preloader

Şansın İkonik Sembolü Van Cleef & Arpels Alhambra

16.11.2018
Şansın İkonik Sembolü Van Cleef & Arpels Alhambra

Yazı Boyutu:

<blockquote>
<p><em><span style="line-height:1.75;">&Uuml;zerinden 50 sene ge&ccedil;miş olmasına rağmen halen g&ouml;nl&uuml;m&uuml;z&uuml; &ccedil;almayı başaran Van Cleef &amp; Arpels Alhambra&rsquo;nın yonca yapraklarının b&uuml;y&uuml;leyici tarihine g&ouml;z atalım istedik.</span></em></p>
</blockquote>

<p><span style="line-height:1.75;"></span><img alt="" src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/kasim2018/01-50th-anniversary-window-Sansin-ikonikSem-bolu-Van-Cleef-Arpels-Alhambra.jpg" style="width: 730px; height: 411px;" /></p>

<p><span style="line-height:1.75;">Uğur b&ouml;ceği, at nalı, nazar boncuğu&hellip; Bir&ccedil;ok k&uuml;lt&uuml;rde şans getirdiğine inanılan birbirinden farklı onlarca sembol var. Ancak hi&ccedil;biri d&ouml;rt yapraklı yonca kadar b&uuml;y&uuml;leyici değil. <a href="https://www.vancleefarpels.com/ww/en.html" target="_blank">Van Cleef &amp; Arpels</a>&rsquo;in Alhambra koleksiyonu bu sene 50 yaşına girdi. 1968&rsquo;den beri şansın ikonik sembol&uuml; olan bu yonca yapraklarının b&uuml;y&uuml;s&uuml;ne kapılmamak imkansız.</span><span style="line-height:1.75;"></span></p>

<div class="youtube-embed-wrapper" style="position:relative;padding-bottom:56.25%;padding-top:30px;height:0;overflow:hidden;"><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="360" src="//www.youtube.com/embed/ksZRhUZpgNU?rel=0" style="position: absolute;top: 0;left: 0;width: 100%;height: 100%;" width="640"></iframe></div>

<p><span style="line-height:1.75;">Yaprakları her zaman m&uuml;cevherevinin bir motifi olarak kullanan Van Cleef &amp; Arpels, ailenin &ccedil;ocuklarından Jacques Arpels&rsquo;in 1938&rsquo;de aralarına katılmasıyla şans konusunu ciddi bir meseleye d&ouml;n&uuml;şt&uuml;rd&uuml;. Ne de olsa, Jacques&rsquo;in de dediği gibi, şanslı olmak i&ccedil;in şansa inanmak gerekiyordu. Ve takvimler 1968&rsquo;i g&ouml;sterdiğinde Alhambra koleksiyonu tanıtıldı.</span></p>

<p><img alt="" src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/kasim2018/02-Sansin-ikonikSem-bolu-Van-Cleef-Arpels-Alhambra.jpg" style="width: 730px; height: 650px;" /></p>

<p style="text-align: center;"><span style="line-height:1.75;">1974&rsquo;ten bir dergi reklamı</span></p>

<p><span style="line-height:1.75;">Kendi m&uuml;cevherini satın almak isteyen &ouml;zg&uuml;r kadınlar i&ccedil;in tam da &ouml;zg&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;n bir bayrak gibi dalgalandığı d&ouml;nemde tanıtılan koleksiyon, akışkanlığı, zarafeti ve naifliği ile herkesi b&uuml;y&uuml;ledi. Fran&ccedil;oise Hardy, Grace Kelly, Romy Schneider, Karen Graham, Monako Prensesi&hellip; Stilleri ve fikirleriyle birer &ouml;nc&uuml; konumunda olan t&uuml;m kadınlar i&ccedil;in şans artık d&ouml;rt yapraklı yonca ile eş değerdi.</span></p>

<div class="row three-col">
<div class="col-md-4 col-1">
<p><img src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/kasim2018/03-Sansin-ikonikSem-bolu-Van-Cleef-Arpels-Alhambra.jpg" /></p>

<p style="text-align:center"><span>Fran&ccedil;oise Hardy, 1974</span></p>
</div>

<div class="col-md-4 col-2">
<p><img src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/kasim2018/04-Sansin-ikonikSem-bolu-Van-Cleef-Arpels-Alhambra.jpg" /></p>

