preloader

Dünyanın En İyi Üniversiteleri

01.06.2024
Dünyanın En İyi Üniversiteleri

Yazı Boyutu:

Eğitim kaliteleri ve eşsiz kampüsleriyle Amerika, Avrupa ve Asya’nın en iyi üniversitelerini mercek altına aldık.

Yükseköğrenim kurumları dünya genelinde eğitim ve araştırma açısından en önemli kuruluşlar arasında yer alıyor. Prestijli kurumlar tarafından üniversitelerin akademik başarılarına göre hazırlanan sıralamalar öğrenciler ve araştırmacılar için yol gösterici birer kaynak niteliğinde. Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralaması, birçok farklı faktörü dikkate alarak belirlenirken üniversitelerin akademik performansı, araştırma kalitesi, uluslararası etkisi ve öğrenci deneyimi gibi kriterler baz alınıyor. Peki dünyanın en iyi üniversiteleri hangileri? Amerika, Avrupa ve Asya olmak üzere dünyanın en iyi üniversitelerini inceleyin.

Amerika’nın En İyi Üniversiteleri

Harvard Üniversitesi, Massachusetts – Amerika Birleşik Devletleri

Dünyanın En İyi Üniversiteleri

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en eski yükseköğretim kurumu olan ve 1636 yılında kurulan Harvard’ın öğrencilerinin çoğu lisansüstü düzeyde eğitim görüyor ve öğrenci nüfusunun yüzde yirmiden fazlası uluslararası öğrencilerden oluşmakta. Dünya genelinde en çok bağış toplayan eğitim kurumu olan Harvard’da araştırmalar, 100’den fazla merkezde çeşitli disiplinlerde yapılıyor. Öğretim dili İngilizce olan üniversitenin akademik takvimi yarıyıl bazlı. Harvard Kütüphanesi, dünyanın en büyük akademik kütüphanesi olup 70’ten fazla alt kütüphanede yaklaşık 19 milyon kitap ve dergiye sahip.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Massachusetts – Amerika Birleşik Devletleri

Dünyanın En İyi Üniversiteleri

1861 yılında kurulan MIT Cambridge, Massachusetts’te konumlanıyor. Yaklaşık 11,000 öğrenciye ev sahipliği yapan üniversitenin %60’ı lisansüstü eğitimi görüyor. Mimarlık ve planlama, mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, yönetim ve fen bilimleri olmak üzere beş fakülteden oluşan enstitüde eğitim dili İngilizcedir. Ocak ayında gerçekleştirilen Bağımsız Etkinlikler Dönemi’nde lisans ve lisansüstü öğrenciler, fakülte, personel ve mezunlar forumlara, konferans serilerine, resitallere ve diğer özel etkinliklere katılıyor ve okullarını daha yakından tanıma fırsatı yakalıyor. ABD’deki en büyük üniversite araştırma reaktörlerinden birine sahip olan MIT’de araştırmalar için 675 milyon dolardan fazla yıllık bütçe ayrılıyor.

Stanford Üniversitesi, Kaliforniya – Amerika Birleşik Devletleri

Dünyanın En İyi Üniversiteleri

Öğrenci nüfusunun yarısından fazlası lisansüstü düzeyde eğitim alan Stanford Üniversitesi’nde bulunan toplam yedi fakültenin birçoğu lisansüstü seviyede yüksek sıralamalara sahip. Öğrencilerinin büyük bir kısmının kampüs içindeki komplekslerde barındığı üniversite sosyal imkân bakımından da oldukça zengin. Araştırmalar için yıllık 1 milyar dolardan fazla bütçeye sahip olan üniversitenin ABD Enerji Bakanlığı laboratuvarından yılda 3400 bilim insanı faydalanıyor. 20 alt kütüphaneyle hizmet veren Stanford Kütüphanesinde ise 9 milyon cilt kitap bulunuyor.

