preloader

Elmasların Kralından Harikulade Bir Miras: Winston Legacy

04.07.2018
Elmasların Kralından Harikulade Bir Miras: Winston Legacy

Yazı Boyutu:

aaa

<p><span style="line-height:1.75;">1932 senesinde kurulduğundan beri d&uuml;nyadaki en &ouml;zel elmasları sunmakla gurur duyan <u><a href="http://www.harrywinston.com/en" target="_blank"><span style="color:#b22222;">Harry Winston</span></a></u>&nbsp;m&uuml;cevherevi, kendini bu harikulade taşlara olan tutkuya adadı. D&uuml;nyanın en &uuml;nl&uuml; ve en &ccedil;ok arzulanan elmaslarının &uuml;&ccedil;te birinden fazlasına sahip olan Harry Winston&rsquo;un <strong>Elmasların Kralı</strong> olarak anılması da boşuna değil.</span></p>

<div class="row three-col">
<div class="col-md-4 col-1">
<p><img src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/TEMMUZ%202018/01-1-Elmaslarin-Kralindan-Harikulda-Bir-Miras-Winston-Legacy.jpg" /></p>
</div>

<div class="col-md-4 col-2">
<p><img src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/TEMMUZ%202018/01-2-Elmaslarin-Kralindan-Harikulda-Bir-Miras-Winston-Legacy.jpg" /></p>
</div>

<div class="col-md-4 col-3">
<p><img src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/TEMMUZ%202018/01-3-Elmaslarin-Kralindan-Harikulda-Bir-Miras-Winston-Legacy.jpg" /></p>
</div>
</div>

<p><span style="line-height:1.75;">Harry Winston m&uuml;cevherevi 2013 senesinde 101.73 karatlık damla kesim elması ile son derece se&ccedil;kin ve nadide bir par&ccedil;aya imza atarak buna <em><strong>Winston Legacy</strong></em> adını verdi. Christie&rsquo;s m&uuml;zayedeevi tarafından &lsquo;a&ccedil;ık artırmalarda satılan en m&uuml;kemmel elmas&rsquo; olarak tanımlanan par&ccedil;a, Elmasların Kralı&rsquo;nın da mirasını onore edecek nitelikteydi. O tarihten itibarense belli bir karatın &uuml;zerindeki damla kesim elmas tasarımlar bir koleksiyonun &ccedil;atısı altında toplandı: <strong>Legacy Koleksiyonu</strong>.</span></p>

<p><img alt="" src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/TEMMUZ%202018/02-Elmaslarin-Kralindan-Harikulda-Bir-Miras-Winston-Legacy.jpg" style="width: 730px; height: 599px;" /></p>

<p><span style="line-height:1.75;">Winston arşivlerinin ve m&uuml;cevherevinin en &ccedil;ok sevilen motiflerinin bir tasarımda buluştuğu seri, merkezinde kusursuz bir elmasın yer aldığı kusursuz iş&ccedil;ilik ve inovasyonun eseri.</span></p>

<p>{771015}</p>