preloader

Chanel 30 Yıldır Zamana Hükmediyor

11.05.2017
Chanel 30 Yıldır Zamana Hükmediyor

Yazı Boyutu:

<p><span style="line-height:1.75;"><u><a href="https://www.chanel.com/en_CA/watches-jewelry/watches" target="_blank"><span style="color:#000000;">Chanel</span></a></u>&rsquo;in ilk saati Premiere 30. yılını kutluyor ve 1987&rsquo;den bu yana zamana cazibe katıyor.</span></p>

<p><span style="line-height:1.75;"></span></p>

<p><span style="line-height:1.75;"></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="line-height:1.75;">Sadece otuz yıllık saat yapım yolculuğunda <u><a href="https://www.oggusto.com/blog/etiket/Chanel" target="_blank"><span style="color:#000000;">Chanel </span></a></u>&uuml;st&uuml;n saat yapım sanatının her tarafına dokunarak her anlamda b&uuml;y&uuml;k bir katkı sağladı. Arzu ve g&uuml;zellik objeleri olarak algılanan saatleri tasarlamak vizyonunu ger&ccedil;ekleştirirken ustalık ve teknik uzmanlıktan hi&ccedil; bir zaman taviz vermeden zamana meydan okuyan saatler &uuml;retti.</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><img alt="" src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/mayis2017/PREMIERE_ROCK_RED_B_Chanel.jpg" /></p>

<p><span style="line-height:1.75;"></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="line-height:1.75;">Fransızcada ilk defa g&ouml;sterime &ccedil;ıkan, ilk defa ger&ccedil;ekleştirilen anlamına gelen pr&ouml;miyer aynı zamanda başkalarını zaman, mesafe ve r&uuml;tbe olarak geride bırakan, en &uuml;st seviyede konumlanan olarakta biliniyor. Saat&ccedil;ilik d&uuml;nyasında Premiere No5 şişe tıpası ve Place Vendome şekli ile Chanel tarafından kadınlar i&ccedil;in &uuml;retilmiş ilk saatti. Ve tamamen kadınlar i&ccedil;in dizayn edilmiş feminen stili ile kesinlikle bir erkek saatinin yeniden yaratılmış versiyonu değildi.</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<div class="carousel slide" data-ride="carousel" id="carousel1499095856892">
<ol class="carousel-indicators">
<li class="active" data-slide-to="0" data-target="#carousel1499095856892">&nbsp;</li>
<li data-slide-to="1" data-target="#carousel1499095856892">&nbsp;</li>
<li data-slide-to="2" data-target="#carousel1499095856892">&nbsp;</li>
</ol>

<div class="carousel-inner" role="listbox">
<div class="item active"><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/mayis2017/H0001_RVB690_Chanel.jpg" />
<div class="carousel-caption">&nbsp;</div>
</div>

<div class="item"><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/mayis2017/LENTICULAIRE_PREMIERE_Chanel.jpg" />
<div class="carousel-caption">&nbsp;</div>
</div>

<div class="item"><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/mayis2017/1989-Carole-Bouquet—Premiere_Chanel.jpg" />
<div class="carousel-caption">&nbsp;</div>
</div>
</div>
<a class="left carousel-control" data-slide="prev" href="#carousel1499095856892" role="button"><span aria-hidden="true" class="glyphicon glyphicon-chevron-left"></span> <span class="sr-only">Previous</span> </a> <a class="right carousel-control" data-slide="next" href="#carousel1499095856892" role="button"> <span aria-hidden="true" class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span> <span class="sr-only">Next</span> </a></div>

<h4 align="center">&nbsp;</h4>

<h4 align="center"><em><span style="line-height:1.25;"><span style="font-size:22px;">Ekim 1987&rsquo;de Chanel adı Premi&egrave;re olan ilk saatini</span></span></em></h4>

<h4 align="center"><em><span style="line-height:1.25;"><span style="font-size:22px;">yarattığında bunu kimse beklemiyordu.</span></span></em></h4>

<h4 align="center"><em><span style="line-height:1.25;"><span style="font-size:22px;">&nbsp;Chanel 30 yıldır zamana cazibe katıyor&hellip;</span></span></em></h4>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="line-height:1.75;"></span></p>

<p>{77655}</p>

<p><span style="line-height:1.75;">Feminist etkilerini Ines de la Fressange&rsquo;dan alan Premiere otantik ve stil sahibi bir saat ve aynı zamanda bir moda aksesuarı olarakta algılanmıştı. Bu dualite saate ismini veren ilham ve Chanel i&ccedil;in bir gurur kaynağıydı aynı zamanda.&nbsp;</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><img alt="" src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/mayis2017/H5251_PREMIERE_CAMELIA_SKELETON_BLACK_HD_Chanel.jpg" style="width: 730px; height: 650px;" /></p>

<p>{77666}</p>

<p><span style="line-height:1.75;">Premiere saati, &uuml;nl&uuml; modaevi ile saat d&uuml;nyasını biraraya getiren b&uuml;y&uuml;k hikayenin ilk b&ouml;l&uuml;m&uuml;yd&uuml;. Bu saatle Chanel saat&ccedil;ilik d&uuml;nyasına sınır tanımayan yeni bir d&uuml;zlem kazandırdı.&nbsp; Feminist &ouml;zellikleri ve diğer fonksiyonları ile Premiere kendine &ouml;zg&uuml;n bir m&uuml;cevher par&ccedil;ası oldu.</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<div class="row two-col">
<div class="col-md-6 col-1">
<p><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/mayis2017/CHANEL_6_Chanel.jpg" /></p>
</div>

<div class="col-md-6 col-2">
<p><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/mayis2017/CHANEL_11_Chanel.jpg" /></p>
</div>
</div>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="line-height:1.75;">Chanel&rsquo;in herzaman s&uuml;rpriz ve harikalarla dolu sanat &uuml;retme arzusu ile hi&ccedil;birzaman s&ouml;nmek bilmeyen yaratma g&uuml;d&uuml;s&uuml; ile birleşen ikonik motifler zaman par&ccedil;alarına d&ouml;n&uuml;şt&uuml;ler. İnciler, kamelyalar, kuyruklu yıldızlar, kapitoneler ve dizginler Chanel i&ccedil;in herzaman sonsuz bir esin kaynağı oluşturmakla kalmayıp, ince saat yapımcılığının feminen kodlarının yaratılmasına da katkı sağladılar.&nbsp;</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

Özlem Güsar
Özlem Güsar
editörün tüm yazıları