Berkeley Kaliforniya Üniversitesi, Kaliforniya – Amerika Birleşik Devletleri

Dünyanın En İyi Üniversiteleri

40 binden fazla öğrenciye ev sahipliği yapan Kaliforniya Üniversitesi lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim veriyor. Kuruluşu 1868 yılına dayanan üniversite aynı zamanda Amerikan Üniversiteleri Birliği’nin kurucu üyeleri arasında. Öğrencilerin yaklaşık yüzde onbeşi yabancı ülkelerden geliyor ve yabancı öğrenciler için öğrenim ücretleri daha yüksek. Berkeley’de yapılan araştırmalar, sadece akademik bölüm laboratuvarları ve araştırma merkezleriyle sınırlı kalmıyor aynı zamanda okulun müzelerinde ve üniversite tarafından yönetilen biyolojik saha istasyonlarında da yapılıyor. Aynı zamanda periyodik tablodaki kaliforniyum ve berkelyum gibi birkaç element bu üniversite bünyesinde yapılan araştırmalar sonucunda keşfedilmiş.

Washington Üniversitesi, Washington – Amerika Birleşik Devletleri

Dünyanın En İyi Üniversiteleri

ABD’nin Washington eyaletinde 1861 yılında kurulan Washington Üniversitesi bir kamu üniversitesi. En eski ve en büyük kampüsü ise Washington’ın en büyük şehri Seattle’da bulunmakta. Sanat ve bilim, mühendislik ve sosyal hizmet gibi çeşitli konularda eğitim sunan 16 fakülteye sahip üniversitedeki tıp çalışmaları öne çıkıyor. Öğrencilerin bölge genelindeki farklı eyaletlerde klinik rotasyonlarını tamamlamalarına olanak tanıyan toplum temelli bir tıp eğitimi programı sunan Washington Üniversitesi Tıp Merkezi, özellikle kırsal alanlarda birinci basamak hekimlerinin sayısını artırmayı amaçlıyor. 280’den fazla uzmanlaşmış araştırma merkezine sahip üniversitenin aldığı araştırma ödülleri son yıllarda 1 milyar doları aşmış durumda.

Columbia Üniversitesi, New York – Amerika Birleşik Devletleri

Dünyanın En İyi Üniversiteleri

1754 yılında özel bir kurum olarak kurulan Columbia Üniversitesi, ABD’nin en kalabalık bölgelerinden olan Manhattan’da konumlanıyor. Başlangıçta King’s College olarak adlandırılan okul, 1896 yılında şimdiki adını almış ve barındırdığı geniş sosyal imkânlar sayesinde lisans öğrencilerinin yüzde doksanından fazlası kampüste yaşıyor. Eğitim dili İngilizce olan Columbia’nın akademik takvimi yarıyıl baz alınarak düzenleniyor. Öğrenciler ve öğretim üyeleri, 200’den fazla üniversite merkezi ve enstitüsünde fen ve beşeri bilimler disiplinlerinde araştırmalar yapıyor. Ayrıca üniversite, yurt dışında eğitim ve araştırma imkânları sağlamak için Ürdün, Pekin, Mumbai, Hindistan, Paris, İstanbul, Nairobi ve Rio de Janeiro’da küresel merkezler kurmuştur.

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü, Kaliforniya – Amerika Birleşik Devletleri

Dünyanın En İyi Üniversiteleri

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü veya bilinen adıyla Caltech 1891 yılında Throop Üniversitesi olarak kurulmuş ve 1920 yılında günümüzdeki adını almış. Bilim ve mühendislik odaklı olan okulun sadece 2.200 öğrencisi bulunuyor. Lisans ve lisansüstü öğrenci sayısı neredeyse eşit olan üniversitede tüm birinci sınıf lisans ve lisansüstü öğrencilerine konut garanti ediliyor. Birçok Amerikan üniversitesinde olduğu gibi tipik lisans yurtlarının yerine kendine özgü yönetimi ve gelenekleri olan sekiz lisans yurdu bulunuyor. Ayrıca üniversite, hem öğretim görevlileri hem de öğrencilerle ilgilenen bir güneş sistemi keşfi için robotik araştırmalar merkezi olan NASA’nın Jet Tahrik Laboratuvarı’nı işletmekte.

