüzey ve hareket ile iz arasındaki karşılıklı etkileşim alanının olanaklarını araştırdığı performatif üretim süreciyle, bakış mesafesini şüpheli hale getirdiği yapıtlar ortaya koyuyor.

Yer: Sanatorium Juma

Tarih: 5 Mayıs – 10 Haziran 2023

Pilot Galeri – Gözde Mimiko Türkkan, “Niyet Dalgaları”

İstanbul Sergi Rehberi: Haziran 2023

Gözde Mimiko Türkkan’ın son dönem işleri, Innergy/Watery Incantations (2020) isimli işini bir milat kabul ederek, odak noktasını insan ve insan olmayanın etkileşimlerinin iç içe geçmişliği üzerine kuruyor. “Niyet Dalgaları” sergisi, beden ile birlikte düşünmenin, gözlem yapmanın ve dahil olmanın kaydını tutuyor. Türkkan’ın pratiği, doğaya yabancı olmaktan çok, doğanın akışına kapılmayı vurguluyor. Sanatçının farklı su kütlelerine ve bu kütlelerdeki enerji hareketine odaklandığı sergisi, bu akışı gözlemleme ve akış ile etkileşime geçmenin farklı yollarını araştırıyor.

Yer: Pilot Galeri, Sıraselviler

Tarih: 6 Mayıs – 10 Haziran 2023

Dirimart Pera – Çiğdem Aky, “Ânın Peşinde”

İstanbul Sergi Rehberi: Haziran 2023

Sergide yer alan yeni işlerinde, gündoğumu ve günbatımındaki renk geçişlerini izleyerek tek bir kompozisyonu takip eden renk odaklı bir üslup sunan Çiğdem Aky’nin; derinlik, yapı ve renk tonu aracılığıyla yarattığı, kendisi için ideal olan benzersiz formun kökleri figüratif geleneğe dayanıyor. Sanatçı soyutlamaya giden yolda nesneyi forma sabitleyerek; resmin ve rengin sınırlarını, koşullarını ve olasılıklarını araştırıyor. Tekrar eden ve ifadeden arınmış öznel anlatım dili, dinamik ve içsel renk alanlarıyla sanatçının duygularını vurguluyor. Başka bir deyişle, sanatçı gözlemlerini renkler aracılığıyla sunuyor.

Yer: Dirimart Pera, Beyoğlu

Tarih: 5 Mayıs – 11 Haziran 2023

Versus Art ProjectÖmer Pekin,Infatuation

İstanbul Sergi Rehberi: Haziran 2023

Ömer Pekin yeni sergisi “Infatuation”da hakikatin mutlaklığına ve değişmezliğine dair inanca odaklanıyor. Sanatçının sergide sunduğu fiziksel nesneler ve onların etrafında kurguladığı algısal manipülasyonlarla, izleyiciyi, deneyimin katı ve değişmez olması gerektiği fikrini yeniden düşünmeye davet ediyor. Renk ve ışığın, eserlerin özündeki materyal olarak kullanıldığı sergide sanatçının Türkiye’de ilk defa gösterilecek metal işlerinin yanında bazalt taşlardan ürettiği yeni duvar heykelleri de yer alıyor.

Yer: Versus Art Project, Beyoğlu

Tarih: 11 Mayıs – 17 Haziran 2023

x-ist – Doğu Özgün, “Takma Bıyık”

İstanbul Sergi Rehberi: Haziran 2023

Sergi, parçası olduğu toplumu yetişkin taklidi yapan çocuk metaforuyla resmediyor. Bu bağlamda “Takma Bıyık” anıtsallaşan zehirli seslerin büyüsünden uyanmak için izleyiciyi daha derine, yüzleşmekten kaçındığı keşiflere davet ediyor. İzleyici için yetişkin ve güçlü maskelerini bir anlığına geride bırakabileceği güvenli bir alan yaratmayı amaçlıyor. Toplumun çoğunlukçu gaddarlığını ele alan sergi, “İnsanlar konuştukları/içselleştirdikleri şiddet dolu dilin yasalarından nasıl kurtulur? Şiddetin dili tüm organizmayı sardığında zerrenin baş etme yöntemleri nelerdir?” gibi sorulara cevaplar arıyor.

