preloader

Empresyonizm Akımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

01.05.2023
Empresyonizm Akımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Yazı Boyutu:

Empresyonizm (İzlemcilik) akımı ve sanatçıları hakkında bilmeniz gerekenleri mercek altına aldık. Empresyonizm (İzlenimcilik) akımının başlangıcından, Empresyonizm dönemleri ve sanatçılarına tüm detayları inceleyin.

19’uncu yüzyılın sonlarında Fransa’da ortaya çıkan ve sanat dünyasında büyük bir etkisi olan Empresyonizm sanat akımı hakkında neler biliyorsunuz? Sanatçılara daha özgür bir ifade biçimi sunarak izleyicileriyle duygusal bir bağ kurmayı hedefleyen ve sanat dünyasında etki bırakan bu akımı tüm detaylarıyla irdeledik.

Empresyonizm Nedir?

Empresyonizm Akımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Claude Monet, “Impression, Sunrise (İzlenim, Gündoğumu); 1874

Empresyonizm akımı Paris’te 1874 yılında ünlü fotoğrafçı Nadar’ın stüdyosunda “Adsız Sanatçılar Birliği” adı altında bir araya gelen otuz sanatçının dönemin resmi sergisi olan “Salon” sergisine alternatif olarak açtıkları sergi ile ortaya çıkmıştır. Sergi bu ismi Claude Monet’nin “İzlenim, Gündoğumu” isimli eserinden alır. Tabloda bir limanın sabah sisleri arasından görünümü resimlenmiştir. Bu eser 1985 yılında Marmottan-Monet Müzesi’nden çalınmış, beş yıl sonra bulunmuş ve 1991 yılından itibaren yeniden sergilenmeye başlanmıştır.

Empresyonizm Akımının Özellikleri

Empresyonizm Akımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Ressamlar Paris’te 1800’lü yıllarda atölye ortamında resim yapmadan vazgeçerek yeni teknik yöntem arayışı içine girerler. Doğada konunun sürekli olarak değiştiğini ve doğanın kendine özgü anı yakalayabilmek için de renkleri hızlı vuruşlar ile tuvale geçirmek zorunda olduklarını fark eder ve ayrıntılardan çok resmin genel etkisine dikkat ederler. Resimlerinde bitmemişlik duygusu ve baştan savma görüntü döneminde eleştirmenler tarafından sıkça eleştirilir.

Bu tablonun adını gülünç bulan bir eleştirmen bu sanatçılara Empresyonistler (İzlenimciler) ismini verir. Eleştirmen burada aslında bu tabloların sağlam bir bilgiye dayanmadıklarını, geçici bir anın izlenimini yeterli bulduklarını belirtmek ister. Empresyonistler olarak adlandırılan bu ressamlar yeni ilkelerini yalnızca manzara resmine değil, herhangi bir günlük yaşam sahnesine de uygularlar. Böylece sanat tarihinin önemli bir akımı olan empresyonizm akımı doğar.

Empresyonizm Akımı Nasıl Başladı?

Empresyonizm Akımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Francisco Goya, “Las Majas en el balcón” (Balkondaki Mayalar), 1808 – 1812

Fransa’da üçüncü devrim dalgası olarak adlandırılan yenilikle başlar. Bu akımın birincisi Delacroix ile ikincisi Courbet ile üçüncüsü de Manet ile ortaya çıkar. Manet ile ortaya çıkan akım Empresyonizm’dir. Edouard Manet (1832-1883) ve arkadaşları Courbet’nin görüş ve tarzını ciddi anlamda benimserler. Bu ressamların hepsi geleneksel sanata ve resimde yer etmiş alışkanlıklara tepkilidirler.

Geleneksel sanat insan ve nesneleri çok yapay koşullarda betimler. Bu zamana kadar ressamlar genel olarak modellerini resmederken pencerede giren ışıktan faydalanırlar. Modellerinde ya da nesnelerindeki hacimleri ışık ve gölge arasındaki yumuşak geçişleri kullanarak verirler. Manet tüm bu alışagelmiş sanat hareketlerini değiştirerek yumuşak gölgeleme tekniği yerine güçlü ve sert kontrastlar kullanır. Döneminde Manet’nin kullandığı bu teknik büyük bir tepkiyle karşılanır. Bu yüzden de Manet’nin eserleri Paris’te ‘Salon’ ismi verilen genel sergileme yerinde sergilenmeye layık görülmez. Manet eserlerini ‘Reddedilenler Salonu’ olarak adlandırılan jüri tarafından kabul edilmeyen eserlerin sergilendiği sergide sergilemek zorunda kalır.

Manet’nin esin kaynağı Giorgione Tiziano gibi büyük Venediklilerin başlattığı, İspanya’da Velazquez’in başarıyla sürdürdüğü ve 19. Yüzyılda Goya’nın ulaştırdığı muhteşem resim geleneğidir. Manet, Goya’nın resminden etkilenerek balkonda duran benzer bir topluluğu resmetmiştir. Açık havadaki parlak tonlarla odanın içerisindeki karanlık arasındaki kontrası incelemiştir.

