preloader

Doğayla Uyum İçinde Yaşama Sanatı Permakültür Nedir?

Doğayla Uyum İçinde Yaşama Sanatı Permakültür Nedir?

Yazı Boyutu:

Doğayla uyum ve birlik içinde bir hayat sunan permakültür kavramı mercek altında. Sürdürülebilir tarım permakültür örneklerinden Türkiye’deki çiftliklere kadar bilinmesi gerekenleri öğrenin.

Amacı bitki, hayvan ve insanları doğada bir araya getirerek bakımı kolay, kararlı ve kendi kendine yetebilen üretim sahaları oluşturmak olan “permakültür’’ kavramını, 1970’lerde Avusturalyalı Bill Mollison ve David Holmgren ortaya atıyor. Permakültür: Bir Tasarımcı Elkitabı adlı eserin yazarı Mollison bu kavramı; “Permakültür, doğal ekosistemlerin çeşitliliğine, istikrarına ve esnekliğine sahip olan tarımsal olarak üretken ekosistemlerin bilinçli tasarımı ve bakımlarının sağlanmasıdır’’ şeklinde tanımlıyor. Sürdürülebilir bir biçimde gıda, enerji, barınak ve diğer maddi-manevi ihtiyaçların uyum içinde karşılanması olarak da permakültürü açıklayan Mollison’a göre istikrarlı bir sosyal düzen sürdürülebilir tarımla sağlanmaktadır.

Doğayla Uyum İçinde Yaşama Sanatı Permakültür Nedir?

Permakültür, evrendeki tüm canlıların yararına çalışan bir model türü oluşturup içerisinde tasarım, kavramsal, maddi ve stratejik bileşenleri barındırıyor. Aynı zamanda bir felsefe olan kavramın ilk amacı doğaya aykırı olmadan onunla uyum içinde birlik olmaktır. Düşüncesiz ve sonu görülmeyen davranışları reddeden permakültür uzun süreli gözlemler sonucu harekete geçmeyi tercih ediyor. Sistemlere bütünsel bir yaklaşımla ele alıp kendi evrimlerinin gerçekleşmesine izin veriyor.

“Permakültür, doğal ekosistemlerin çeşitliliğine, istikrarına ve esnekliğine sahip olan tarımsal olarak üretken ekosistemlerin bilinçli tasarımı ve bakımlarının sağlanmasıdır.’’

Permakültürün etik ilkeleri

Doğayla Uyum İçinde Yaşama Sanatı Permakültür Nedir?

Permakültürün ne olduğu kadar hangi etik ilkelere sahip olduğunu bilmek de çok önemli. Bunun için bu felsefeyi anlamımızı sağlayacak ve permakültürle ilgili temel bir eser olan Bill Mollison’ın “Permakültür: Bir Tasarımcı El Kitabı’’ adlı kitabını biraz daha yakından inceleyelim.

Yeryüzüne özen göstermek

Bütün yaşam sistemlerinin ve canlı-cansız bütün varlıkların çoğalıp devamını sürdürebilmesi için gerekli koşulların sağlanması.

İnsanlara özen göstermek

İnsanların sağlıklı bir şekilde barınak, eğitim, tatmin edici iş ve sosyal ilişkileri için gerekli kaynaklara ulaşmalarını sağlamak.

Nüfus ve tüketime sınır getirmek / Üretim fazlasının paylaştırılması

Önce kendi ihtiyaçlarımızı kontrol altına alıp daha sonra bu ilkeleri devamlı kılmak ve desteklemek için kaynaklar ayırmak. Birinci ve ikinci ilkenin gerçekleştirilebilmesi amacıyla zaman, para veya enerji türünden fazla kaynakları kullanmak, aynı zamanda ihtiyacı olanlarla paylaşmak. Yani dünyaya geri kazandırmak.

Permakültür felsefesine göre modern dünyanın oluşturduklarından vazgeçmek bir zorunluluk değil. Tüm bu nimetlerle de sürdürülebilir bir yaşam mümkün. Ancak dikkat edilmesi gereken şu ki bu kavramın ilk amacı olan “doğayla birlik olma’’ anlayışını unutmamalıyız. Bunun için de modern dünyanın getirilerini tabiatla bütünleştirmenin bir yolunu bulmamız şart.

Günümüzde uygulanan permakültür örnekleri

Doğayla Uyum İçinde Yaşama Sanatı Permakültür Nedir?
 • Hayvansal ve bitkisel üretimin aynı anda gerçekleştirilmesi.

 • Toprak sağlığı ve ürün verimliliğinin sağlanması için birbiriyle dengelenebilen ürünlerin yetiştirilmesi.

 • Yağan yağmur suyunun biriktirilmesi ve su ihtiyacı durumunda kullanılması.

 • Gübreleme için kompost yapılması.

 • Yaban hayatının kendi dengesiyle devam etmesi ve korunması için özel alanlara ayrılması.

 • Yüksek biyolojik çeşitlilik sonucu, zararlı böceklerle mücadele etmek için kimyasal kullanımına son vermek.

Permakültür setleri ve kitapları

Türkiye’de bulunan permakültür çiftlikleri

Doğayla Uyum İçinde Yaşama Sanatı Permakültür Nedir?

Ekolojiye karşı farkındalık gün geçtikçe artmakta. Bu farkındalıkla, çevreyle paylaşılan bilgi ve beceriler sonucu permakültür felsefesini benimseyen çiftliklerin sayısında da fazlalaşma görülmekte. Üstelik bu çiftlikler sayesinde bilinçlenme de daha doğru bir şekilde sağlanıyor. Çiftliklerin çoğu gönüllüleri belirli dönemlerde kabul ediyorlar. Gelenler ekolojik pazar, permakültür tasarım eğitimleri ve sosyalleşme gibi birçok alanda kendini geliştirebiliyorlar. Bu felsefeyi benimseyip uygulamaya geçme açısından en doğru adres olan permakültür çiftliklerinde ürün siparişi de verebilirsiniz.

Türkiye’deki ekolojik çiftliklere göz atmak için tıklayın.

Permakültür tasarımı için iki temel konuya dikkat edilmelidir

Doğayla Uyum İçinde Yaşama Sanatı Permakültür Nedir?
 • Tasarım bütün iklimsel ve kültürel durumlarda sürdürülebilmelidir.

 • Farklı iklim ve koşullarda farklılıklar içerebilmek adına pratik uygulamalar barındırmalıdır.

Bunlarla beraber ihtiyaçlara ve durumlara bağlı kalarak süreç sırasıyla bağıntılı yerleştirme, çok çeşitlilik, çok işlevsellik, enerjinin planlanması şeklinde incelenmelidir. İş gücü yönetimi, mıntıka, dilimlerin planlanması, eğim gibi konuların üstünde durulmalı ve çiftlik için en iyi tasarım oluşturulmalıdır.

Türkiye’deki permakültür çiftlikleri

Ülkemizde ise Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Çanakkale, İzmir, Muğla ve Antalya gibi kıyısı olan bölgelerde permakültür çiftliği bulunuyor.

 • Ahlatdede

 • Belentepe Çiftliği

 • Bayramiç

 • Chevrel Traher

 • Flora Akdeniz Bahçesi

 • Bostancık

 • Codron Ailesi

 • Kır Çocukları

 • Ormanya Gıda Ormanı Projesi

 • Permakamp

 • Bilecik Zeytinliboğaz Permakültür Çiftliği

 • Kızıltepe Permakültür Çiftliği

 • Marmaraiç Permakültür Çiftliği

Zeynep Özar Berksü
Zeynep Özar Berksü Tüm Yazıları