preloader

Farklı Alanlarda Faaliyet Veren Sivil Toplum Kuruluşları

01.03.2023
Farklı Alanlarda Faaliyet Veren Sivil Toplum Kuruluşları

Yazı Boyutu:

Bağışçılık kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla faaliyet gösteren Açık Açık’ın bünyesindeki bazı sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdik.

Bir amaç doğrultusunda daha iyi yaşam koşulları hedefleyen sivil toplum kuruluşları; doğal afet, çocuk-genç, kadın, çevre, hayvanlar gibi farklı gruplar için faaliyet alanları mevcut. Açık Açık derneğinin bünyesinde yer alan ve destek olabileceğiniz bazı sivil toplum kuruluşlarını listeledik.

Açık Açık’ın Amacı Nedir?

Açık Açık; hiçbir kâr amacı gütmeyen, bağışçılık kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla faaliyet gösteren bir dernek. Türkiye’deki bağışçıları dernek ve vakıflarla buluşturma amacıyla kurulan Açık Açık, bağışçıları desteklemek istedikleri kurumlarla ilgili bilgilere daha kolay ve şeffaf bir şekilde ulaşmalarını sağlamanın yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının da farklı kurumlarla iş birlikleri kurmasına yardımcı oluyor.

Derneğin bünyesinde bulunan bazı kuruluşları bir araya getirdik…

Deprem Yardım Kampanyaları

Bir Kira Bir Yuva

Farklı Alanlarda Faaliyet Veren Sivil Toplum Kuruluşları

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İhtiyaç Haritası tarafından başlatılan Bir Kira Bir Yuva kampanyası, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminde evlerini kaybeden depremzedelerle, kira desteği vermek isteyen ya da boş durumdaki evlerini kullanıma açmak isteyen vatandaşları buluşturuyor.

Destek vermek için tıklayın.

İhtiyaç Haritası

Hızlı bir müdahaleyle deprem sonrası hasarları ve depremin etkilerini en aza indirmek amacıyla yapılan İhtiyaç Haritası Deprem Kampanyası; depremden etkilenen bölge ve kişilerin ihtiyaçlarını belirleyerek yardımların koordine bir şekilde hızlıca ulaştırılmasını hedefliyor. Diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte, 7,8’lik depremden etkilenen 10 ildeki depremzedelerin öncelikli olarak kışlık giysi, yiyecek, ısıtıcı, battaniye, hijyenik ped, çocuk bezi, temiz su, ilaç ve barınak gibi acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı oluyor.

Destek vermek için tıklayın.

{122244}

Afet Platformu

24 Ocak 2020 Elazığ depreminden sonra kurulan Afet Platformu, afetlere hazır bir toplum oluşturmayı amaçlıyor. Bu alanda sadece toplumsal dayanışmayı ve kurumlar arası iş birliğiyle afetlerin olumsuz etkilerini en aza indirmeyi değil, aynı zamanda afetlere hazır bir toplum oluşmasına katkı sağlamak için başta bilinçlendirme ve eğitim süreçlerine de katkı sağlıyorlar.

Destek vermek için tıklayın.

Doğal Afet

AKUT

Farklı Alanlarda Faaliyet Veren Sivil Toplum Kuruluşları

Afetlerde ve doğa koşullarında meydana gelen kaza durumlarında arama kurtarma, yardım için uygun ortam yaratma ve yaralılara ilkyardım desteği sağlayan AKUT, aynı zamanda bu konularda toplumu bilinçlendirme faaliyetleri yürütmeyi hedefliyor.

Destek vermek için tıklayın.

Çocuk ve Genç

Bir Dilek Tut Derneği

3-18 yaş arası, hayati tehlikesi olan hastalıklarla savaşan çocukların dileklerini gerçekleştirmeyi amaçlayan Bir Dilek Tut Derneği (Make a Wish), onlara unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.

Destek vermek için tıklayın.

UNICEF Türkiye Milli Komitesi

Farklı Alanlarda Faaliyet Veren Sivil Toplum Kuruluşları

UNICEF Türkiye Milli Komitesi, dünyada ve Türkiye’de, zor durumda olan çocukların sağlık, eğitim, korunma gibi ihtiyaçlarını ve çocuk haklarını korumak adına yapılan çalışmalara kaynak sağlıyor.

Destek vermek için tıklayın.

Tohum Otizm Derneği

Türkiye’de Otizm Spektrum Bozukluğu’na sahip olan çocuklara erken tanı konulmasını; tanı konulan çocukların ve ailelerinin sağlık, eğitim, meslek edinimi, istihdam, bağımsız yaşam ve kaynaştırma gibi ihtiyaçlarını karşılayarak onları topluma kazandırmaya çalışıyor.

Destek vermek için tıklayın.

{120462}

Kırmızı Çocuklar Derneği

Başta devlet korumasında olan çocukların gelişimine katkı sağlamak ve devlet korumasından çıkan 18 yaş ve üzeri gençlere sağlık, eğitim ve istihdam sağlamayı hedefleyen Kırmızı Çocuklar Derneği, koruyucu aile konusundaki farkındalığı arttırmayı da hedefliyor. Bunların yanı sıra desteğe ihtiyacı olan tüm çocuklara başta sağlık ve eğitim olmak üzere maddi ve manevi her türlü desteği sağlıyor.