Yer: x-ist, Beyoğlu

Tarih: 17 Mayıs – 24 Haziran 2023

Labirent Sanat – Nadide Akdeniz, “Şeylerin Kendinde Yaşamı”

İstanbul Sergi Rehberi: Haziran 2023

Nadide Akdeniz, sergide gündelik yaşamda kullanılan eşyaların bulunduğu odaları, sahibi ve kullanıcılarının yokluğunda, kendi yalnızlıkları içinde resmediyor. Bu ıssızlık içinde odanın belli bir noktasına yığılmış, öbeklenmiş sıradan kullanım nesneleri, ehlileştirilmiş bitkiler “olağan içi” olmalarına rağmen, ıssızlığın vermiş olduğu tekinsiz duyguyla fantastik bir yaşam kazanıyorlar. Sanatçı insanın konumunun silikleştiği, şeylerin adeta tamamlayanı olduğu, nesne odaklı dünyayı siyah beyaz bir kurgu içinde tasvir ediyor.

Yer: Labirent Sanat, Beyoğlu

Tarih: 11 Mayıs – 24 Haziran 2023

Hazal Özkan Art Gallery – Hazal Özgür, “Gölgelerin Peşinde”

İstanbul Sergi Rehberi: Haziran 2023

Hazal Özkan Art Gallery, Hazal Özgür’ün galeriyle birlikte olan ikinci kişisel sergisi “Gölgelerin Peşinde”yi sanatseverle buluşturuyor. Sergi, kompozisyona yönelik deneysel yaklaşımları ele alan on yeni eseri bir araya getiriyor. Gölgelerin Peşinde, resimlerin çıkış noktası olarak Özgür’ün on yılı aşkın bir sürede çektiği fotoğraflardan yararlanıyor. Çokça fotoğrafik gönderme barındırmasına rağmen eserler, figürasyon ve soyutlama arasında gidip gelerek barındırdıkları formları ya tamamen soyut işaretler ya da belli belirsiz figüratif göndermeler olarak kodluyor.

Yer: Hazal Özkan Art Gallery, Beşiktaş

Tarih: 1 Haziran – 8 Temmuz 2023

Zilberman GaleriNeriman Polat, “Çatısız”

İstanbul Sergi Rehberi: Haziran 2023

Neriman Polat’ın “Çatısız” başlıklı sergisi, Zilberman, Mısır Apartmanı’ndaki ana galeri mekânında sanatseverlerle buluşuyor. Sergi kapsamında sanatçının pandemiden bugüne üzerine çalıştığı; mekâna özgü bir yerleştirme, fotoğraf ve videonun bulunduğu yeni yapıtları yer alıyor.

Yer: Zilberman Galeri, Beyoğlu

Tarih: 24 Mayıs – 15 Temmuz 2023

.artSümer – Serkan Sümer, “Bu Dünyanın İçinde”

İstanbul Sergi Rehberi: Haziran 2023

Yerkürenin ve bugünün temel insani sorunlarına odaklanan “Bu Dünyanın İçinde” sergisinde hikâyeler içinde gezinen Serkan Demir, birçoğu büyük ölçekli çalışmalardan oluşan ve farklı boyutlardaki yerleştirme, heykel ve hazır nesneleri ile sanatın farklı disiplinlerinden ödünç aldığı referansları politik bir düzleme aktarıyor. Sanatçı, metinler arası dil üzerinden kurguladığı stratejilerinde bir metafor işçiliğine girişerek gel-git kuvveti yüksek komşu coğrafyalara odaklanıyor.