John Hopkins Üniversitesi, Maryland – Amerika Birleşik Devletleri

Dünyanın En İyi Üniversiteleri

Johns Hopkins Üniversitesi, 1876 yılında kurulmuş özel bir kurum. Okul ABD merkezli olsa da İtalya ve Çin’de yer alan kampüsleri de bulunuyor. Üniversitenin çoğu bölümü, Ocak ayında ek bir üç haftalık çalışma dönemi sunan yarıyıl tabanlı bir akademik takvim kullanıyor. Lisans öğrencileri eğitimlerinin ilk iki yılında üniversite konutlarında yaşamak zorunda. Üniversite bilim ve sanat, mühendislik, işletme, eğitim, tıp, hemşirelik, müzik, halk sağlığı ve uluslararası çalışmalar gibi konularda dersler sunan dokuz akademik bölümden oluşurken öğrenciler, bir öğretim üyesi yardımıyla araştırma yapmalarına yardımcı olan Provost Lisans Öğrenci Araştırma Ödülleri programı gibi destek programları sayesinde araştırmalara katılabiliyor.

Yale Üniversitesi, Connecticut – Amerika Birleşik Devletleri

Dünyanın En İyi Üniversiteleri

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en eski yüksek öğrenim kurumlarından biri olan Yale Üniversitesi, 1701 yılında kurulmuş. Toplam öğrenci nüfusunun yüzde yirmisi 110’dan fazla ülkeden gelen uluslararası öğrencilerden oluşuyor. Üniversite, dönem tabanlı bir akademik takvim kullanmakta olup eğitim dili olarak da İngilizce kullanıyor. Lisans öğrencilerinin büyük bir bölümü üniversite komplekslerinde yaşıyor. Yale’nin yüksek lisans düzeyindeki başarılı okulları arasında Hukuk Fakültesi ve Yönetim Okulu yer alıyor. Tıp fakültesi ise birçok uzmanlık alanında yüksek sıralamalara sahip olan Yale-New Haven Hastanesi ile ortak çalışıyor. Kanser tedavisinde sıkça kullanılan kemoterapi yöntemi 1940’ların başında bu üniversitede geliştirilmiş.

Cornell Üniversitesi, New York – Amerika Birleşik Devletleri

Dünyanın En İyi Üniversiteleri

Cornell Üniversitesi, 1865 yılında kurulmuş özel bir eğitim ve araştırma kurumu. 24.000 öğrencisi bulunan Cornell’in öğrencilerinin yüzde yirmilik kısmı uluslararası öğrencilerden oluşuyor. Üniversitede temalı yurtlar, lisansüstü ve profesyonel öğrenciler için daireler de dahil olmak üzere çeşitli türde üniversite öğrenci konaklama imkânları sunuluyor. ABD merkezli olmasının yanında Katar’da da yerleşkeleri bulunan Cornell’in akademik takvimi yarıyıl baz alınarak düzenleniyor.

{51894}

Avrupa’nın En İyi Üniversiteleri

Oxford Üniversitesi, Oxford – İngiltere

Dünyanın En İyi Üniversiteleri

Oxford Üniversitesi’nin tam kuruluş tarihi bilinmemekle birlikte, okul tarihi 1096 yılına kadar uzanıyor. Öğrenci nüfusunun yaklaşık yüzde kırk beşi lisansüstü öğrencilerden oluşan Oxford’un lisansüstü öğrencilerinin yarısından fazlası çalışmalarının bir parçası olarak araştırmalar yapıyor. Oxford’daki araştırmalar beşeri bilimler, fen bilimleri, biyolojik bilimler ve tıp bilimleri olmak üzere dört akademik bölümde gerçekleşiyor. Oxford’un akademik takvimi her biri 8 haftalık üç dönemden oluşuyor. Lisans öğrencileri, öğrenciliklerinin ilk yılı için okul konaklaması garantisine sahip ve daha sonraki yıllarda da bu imkândan yararlanabiliyor. Avrupa Birliği dışından gelen öğrenciler için ücretler daha yüksek olsa da okulda 900’den fazla burs imkânı bulunuyor.

