Sanatla Tasarımın Buluştuğu Sanat Akımı: Bauhaus

Sanatçı ile zanaatkar arasındaki ayrılığı ortadan kaldıran ve bütün sanatsal unsurları tek bir vücut haline getiren Bauhaus akımı hakkında bilmeniz gerekenleri öğrenin.

1750-1850 yılları arasında dünyada endüstriyel anlamda büyük değişiklikler yaşanır. Fransa, Almanya ve ABD’de yaşanan, tarım ekonomisinden sanayi ve ticaret ekonomisine hızlı geçiş yapan ülkeler arasındadır. Makine üretimi, aynı kişi tarafından tasarım ve yapımının gerçekleştirildiği üretim biçiminin yerini alır. El yapımı ürünler yüksek fiyatlara satılır. Çağın kapitalistleri, sanatın ticari bir faktör olduğunun farkına varmışlardır. 20. yüzyıla doğru ise tüm bu endüstriyel gelişmelere bağlı olarak sanat alanında da aşağıdaki değişimler yaşanır.

  • Resim, heykel, grafik ve mimarlık alanında büyük projeler tamamlansa da seçkin bir sanat yaklaşımı güdülmemiştir.

  • Endüstriyel tasarımlar yeni oluşan orta sınıfa mensup fabrika sahipleri tarafından yapılır.

  • Ürünler basmakalıp, ucuz, sanatsal ve estetik değeri olmayan, orta sınıf beğenisini yansıtan nesneler olmuştur.

  • Üretim zanaat yeteneğinden yoksundur.

Bauhaus Okulu

Sanat ve Zanaat arasında kurulan bu yakınlaşma ile Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra 1919 yılında Almanya’da sanat eğitiminin temellerini değiştirmeyi hedefleyen uygulamalı sanatlar ile güzel sanatlar arasındaki engeli ortadan kaldırmaya yönelik olarak Bauhaus Okulu kurulur. Bauhaus ile sanat tasarıma dönüşür. Bauhaus okulunu kuran kişi Walter Groupis’dir. Bu okulun amacı zanaat ve tasarımın biraraya getirmektir. Zanaat, insanların maddeye dayanan gereksinimlerini gidermek adına öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerektiren işlerdir. Groupis, sanatçı ile zanaatkar arasındaki ayrılığı ortadan kaldırmak ve bütün sanatsal unsurları tek bir vücut haline getirmek ister.

Walter Groupis: “Mimarlar, heykeltraşlar, ressamlar biz hepimiz zanaata geri dönmeliyiz. Çünkü sanat mesleği diye bir meslek yoktur. Öz olarak sanatçı zanaatkarın yücelmesidir. Öyle ölçüsüz ve sınırsız bir zanaatkarlar loncası oluşturmalıyız ki, sanatçı ile zanaatkarlar arasındaki ayrılık ortadan kalsın. Geleceğin yeni yapısını hep birlikte istemeliyiz, düşünmeliyiz ki bütün unsurlar bir bütünde vücut bulsun.” Sözleriyle ifade eder.

Bauhaus okulu ile doğan Bauhaus akımının manifestosu:

”Bütün görsel sanatların esas amacı yapının tümüne katkıda bulunmaktır. Eskiden güzel sanatların en asi işlevi yapıları süslemekti, bunlar mimarinin vazgeçilmez öğeleridir. Bugün sanatlar arasında bir bağlantı kalmamıştır. Mimarlar, ressamlar ve heykeltraşlar yeniden yeni bir olgu olarak yapının kompozit karakterini öğrenmek zorundadırlar. Her sanatçının esas olan kendi sanatında usta olmasıdır. Yaratıcı tasarımın ilk kaynağı bu özelliktir.”

Bauhaus akımı devam etmesine rağmen Bauhaus okulu 1934 yılında kapatılır. Çünkü Bauhaus’un misyonu ‘sanat toplum içindir’ düşüncesini benimseyen diğer sanat okulları ve akademililer, Bauhaus yönetimini ve hocalarını yerel yönetim olan Nazi partisine şikayet eder ve bu yüzden yetkililer tarafından okul kapatılır. Okulun bazı yöneticileri ve öğretmenleri yurt dışına giderek çalışmalarını sürdürürler. Groupis, Bauhaus okuluna benzer bir okulu Şikago’da Dizayn başlığı altında yeniden kurar.

Bauhaus Okulu Eğitim ve Öğretim Sistemi

Groupis güzel sanatlar ile tasarım sanatlarının ortak yanlarını görerek Bauhaus okulunda  zanaatkar, sanatçı, mimar ve endüstri alanında bağları yeniden kurmayı sanatla endüstriyi birleştirmeyi hedefler. Eğitim sistemi mimari,resim ve heykel olarak üç ana bölüme ayrılsa da arada tasarımla ilgli başka bölümler de kurularak eğitim verilir. Okulun kurulma amacı sanatçıyı içinde yaşadığı toplum,sosyal konular üzerinde bilinçlendirmek ve ona sorumluluk yüklemektir. Aynı zamanda okul sanatçı kitlelerinin sorunlarını dile getireceği gibi, sanat da kitlelerin sorununa çözüm getirecektir.

