preloader

Prensipleri ve Faydalarıyla Döngüsel Ekonomi

Prensipleri ve Faydalarıyla Döngüsel Ekonomi

Yazı Boyutu:

Kaynakların sonlu olduğu gerçeğini yüzümüze vuran ‘al-yap-at’ çizgisel modelin aksine onların yeniden kullanılmasını ve geri dönüştürülmesini salık veren döngüsel ekonominin prensipleri ve faydaları nelerdir, sizin için inceledik.

Döngüsel ekonomi, en basit hali ile, kaynakların -israf edilmektense- yeniden kullanıldığı ve geri dönüştürüldüğü ekonomik modeldir. Bu model, çevresel etkiyi en aza indirir ve işletmeler ve bireyler için pek çok avantaj sağlar.

Döngüsel ekonomi, işletmelere, topluma ve doğaya fayda sağlamak adına tasarlanmış ekonomik gelişmeye sistematik bir şekilde ulaşılmasıdır. ‘Al-Yap-At’ şeklinde işleyen çizgisel modelin aksine döngüsel ekonomi tasarımı itibariyle yenileyicidir ve sonlu kaynakların tüketilmesi hızının aşama aşama azaltılmasını amaçlar.

Döngüsel ekonomide ekonomik hareketlilik bütün bir sistem sağlığını inşa ve yeniden inşa eder. Model, ekonominin -büyük ve küçük işletmeler, organizasyonlar ve bireyler, küresel ve lokal olmak üzere- her ölçekte etkili bir şekilde çalışmasının önemini önceler.

Konseptin Kökenleri

Prensipleri ve Faydalarıyla Döngüsel Ekonomi

Döngüsellik nosyonu derin tarihsel ve felsefik köklere sahip. Gerçek-dünya sistemlerindeki döngülerin geri bildirimi, arkaik ve yankılarını çeşitli felsefe okullarında bulmuş bir fikir. II. Dünya Savaşı’ndan sonra endüstrileşmiş ülkelerde yeniden uyanan fikir, içinde yaşadığımız dünyanın doğasının kompleks, birbiriyle ilişkili ve yine de öngörülemez hallerinin bilgisayar temelli çizgisel-olmayan çalışmalarca ortaya çıkarılmasına ön ayak oldu. Mevcut gelişim ve dijital teknoloji ile de sanallaştırmada, şeffaflıkta ve geri-bildirim-temelli zekada görülen radikal artış, döngüsel ekonomiye geçişi destekleyen güç oldu.

Döngüsel ekonomi, biyo-temelli malzemeleri, onların farklı kullanımlarını teşvik ederek, ekonomi ve doğal sistemler arasında dolaşımda olmalarını sağlayarak etkili kılar.

Döngüsel Ekonominin Prensipleri

Döngüsel ekonomi üç prensip üzerinden yükselir:

  • Atığın ve kirliliğin önlenmesi
  • Ürünlerin ve malzemelerin kullanımda kalması
  • Doğal sistemlerin onarılması

Şimdi bu prensipleri tek tek açalım…

Peki ya atık ve kirlilik en baştan üretilmeseydi?

Döngüsel ekonomi, insan sağlığına ve doğal sisteme zarar veren ekonomik hareketlerin olumsuz etkilerini ortaya çıkarır ve önler. Buna sera gazı salınımlarının ve riskli tehlikeli atıkların ortaya çıkmasının yanı sıra hava, toprak ve su kirliliğinin yanı sıra trafik sıkışıklığı gibi yapısal kirlilik de dahildir.

Peki ya şeyleri tüketmek yerine sadece kullanan bir ekonomi inşa etseydik?

Döngüsel ekonomi enerji, iş gücü ve ham madde halindeki değerleri koruyan eylemleri yüceltir. Bu, ekonomiyi döndüren ürünlerin, bileşenlerin ve malzemelerin dayanıklılık, yeniden kullanım, yeniden üretime sokma ve geri dönüştürme odaklı tasarlanması anlamına gelir. Döngüsel ekonomi, biyo-temelli malzemeleri, onların farklı kullanımlarını teşvik ederek, ekonomi ve doğal sistemler arasında dolaşımda olmalarını sağlayarak etkili kılar.

Bu noktada döngüsel ekonomiye en iyi şekilde destek veren markalardan biri GoPlus. Teknoloji ve sürdürülebilirliği bir araya getiren marka, teknolojik ürünlerin yenilenmesi konusunda sektöre liderlik ediyor ve bu konuda halkı bilinçlendiriyor. Bu iş modeliyle hem atıkların azaltılmasını hem de doğadaki kaynakların daha az kullanılmasını hedefliyor. Bunun yanı sıra, en son teknolojinin tüm halka yayılmasıyla ilgili de sorumluluk taşıyor.