Cambridge Üniversitesi, Cambridge – İngiltere

Dünyanın En İyi Üniversiteleri

Tarihi 1209 yılına dayanan Cambridge’de yaklaşık 19.000 öğrenci eğitim görüyor ve bunların %35’ten fazlası lisansüstü düzeyde. İçerisinde sanat bilimleri, biyolojik bilimler, klinik tıp, sosyal ve beşeri bilimler, fen bilimleri ve teknoloji olmak üzere altı okul barındırıyor. Cambridge’deki akademik takvim üç dönem olarak düzenleniyor ve eğitim dili İngilizce. Ayrıca üniversite, öğrencilerinin çoğu için en az üç yıl konaklama garantisi sunuyor. Üniversitenin yüzden fazla kütüphanesi ve araştırmalara katkıda bulunan yüz kırktan fazla enstitüsü var. Geçtiğimiz yıl Cambridge, araştırma hibeleri ve sözleşmeleri için yaklaşık 415 milyon dolarlık bütçe aldı.

Londra Üniversitesi, Londra – İngiltere

Dünyanın En İyi Üniversiteleri

1826 yılında kurulan Londra Üniversitesi, İngiltere’de Oxford ve Cambridge’den sonra kurulan üçüncü üniversite olma ünvanını taşıyor. Üniversitenin merkezi Londra’da bulunmasına rağmen Katar ve Avustralya’da da şubeleri var. Ayrıca, Kanada’daki Montreal Üniversitesi ve Çin’deki Zhejiang Üniversitesi gibi dünya genelindeki üniversitelerle öğrenci değişimi ve araştırma anlaşmaları gibi ortaklıkları da bulunuyor. Aynı zamanda üniversite, tarihinde birçok araştırma başarısına sahip. Örneğin, bir Londra Üniversitesi profesörü soylu gazların keşfiyle 1904 yılı Nobel Kimya Ödülünü kazanmıştır.

Londra Imperial Üniversitesi, Londra – İngiltere

Dünyanın En İyi Üniversiteleri

Bilim odaklı bir üniversite olan Imperial, Londra’nın merkezinde bulunan birçok kampüsten oluşuyor. 15.000’den fazla öğrencinin öğrenim gördüğü Imperial mühendislik, tıp, doğa bilimleri ve işletme olmak üzere dört akademik bölümden oluşuyor. Imperial’in akademik takvimi üç dönemden oluşmakta olup okulun eğitim dili İngilizce. Veri Bilimi Enstitüsü, Küresel Sağlık İnovasyon Enstitüsü ve Hedge Fon Araştırma Merkezi gibi pek çok araştırma merkezine ev sahipliği yapan Imperial dünya çapında bilimsel keşiflerde önemli bir rol alıyor. Örnek vermek gerekirse yaygın olarak bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılan penisilin adlı antibiyotiği keşfeden Alexander Fleming bu okulda da araştırma çalışmaları gerçekleştirmiş.

ETH Zürih Üniversitesi, Zürih – İsviçre

Dünyanın En İyi Üniversiteleri

ETH Zürih, İsviçre’nin Zürih kentinde bulunan bir teknik üniversite. Tam adı Eidgenössische Technische Hochschule (Federal Teknik Yüksek Okulu) olup İsviçre’deki en iyi üniversite olmasıyla da biliniyor. ETH Zürih mühendislik, bilim, teknoloji, matematik ve yönetim gibi birçok farklı alanda lisans ve lisansüstü eğitimi sunmakta. Ayrıca üniversite dünya çapında birçok araştırma merkezi ve laboratuvara sahip. ETH Zürih, teknik üniversite olarak dünya sıralamasında yüksek bir konuma sahip ve Einstein gibi Nobel ödüllü birçok mezunu bulunuyor.

