preloader

Romantizm Sanat Akımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

04.05.2023
Romantizm Sanat Akımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Yazı Boyutu:

İnsanın duygu ve düşüncelerini, ölçü ve formlardan kurtararak özgürce ifade etmesini sağlayan romantizm akımının tüm detaylarını keşfedin.

En güzel şiirlere, resimlere, eserlere ilham veren romantizm akımı, edebiyatı, müziği, felsefeyi ve sanatı etkileyen entelektüel bir hareket olarak hem algıyı değiştirdi hem de bugüne kadar ulaşan bir akım olarak varlığını sürdürdü. Türkçede coşkunluğu ifade eden romantizm akımının tüm detaylarını irdeledik.

Romantizm Akımı Nedir?

Romantizm Sanat Akımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

İlk kez İngiliz yazar William Hazlitt tarafından Fransız Edebiyatı’nda kullanılan “roman” kelimesinden türetildiği var sayılan “romantik” sözcüğünün, eski çağlara özlem duyan ve doğaüstü öğelere yer veren edebi eserler için kullanıldığı sanılıyor. 1800 ve 1850 yılları arasında sosyal ve siyasi düzene, doğanın bilimsel rasyonalizasyonuna ve klasisizme tepki olarak doğan, doğaya ve duygulara verdiği önemle bilinen bir sanat akımı olarak romantizmin ortaya çıkışında 1789 Fransız İhtilali sonrasındaki toplumsal, siyasal ve düşünsel yapının etkileri görülür. Aydınlanma çağının rasyonalist ve bilimsel anlayışına tepki olarak doğan akım özellikle duyguları, hayalleri ve doğayı öne çıkaran bir anlayışı benimser.

Romantizm Akımı Nerede Ortaya Çıkmıştır?

Romantizm Sanat Akımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

18. yüzyıl sonlarında İngiltere ve Almanya’da başlayan akım daha sonra Fransa, İtalya ve diğer Avrupa ülkelerine yayıldı. William Wordsworth ve Samuel Taylor Coleridge tarafından kaleme alınan “Lyrical Ballads” adlı kitapla İngiltere’de ilk tohumları atılan akım, Almanya’da Johann Wolfgang von Goethe ve Friedrich Schiller gibi şairlerin şiirlerinde; Fransa’da ise Victor Hugo ve Alexandre Dumas gibi yazarların yapıtlarında yer bulmaya başladı.

{18893}

Romantizm Akımının Özellikleri

Romantizm Sanat Akımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Duygu

Duygu yoğunluğu ve hissiyatın ön plana çıkması romantizmin en göze çarpan özelliğidir. Şiirlerde, öykülerde, resimlerde ve müzikte duygusal bir anlatım her zaman dikkat çeker.

Hayal Gücü

Gerçekçiliğe tepki olarak doğan romantizmde gerçeküstücülük, fanteziler ve mitolojik unsurlar kendine her zaman yer bulur.

Doğa Sevgisi

Romantizmin bir diğer bilinen en önemli özelliği ise doğanın yüceltilmesi ve güzelliğinin vurgulanmasıdır.

Bireysellik ve Lirizm

Romantizmin her zaman birey ön planda tutulmasını ele almıştır. Sanatçıların kendi bireysel yeteneklerini dışa vurması romantizm döneminde ivme kazanmıştır. Kişisel duyguların, iç dünyanın esin yoluyla, coşkulu ve etkili bir biçimde anlatıldığı lirik duygular da romantizmin temel özellikleri arasındadır.

Mistisizm

Doğaüstü güçler ve mistisizmin gizemli öğeleri romantizm akımının en sıklıkla kullanılan temalarındandır.

Realizm ve Romantizm İlişkisi

Romantizm Sanat Akımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Birbirinin tezatı sayılabilecek bu iki akımı tez-antitez olarak okumak mümkün. Realizm, gerçekçilik ve nesnellik özelliklerinin vurgulandığı bir akım olarak dikkat çekerken; romantizm ise gerçeküstü öğelerin ve duygusallığın ön plana çıktığı bir sanat hareketi olarak öne çıkar. Sanata yaklaşımda bakış açısı ve anlatım biçimlerinin farklılaştığı bu iki akım edebiyat eserlerine de yansır.