Prensipleri ve Faydalarıyla Döngüsel Ekonomi

Teknolojinin inanılmaz bir hız kazandığı günümüzde, kullanılan teknolojik ürünler çok sık şekilde değiştiriliyor. Çünkü insanlar her zaman trend olanın, en yeninin peşinden gidiyor. Halbuki bu sektörde de ikinci el alışverişe yönelmek mümkün. Telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı saatleri GoPlus üzerinden sattığınızda, ürününüz denetim altında olan merkezlerinde güvenilir şekilde yenileniyor, bakımı yapılıyor ve yeni sahibiyle buluşturuluyor. Üstelik eski cihazınızı verip yeni cihazınızı indirimli olarak alabiliyorsunuz. Kısacası GoPlus, ikinci el kavramını yenilenmiş ürün kavramıyla değiştirmeyi kendine misyon ediniyor.

GoPlus ile tanışmak için 14-17 Eylül 2023 tarihinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek olan Mobil İletişim ve Bilgi Teknolojileri Fuarı’na (MOBİSAD-IMEX) katılabilirsiniz. Yanınızda elektronik atıklarınızı getirerek markanın geri dönüşüm kutusuna atabilir, ardından çark çevirerek hediye kazanma şansına sahip olabilirsiniz. Bunun yanı sıra çocukların eğitimi için de destek vermiş olacaksınız çünkü geri dönüştürülen atıkların geliri, TÜBİSAD tarafından çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla kullanılacak.

Prensipleri ve Faydalarıyla Döngüsel Ekonomi

Peki ya çevreyi sadece korumak yerine onu sürekli geliştirseydik?

Döngüsel ekonomi yenilenebilir olmayan kaynakların kullanımından kaçınır ve yenilenebilir olanları muhafaza eder veya artırır. Onarımı desteklemek için değerli bileşenlerin toprağa yeniden kazandırılması veya fosil yakıtlara bel bağlamak yerine yenilenebilir enerjinin kullanılması buna örnek olarak verilebilir.

Prensipleri ve Faydalarıyla Döngüsel Ekonomi

Döngüsel Ekonomi ile Alakalı Birkaç Terim

Muhafaza etme/süreyi uzatma (ve paylaşma): Ürünlerin ve malzemelerin yaşam ömürlerini -onları dayanıklı ve tamir edilebilir olacak şekilde tasarlayarak- olabildiğince uzun tutmak suretiyle kullanımda kalmaları stratejisi. Bu sayede bu daha-uzun-süre-dayanıklı ürünler kullanıcıları arasında paylaşılabilir ve yeni ürünler yaratma ihtiyacı ortadan kalkar.

Yeniden kullanma/yeniden dağıtma: Teknik ürünler ve malzemeler de orijinal halleri veya üzerlerinde yapılacak birkaç değişiklik ile yeni kullanıcılar tarafından çok kez yeniden kullanılabilir.

Yenileştirme/yeniden üretme: Yeniden üretme ve eski iyi haline getirme birbirlerine çok benzeseler de, ürünün değerini koruma aşamalarında ufak farklılıklar gösterir. Bir ürün yeniden üretildiğinde bileşenleri seviyesinde parçalara ayrılır ve gerekli bileşenleri değiştirilerek yeniden inşa edilir; yeni bir ürünmüş gibi aynı garanti koşullarına sahip olur. Yenileştirmede ise ürün bileşenlerine ayrılmadan olabildiğince tamir edilir ve makyajlanır.

Geri dönüştürme: Bir ürünün, yeni bir ürün elde etmek için, temel ham madde haline geri dönmesidir. Şüphesiz, döngüsel ekonominin en önemli adımlarından biridir.

Kademelendirme: Kullanılmış materyallerin ve bileşenlerin, biyolojik döngü içinde, zaman içinde ihtiyaç duyulabilecek farklı kullanımlar ve esanslar için enerji ve malzeme olarak saklanmaları. Bir jean’in önce mobilya dolgu malzemesine ve daha sonra yalıtım malzemesine dönüştürülmesi, ardından ömrünü toprağa faydalı bileşen olarak tamamlaması örnek olarak verilebilir.