King’s Üniversitesi, Londra – İngiltere

Dünyanın En İyi Üniversiteleri

İngiltere’nin başkenti Londra’da 1829 yılında kurulmuş olan King’s bir devlet üniversitesidir ve ünlü tıp okulu Guy’s Hastanesi’nin bir parçasıdır. Yaklaşık 31.000 öğrencisi bulunan üniversite 5 farklı kampüste eğitim veriyor. Öğrencilerine geniş bir yelpazede lisans ve lisansüstü eğitim sunan üniversitenin sağlık bilimleri, beşeri bilimler, sosyal bilimler, doğa bilimleri ve mühendislik alanlarında başarılı araştırma programları bulunuyor

Edinburgh Üniversitesi, Edinburgh – İskoçya

Dünyanın En İyi Üniversiteleri

Edinburgh Üniversitesi İskoçya’nın başkenti Edinburgh’da bulunan bir devlet üniversitesidir. 1583 yılında kurulan üniversite, dünyanın en eski üniversitelerinden biri. 40.000’den fazla öğrencisi bulunan üniversite beşeri bilimler, sosyal bilimler, tıp, veterinerlik, fen ve mühendislik olmak üzere altı fakültede lisans ve lisansüstü eğitimi sunuyor. Araştırma programlarındaki yüksek kalitesiyle tanınan Edinburgh Üniversitesi özellikle tıp, fen, sosyal ve beşeri bilimler alanlarında önemli bir araştırma merkezi.

Amsterdam Üniversitesi, Amsterdam – Hollanda

Dünyanın En İyi Üniversiteleri

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bulunan bir devlet kurumu olan Amsterdam Üniversitesi, Hollanda’nın en iyi yüksek öğretim kurumu. 1632 yılında kurulan üniversite, öğrencilerine dünya standartlarında eğitim veriyor. 30.000 öğrencisi bulunan üniversite beşeri bilimler, sosyal bilimler, ekonomi ve işletme, hukuk ve fen olmak üzere beş fakültede lisans ve lisansüstü eğitimi veriyor. Amsterdam Üniversitesi aynı zamanda özellikle kültürel ve sosyal bilimlerde önemli bir araştırma merkezi.

Kopenhag Üniversitesi, Kopenhag – Danimarka

Dünyanın En İyi Üniversiteleri

1479 yılında Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da kurulan üniversite, ülkedeki en eski üniversitelerden biri. Yaklaşık 39.000 öğrenciye ev sahipliği yapan üniversite beşeri bilimler, hukuk, tıp, ilahiyat, sağlık bilimleri ve fen olmak üzere altı fakültede lisans ve lisansüstü programları sunmakta. Kopenhag Üniversitesi sağlık bilimleri, doğa bilimleri, hukuk ve beşeri bilimler alanlarında yaptığı araştırmalarla biliniyor.

Utrecht Üniversitesi, Utrecht – Hollanda

Dünyanın En İyi Üniversiteleri

Hollanda’nın Utrecht şehrinde bulunan Utrecht Üniversitesi Hollanda’nın en eski üniversitelerinden biri. Yaklaşık 30.000 öğrenciye ev sahipliği yapan üniversite 7 fakülteye sahip. İngilizce eğitim veren üniversitenin lisans programları genellikle üç yıl sürerken, yüksek lisans programları bir veya iki yıl sürmekte. Üniversite bünyesinde sürdürülebilir enerji, sağlık bilimleri, çevre bilimleri, sosyal bilimler ve insan hakları gibi konularda önemli araştırmalar yapılıyor.