Yer: artSümer, Beyoğlu

Tarih: 18 Mayıs – 15 Temmuz 2023

Müze Gazhane – Naile Akıncı “Bir Kendilik Öyküsü

İstanbul Sergi Rehberi: Haziran 2023

Müze Gazhane “Bir Kendilik Öyküsü: Naile Akıncı (1953-2013) Retrospektif” sergisi ile İBB’nin Cumhuriyetin öncü kadın ressamlarının ele alınacağı seri sergilerin ilkine ev sahipliği yapıyor. Naile Akıncı’nın altmış yıl süresince resmettiği, İstanbul’un ilham verici semti Eyüp ve Piyer Loti’ye odaklanan retrospektif sergi Müze Gazhane’de görülebilir.

Yer: Müze Gazhane, Kadıköy

Tarih: 4 Nisan – 16 Temmuz 2023

Casa Botter Sanat ve Tasarım Merkezi- Karma Sergi, “Düşler Hâkikâtler”

İstanbul Sergi Rehberi: Haziran 2023

İBB Miras’ın restorasyon çalışmaları sonucu İstanbul’a yeniden kazandırdığı 123 yıllık Botter Apartmanı, 14 Nisan’da Melike Bayık’ın küratörlüğünü üstlendiği Düşler Hâkikâtler sergisiyle açılacak.

Yer: Botter Apartmanı, Beyoğlu

Tarih: 14 Nisan – 16 Temmuz 2023

Meşher – John Craxton, “Işığın Peşinde

İstanbul Sergi Rehberi: Haziran 2023

Türkiye’de kültür ve sanata önemli katkılar sağlayan Vehbi Koç Vakfı kuruluşu Meşher, “John Craxton – Işığın Peşinde” sergisini ziyaretçileri ile buluşturuyor. Craxton’ın daha önce dünyanın çeşitli yerlerinde sanatseverlerle buluşan eserlerinin yanında Ömer M. Koç’un şahsi koleksiyonundan eserlerin de yer alacağı “John Craxton – Işığın Peşinde” sanatçının ülkemizdeki ilk sergisi olma özelliğini taşıyor.

Yer: Meşher, Beyoğlu

Tarih: 5 Nisan – 23 Temmuz 2023

Akbank Sanat – Karma Sergi, “Prizma Expanded: Algının Poetikası”

İstanbul Sergi Rehberi: Haziran 2023

Türkiye sinemasının üç farklı jenerasyonundan üç yönetmen ve üç film profesyonelinin çalışmalarından oluşan sergide ikili ortak üretimleri bir araya getiren mekâna özgü ve deneyim tabanlı sinematik eserler yer alıyor. Reha Erdem – Florent Herry, Zeynep Dadak – Çiçek Kahraman, Deniz Tortum – Alican Çamcı’nın çalışmalarına yer verilen sergi, aynı zamanda sanatçı ve küratör Lara Kamhi’nin “Genişletilmiş Sinema” kavramını irdelemek adına kurduğu bağımsız sanat inisiyatifi Prizma’nın “Prizma Expanded” olarak ortaya koyduğu ilk proje.

Yer: Akbank Sanat, Beyoğlu

Tarih: 11 Mayıs – 29 Temmuz 2023

Borusan Contemporary – United Visual Artists (UVA), “Kaosun Eşiği”

İstanbul Sergi Rehberi: Haziran 2023

Matt Clark tarafından kurulan Londra merkezli kolektif United Visual Artists (UVA), yaklaşık yirmi yıldır algının ve bilişselliğin doğasını araştırarak bizleri deneyimin evrenselliği ve sübjektifliği üzerine düşünmeye davet ediyor. UVA’nın neyin gerçek olduğuna dair algımızı değiştiren ve geliştiren değişik enstrümanlar yaratmak için yeni teknolojileri bünyesine katan yapıtları, heykel, performans ve mekâna özgü yerleştirmeler gibi çeşitli ifade araçlarını kapsar. Bu eserlerde ışık ve ses fiziksel materyallere dönüşür, mimari mekânlar yeniden şekil verilebilir hale gelir ve akışkanlaşır; zaman hızlanıp yavaşlar, belirsizlik içinde asılı kalmış gibi görünür. UVA’nın çalışmaları, bilinmeyen ve bilinemez olanla ilgili merakımızı uyandıran, şaşırtan ya da keyif veren şekillerde duyu organlarımızı tetikler.