Prensipleri ve Faydalarıyla Döngüsel Ekonomi

Biyolojik ve Teknik Materyallerin Dolaşımı

Bir materyal doğal dünyaya güvenle yeniden giriş yapabilir mi?

Biyolojik materyaller, doğal dünyaya güvenle yeniden giriş yapabilir. Zaman içinde doğada çözünecekleri bir veya daha fazla döngü tamamlamalarının ardından içlerine gömülü olan bileşenleri doğaya geri verirler.

Teknik materyaller ise doğaya yeniden giremez. Metaller, plastikler ve sentetik kimyasallar gibi materyaller sistem içinde sürekli döngü halinde olmalıdır ki değerleri yakalansın ve yeniden yakalansın.

{46528}

Erişim vs. Aidiyet

Biz materyalleri tüketiyor muyuz yoksa onları kullanıyor muyuz?

Döngüsel ekonomide sadece biyolojik materyaller tüketilebilir addedilirken teknik materyaller kullanılabilirdir. Çamaşır makinalarımızı veya otomobillerimizi tüketme şeklimiz ile besinleri tüketme şeklimiz aynıdır demek hiçbir anlam ifade etmez. Bu, materyallerle olan ilişkimizi görmemiz açısından hemen göze çarpmayan ve fakat önemli bir ayrımdır.

Buna ek, ürünlere geleneksel hali ile sahip olma gerekliliği hakkındaki sorular da gündeme gelebilir. Sadece tek bir resim asmak adına duvarınıza delik delmek için bir matkaba sahip olmanın faydası nedir? Ürünün kendisindense o ürünü sağlayan hizmete erişmek, çizgisel modelden döngüsel modele geçiş anlamında iyi bir örnek olabilir.

Prensipleri ve Faydalarıyla Döngüsel Ekonomi

Döngüsel Ekonominin Faydaları

Yeni bir ekonomik modele geçmenin makroekonomik etkileri nelerdir?

Döngüsel ekonomi, şirketlerin ve hükümet liderlerinin nezdinde ilgi çekmeye başladı. Zira böylesi bir dönüşüm bakir kaynak girdilerinin azalmasına, inovasyonun teşvik edilmesine, büyümenin artmasına ve nitelikli iş gücü yaratılmasına olanak tanıyabilir. Eğer döngüsel ekonomi benimsenirse, etkileri toplumsal zeminde de görülecektir.

Nasıl mı?

Ekonomik büyüme: Gayrisafi milli hasıla olarak tanımlanan ekonomik büyümeye yeni oluşan döngüsel eylemlerden gelen artan gelir ve girdilerin daha verimli kullanılması ile azalan maliyetlerin kombinasyonu ile ulaşılabilir. Ekonomik üretim eylemlerindeki girdilerde ve çıktılarda yaşanacak bu değişimler ekonomi-çapında tedarik, talep ve fiyatlar bazında etkileyecektir. Bütüncül bir ekonomik büyümenin etkileri ise şüphesiz tüm sektörlerde yansımasını bulacaktır.

Materyal maliyetlerinde tasarruf: Detaylı bir ürün-bazlı modelleme yapıldığında, sadece Avrupa Birliği’nde, cep telefonu ve çamaşır makinası gibi kompleks orta-ömürlü ürünlerin materyal maliyetlerinde 630 milyar dolarlık, ev temizlik ürünleri gibi hızlı hareket eden tüketici ürünlerinde 700 milyar dolarlık maliyet tasarrufu sağlanabilir.

İstihdam yaratma potansiyeli: Düşük fiyatlardan kaynaklı artan harcama; yüksek kalitede iş gücü yoğun geri dönüşüm eylemleri; yeniden üretimde yüksek beceri gerektiren işler şüphesiz ekonomiye pozitif etkide bulunacaktır. Yeni iş olanakları, küçük ve orta ölçekli girişimler içinde, tüm endüstriyel sektörlerde, artırılmış inovasyon ve girişimcilik üzerinden açılacaktır.

İnovasyon: Çizgisel ürünleri ve sistemleri döngüsel olanları ile değiştirmek, yaratıcılık anlamında olağanüstü bir fırsat. Daha yüksek oranlı teknolojik gelişmeleri, geliştirilmiş materyalleri, iş gücünü, enerji verimliliğini ve şirketler için daha karlı olanakları kapsayan bir ekonomik model.

Prensipleri ve Faydalarıyla Döngüsel Ekonomi

Döngüsel ekonomiye geçmenin çevre üzerindeki etkileri neler?