<p style="text-align:center"><span>Grace Kelly, 1977</span></p>
</div>

<div class="col-md-4 col-3">
<p><img src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/kasim2018/05-Sansin-ikonikSem-bolu-Van-Cleef-Arpels-Alhambra.jpg" /></p>

<p style="text-align:center"><span>Romy Schneider, 1974</span></p>
</div>
</div>

<p><span style="line-height:1.75;">{77986}</span></p>

<p><span style="line-height:1.75;">Koleksiyonu bu denli &ouml;zel kılan, kuşkusuz Van Cleef &amp; Arpels&rsquo;in geleneklerine işlemiş ustalığı. B&uuml;y&uuml;k kıymetli taşlarla tarihe ge&ccedil;miş par&ccedil;alar ortaya &ccedil;ıkaran m&uuml;cevherevinin t&uuml;m h&uuml;creleri bu kez sadelik ve kusursuz simetri i&ccedil;in kolları sıvadı.</span></p>

<div class="row three-col">
<div class="col-md-4 col-1">
<p><img src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/kasim2018/06-Sansin-ikonikSem-bolu-Van-Cleef-Arpels-Alhambra.jpg" /></p>
</div>

<div class="col-md-4 col-2">
<p><img src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/kasim2018/07-Sansin-ikonikSem-bolu-Van-Cleef-Arpels-Alhambra.jpg" /></p>
</div>

<div class="col-md-4 col-3">
<p><img src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/kasim2018/08-Sansin-ikonikSem-bolu-Van-Cleef-Arpels-Alhambra.jpg" /></p>
</div>
</div>

<p><span style="line-height:1.75;">Zaman i&ccedil;inde farklı taşlarla, dokularla ve formlarla kendini yenilese de, Alhambra her d&ouml;nem gen&ccedil; kalmayı başardı.</span></p>

<div class="row two-col">
<div class="col-md-6 col-1">
<p><img src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/kasim2018/09-Sansin-ikonikSem-bolu-Van-Cleef-Arpels-Alhambra.jpg" /></p>

<p style="text-align:center">Vintage Alhambra</p>
</div>

<div class="col-md-6 col-2">
<p><img src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/kasim2018/10-Sansin-ikonikSem-bolu-Van-Cleef-Arpels-Alhambra.jpg" /></p>

<p style="text-align:center">Magic Alhambra</p>
</div>
</div>

<p><span style="line-height:1.75;">1990&rsquo;lara kadar k&uuml;perlede ve y&uuml;z&uuml;klerde de kullanılmaya başlanan motif, 2006 senesinde varyasyonlarına g&ouml;re isimlendirilmeye başlandı; orijinal tasarımına sadık kalan <i>Vintage Alhambra</i>, motifin farklı boyutlarıyla oynandığı <i>Magic Alhambra</i>, yıldızlar ve kelebekler gibi Van Cleef &amp; Arpels&rsquo;in diğer şans motifleriyle birlikte kullanıldığı <i>Lucky Alhambra</i>, amblemin minyat&uuml;r versiyonları <i>Sweet Alhambra</i> ve motifin sil&uuml;et olarak kullanıldığı <i>Byzantine Alhambra</i>.</span></p>

<div class="row three-col">
<div class="col-md-4 col-1">
<p><img src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/kasim2018/11-Sansin-ikonikSem-bolu-Van-Cleef-Arpels-Alhambra.jpg" /></p>

<p style="text-align:center">Lucky Alhambra</p>
</div>

<div class="col-md-4 col-2">
<p><img src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/kasim2018/12-Sansin-ikonikSem-bolu-Van-Cleef-Arpels-Alhambra.jpg" /></p>

<p style="text-align:center">Sweet Alhambra</p>
</div>

<div class="col-md-4 col-3">
<p><img src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/kasim2018/13-Sansin-ikonikSem-bolu-Van-Cleef-Arpels-Alhambra.jpg" /></p>

<p style="text-align:center">Byzantine Alhambra</p>
</div>
</div>

<p><span style="line-height:1.75;">M&uuml;cevheri canlı tutmanın yolunun onu s&uuml;rekli, bir s&uuml;reklilik i&ccedil;inde &uuml;retmekten ge&ccedil;tiğini bilen Van Cleef &amp; Arpels, hem m&uuml;cevherevinin hem de kadınların daha nice 50 senelerde şansının sembol&uuml; olacağa benziyor.</span></p>

Özlem Güsar
Özlem Güsar
editörün tüm yazıları