Yer: Borusan Contemporary, Sarıyer

Tarih: 17 Eylül 2022 – 27 Ağustos 2023

{4994}

Müze Gazhane – Zeki Demirkubuz, “Hayat”

İstanbul Sergi Rehberi: Haziran 2023

Müze Gazhane’nin yeni etkinlik alanı L Binası, kapılarını Zeki Demirkubuz’un ilk kişisel sergisi “Hayat” ile açıyor. Geçici Sergi Salonu olarak işlevlendirilen L Binası’nda, filmleriyle Türk sinemasına yön veren usta yönetmenin 2009’dan bu yana çektiği 78 fotoğraf sanatseverlerle buluşuyor.

Yer: Müze Gazhane, Kadıköy

Tarih: 9 Mayıs – 8 Eylül 2023

Arter – Cengiz Çekil, “Bugün de Yaşıyorum”

İstanbul Sergi Rehberi: Haziran 2023

Cengiz Çekil’in bugüne kadar gerçekleşen en kapsamlı sergisi Bugün de Yaşıyorum, sanatçının Günce (1976) başlıklı yapıtından esinle isimlendirildi. Çekil, bu eser için bir deftere yaklaşık iki ay boyunca her gün tarih atıp “Bugün de yaşıyorum” cümlesini damgalar. Defterin son sayfasında ise “Askere gidiyorum” ibaresi yer alır. Arter’in 4. ve 3. katlarında yer alan Bugün de Yaşıyorum başlıklı retrospektif sergi, Çekil’in yaşamı tüm zorluklarına rağmen kutlayan gündelik bir ritüel olarak konumlandırdığı üretimine ışık tutmayı ve sanatçının yapıtlarının halen güncelliğini koruduğunu vurgulamayı hedefliyor.

Yer: Arter, Dolapdere

Tarih: 9 Şubat – 24 Eylül 2023

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü – Karma Sergi, “Meşgul Şehir: İşgal İstanbul’unda Siyaset ve Gündelik Hayat

İstanbul Sergi Rehberi: Haziran 2023

Küratörlüğünü Daniel-Joseph MacArthur-Seal ve Gizem Tongo’nun yaptığı “Meşgul Şehir: İşgal İstanbul’unda Siyaset ve Gündelik Hayat” başlıklı sergi, resmî belgeler, güncel basın, tablolar, filmler, şarkılar fotoğraflardan oluşan bir dizi yazılı ve görsel malzemeyi bir araya getiriyor.

Yer: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Beyoğlu

Tarih: 11 Ocak – 26 Aralık 2023

Arter- Sarkis, “Sonsuz”

İstanbul Sergi Rehberi: Haziran 2023

Emre Baykal’ın küratörlüğünü üstlendiği “SONSUZ” sergisi, 1980’li yıllara tarihlenen yapıtlardan başlayıp sanatçının 2015 yılında Venedik Bienali Türkiye Pavyonu için gerçekleştirdiği Respiro isimli yerleştirmesinin Arter Koleksiyonu’na bağışladığı neon ve aynalarını da içine alıyor. Bir mekânla birlikte var olmak, mekânsal referanslar veya çağrışımlar üstlenmek veya yeni bir mekân kurgulamak üzere tasarladığı yapıtlarını her sergilenişte değişime ve yorumlamaya açık tutan Sarkis, “SONSUZ” başlıklı kişisel sergisinde Arter Koleksiyonu’nda yer alan yapıtlarından seçtiklerini bir araya getiriyor. Sergi, Sarkis’in farklı mecralar kullanarak ürettiği yapıtların kendine özgü belleklerini birbirleriyle kurdukları ilişkiler aracılığıyla genişletirken, onları içine yerleştikleri mekânda yeni bir yolculuğa çıkarıyor.