Groupis ayrıca tüm sanat dallarının mimari bölümünde birleşip, bütünleştiğini söyler. El sanatlarına dayalı olan bölümün öğretilebeleceğini ifade eder. Her sanatsal öğretim, el sanatlarını, desen çizimini ve resim boyamayı ve bu arada birliktelik ve kuramsallığı da kapsamaktadır.

Bauhaus Okulunu sloganları:

“Toplum için sanat”

“Üstün Estetik ile En Ucuz Fiyat”

“Faydalı Sanat”

Bauhaus Okulunun Ünlü Ressam Hocaları

Okulda eğitim veren meşhur ressam ve eğitmenler arasında Itten, Schlemmer, Kandinsky ve Klee yer alır. Temel eğitim iki dönem sürer ve her öğrenci için zorunludur. Itten, Kandinsky ve Klee’nn biçimlendirmeye yönelik kursları zorunlu, yazı ile desen çalışmaları ise öğrencilerin isteklerine bırakılır. Itten renk eğitimi verir ve öğrencilerin gizli kalmış yaratıcı gücünü ortaya çıkarır. Itten’in kursları renkler ve renk teorileri üzerinedir. Ana renkler, zıt ve tamamlayacı renklerle bunların siyah beyaz etkileri araştırılmıştır. Aynı zamanda renklerin sosyolojik, psikolojik, etnolojik anlam ve ifadeleri araştırılarak mukayese edilir.

Günümüzde sanat ve tasarımın buluşmasının nedeni Bauhaus okulu ve orada ortaya çıkan Bauhaus sanat akımı sayesindedir. Bauhaus’un gelişimi ile birlikte 1917 yılında Hollanda’da De Stijl ve Rus Konstrukvistleri olarak farklı gruplar ortaya çıkar ve sanat tasarımla birlikte yoluna devam eder.

Popüler Yazılar

SÖZLEŞME

Bu internet sitesine girilmesi veya mobil uygulamanın kullanılması sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zararlardan ÖZGÜ İLETİŞİM PAZARLAMA DANIŞMANLIK TANITIM VE E-TİCARET HİZ. ('OGGUSTO') nun sorumluluğunun olmadığını, tarafımdan internet sitesinde E-Bültene üye olmak için veya başkaca bir sebeple verdiğim kişisel verileri, özellikle de isim, adres, telefon numarası, e-posta adresi, banka bilgisi, yaş ve cinsiyetle ilgili benzeri bilgileri kendi rızam ile paylaştığımı, ÖZGÜ İLETİŞİM PAZARLAMA DANIŞMANLIK TANITIM VE E-TİCARET HİZ. ('OGGUSTO') nun nin bu bilgileri kullanmasına muvafakat ettiğimi, bu bilgilerin 3.gerçek ve/veya tüzel kişilerin eline geçmesi ve bu şekilde olumsuz yönde kullanılması halinde ve/veya bu bilgilerin başkaca kişiler ile paylaşılması halinde ÖZGÜ İLETİŞİM PAZARLAMA DANIŞMANLIK TANITIM VE E-TİCARET HİZ. ('OGGUSTO') nun sorumluluğunun olmadığını gayri kabili rücu, kabul, beyan ve taahhüt ederim.

SÖZLEŞME

Bu internet sitesine girilmesi veya mobil uygulamanın kullanılması sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zararlardan ÖZGÜ İLETİŞİM PAZARLAMA DANIŞMANLIK TANITIM VE E-TİCARET HİZ. ('OGGUSTO') nun sorumluluğunun olmadığını, tarafımdan internet sitesinde E-Bültene üye olmak için veya başkaca bir sebeple verdiğim kişisel verileri, özellikle de isim, adres, telefon numarası, e-posta adresi, banka bilgisi, yaş ve cinsiyetle ilgili benzeri bilgileri kendi rızam ile paylaştığımı, ÖZGÜ İLETİŞİM PAZARLAMA DANIŞMANLIK TANITIM VE E-TİCARET HİZ. ('OGGUSTO') nun nin bu bilgileri kullanmasına muvafakat ettiğimi, bu bilgilerin 3.gerçek ve/veya tüzel kişilerin eline geçmesi ve bu şekilde olumsuz yönde kullanılması halinde ve/veya bu bilgilerin başkaca kişiler ile paylaşılması halinde ÖZGÜ İLETİŞİM PAZARLAMA DANIŞMANLIK TANITIM VE E-TİCARET HİZ. ('OGGUSTO') nun sorumluluğunun olmadığını gayri kabili rücu, kabul, beyan ve taahhüt ederim.