preloader

Van Cleef & Arpels’ın Sırlarla Dolu Yeni Mücevherleri

18.07.2017
Van Cleef & Arpels’ın Sırlarla Dolu Yeni Mücevherleri

Yazı Boyutu:

<p><span style="line-height:1.75;">1906 yılında kurulmuş olan Fransız m&uuml;cevher duayeni <u><a href="https://www.oggusto.com/blog/etiket/Van%20Cleef%20&amp;%20Arpels" target="_blank"><span style="color:#000000;">Van Cleef &amp; Arpels</span></a></u>, bir asırdır m&uuml;kemmel el iş&ccedil;iliği ve akıl almaz tasarımları ile m&uuml;cevher d&uuml;nyasındaki tartışmasız yerini koruyor. Kurulduğundan beri peri kızları ve romantik masallardan ilham alarak yarattığı tasarımlar ile &ouml;n plana &ccedil;ıkan markanın 2017 Paris Couture Haftası&rsquo;nda tanıttığı yeni koleksiyonu da bu geleneği &ccedil;ok &ccedil;arpıcı yeni bir boyuta &ccedil;ıkarıyor.</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<div class="youtube-embed-wrapper" style="position:relative;padding-bottom:56.25%;padding-top:30px;height:0;overflow:hidden;"><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="360" src="//www.youtube.com/embed/DEVy1e_8Q-k?rel=0" style="position: absolute;top: 0;left: 0;width: 100%;height: 100%;" width="640"></iframe></div>

<p><span style="line-height:1.75;"></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="line-height:1.75;"></span></p>

<p><span style="line-height:1.75;">&ldquo;<u><a href="http://www.vancleefarpels.com/ww/en/nanosites/le-secret.html" target="_blank"><span style="color:#000000;">Le Secret</span></a></u>&rdquo; isimli yeni koleksiyon, aynı ismi gibi Van Cleef&rsquo;in en iyi bilinen &ouml;zelliklerinden olan gizemi &ouml;n plana &ccedil;ıkarıyor. Par&ccedil;alardaki beklenmedik s&uuml;rprizler ile g&ouml;r&uuml;nen ve g&ouml;r&uuml;nmeyenin harmonisini yansıtan koleksiyon; aşk ve şans sembollerinden, doğadan ve duygulardan ilham alınarak hazırlanmış. Bu gizemli b&uuml;y&uuml;leri yaratmak i&ccedil;in de ilk kez Van Cleef &amp; Arpels tarafından kullanılmış olan &nbsp;gizli mıhlama tekniği olarak bilinen &ldquo;Mystery Setting&rdquo; tekniği kullanılmış.</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<div class="carousel slide" data-ride="carousel" id="carousel1500375036730">
<ol class="carousel-indicators">
<li class="active" data-slide-to="0" data-target="#carousel1500375036730">&nbsp;</li>
<li data-slide-to="1" data-target="#carousel1500375036730">&nbsp;</li>
<li data-slide-to="2" data-target="#carousel1500375036730">&nbsp;</li>
</ol>

<div class="carousel-inner" role="listbox">
<div class="item active"><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Temmuz%202017/HJ-LeSecret-Journalistes-Collier-MessageDesHirondelles-Packshot-01-BD_Van-Cleef.jpg" />
<div class="carousel-caption">&nbsp;</div>
</div>

<div class="item"><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Temmuz%202017/HJ-LeSecret-Journalistes-Collier-SecretDesHirondelles-SF-05-BD_Van-Cleef.jpg" />
<div class="carousel-caption">&nbsp;</div>
</div>

<div class="item"><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Temmuz%202017/HJ-LeSecret-Journalistes-Collier-SecretDesHirondelles-SF-01-BD_Van-Cleef.jpg" />
<div class="carousel-caption">&nbsp;</div>
</div>
</div>
<a class="left carousel-control" data-slide="prev" href="#carousel1500375036730" role="button"><span aria-hidden="true" class="glyphicon glyphicon-chevron-left"></span> <span class="sr-only">Previous</span> </a> <a class="right carousel-control" data-slide="next" href="#carousel1500375036730" role="button"> <span aria-hidden="true" class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span> <span class="sr-only">Next</span> </a></div>

<p><span style="line-height:1.75;"></span></p>

<p>{88104}</p>

<p><span style="line-height:1.75;"></span></p>

<p><span style="line-height:1.75;"></span></p>

<p><span style="line-height:1.75;">Renklerin dilinin olduk&ccedil;a manalı kullanıldığı Le Secret koleksiyonunda olduk&ccedil;a geniş bir renk paleti hakim. G&uuml;&ccedil;l&uuml; duygular i&ccedil;in canlı renkler kullanılırken, naif duygular i&ccedil;inse olduk&ccedil;a yumuşak ge&ccedil;işli renkler tercih edilmiş. Kırmızının en g&uuml;zel tonundaki Burma yakutları, leylak tonlarında g&ouml;z alıcı safirler ve siyah oniksler koleksiyonun oyuncu ruhunu en g&uuml;zel şekilde yansıtıyor.</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<div class="row two-col">
<div class="col-md-6 col-1">
<p><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Temmuz%202017/HJ-LeSecret-Journalistes-Bracelet-CoeursEnlaces-Packshot-01-BD_Van-Cleef.jpg" /></p>
</div>

<div class="col-md-6 col-2">
<p><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Temmuz%202017/HJ-LeSecret-Journalistes-Bracelet-CoeursEnlaces-Packshot-02-BD_Van-Cleef.jpg" /></p>
</div>
</div>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="line-height:1.75;"></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<h3><span style="line-height:1.75;"><strong>Van Cleef&rsquo;in Vazge&ccedil;ilmezi…</strong></span></h3>