Yer: Arter, Dolapdere

Tarih: 4 Mayıs 2023 – 4 Şubat 2024

Ara Güler Müzesi – Ara Güler, “Bir Avuç Güzel İnsan”

İstanbul Sergi Rehberi: Haziran 2023

Ara Güler’in erken yaşlarda başlayan edebiyat merakından yola çıkarak fotoğraflamaya başladığı Türkiye ve dünyanın önde gelen edebi figürlerine ait portreleri içeren “Bir Avuç Güzel İnsan” başlıklı sergi, Ara Güler Müzesi’nde ziyaretçilerini bekliyor. Ara Güler’in fotoğrafladığı Türkiye ve dünyanın önde gelen edebi figürlerine ait portreleri içeren sergi, aynı zamanda Ara Güler’in edebiyatçılarla kurduğu dostluklara da ışık tutuyor.

Yer: Ara Güler Müzesi, Şişli

Tarih: Süresiz

Zarastro Art – Shahnaz Aghayeva, “Suyun Altında Nefes Almak”

İstanbul Sergi Rehberi: Haziran 2023

Geçtiğimiz aylarda ünlü sanatçılar Antti Laitinen ve Jaan Toomik’i konuk eden dijital sanat platformu Zarastro Art, çevrimiçi sergilerini Azerbaycanlı sanatçı Shahnaz Aghayeva’nın Breathing Underwater (Suyun Altında Nefes Almak) isimli sergisiyle sürdürüyor. Sanatsal pratiğini kadınların eşitlik mücadelesine adayan Aghayeva, dünya genelinde kadınlara uygulanan sistematik baskıya ve şiddete meydan okuyor. Sanatçı, ataerkil hiyerarşiyi korumaya çalışan otoriteye karşı, bastırılmış, suskunluğa mahkûm bırakılmış kadınların kimlik ve özgürlük arayışlarını kullandığı cesur imgelerle irdeliyor.

Online Sergi: zarastro.art

AKM – Dijital Hayvanlar Alemi Sergisi

İstanbul Sergi Rehberi: Haziran 2023

Hayvanlar dünyasının nesli tükenmişleri ve zamane türleri, holografik ve dijital hayvanlar alemi sergisi DigiZoo ile Atatürk Kültür Merkezine geliyor. Ziyaretçilerini, dinozorlardan pandaya ilginç hayvanların dünyasında dijital bir deneyime çıkaracak sergi, Atatürk Kültür Merkezi, Çok Amaçlı Salon’da 14 Ocak’tan itibaren ücretsiz gezilebilecek.

Yer: AKM, Beyoğlu

Tarih: Süresiz

{20789}

Süresi Geçen Sergiler

RS Sanat Alanı – Karma Sergi, “İnsan Hikâyeleri”

İstanbul Sergi Rehberi: Haziran 2023

RS Sanat Alanı’nın dört önemli güncel sanatçıyı bir araya getiren ilk sergisi “İnsan Hikâyeleri”, Marcus Graf küratörlüğünde 6 Mayıs’ta ziyarete açılıyor. Baysan Yüksel, Didem Ünlü, Furkan Payas ve Haydar Akdağ eserlerindeki insan figürü temsili ve varoluşsal konuları işleyişleri ile sanatsal anlamda ilgilerinin odak noktasını gözler önüne seriyor. Baysan Yüksel ve Furkan Payas insanların hem neşe ve acıları hem de umut ve korkularını irdelerken Didem Ünlü ve Haydar Akdağ ise hayat hikâyelerimizde hatıralar ve hatırlamanın rolünü açığa çıkarıyor.

Yer: RS Sanat Alanı, Koşuyolu

Tarih: 6 Mayıs- 4 Haziran 2023

OGGUSTO
OGGUSTO
editörün tüm yazıları