preloader

İş Dünyasında Sürdürülebilirlik Anlayışı

05.06.2023
İş Dünyasında Sürdürülebilirlik Anlayışı

Yazı Boyutu:

Farklı sektörlerden alanında uzman isimler, iş dünyasındaki sürdürülebilirlik anlayışını ele aldı. Sürdürülebilirlik Adımları Derneği’nin OGGUSTO’ya özel yaptığı bu röportaj serisini mutlaka okuma listenize alın.

Sürdürülebilirlik alanında kurumlarda ve toplum hayatında gerekli dönüşümün gerçekleşmesi için projeler geliştiren, eğitim ve atölye çalışmaları düzenleyen Sürdürülebilirlik Adımları Derneği, OGGUSTO’ya özel bir röportaj serisi yaptı. Alanlarında uzman isimler, sektörlerine dair sürdürülebilirlik yaklaşımlarını anlattı.

Deniz Sağdıç
Görsel Sanatçı

İş Dünyasında Sürdürülebilirlik Anlayışı

“Benim için sürdürülebilir sanatın amacı atık olarak nitelendirilen her türlü malzeme, obje ve nesneyi sanat zemininde yeniden var edebilmek. Böylece izleyenleri “tüketim” kavramı üzerinde yeniden düşünmeye, sınırlarını tekrar gözden geçirmeye davet etmeye çabalıyorum. Diğer yandan böyle bir sanat yaklaşım ve tekniğinin, toplumun daha geniş katmanlarına yayılmasında katkıda bulunduğuna inanıyorum…”

Görsel Sanatçı Deniz Sağdıç, sanat dünyasındaki sürdürülebilirlik anlayışını kendi bakış açısıyla anlatıyor.

Duygu Yılmaz
Biolivearge Kurucu Ortak & CEO

İş Dünyasında Sürdürülebilirlik Anlayışı

“Sürdürülebilirlik hayatın her alanında olması gereken bir gereklilik, geldiğimiz bu çağda ne yazık ki bizi en çok rahatsız eden bilinçsiz fazla üretim ve tüketim çılgınlığı diyebilirim. Ben kendi hayatımda -gerek ev gerek iş hayatımda- değiştirmeyi ve yeni bir şeyler almayı bırakmakla başladım. Örneğin, artık her şeyi onararak hayatımdaki kişisel kullanım alanlarımı oluşturmaya devam ediyorum…”

Biolivearge Kurucu Ortağı ve CEO’su Duygu Yılmaz, hem şirketinde hem günlük hayatında benimsediği sürdürülebilirlik anlayışını anlatıyor.

Fatih Özkadı
Arçelik Sürdürülebilirlik ve Resmi İlişkiler Direktörü

İş Dünyasında Sürdürülebilirlik Anlayışı

“Günümüzde değer yaratan, fayda odaklı şirketler başarılı oluyor, toplum için değer yaratmayı amaçlayan markalar müşteriler tarafından tercih ediliyor. İnsan odaklı küresel bir organizasyon olarak ürün ve faaliyetlerimizle gezegenimiz ve toplumumuz için değer yaratmak bizim için çok önemli. Fayda odağında sürdürdüğümüz pek çok projemiz bulunuyor…”

Arçelik Sürdürülebilirlik ve Resmi İlişkiler Direktörü Fatih Özkadı, kurumu ve kendi günlük hayatı için sürdürülebilirlik yaklaşımının temelini anlatıyor.

Güntulu Peker
sahibinden.com İş Destek’ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

İş Dünyasında Sürdürülebilirlik Anlayışı

“Bugün sürdürülebilir kalkınma için doğru ve etkili paydaş seçimi yapmak şirketler açısından kaçınılmaz bir gereklilik. Bu çerçevede, sürdürülebilirlik sorunlarının aşılması ya da daha iyi bir geleceğin inşası adına, kurumun iç işleyişi ve mekanizmaları kadar paydaşlarla ilişkilerini de gözden geçirmesi gerekiyor. Paydaşlarımızın bizimle birlikte üzerinde uzlaşılmış eylem planlarını oluşturabilmesi önceliklerimizden…”

sahibinden.com İş Destek’ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Güntulu Peker, etkili sürdürülebilirlik çalışması yapma yolundaki adımlarını ve sürdürülebilirlik anlayışını anlatıyor.