Atığı ve kirliliği tasarlayarak, ürünleri ve materyalleri kullanımda tutarak ve doğal sistemleri tüketmek yerine iyileştirerek küresel iklim hedeflerine pekala ulaşılabilir.

Nasıl mı?

Karbondioksit emisyonları: Avrupa özelinde döngüsel ekonomiye giden yol, 2030’a kadar karbon emisyonlarının yarı yarıya azaltılmasından ve bugünün hareketlilik, gıda sistemleri ve çevresel mühendislik seviyelerinde yeniden yapılanmanın zaruriliğinden geçiyor. Zira sadece Birleşik Krallık organik atıklarını arazilere dökmekten vazgeçerse 7.4 milyon ton sera gazı emisyonundan kurtulunabilir.

Birincil materyal tüketimi: Döngüsel ekonomiye geçilmesi, otomobil, yapı malzemeleri, imar arazisi, sentetik gübreler, tarım ilaçları, tarımsal su kullanımı, yakıtlar ve yenilenebilir-olmayan elektrik gibi birincil materyal tüketiminin 2030’a kadar %32 oranında azaltılması sonucunu doğuracak.Arazi üretkenliği ve toprak sağlığı: Arazi bozulması -artan suni gübre kullanımı, biyoçeşitlilik ve eşsiz toprak kaybı artışı gibi görünmeyen maliyetlerinin dışında- dünya çapında yıllık 40 milyar dolara mal oluyor. Daha yüksek arazi üretkenliği, gıda zincirinde daha az su kullanımı ve bileşenlerin toprağa geri kazandırılması ise arazinin ve toprağın değerini artıran unsurlar. Toprağa geri dönen biyolojik materyal, ilave bileşen ihtiyacını da azaltacaktır. Ayrıca gıda, hayvan ve insan atıklarından gelen nitrojen, fosfor ve potasyum, mevcutta kullanılan kimyasal gübreden 2.7 kat daha besleyici.

Prensipleri ve Faydalarıyla Döngüsel Ekonomi

Şirketler döngüsel ekonomiden nasıl fayda sağlayabilir?

İşletmeler, döngüsel ekonomi prensiplerini benimsedikleri takdirde, operasyonlarında gözle görülür bir iyileşme sağlayacak.

Nasıl mı?

Yeni kar elde etme olanakları: İşletmeler maliyetlerini düşürebilir ve yeni kar akışları yaratabilir. Cep telefonlarının yeniden üretim maliyetleri, cihaz başına %50 azalabilir. Yeni nesil çamaşır makinalarının satılmak yerine kiralanması ile tüketiciler üçte bir oranında tasarruf ederken üreticiler karlarını üçte bir oranında artırabilir.

Azaltılmış geçicilik ve tedarikte daha kuvvetli güvenlik: Döngüsel ekonomiye geçmek daha az saf ham madde ve daha çok geri dönüştürülmüş girdi demek. Bu da şirketlerin ham madde fiyatları üzerindeki geçiciliğini ortadan kaldırırken dirençliliklerini de artıracakları anlamına geliyor. Daha merkezi operasyonlar, tedarik zincirlerinin doğal afetler veya jeopolitik dengesizlikler tarafından tehdit altında olmasının önüne geçebilir.

Geliştirilmiş müşteri ilişkileri ve sadakati: Döngüsel çözümler, tüketicilerle yaratıcı ilişkiler kurmanın yeni yollarını açabilir. Kiralama anlaşmaları, uzun-ömürlü ilişkiler gibi ürünün ömrünü uzatmaya odaklı noktalarda yeni işletme modelleri doğabilir. Bu işletme modelleri ise iyileştirilmiş ürünler, daha iyi hizmet ve daha tatminkar tüketiciler doğurabilir.

Prensipleri ve Faydalarıyla Döngüsel Ekonomi

Döngüsel ekonomi bireyler için ne anlam ifade ediyor?

Döngüsel ekonomi sadece işletmelere değil doğaya, büyük ölçekte ekonomiye ve şüphesiz bireylere fayda sağlar.

Nasıl mı?

Gözden çıkarılabilir gelirde artış: Araştırmalar, döngüsel ekonominin ortalama bir Avrupalı hanesinin gözden çıkarılabilir gelirinde artış sağlayacağını gösteriyor. Ürünlerin ve hizmetlerin maliyetleri düşecek ve üretken olmayan zaman da azalacak. Bu da 2030’da hane başına ortalama 3000 euro’ya karşılık geliyor.