{135473}

Romantizm Akımının Temsilcileri

Romantizm akımı birbirinden farklı disiplinlerde kendine temsiliyet buldu. Onlardan sanat tarihi boyunca en çok hafızalarda yer edinenlerden bazıları ise şunlar:

Edebiyatta Romantizmin Temsilcileri

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)

Romantizm Sanat Akımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Johann Wolfgang von Goethe

Şiir, drama, hikâye (düzyazı ve dörtlük şeklinde), otobiyografik, estetik, sanat ve edebiyat teorisi, ayrıca doğa bilimleri olmak üzere birçok esere imza atan Alman yazar Goethe’nin romantizm akımının en önemli isimlerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Sanatçının özellikle “Faust” ve “Genç Werther’in Istırapları” eserleri romantizme örnek olarak verilebilir.

Friedrich Schiller (1759-1805)

Romantizm Sanat Akımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Friedrich Schiller

Yazdığı çoğu tiyatro eseri Alman tiyatrosunda başyapıt niteliğinde olan Schiller, doğa tasvirli şiirlerin şairi olarak da gayet başarılı olmasının yanı sıra çoğu yazara ilham olmasıyla da biliniyor. “Haydutlar” ve “Wilhelm Tell” adlı eserleri romantizmin en iyi örnekler arasında.

Victor Hugo (1802-1885)

Romantizm Sanat Akımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Victor Hugo

Romantik akıma bağlı Fransız şair, romancı ve oyun yazarı Victor Hugo, en büyük ve ünlü Fransız yazarlardan biri olarak kabul edilir. “Akşam Şarkıları”, “Işıklar ve Gölgeler”, “Sonbahar Yaprakları“, “Sefiller”, “Notre- Dame’ın Kamburu” gibi eserleri romantizmin en ünlü yapıtları arasındadır.

Voltaire (1694-1778)

Romantizm Sanat Akımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Voltaire

Zamanın en etkili isimlerinden biri olarak tanınan Voltaire eserlerinde kilise dogmaları ve döneminin Fransız müesseselerini yoğun olarak hicvetmesiyle biliniyor. Romantizme örnek verilebilecek eserleri ise “Candide” ve “Zadig” adlı romanlarıdır.

{25703}

Görsel Sanatlarda Romantizmin Temsilcileri

Edebî romantizmin yanı sıra görsel sanatlarda da bu akım kendine geniş bir yer buldu. Resimlerde işlenen doğa tasvirleri, şiirsellik, geleceğin romantik idealleri bu sanatçıların yapıtlarına yansıdı. Çağdaş sanatlarda romantik eser veren sanatçılardan bazıları şunlardır:

Francisco Goya (1746-1828)

Romantizm Sanat Akımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Francisco Goya, “The Wedding”; 1791-1792

Romantizmin öncülerinden olan ve Fransız ressamlarını etkileyen, kendinden önceki resim geleneğinin mirasçısı olan Goya, modern anlatımların da habercisi olarak anılır.

Eugéne Delacroix (1798-1863)

Romantizm Sanat Akımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Eugéne Delacroix, “The Death of Sardanapalus”; 1827

Delacroix, neo-klasik akımın insan figürüne ve onun zarif klasik yapısına odaklanışını, romantizmin yüksek draması ve duygusal karmaşasıyla birleştirmesiyle romantik akımın öncülerinden oldu.

Caspar David Friedrich (1774-1840)

Romantizm Sanat Akımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Caspar David Friedrich, “Monk By The Sea”; 1809-1810

Alman ressam Caspar David Fredrich, romantik resimde mistik yalnızlığı, doğanın yüceliğinin yanında insanın çaresizliğini şiirsel bir duyarlılıkla biçimlendirdi.

