preloader

A'dan Z'ye Sürdürülebilir Yaşam Sözlüğü

A'dan Z'ye Sürdürülebilir Yaşam Sözlüğü
A

Access Economy

Ürünlerin ve hizmetlerin sahiplikten ziyade erişim temelli sunulduğu iş modeli. Genellikle paylaşım ekonomisi ile aynı cümle içinde kullanılır ve çoğunlukla, tedarikçiler ile tüketicileri mobil telefonlar aracılığıyla eriştirmek gibi, teknoloji platformlarını kullanır.

Accountability

Bir kurumun veya bireyin eylemlerinden, kararlarından, ürünlerinden ve yürüttüğü politikalardan sorumlu olmasının kabulü. Hesap verebilirlik.

Amni Soul Eco

Giysilerin atık çöp olarak bırakıldıklarında hızlı bir şekilde ayrışmalarını sağlamak adına geliştirilmiş poliamid 6.6 formülü ile öne çıkan doğada çözünebilen naylon.

Anthropocene

İnsanoğlunun dünyaya olan etkisinin en üst düzeylere çıktığı Sanayi Devrimi’nden bugüne olan sürece ve devam edecek duruma verilen isim. İnsan Çağı.

Appropriate Technology

Kasıtlı bir amaca ulaşmak için en basit ve yararlı teknolojiyi kullanmak.

Yazı Boyutu:

Sürdürülebilirlik konseptini inşa eden tüm kavramlara yer verdiğimiz sözlüğü inceleyin.

Sürdürülebilirlik kelimesinin, birkaç yüzyıl öncesinden 21. yüzyıla uzanan mütevazı bir kökeni var. 17. yüzyılda, “Dünya tüm ırklara aittir-herkesin her şey üzerinde hakkı vardır. Erken doğanlar, erken doğuşlarının kazaralığı ile herhangi bir avantaja sahip değildir” felsefi formundan 1713’te İngiltere’deki ağaç tedarik sorununa kadar, şüphesiz, kapsamı dar bir şekilde kullanıma girer. Bugün konuştuğumuz ve bildiğimiz hali ile sürdürülebilirlik (sustainable development) konseptinin geçmişi ise 30 yıl öncesine dayanır. 1987 senesinde, Birleşmiş Milletler için birçok ülke tarafından hazırlanan 1987 tarihli Brundtland Report (bilinen diğer adı Our Common Future) ile 20. yüzyıl ana akım çevreciliğinin şemsiyesi haline dönüşmeye başlar.

Bu sözlük, sürdürülebilirlik konseptini inşa eden tüm kavramların global ölçekte telaffuz edildikleri halleriyle derlenip dilimize geçtikleri karşılıklara ve geldikleri anlamlara yer verecek şekilde hazırlandı.

Zeynep Özar Berksü
Zeynep Özar Berksü Tüm Yazıları