Daha etkili kamu hizmetleri: Tüketici tercihleri, üreticiler tüketici ihtiyaçları ile buluşturacakları daha iyi üretilmiş ürünler sunduklarında, şüphesiz artış gösterecektir.

Azaltılmış değer kaybettirme: Tüketiciler için planlı değer kaybettirmenin üstesinden gelmek, sahiplik maliyetlerini aşağı çekecek ve güvenilirliği artıracaktır.

Sağlık: Döngüsel gıda sistemine geçiş, kimyasal ilaç kullanımınından kaynaklanan ve küresel olarak 550 milyar doları bulan sağlık maliyetlerinin düşürülmesini sağlayabilir. Aynı zamanda hava ve su kirliliğinde, antimikrobik dirençte, gıda kaynaklı hastalıklarda azalma görülebilir.

Prensipleri ve Faydalarıyla Döngüsel Ekonomi

Şehirler ve Döngüsel Ekonomi

Şehirler, global ekonomide merkezi rol üstleniyor. Dünya nüfusunun yarısından fazlasın ev sahipliği yapan şehirler aynı zamanda büyümenin yaratıcı ve inovatif merkezleri. Doğal kaynakların %75’ini tüketen şehirler aynı zamanda küresel atığın %50’sinden ve sera gazı salınımının %80’inden sorumlu. Bu veriler çizgisel ekonominin semptomları. Döngüsel ekonomiyi şehirlede uygulamak olağanüstü ekonomik, sosyal ve çevresel faydalar sağlayabilir.

Nasıl mı?

Kalabalığın azaltıldığı, atıkların ortadan kaldırıldığı ve maliyetlerin düşürüldüğü bir durumda ekonomik üretkenlik de artacaktır. Yeni büyüme ve iş olanakları, yeteneklerin geliştirilmesini destekleyecektir.

İyileşen hava kalitesi, azalan hava kirliliği ve pekişen sosyal ilişkiler, şehirleri daha yaşanabilir kılacaktır.

Ürünleri kullanımda tutarak ham maddeye olan bağımlılığı azaltmak ve lokal üretimi global tedarik ağları ile dengelemek, şehirleri daha dirençli kılacaktır.

Bu faydalara ancak şehir sistemlerinin planlamasının, tasarlanmasının ve finanse edilmesinin yöntemleri ve bu yöntemlerin yapılma, kullanılma ve yeniden amaçlandırma şekilleri değiştirildiğinde ulaşılabilir.

Prensipleri ve Faydalarıyla Döngüsel Ekonomi

{37235}

Gıda ve Döngüsel Ekonomi

İklim değişikliğini tersine çevirmek, sağlıklı şehirler yaratmak ve biyoçeşitliliği yeniden inşa etmek için yapabileceğimiz en etkili şeylerden biri, gıda sistemimizi değiştirmek. Zira mevcut gıda sistemi şehirleşmeye ve ekonomik gelişmeye olağanüstü bir hız kazandırırken hızla artan nüfus artışını da destekledi. Ancak bunun topluma ve çevreye maliyeti de bir hayli yüklü oldu. Modern gıda üretimi bize kaynakların sonlu olduğunu, üretimlerinin ciddi bir atık ve kirlilik sorunu doğurduğunu ve doğal sistemlere zarar verdiğini gösterdi. Oysa gıdayı onarıcı bir şekilde ve lokal olarak uygun bölgelerde yetiştirsek, daha sağlıklı besin ürünleri tasarlasak ve pazarlasak, üründen verebileceği tüm besini alsak yani gıda sisteminde döngüselliğe geçsek bir şeyleri pekala değiştirebiliriz.

Nasıl mı?

Gıda için döngüsel ekonomi doğal sistemlerin yenileyici özelliğini taklit eder, böylece ortaya atık çıkmaz; aksine çıktılar yeni bir döngüyü başlatır. Kirleticilerden bağımsız yan ürünler, organik gübre olarak yeniden toprağa kazandırılır. Bazı yan ürünler ise kumaş olarak moda endüstrisinde veya biyoenerji kaynağı olarak kullanılabilir. Bu döngüler toprak gibi yaşayan sistemleri onarır ve biyolojik çeşitliliği destekler.

Gıda üretimine onarıcı yaklaşım, şehirlere giren gıdanın çevreye zarar vermesindense onu geliştirmesini önceler. Lokal ekosistemin bütüncül sağlığını geliştirmeyi amaçlayan üretim tekniklerini benimser.