{21040}

Asya’nın En İyi Üniversiteleri

Tsinghua Üniversitesi, Pekin – Çin

Dünyanın En İyi Üniversiteleri

Çin’in başkenti Pekin’de bulunan Tsinghua Üniversitesi, kökleri 1911 yılına kadar uzanan bir kamu kurumu. Ana eğitim dili Çince olsa da bazı lisansüstü programları İngilizce olarak sunuluyor. Örneğin, üniversitenin Çin siyaseti, dış politika ve uluslararası ilişkiler bölümleri Çince olsa da makine mühendisliği ve küresel iş gazeteciliği gibi bölümlerinde eğitim İngilizce veriliyor. Tsinghua Üniversitesi’nde lisans öğrencilerine yetmişten fazla derece programı sunulurken, yüksek lisans ve doktora programlarında bu sayı daha da fazla. Ayrıca üniversitenin üç yüzden fazla araştırma kurumu bulunuyor.

Singapur Ulusal Üniversitesi, Singapur

Dünyanın En İyi Üniversiteleri

Singapur’un merkezinde yer alan Singapur Ulusal Üniversitesi 1905 yılında kurulmuş. 17 fakülte ve araştırma merkezleri ile Singapur Ulusal Üniversitesi, dünya genelinde en iyi üniversiteler arasında yer alıyor. İngilizce eğitim veren üniversitede lisans, yüksek lisans ve doktora programları mevcut. Singapur Ulusal Üniversitesi dünya çapında 100’den fazla ülkeden öğrenci kabul ediyor ve öğrenci nüfusunun yaklaşık üçte birini uluslararası öğrenciler oluşturuyor. Öğrencilerinin dünya genelindeki önde gelen üniversitelerle ortaklaşa yürütülen araştırma programlarına katılabildiği üniversitenin en güzel özelliklerinden biri ise kampüsünün yeşil ve doğal yaşam alanları ile çevrili olması.

Nanyang Teknoloji Üniversitesi, Singapur

Dünyanın En İyi Üniversiteleri

Singapur’daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi Asya’nın en iyi teknoloji üniversiteleri arasında yer alıyor. 1981 yılında kurulan üniversite 33.000’den fazla öğrenciye sahip. İngilizce eğitim veren Nanyang Teknoloji Üniversitesi’nde mühendislik, işletme, bilim, tasarım ve beşeri bilimler gibi birçok alanda lisans ve yüksek lisans programları mevcut. Ayrıca üniversite öğrencilerinin yaklaşık üçte birlik bölümünü dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası öğrenciler oluşturuyor. Üniversite öğrencileri, dünya genelindeki en iyi üniversitelerle ortak araştırma ve öğrenme fırsatlarına sahip. Ayrıca öğrenciler, öğrenci kulüpleri ve organizasyonları aracılığıyla liderlik, sosyal sorumluluk, sanat ve kültür gibi konularla ilgili faaliyetlere katılabiliyor.

Pekin Üniversitesi, Pekin – Çin

Dünyanın En İyi Üniversiteleri

1898 yılında kurulan Pekin Üniversitesi Çin’in en prestijli üniversitelerinden biridir. İngilizce eğitim veren Pekin Üniversitesi’nde 31 fakülte bulunuyor ve bunlar çeşitli lisans, yüksek lisans ve doktora programları sunuyor. Dünyanın dört bir yanından öğrenci kabul eden Pekin Üniversitesi öğrencilerinin yarısı uluslararası öğrenci. Pekin Üniversitesi öğrencileri araştırma merkezleri, laboratuvarlar ve öğrenci kulüpleri gibi birçok farklı kaynak aracılığıyla araştırmalar yapabiliyor.

Hong Kong Çin Üniversitesi, Hong Kong

Dünyanın En İyi Üniversiteleri

Hong Kong Çin Üniversitesi Hong Kong’un Shatin bölgesinde 1963 yılında kurulmuştur. Hong Kong’daki en eski üniversitelerden biri olan Hong Kong Çin Üniversitesi, farklı fakülteleri aracılığıyla öğrencilere birçok lisans ve yüksek lisans programı sunuyor. Çin dili ve edebiyatı, işletme, hukuk, mühendislik, tıp ve fen gibi farklı disiplinlerde eğitim veren üniversite, yüksek kaliteli araştırma ve eğitim programlarıyla tanınıyor. Ayrıca Hong Kong Çin Üniversitesi dünya genelinde çeşitli yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği yaparak öğrencilere uluslararası eğitim deneyimleri sunuyor.