Hande Karakülah
L’Oréal Türkiye Hukuk ve Bilim Direktörü ve Çeşitlilik, Eşitlik & Kapsayıcılık Lideri

İş Dünyasında Sürdürülebilirlik Anlayışı

“Çağımızın en önemli ve güçlü pazarlama trendlerinden biri ‘Amaç Odaklı Pazarlama’ oldu. İklim, su, biyo-çeşitlilik, doğal kaynaklar ve toplumsal fayda gibi konular, değer kazandıkça markaların sahip olmak istediği amaç haline de geldiler. Tüm paydaşlarımızı güçlerimizi birleştirmeye ve iş birliğine teşvik ediyoruz…”

L’Oréal Türkiye Hukuk ve Bilim Direktörü ve Çeşitlilik, Eşitlik & Kapsayıcılık Lideri Hande Karakülah, kurumu ve kendi günlük hayatı için sürdürülebilirlik yaklaşımının temelini anlatıyor.

Kamil Güneş
Keçi Geçti Kolektifi Kurucu

İş Dünyasında Sürdürülebilirlik Anlayışı

“Sadece kahveyle ilgili olana yönelmek ve bu işi hakkıyla yapabilmek için ‘Sadece Kahve’ sloganımızla yol almaktayız. Bir kahve dükkanından beklentiyi daha basite indirmek ve bununla beraber daha sağlıklı bir gezegen için tüketimi kaliteli tutmak, herkesin ulaşımını sağlamak ve paylaşımı açık tutmak istedik ve bunu yapıyoruz. Bunun yanı sıra Keçi Geçti, herkese kapısının açık olduğu, herkesin çalışabildiği, üretebildiği bir yer…”

Keçi Geçti Kooperatifi’nin kurucusu Kamil Güneş, kahve dükkanında benimsediği sürdürülebilirlik yaklaşımını anlatıyor.

Levent Kömür
Mey|Diageo Genel Müdür

İş Dünyasında Sürdürülebilirlik Anlayışı

“Sürdürülebilirlik yaklaşımımızın temelini ‘Tohumdan kadehe kadar sürdürülebilirliğe öncülük etme’ prensibi oluşturuyor. Sürdürülebilirliğin tarım, üretim, ticaret, istihdam ve sanat alanlarında daha ileri safhalara taşınması için projeler geliştiriyor ve uyguluyoruz. Hedefimiz; 2030’a kadar yaşadığımız, çalıştığımız, kaynaklarını kullandığımız, satış yaptığımız her yerde toplum üzerinde olumlu etki yaratmak…”

Mey|Diageo Genel Müdürü Levent Kömür, kurumu ve kendi günlük hayatı için sürdürülebilirlik yaklaşımının temelini anlatıyor.

Melisa Akkuş
Aktivist

İş Dünyasında Sürdürülebilirlik Anlayışı

“Şu anda birçok yerde sürdürülebilirlik konuşuluyor ama gerçekten sürdürülebilir miyiz ya da sürdürülebilirliği sürdürebiliyor muyuz? Bence bu soruları düşünmek lazım. Ben bu kavramı kapsayıcılıkla birleştirdim. İklim ve çevre alanında sürdürülebilir olmaktan bahsediyorsak, toplumsal cinsiyet eşitliğini de konuşmak, sürdürmek ve sağlamak zorundayız…”

Aktivist Melisa Akkuş, sürdürülebilirlik anlayışını ve yeni gelişmeleri takip ettiği kanalları kendi bakış açısıyla anlatıyor.

Nuran Aksu
ZENNA Kurumsal Marka Yönetim Araştırmaları ve Danışmanlığı Kurucusu

İş Dünyasında Sürdürülebilirlik Anlayışı

“Benim için sürdürülebilirlik ‘doğum sonrası’ anlamına geliyor. Doğum ve ölüm. Sürdürülebilirlik işte tam bu ikisi arasıdır. Her şeyin sonu vardır elbet ancak bu sona nasıl ilerleyeceğiniz, sonu ne kadar uzatacağınız çok kıymetlidir. Sürdürülebilirlik yaşamı en doğru, en kaliteli, en sağlıklı, birlikte yaşamayı bilerek geçirebilme vizyonudur…”

ZENNA Kurumsal Marka Yönetim Araştırmaları ve Danışmanlığı Kurucusu Nuran Aksu, etkili sürdürülebilirlik çalışması yapma yolundaki adımlarını ve sürdürülebilirlik anlayışını anlatıyor.

Oğuzcan Bülbül
Abdi İbrahim Kurumsal İlişkiler, Sürdürülebilirlik ve İletişim Direktörü

İş Dünyasında Sürdürülebilirlik Anlayışı

“Tedarik süreçlerinden ürünlerin pazara sunulmasına kadar tüm iş yapış modellerinde çevresel etkiyi gözetiyor, yeşil dönüşüme katkı sağlıyoruz. Yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde çevrenin korunmasını, doğal kaynakların etkin kullanımını, yasalara tam uyumu, çevre politikamızın temeli kabul ederek, döngüsel ekonomi prensipleri doğrultusunda projeler hayata geçiriyoruz…”

Abdi İbrahim Kurumsal İlişkiler, Sürdürülebilirlik ve İletişim Direktörü Oğuzcan Bülbül, hem şirketinde hem günlük hayatında benimsediği sürdürülebilirlik anlayışını anlatıyor.