Döngüsel ekonomide gıda üretimi, üretiminden besin değerine, sağlıklı olması üzerine kurgulanır. Yeni inovasyonlar, ürünler ve tarifler atık ortaya çıkmasının önlenmesi üzerinde büyük rol oynar. Gıda satışında lezzetli ve sağlıklı ürünlerin günlük olarak kolayca ulaşılabilir olması esastır.

Gıdada döngüselliğe yönelmek şehirleri pasif tüketici olmaktan aktif üretici olmaya yönlendirecektir. Bu, 2050 senesinde kadar yıllık 2.7 trilyon dolar değerinde kaynağın muhafaza edilmesi anlamına geliyor. Ayrıca her sene 15 milyon hektar arazinin değer kaybetmesinin ve 450 trilyon litre suyun boşa gitmesinin önüne geçilebilir.

Prensipleri ve Faydalarıyla Döngüsel Ekonomi

Moda ve Döngüsel Ekonomi

Tekstil ve kıyafet günlük yaşamın önemli bir parçası ve global ekonominin önemli sektörlerinden biri. 1.3 trilyon dolar değerindeki endüstri, 300 milyon insana da istihdam sağlıyor. Üretilen kumaşın %60’tan fazlası kıyafet üretiminde kullanılıyor ve son 15 sene içinde kıyafet üretimi neredeyse ikiye katlandı. Hızlı moda fenomeni, senelik artan koleksiyon sayıları ve sürekli şişirdiği trend balonu ile çizgisel ekonominin yıkıcı etkilerini görmemizin en önemli nedenlerinden biri. Yeni küresel tekstil sistemine geçilmesi halinde ise kıyafetlerin kullanımını artıracak yeni iş modelleri ortaya çıkabilir, güvenli ve yenilenebilir girdiler elde edilebilir ve kullanılmış kıyafetler yenilerine dönüştürülebilir.

Nasıl mı?

Kıyafetleri daha yüksek kalitede tasarlama ve üretmek, onları gözden çıkarılabilir değil dayanıklı kılar. Bu bakış açısı ile yeniden düşünülecek tasarım ve üretim modelleri de üyelik hizmetleri, kiralama ve denkler arası paylaşım gibi sayısız inovatif iş olanağına kapı aralar.

Yeni döngüsel sistemde eğer bir kıyafet artık kullanılamayacak durumda ise onu yeni kıyafete dönüştürebilecek geri dönüşüm teknolojileri geliştirmek, ham maddenin değerini artıracaktır. Bu süreci yenilenebilir enerji kaynakları ile yönetmek, ideal olandır.

Modada döngüsellik, görünmeyen maliyetlerin en aza indirilmesini ve hatta ortadan kaldırılmasını önceler. Olumsuz çevresel ve insani faktörler ortadan kaldırılır ve kıyafetin fiyatı, geçirdiği şeffaf süreçle ilişkili olarak belirlenir.

Pamuk üretiminde onarıcı tarım tekniklerine başvurmak, selüloz-bazlı elyaf üretimi için ormanların sürdürülebilir yönetimini sağlamak mümkün kılınır. Tekstil çalışanlarının ve kıyafeti giyecek kişinin sağlığının yanı sıra ekosisteme zararlı bileşenlerin kullanılmasının önüne geçilir.

Prensipleri ve Faydalarıyla Döngüsel Ekonomi

Neden Şimdi?

Ekonomimiz, üretimde ve tüketimde çizgiselliği önceleyen bir sistemde kilitlenmiş durumda. Ve bu kilitlenme hali, güçlü yıkıcı etkilerini gün geçtikçe daha çok hissetmemize neden oluyor. Döngüsel ekonomiye geçişe ivme kazandırmak için ekonomik, teknolojik ve sosyal faktörlerin fayda sağlayacak şekilde hizalanmalarının avantajını iyi kullanmalıyız.

Döngüsel ekonomi, daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmemize yardımcı olacak en güçlü araçlardan. Bu model iklim değişikliği, kaynak azalması ve ekonomik eşitsizlik gibi baskın sorunların çözümü adına önemli bir potansiyele sahip. Bunu hayata geçirmek ise bizim elimizde.

Döngüsellik çizgisel ekonominin içine sızacak yollar açarak ve onun ötesine geçerek ideal model olduğunu kanıtlayabilir. Şu an karşı karşıya kaldığımız meydan okuma, döngüsel ekonomiyi nasıl ana akım yapabiliriz ve onu nasıl doğru ölçeklendirebiliriz başlıklarında yaşanıyor.

Zeynep Özar Berksü
Zeynep Özar Berksü Tüm Yazıları