{126392}

Romantizm Akımının Türk Temsilcileri

Romantizm akımı ülkemizde de kendine temsilciler buldu ve sanat yapıtlarına yansıdı. O isimler arasında en dikkat çekenleri se şunlardır:

Namık Kemal (1840-1888)

Romantizm Sanat Akımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Namık Kemal

Heyecanlı, kavgacı kişiliği, akıcı ve parlak biçemi nedeniyle döneminin diğer yazarlarından daha fazla tanınan Namık Kemal roman ve tiyatrolarıyla romantizme gönül vermiş bir aydındı.

Ahmet Mithat Efendi (1844-1912)

Romantizm Sanat Akımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Ahmet Mithat Efendi

Türk Edebiyatı’nın gerçek anlamda ilk popüler yazarlarından kabul edilen Ahmet Mithat Efendi’nin romancılığı ve öykücülüğü, halk öykücülüğünden batı tarzı öykü ve romancılığına geçiş olarak kabul edilebilir ve ilk romanlarında romantizm esintileri görülür.

Recaizade Mahmut Ekrem (1847-1914)

Romantizm Sanat Akımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Recaizade Mahmut Ekrem

Sanatta güzellik ilkesine bağlı kalan “Sanat sanat içindir” anlayışını savunan doğaya dönük, insanı doğa içinde ele alan şiirler yazan Recaizade Mahmut Ekrem’in şiirleri romantizm akımının etkileriyle yazılmıştır.

Abdülhak Hamit Tarhan (1852-1937)

Romantizm Sanat Akımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Abdülhak Hamit Tarhan

Modern edebiyatın doğuşunda etkin bir isim olan Abdülhak Hamit Tarhan Türk Edebiyatı’nda “Şair’i Azam” (Büyük Şair) sıfatı ile anılıyor. Özellikle yazdığı tiyatro oyunlarında romantizm akımının etkileri vardır.

{20295}

En Ünlü Romantizm Akımı Resimleri

Richard Parkes Bonington, “Landscape In Normandy” – 1825

Romantizm Sanat Akımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Richard Parkes Bonington, “Landscape In Normandy” – 1825

Tüm Fransa’yı ve özellikle Normandiya’yı gezen ressam Richard Parkes Bonington çoğunlukla bu bölgeden etkilendiği kıyı manzaraları ve liman sahnelerini resmetmeyi sevdi.

William Turner, “The Temple of Poseidon at Sunium” (Cape Colonna)- 1834

Romantizm Sanat Akımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler
William Turner, “The Temple of Poseidon at Sunium” (Cape Colonna)- 1834

Şair Lord Byron’ın Don Juan’da Poseidon Tapınağı hakkında yazdığı yazılardan esinlenen ressam William Turner resmini bu ilhamla oluşturdu.

Théodore Géricault, “The Raft of the Medusa” – 1819

Romantizm Sanat Akımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Théodore Géricault, “The Raft of the Medusa” – 1819

Resim, bir kazazedenin hatırlayıp anlattığı bir anı gösteriyor: Kurtulmalarından önce, ufukta bir gemi görmüşler (resmin sağ üst tarafında) ve ona işaret göndermeye çalışmışlardı. Ancak gemi gözden kaybolmuştu ve kazazedenin sözleriyle saldakiler “Çılgınca bir mutluluktan derin bir ümitsizlik ve kedere düşmüşlerdi.” Argus isimli bu gemi iki saat sonra geri dönmüş ve hayatta kalanları kurtarmıştı.

John Constable, “The Hay Wain” – 1821

Romantizm Sanat Akımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler
John Constable, “The Hay Wain” – 1821

John Constable tarafından 1821’de tamamlanan ve İngiltere’nin Suffolk ve Essex ilçeleri arasındaki Stour Nehri üzerindeki kırsal bir sahneyi tasvir eden bir tablo romantizmin en bilinen tablolarından. Londra’daki Ulusal Galeri’de bulunan tablo “Constable’ın en ünlü resmi” ve en popüler İngiliz tablolarından biri.

{27964}

OGGUSTO
OGGUSTO Tüm Yazıları