Napoleon Bonaparte: Hayatı, Eserleri ve Bilinmeyenleri

250 yıl önce doğan asker ve devlet adamı İmparator Napoleon Bonaparte hakkında bilinmesi gerekenleri derledik.

Napoleon Bonaparte kimdir?

250 yıl önce, 15 Ağustos 1769’da doğan Napoleon Bonaparte, kazandığı savaşlardan sonra kendisini Fransa imparatoru ilan etmiştir. Hükümdarlığı süresince, Avrupa’nın neredeyse tümünü ele geçirmiştir. Yürürlüğe koyduğu kanunların hala kullanılması, ne kadar ileri görüşlü bir hükümdar olduğunun kanıtıdır.

Napoleon Bonaparte Hayatı ve Çalışmaları

Napoleon, ilk evliliğini 1796 yılında Josephine ile yapmıştır. Karısı Josephine’e yazdığı mektupları bugün Fransa ulusal arşivinde korunmaktadır. Daha 26 yaşında genç bir subayken, 1795 yılında yazdığı kısa aşk romanı “Clisson et Eugénie” okuyanları şaşırtmaktadır. İkinci karısı Avusturyalı Marie-Louise ile mantık evliliği yapmış ve ona zarif, sevecen mektuplar dışında sadece oğlu ile ilgili tavsiyeler yazmıştır.

Napoleon, genç bir generalken yıldızını parlatan 1799 tarihli Mısır seferine çıktığında yanına aldığı 150 bilim adamı, mühendis, tarihçi, arkeolog ve ressamlar sayesinde Mısır tarihi araştırmalarının önünü açması ile de anılmaktadır. Keşfettikleri Rosetta Taşı Mısır hiyerogliflerinin çözülmesinde kilit rolü oynadığı için, bu keşif tarihin önemli anlarından sayılmaktadır.

“Düşmanın hata yaparken sakın araya girme”

1804 yılında kendisini Fransa imparatoru ilan eden Napoleon, taç giyme töreninde tacı Papa Pius VII’nin elinden alarak kendi başına koymuştur. Töreni resmetmekle görevlendirilen David, bu sıra dışı anı tuvale aktarmaktansa karısı Josephine’in taç giyme anını ölümsüzleştirmeyi tercih etmiş ve törene katılmayan annesini de balkona yerleştirmiştir.  

Tüm Avrupa’yı birleştirerek tek bir ülke oluşturma hayali kuran Napoleon, Avrupa Birliği’nin fikir babası sayılmaktadır. Zorunlu ilk öğretimi ve standart ölçü birimlerini fethettiği ülkelere empoze etmesi unutulmuş yaptırımları arasında yer almaktadır. Yollarda sağdan seyahati mecburi kılarak yollarda düzenli akışı sağlamıştır. Günümüzde soldan trafiği olan ülkeler, Napoleon tarafından istila edilmeyen İngiltere ve onun sömürgelerinden oluşmaktadır.

“Bir şeyin düzgün yapılması istiyorsan, kendin yap”

Tüm Avrupa’ya yayılmış ordusunu besleyebilmek adına, gıdaların daha uzun dayanabilmesi için teknikler geliştirilmesini sağlayan Napoleon, bugün hala kullanılan konservenin icadına yol açmıştır. Cam kavanozlarda, tüm orduya yetecek kadar besin taşınması, cam sanayisinin de gelişmesini sağlamıştır.

İmparatorluğu için bir tarz empoze etmek isteyen Napoleon, 1759 yılından beri devam eden neo-klasik moda anlayışının ve Pompeii kalıntılarının keşfinden beri süregelen, antik Roma döneminden ilham alan giyim tarzının pekişmesi için kurallar belirlemiştir. Bu seçim Fransa’nın iklimine pek uygun olmasa da ülkenin tekstil üretiminde büyük gelişmelere vesile olmuştur.

Napoleon Bonaparte Hakkında Az Bilinen Gerçekler

İmparatoriçe Josephine ile 2. Mahmut’un annesi Nakşidil Sultan’ın kuzen oldukları rivayet edilmektedir. Efsaneye göre, Josephine gibi Martinikli olan Aimee Dubuc de Rivery’nin gemisi Akdeniz’de korsanların saldırısına uğramış ve kendisi 1. Abdülhamit’in haremine satılmıştır. Adı Nakşidil olarak değiştirilen cariyenin, oğlu 2. Mahmut’un hüküm sürdüğü yıllardaki batılılaşma hareketinde etkisi olduğu da söylenmektedir.

