preloader

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Nedir?

18.05.2021
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Nedir?

Yazı Boyutu:

Amerikan Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü'nde görev yapan Prof. Dr. Nazan Canbulat, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uygulamalarına dair bilinmesi gerekenleri anlattı.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Nedir?

Prof. Dr. Nazan Canbulat

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon nedir?

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, geçici veya kalıcı işlev bozukluklarına neden olan hastalıkların önlenmesi, teşhisi, tedavisi ve rehabilitasyonunu içeren tıp dalıdır. Hastalık ve yaralanmalar sonucu engellilik yaşayan kişilerin, kaybettikleri hareket ve işlevlerini olabilecek en iyi seviyeye ulaştırmayı ve iyileştirmeyi hedefler.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, diğer tıp branşları arasında benzersizdir:

 • Sadece bir organ sistemi veya sistemlerine odaklanmak yerine, hastanın bütünüyle işlevlerini ele alır.

 • Hastaları toplumdaki rollerine geri döndürmek amacıyla kişiye özel, hasta merkezli bakım uygulamayı, bağımsızlık ve hareketliliği en üst düzeye çıkarmayı amaç edinir.

 • Fizikse Tıp ve Rehabilitasyon’un temel stratejisi, engellilik yaşayan kişilerin çevreyle etkileşimlerinin en iyi seviyeye ulaşmasını, toplumdaki rollerine geri döndürülmesini ve sürdürmesini sağlamaktır.

Fizyoterapi yöntemleri, diğer tedavilerle birlikte veya tek başına uygulanabilecek egzersiz, sıcak, soğuk uygulamalar, elektrik akımları, ışın, lenf drenajı, manuel terapi, masaj gibi fiziksel ajan ve tekniklerin kullanıldığı tedavi yöntemleridir ve hareket bozuklukları başta olmak üzere, vücut işlevlerinde kısıtlılık ve engellilik yaratan pek çok sağlık sorununda, kanıta dayalı uygulamalar ışığında uygulanır.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Nedir?

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanları tanı koyar, tedavi sürecini yönetir ve daha sonra fizyoterapistlerin uygulayacağı tedavileri reçete eder. Ekip çalışmasını gerektiren bu süreçte doktor ve fizyoterapistin ortak amacı, ağrı, kuvvetsizlik, duyu kaybı ve işlev kaybı olan hastaların fiziksel, psikolojik, sosyal ve mesleki potansiyellerini en üst düzeye çıkarabilmektir.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon programları kimlere uygulanır?

Yaşam süresi uzadıkça ve insanlar bir zamanlar ölümcül olabilecek koşullarda hayatta kaldıkça, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanı tıbbın ön saflarına doğru ilerlemektedir. Bu branş tüm yaş gruplarına hizmet ederken, vücudun tüm ana sistemlerine dokunan sorunları da tedavi etmektedir.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon programları kemikleri, kasları, eklemleri ve merkezi ve periferik (çevresel) sinir sistemini etkileyerek, bir kişinin işlev görme yeteneğini bozan durumlarda uygulanır.

{773981}

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uygulamalarının yapıldığı alanlar nelerdir?

Kas-İskelet Sistemi Problemleri

 • Bel ve boyun ağrıları

 • Osteoartrit

 • Osteoporoz

 • Romatoid artrit

 • Fibromiyalji

 • İşe bağlı yaralanmalar

 • Aşırı kullanım yaralanmaları

 • Sakroiliak eklem disfonksiyonu

 • Sanatçılarda görülen kas iskelet sorunları

Nörolojik Rehabilitasyon

 • İnme

 • Omurilik yaralanması

 • Travmatik beyin hasarı

 • Multipl Skleroz

 • Amyotrofik Lateral Skleroz

 • Parkinson hastalığı

Ağrı

 • Kronik ağrı

 • Kompleks bölgesel ağrı sendromu

 • Omurga ağrısı

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Nedir?

Ortopedik Rehabilitasyon, Spor Yaralanmaları

 • Aşil tendiniti

 • İliotibial bant sendromu

 • Medial ve lateral epikondilit

 • DeQuervain tenosinoviti

 • Rotator manşet patolojisi

 • Biseps tendiniti

 • Stres kırıkları

{773123}

Cerrahi Sonrası Rehabilitasyon

 • Omurga cerrahisi sonrası

 • Tüm ortopedik cerrahiler sonrası

 • Eklem protezi sonrası

 • Kardiyak/pulmoner rehabilitasyon

 • Kanser rehabilitasyonu

 • Pelvik ağrı

 • Geriyatrik rehabilitasyon

Pediatrik Fonksiyonel ve Gelişimsel Bozukluklar

 • Serebral palsi

 • Musküler distrofi

 • Spina bifida

 • Down sendromu

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Nedir?

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonun sağlık için önemi nedir?

Vücut işlevlerinin iyileştirilmesi bağlamında eklem hareket açıklığını korumak ve artırmak, kasları kuvvetlendirmek, propriyosepsiyonu (uzaydaki eklem pozisyonunun farkındalığını) iyileştirmek, kas gevşemesi ve aerobik zindelik için özel egzersizler içeren rehabilitasyon programları uygulanır.

Örneğin bir koşucunun burkulan ayak bileğindeki propriyosepsiyonu güçlendirmek ve artırmak, spastik omurilik yaralanması olan bir hastada eklemlerde hareket açıklığını iyileştirmek ve kontraktürü önlemek veya yakın zamanda miyokard enfarktüsü geçirmiş bir kişide optimal kardiyopulmoner uygunluk sağlamak, iyi planlanmış rehabilitasyon programlarıyla sağlanabilir.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon doktorları, günlük yaşam aktivitelerinde daha fazla bağımsızlık, optimum güvenlik ve daha az enerji harcayarak hareket etmek için bir dizi yardımcı ve uyarlanabilir ekipman önerebilir. Bu yardımcı teknolojik cihazlar arasında; yürüyüş ve hareketliliğe yardımcı cihazlar, çevresel kontrol cihazları, giyilebilir akıllı cihazlar, tekerlekli sandalyeler, ortezler ve protezler yer alır.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, sadece tedavi edici değil, aynı zamanda vücut sistemlerinin sağlığını koruyucu uygulamaları da kapsar. Bu uygulamaların çoğu, “ekip yaklaşımı” üzerine inşa edilmiştir. Hastanın fiziksel, işlevsel, duygusal ve psikososyal iyiliği tedavide bütünüyle dikkate alınır. Yaşam kalitesi ve fonksiyonel bağımsızlığın en üst düzeye çıkartılması hedeflenir.

OGGUSTO
OGGUSTO Tüm Yazıları