Açık havada resmedilen yuvarlak nesneler tam gün ışığı altında bazen basit renk lekeleri gibi yassı görünürler. Manet’nin “Balkon” tablosu geleneksel ressam tablolarına göre daha gerçekçi bir görünüme sahiptir. Balkonda duran insanlar adeta izleyici ile göz temasına geçer. Tabloda hissedilen diğer önemli unsur ise gerçek bir derinliktir. Bu derinliği veren ise balkon parmaklığının parlak ve çarpıcı yeşil rengidir.

Empresyonizm Akımı Temsilcileri

Empresyonizm Akımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Pierre Auguste Renoir, “Bal du moulin de la galette”,(Galette’de Dans) 1876

Empresyonizm ve Post-Empresyonizm olarak iki döneme ayrılır. Empresyonizm dönemin önemli sanatçıları: Edouard Manet, Claude Monet, Edgar Degas, Camille Pissarro, Pierre-Auguste Renoir, Alfred Sisley, Berthe Morisot ve Paul Cezanne. Bu sanatçılar Salon sergilerine ve akademik sanat ruhuna aykırı davranmış ve bağımsız hareket etmişlerdir. Emprestyonist ressamlar sadece manzara resmi değil, herhangi bir günlük yaşam sahnesini de resmetmişlerdir. Örneğin Renoir (1841-1919) 1876 yılında bir açık hava dansını betimleyen bir tablo yapmıştır.

Berthe Morisot, İzlenimciler arasında yer alan tek kadın sanatçıdır. Kadınları kamusal alanda betimler ve kır, kent manzaralarıyla tanınır.

Empresyonizm Akımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Berthe Morisot, “On a Bench” (Bir Bankta), 1889

Diğer kadın sanatçı Amerikalı Mary Cassatt (1844-1926) ise resimlerinde kadınları özel alanlarında, çoğu kez de çocuklarıyla birlikte resimler.

Empresyonizm Akımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Mary Cassatt, “Young Mother Sewing” (Dikiş Yapan Genç Anne), 1900

Post-Empresyonizm dönemin önemli sanatçıları: Paul Cezanne, George Seurat, Paul Gauguin ve Vincent Van Gogh. Bu sanatçılar arasında Georges Seurat izlenmciliğe farklı bir boyut getirir. Bu yüzden de ‘Yeni İzlenimci’ olarak adlandırılır. Seurat, ‘bölmeci’ (divizyonist) ve ‘noktacı’ (pointilist) tekniğiyle tanınır. Divizyonizm renk etkilerinin, boyanın palet üzerinde karıştırılması yerine, optik efekt ile verildiği, küçük saf renk alanlarının tuvalin üzerinde yan yana konarak, bir rengin parlaklığının, kendisinden sonra gelen ikinci bir renkle tamamlanması tekniğidir. Noktacılık ise saf renkleri nokta nokta boyamak, renkleri izleyicinin gözünde birleştirip tek renk haline getirmek ve ışığın verdiği etkiyi ortaya çıkartmaktır.

Seurat’nın ‘Grand Jatte Adasında Bir Pazar Öğleden Sonra’ eseri Noktacılık ve Divizyonizm tekniğinin uygulandığı muhteşem bir eserdir. Bu eser 1984 yılında söz ve müziği Stephen Sondheim, James Lapine tarafından yazılan ‘Sunday in the Park with George’ müzikaline ilham kaynağı olmuştur.

Empresyonizm Akımı Örnekleri

Claude Monet – “Su Lilies” (Nymphéas)

Empresyonizm Akımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Claude Monet – “Su Lilies” (Nymphéas), 1919

Monet’in ünlü Nilüferler serisi Empresyonizm akımının en iyi örneklerinden biridir. Doğal ışığın altında su yüzeyinde yansıyan renkleri ve etkileri yakalamak için hızlı fırça darbeleriyle yapılmıştır.

Edgar Degas – “Küvetin Önündeki Kadın” (Woman at Her Bath)

Empresyonizm Akımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Edgar Degas – “Woman at Her Bath” (Küvetin Önündeki Kadın), 1889

Edgar Degas’ın figür çalışmalarından ön plana çıkan Küvetin Önündeki Kadın empresyonizme örnek teşkil eden resimler arasında.

Camille Pissarro – “Boulevard Montmartre, Kış” (Boulevard Montmartre, Winter Morning)

Empresyonizm Akımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Camille Pissarro – “Boulevard Montmartre, Kış” (Boulevard Montmartre, Winter Morning), 1897

Soğuk bir kış sabahında Paris sokaklarını ve ışık etkilerini renkli fırça darbeleriyle resmeden Camille Pissarro’nun “Boulevard Montmartre, Kış” adlı eseri sanat tarihinde empresyonizmin en önemli örnekleri arasında gösteriliyor.

Berthe Morisot – “Bir Balkonda” (On a Balcony)

Empresyonizm Akımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Berthe Morisot – “On a Balcony”, (Bir Balkonda), 1872

Morisot’un iç mekan portreleri arasında olan “Bir Balkonda” parlak renklerle resmedilen genç bir kadını ve balkonun atmosferini yansıtıyor.

Feride Çelik
Feride Çelik Tüm Yazıları