Rusya ile girdiği savaşı finanse edebilmek için Fransa’nın Amerika kıtasındaki geniş arazilerini satan Napoleon, A.B.D.’nin bir anda iki katı büyüklüğe ulaşmasına sebep olmuştur. Bugün Louisiana bölgesinde, hala geçerli olan “Code Napoleon” kanunları uygulanmaktadır.

Genç generale hayranlığından ötürü yazdığı 3. senfonisine “Bonaparte” adını veren Beethoven, hükümdarlığa ve monarşilere karşı olduğu için, Napoleon’un 1804 yılında kendisini imparator ilan etmesi ile müzik notalarındaki ismi delerek yok etmiştir.

Hükümdar olarak Napoleon, Fransa ulusal mirasının en önemli tabloları arasında sayılan Leonardo da Vinci imzalı Mona Lisa portesini Tuilleries Sarayı’ndaki yatak odasına astırmıştır. Tablo, imparator sürüldükten sonra Louvre Müzesi’ndeki yerine geri dönebilmiştir.

Napoleon Bonaparte’ın Ölümü

Moskova seferinde yenildiğinde İtalya açıklarındaki Elba adasına sürülen Napoleon, buradan kaçarak tekrar başa geçmeye çalışmıştır. 22 Haziran 1815 Waterloo yenilgisinden sonra, Atlantik Okyanusu’nun ortasındaki Saint Helena adasına yollanmış ve kısa bir süre sonra vefat etmiştir. Bugün, Paris Les Invalides’de bulunan anıt mezarı ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir.

Popüler Yazılar

SÖZLEŞME

Bu internet sitesine girilmesi veya mobil uygulamanın kullanılması sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zararlardan ÖZGÜ İLETİŞİM PAZARLAMA DANIŞMANLIK TANITIM VE E-TİCARET HİZ. ('OGGUSTO') nun sorumluluğunun olmadığını, tarafımdan internet sitesinde E-Bültene üye olmak için veya başkaca bir sebeple verdiğim kişisel verileri, özellikle de isim, adres, telefon numarası, e-posta adresi, banka bilgisi, yaş ve cinsiyetle ilgili benzeri bilgileri kendi rızam ile paylaştığımı, ÖZGÜ İLETİŞİM PAZARLAMA DANIŞMANLIK TANITIM VE E-TİCARET HİZ. ('OGGUSTO') nun nin bu bilgileri kullanmasına muvafakat ettiğimi, bu bilgilerin 3.gerçek ve/veya tüzel kişilerin eline geçmesi ve bu şekilde olumsuz yönde kullanılması halinde ve/veya bu bilgilerin başkaca kişiler ile paylaşılması halinde ÖZGÜ İLETİŞİM PAZARLAMA DANIŞMANLIK TANITIM VE E-TİCARET HİZ. ('OGGUSTO') nun sorumluluğunun olmadığını gayri kabili rücu, kabul, beyan ve taahhüt ederim.

SÖZLEŞME

Bu internet sitesine girilmesi veya mobil uygulamanın kullanılması sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zararlardan ÖZGÜ İLETİŞİM PAZARLAMA DANIŞMANLIK TANITIM VE E-TİCARET HİZ. ('OGGUSTO') nun sorumluluğunun olmadığını, tarafımdan internet sitesinde E-Bültene üye olmak için veya başkaca bir sebeple verdiğim kişisel verileri, özellikle de isim, adres, telefon numarası, e-posta adresi, banka bilgisi, yaş ve cinsiyetle ilgili benzeri bilgileri kendi rızam ile paylaştığımı, ÖZGÜ İLETİŞİM PAZARLAMA DANIŞMANLIK TANITIM VE E-TİCARET HİZ. ('OGGUSTO') nun nin bu bilgileri kullanmasına muvafakat ettiğimi, bu bilgilerin 3.gerçek ve/veya tüzel kişilerin eline geçmesi ve bu şekilde olumsuz yönde kullanılması halinde ve/veya bu bilgilerin başkaca kişiler ile paylaşılması halinde ÖZGÜ İLETİŞİM PAZARLAMA DANIŞMANLIK TANITIM VE E-TİCARET HİZ. ('OGGUSTO') nun sorumluluğunun olmadığını gayri kabili rücu, kabul, beyan ve taahhüt ederim.