<p><span style="line-height:1.75;"></span></p>

<p><span style="line-height:1.75;">VC&amp;A&rsquo;ın at&ouml;lyelerinde &ccedil;alışan ustalarda vazge&ccedil;ilmez bir inan&ccedil; vardır; g&uuml;zellik ve gizem ancak m&uuml;cevher tezgahlarının başında ge&ccedil;irilen uzun saatlerden sonra gelir ve fark yaratmak ancak bu şekilde m&uuml;mk&uuml;n olabilir. Gizemliliğin en &ouml;nemli vurgu olduğu Le Secret&rsquo;da birbirinden s&uuml;rprizli par&ccedil;alar karşımıza &ccedil;ıkıyor.</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><img alt="" src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Temmuz%202017/Gif-1_Van-Cleef.gif" /></p>

<p><span style="line-height:1.75;"></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="line-height:1.75;"></span></p>

<p><span style="line-height:1.75;">&ldquo;Fleur&rdquo; adlı y&uuml;z&uuml;kte ortaya &ccedil;ıkan gizli bir b&ouml;lmeden &ccedil;ıkan Oscar Wilde&rsquo;a ait bir s&ouml;z veya &ccedil;i&ccedil;ekli bir broşun i&ccedil;inden &ccedil;ıkan minicik bir uğurb&ouml;ceği ile karşılaşmak m&uuml;mk&uuml;n. Neredeyse her par&ccedil;anın &ccedil;ok ama&ccedil;lı kullanılabilmesi ise markanın tekniğini ve farklılığını &ouml;n plana &ccedil;ıkarıyor. Kolyelerin par&ccedil;alara ayrılarak k&uuml;pelere d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lmesi, par&ccedil;aların farklı tasarımlar haline b&uuml;r&uuml;nmesi ve ters &ccedil;evrilen noktaları ile farklı renklerde kullanılabilmeleri m&uuml;cevher d&uuml;nyasında ki rekabeti olduk&ccedil;a kuvvetlendiriyor.</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><img alt="" src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Temmuz%202017/Gif-2_Van-Cleef.gif" /></p>

<p><span style="line-height:1.75;"></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="line-height:1.75;"></span></p>

<h2 style="text-align: center;"><span style="font-size:22px;"><span style="line-height:1.25;"><em>&ldquo;Aşksız bir hayat g&uuml;neşsiz bir bah&ccedil;e gibidir.&rdquo; &ndash; Oscar Wilde</em></span></span></h2>

<p><span style="line-height:1.75;"></span></p>

<p><span style="line-height:1.75;"></span></p>

<p>{77729}</p>

<h3><span style="line-height:1.75;"><strong>At&ouml;lyede ge&ccedil;en 2200 saatlik bir yolculuk: Pegase</strong></span></h3>

<p><span style="line-height:1.75;">Koleksiyonun en dikkat &ccedil;eken par&ccedil;alarından biri olan &ldquo;Pegase&rdquo; adlı par&ccedil;a i&ccedil;in m&uuml;cevher evinin Place Vand&ocirc;me&rsquo;daki at&ouml;lyesinde tam 2200 saatlik emek harcanmış. Sri Lanka&rsquo;dan getirilen 45.10 karatlık safirin &ouml;n planda olduğu ve z&uuml;mr&uuml;tlerle s&uuml;slenmiş d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lebilir kolyenin en ucunda Yunan mitolojisinden altın bir Pegasus atı gizleniyor.</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<div class="carousel slide" data-ride="carousel" id="carousel1500375036722">
<ol class="carousel-indicators">
<li class="active" data-slide-to="0" data-target="#carousel1500375036722">&nbsp;</li>
<li data-slide-to="1" data-target="#carousel1500375036722">&nbsp;</li>
<li data-slide-to="2" data-target="#carousel1500375036722">&nbsp;</li>
<li data-slide-to="3" data-target="#carousel1500375036722">&nbsp;</li>
</ol>

<div class="carousel-inner" role="listbox">
<div class="item active"><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Temmuz%202017/HJ-LeSecret-Journalistes-Collier-Pegase-Packshot-01-BD_Van-Cleef.jpg" />
<div class="carousel-caption">&nbsp;</div>
</div>

<div class="item"><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Temmuz%202017/HJ-LeSecret-Journalistes-Collier-Pegase-SF-23-BD_Van-Cleef.jpg" />
<div class="carousel-caption">&nbsp;</div>
</div>

<div class="item"><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Temmuz%202017/HJ-LeSecret-Journalistes-Collier-Pegase-Packshot-02-BD_Van-Cleef.jpg" />
<div class="carousel-caption">&nbsp;</div>
</div>

<div class="item"><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Temmuz%202017/HJ-LeSecret-Journalistes-Collier-Pegase-SF-01-BD_Van-Cleef.jpg" />
<div class="carousel-caption">&nbsp;</div>
</div>
</div>
<a class="left carousel-control" data-slide="prev" href="#carousel1500375036722" role="button"><span aria-hidden="true" class="glyphicon glyphicon-chevron-left"></span> <span class="sr-only">Previous</span> </a> <a class="right carousel-control" data-slide="next" href="#carousel1500375036722" role="button"> <span aria-hidden="true" class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span> <span class="sr-only">Next</span> </a></div>

<p>&nbsp;</p>

Özlem Güsar
Özlem Güsar
editörün tüm yazıları