Hong Kong Üniversitesi, Hong Kong

Dünyanın En İyi Üniversiteleri

Hong Kong Üniversitesi, Hong Kong’un en eski ve en saygın eğitim kurumlarından biridir. 1911 yılında kurulan üniversite, dünya çapında birçok alanda önde gelen araştırmalar yürütüyor. İşletme, mühendislik, hukuk, tıp ve edebiyat gibi birçok alanda lisans ve yüksek lisans programları sunan üniversite aynı zamanda Hong Kong’daki en geniş kapsamlı tıp fakültesine sahip. Hong Kong Üniversitesi uluslararası bir öğrenme ortamına sahip olup öğrencilerine dünya genelindeki birçok farklı ülkede çeşitli uluslararası öğrenme deneyimleri sunmakta.

Tokyo Üniversitesi, Tokyo – Japonya

Dünyanın En İyi Üniversiteleri

Tokyo Üniversitesi, Japonya’nın başkenti Tokyo’da bulunan bir devlet araştırma üniversitesidir. 1877 yılında kurulmuş olan üniversite Japonya’nın en eski ve en seçkin eğitim kurumu olarak biliniyor. Dünyanın en iyi 50 üniversitesi arasında yer alan Tokyo Üniversitesi’nin yaklaşık 29.000 öğrencisi bulunmakta ve öğrencilerinin yaklaşık yüzde onunu uluslararası öğrenciler oluşturuyor. Tokyo Üniversitesi mühendislik, bilim, tıp, tarım, eğitim, beşeri bilimler, sosyal bilimler ve daha birçok alanda programlar sunarken Japonya’daki üniversiteler arasında en fazla Nobel ödülü sahibi üniversite olma özelliğini de taşıyor. Tokyo Üniversitesi’nin araştırmacıları ve mezunları Japonya’daki en prestijli pozisyonlarda görev alıyor.

Jiao Tong Üniversitesi, Şangay – Çin

Dünyanın En İyi Üniversiteleri

Jiao Tong Üniversitesi Çin’in Şangay şehrinde 1896 yılında kurulan bir devlet üniversitesidir. Ana kampüsü Xuhui bölgesinde bulunan Üniversite 28 fakülte ve 32 araştırma enstitüsüne sahip. Ana akademik alanları arasında mühendislik, fen, tıp, işletme, hukuk, beşeri bilimler ve tıp bilimleri yer alan üniversitenin öğrenci sayısı 42.000 civarında ve bunların yaklaşık 5.000’i uluslararası öğrenci. Jiao Tong Üniversitesi aynı zamanda Çin’in “Project 211” programına dahil olan birkaç üniversiteden biri. Üniversitenin öğretim dili Çince olmasına rağmen birçok lisansüstü program İngilizce olarak sunuluyor.

Zhejiang Üniversitesi, Hangzhou – Çin

Dünyanın En İyi Üniversiteleri

Çin’in en köklü üniversitelerinden biri olan Zhejiang Üniversitesi mühendislik, beşeri bilimler ve tıp gibi çeşitli disiplinlerde programlar sunuyor. Ana eğitim dili Çince olsa da işletme, Çin çalışmaları ve mühendislik gibi konularda İngilizce yüksek lisans eğitimi veriyor. Üniversite dört dönemlik bir akademik takvimi izlerken üniversite kaynakları arasında yedi hastane ve yaklaşık yedi milyon cilt hacmine sahip bir kütüphane bulunuyor. Zhejiang Üniversitesi’nin laboratuvar tesisleri arasında Temiz Enerji Kullanımı Devlet Laboratuvarı, Modern Optik Enstrümantasyon Devlet Laboratuvarı ve Pirin Biyolojisi Devlet Laboratuvarı gibi farklı uzmanlık alanlarına odaklanan onlarca ulusal öneme sahip laboratuvar yer alıyor.

{37534}

Ela
Ela Tüm Yazıları