preloader

Başka Bir Şirket Mümkün: Mey|Diageo Sürdürülebilirlik Raporu

Başka Bir Şirket Mümkün: Mey|Diageo Sürdürülebilirlik Raporu

Yazı Boyutu:

Mey|Diageo; topraktan, bağdan ve çiftlikten başlayan ve gastronomi ekosistemine kadar uzanan değer zincirine “net artı” katkıda bulunmak için çabalarını hızlandırdı. Mey|Diageo Sürdürülebilirlik Raporu ikincisini inceleyin.

Mey|Diageo, hem çiftçi hem de sanayici olan bir şirket olarak sürdürülebilir ekonomiye yürekten inanıyor. Bunun tarım, ticaret, istihdam ve kültür alanlarında daha ileri safhalara taşınması için öncü projeler geliştiriyor ve uyguluyor. Nitekim Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile hizalı olarak tamamladığı 67 proje bunun bir göstergesi…

Bütün tesislerinde “Toprağa Sıfır Atık” hedefine ulaşarak 1.295 ton sera gazı salımını engelledi. Tedarikçileriyle hayata geçirdiği projeler sayesinde 346 ton çam ve 11 ton kağıt-karton atığını önledi, 242 ton sera gazı salımına engel oldu. Üç tesisinde ürettiği ve kullandığı yenilenebilir enerji miktarını ortalama olarak %40 seviyesine çıkardı.

Bugün işimizi nasıl yapıyoruz?

Mey|Diageo, gerçekleştirdiği tüm çalışmalarla, “başka bir şirket”in mümkün olduğunu göstermeye çalışıyor. İnsana, doğaya ve paydaşlarıyla saygı temelleri üzerine inşa ettiği bu yaklaşımla, “Sanatı destekleyen, tüm canlıların haklarını savunan, çevreye pozitif etki yapan bir şirket mümkün.” diyor. Çünkü “Yarın nasıl bir gezegende yaşamak istiyoruz?” sorusunun cevabının, aslında “Bugün işimizi nasıl yapıyoruz?” sorusuna vereceği cevapta gizli olduğuna inanıyor. Bu nedenle; içinde bulunduğumuz toplum ve paydaşları için çevresel, toplumsal ve yönetsel dengeyi sağlama ve faaliyetleri aracılığıyla uzun dönemli, sürdürülebilir değer yaratma hedefiyle var gücüyle çalışıyor.

Mey|Diageo’nun 2021 sürdürülebilirlik raporunu buradan inceleyebilirsiniz.

Cemre Bosnalı Zeydanlı
Cemre Bosnalı Zeydanlı Tüm Yazıları