Seda Kayrak Bilgen
Danimarka Ticaret Ataşeliği Enerji ve Çevre Kıdemli Ticaret Müşaviri

İş Dünyasında Sürdürülebilirlik Anlayışı

“Yeşil büyüme ve etki odaklı alternatif iş modellerinin yaygınlaşıyor olması ve bu modeli önde gelen sektör oyuncularının da giderek benimsemesi sevindirici. Devletlerin karbon emisyon azaltım ve net zero hedeflerinin iş dünyası tarafından desteklenmesi olmazsa olmaz ve bu anlamda inovatif, çevre ve etki odakları iş modellerinin yaygınlaşması çok önemli…”

Danimarka Ticaret Ataşeliği Enerji ve Çevre Kıdemli Ticaret Müşaviri Seda Kayrak Bilgen, kurumu ve kendi günlük hayatı için sürdürülebilirlik yaklaşımının temelini anlatıyor.

Sina Afra
Türkiye Girişimcilik Vakfı Kurucusu

İş Dünyasında Sürdürülebilirlik Anlayışı

“Sürdürülebilir programlar yapmak ve topluluklar oluşturmak odak konularımızın başında geliyor. Özellikle oluşturduğumuz toplulukların proje bittiğinde desteklenmesine, hedeflerine ulaşmaları yolundaki engellerin kaldırılmasına da önem veriyoruz. Bunu yaparken ortaklarımızın da aynı hassasiyete sahip olması bizim için çok değerli…”

Türkiye Girişimcilik Vakfı Kurucusu Sina Afra, sürdürülebilirlik anlayışını ve yeni gelişmeleri takip ettiği kanalları kendi bakış açısıyla anlatıyor.

Şahika Özcan Ortaç
Zorlu Holding Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı

İş Dünyasında Sürdürülebilirlik Anlayışı

“Daha iyi bir dünya kurgusu için paydaşlar nezdinde değer yaratan sistem temelli bir dönüşüm ihtiyacı var. Bu süreçte kamu, iş dünyası, akademi ve bireylere ayrı ayrı roller düşüyor. Kendi açımızdan bakınca iş dünyasının rol ve sorumluğuna fayda temelli bakış açısının eklenmesi gerekliliğine inanıyoruz. Radikal iş birliklerimizi artırarak kolektif bilincin, ortak aklın gücüyle hareket etmeyi önemsiyoruz…”

Zorlu Holding Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Şahika Özcan Ortaç, etkili sürdürülebilirlik çalışması yapma yolundaki adımlarını ve sürdürülebilirlik anlayışını anlatıyor.

Şerif Kaynar
Korn Ferry Onursal Başkan

İş Dünyasında Sürdürülebilirlik Anlayışı

“Sürdürebilirlik konusunu iyi anlatmak ve onu bir öcü olarak görmemek tam tersine yeni imkânlar dizisi yaratacak bir fırsat olarak görmek lazım. Tüm şirketler buna odaklanıp yeni iş modelleri yaratıp iş hacimlerini genişletebilirler. Sürdürebilirlik konusu sadece sizin bu konuya dikkat etmenizle çözülmüyor, her türlü iş birliği ortaklıkları yaparken onların da bu konuya yaklaşımları ile bir bütün oluyor.”

Korn Ferry Onursal Başkanı Şerif Kaynar, kurumu ve kendi günlük hayatı için sürdürülebilirlik yaklaşımının temelini anlatıyor.

Tankut Turnaoğlu
P&G Türkiye Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı

İş Dünyasında Sürdürülebilirlik Anlayışı

“Günümüz dünyasında, insanı veya çevreyi olumsuz etkileyebilen sorunlara şirketlerin artık tepkisiz kalamayacağına, markaların da kurumsal vatandaş olarak sorumlulukları olduğuna inanıyoruz. Bugün tüketicilerin de markalardan dünyayı pozitif yönde değiştirmeleri konusunda bir beklentisi var. Buradan hareketle hem global hem de ülke çapında topluma ve çevreye fayda sağlayacak girişimlerde bulunuyoruz.”

P&G Türkiye Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, hem şirketinde hem günlük hayatında benimsediği sürdürülebilirlik anlayışını anlatıyor.

SADE
SADE Tüm Yazıları