Destek vermek için tıklayın.

KIZÇEV

Farklı Alanlarda Faaliyet Veren Sivil Toplum Kuruluşları

Kadın gücünün toplum gücü olduğuna inanan ve hayatın her alanında etkin insanlar yetişmesini hedefleyen KIZÇEV, üniversiteli genç kadınların yaşadığı toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine son vermeyi amaç ediniyor.

Destek vermek için tıklayın.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

Kurulduğu günden bu yana “Bir çocuk değişir, Türkiye gelişir” diyerek İlköğretim çağındaki çocuklara okul dışı eğitim desteği vermeye odaklanan TEGV, yıllar içerisinde Türkiye’nin eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu oldu.

Destek vermek için tıklayın.

Hayvanları Koruma

Rehber Köpekler Derneği

Rehber Köpekler Derneği; görme engelli bireylerin yaşam kalitelerini arttırmayı, bağımsız hareket etmelerini ve çevrelerine daha rahat adapte olmalarını hedefleyerek rehber köpekler yetiştiriyor ve ücretsiz olarak görme engelleri bireylerin hizmetine sunuyor.

Destek vermek için tıklayın.

WWF-Türkiye

Farklı Alanlarda Faaliyet Veren Sivil Toplum Kuruluşları

Dünya’nın en büyük doğa koruma kuruluşlarından olan WWF’nin Türkiye temsilcisi olan WWF-Türkiye; değerli doğal yaşam alanlarını ve canlı türlerini koruyarak; insanlığın doğayla uyumlu bir şekilde yaşamasını hedefliyor.

Destek vermek için tıklayın.

Patika Doğa ve Yaşama Saygı Derneği

Dernek, 2006 yılından beri Beykoz Ormanlarını ve çevresini besliyor. Sahipsiz sokak hayvanlarının beslenme ve barınma ihtiyaçlarını gidererek onları korumayı amaçlıyor.

Destek vermek için tıklayın.

Haçiko

Farklı Alanlarda Faaliyet Veren Sivil Toplum Kuruluşları

Saha beslemeleri, yardım talepleri ve derneğe gelen ihbarlarla tespit edilen ve tedavi, besleme, bakıma ihtiyacı olan sahipsiz hayvanların hayatlarını kurtarıyor. Derneğin yaptığı faaliyetler, doğal hayatından uzaklaştırılmış, türden bağımsız tüm hayvanların korunması ve refahlarının artırılmasıyla onların doğal yaşam ortamlarına geri kazandırılmasını hedeflemektedir.

Destek vermek için tıklayın.

{122473}

Çevreyi Koruma

Çöpüne Sahip Çık Vakfı

Farklı Alanlarda Faaliyet Veren Sivil Toplum Kuruluşları

Temiz bir çevre için çöpün azaltılması, doğru yere atılması ve değerlendirilmesi konusunda toplumun hassasiyetini kazanmayı hedefleyen Çöpüne Sahip Çık Vakfı; çevre bilinci ve davranış dönüşümü için kampanyalar düzenleyerek ve araştırmalar yaparak eğitici ve teşvik edici projeler geliştiriyor.

Destek vermek için tıklayın.

Yuvam Dünya

İklim kriziyle mücadelede toplumun her kesimine ulaşarak dünyaya ve kaynaklarına saygılı nesiller yetişme konusunda alışkanlıklarımızı değiştirmeyi hedefleyen Yuvam Dünya; iklim kriziyle mücadelede kullanılan dili ve iletişimi değiştirerek, kültür değişimine öncülük etmeyi hedefliyor.

Destek vermek için tıklayın.

TEMA Vakfı

Farklı Alanlarda Faaliyet Veren Sivil Toplum Kuruluşları

Erozyon ve çölleşmeyle mücadele ve doğal varlıklarımızın korunması amacıyla kurulan TEMA Vakfı; sürdürülebilir yaşam ilkesiyle karşılaşabileceğimiz tehlikeye dikkat çekmek, koruyucu çözümler üretmek, ağaçlandırma yapmak, doğal varlıkları korumak ve topraklarımızın korunması için verilen mücadeleyi bir devlet politikası haline getirmeyi hedefliyor.

Destek vermek için tıklayın.

ÇEKÜL Vakfı

“Doğa ve Kültürle Varız” sloganıyla ülkemizin doğal, tarihsel ve kültürel varlıklarını koruma amacıyla kurulan ÇEKÜL Vakfı doğa-kültür-insan arasındaki yaşamsal uyumu savunuyor.

Destek vermek için tıklayın.

Deniz Yaşamını Koruma Derneği

Farklı Alanlarda Faaliyet Veren Sivil Toplum Kuruluşları

Kurulduğu günden itibaren mercanların korunması, hayalet ağların deniz tabanından temizlenmesi, biyoçeşitlilik takibi, tür ve habitatlarının korunması, su altı kültür ve mirasının korunması, sanat ve sürdürülebilir tasarım alanlarında faaliyetler gösteren Deniz Yaşamını Koruma Derneği; bilimsel çalışmalar ve projelerle, gelecek deniz yaşamını sürdürülebilir ve adil yöntemler ile korumayı hedefliyor.

Destek vermek için tıklayın.

{122306}

Etiketler

OGGUSTO
OGGUSTO Tüm Yazıları