preloader

Rus Çarı ile Versay Sarayı’nda Baloya Katılmak İstemez misiniz?

17.05.2017
Rus Çarı ile Versay Sarayı’nda Baloya Katılmak İstemez misiniz?

Yazı Boyutu:

<p><span style="line-height:1.75;">Rus &Ccedil;arı Peter&rsquo;in Fransa ziyaretinin 300. yılı, Versailles Sarayı ve Saint Peterburg Hermitage M&uuml;zesi işbirliği ile hazırlanan sergi ve etkinlikler ile kutlanıyor. &ldquo;B&uuml;y&uuml;k Peter, Fransa&rsquo;da Bir &Ccedil;ar; 1717&rdquo; sergisinde &uuml;lkeler arasında ger&ccedil;ekleşen k&uuml;lt&uuml;rel etkileşim vurgulanırken, iki h&uuml;k&uuml;mdar arasındaki b&uuml;y&uuml;k yaş farklı resmedilmiş eserlerde g&ouml;r&uuml;lebilecek.</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<div class="carousel slide" data-ride="carousel" id="carousel1506849723291">
<ol class="carousel-indicators">
<li class="active" data-slide-to="0" data-target="#carousel1506849723291">&nbsp;</li>
<li data-slide-to="1" data-target="#carousel1506849723291">&nbsp;</li>
</ol>

<div class="carousel-inner" role="listbox">
<div class="item active"><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Haziran%202017/a—louis-15—peter_Versay.jpg" />
<div class="carousel-caption">&nbsp;</div>
</div>

<div class="item"><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Haziran%202017/b—beraber_Versay.jpg" />
<div class="carousel-caption">&nbsp;</div>
</div>
</div>
<a class="left carousel-control" data-slide="prev" href="#carousel1506849723291" role="button"><span aria-hidden="true" class="glyphicon glyphicon-chevron-left"></span> <span class="sr-only">Previous</span> </a> <a class="right carousel-control" data-slide="next" href="#carousel1506849723291" role="button"> <span aria-hidden="true" class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span> <span class="sr-only">Next</span> </a></div>

<p><span style="line-height:1.75;"></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="line-height:1.75;">Ziyaret&ccedil;iler, Rus &Ccedil;arının izinden Versailles Sarayı&rsquo;nı gezebilecek. Rusya&rsquo;ya edebiyat, k&uuml;lt&uuml;r, tıp, mimari, bilim ve teknoloji gelişmelerini g&ouml;t&uuml;rmek i&ccedil;in gelen Romanov Hanedanı kurucusu olan &Ccedil;arın kişisel eşyaları da sergilenecek.</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<div class="carousel slide" data-ride="carousel" id="carousel1506849744358">
<ol class="carousel-indicators">
<li class="active" data-slide-to="0" data-target="#carousel1506849744358">&nbsp;</li>
<li data-slide-to="1" data-target="#carousel1506849744358">&nbsp;</li>
</ol>

<div class="carousel-inner" role="listbox">
<div class="item active"><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Haziran%202017/c—saat_Versay.jpg" />
<div class="carousel-caption">&nbsp;</div>
</div>

<div class="item"><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Haziran%202017/d—bureau_Versay.jpg" />
<div class="carousel-caption">&nbsp;</div>
</div>
</div>
<a class="left carousel-control" data-slide="prev" href="#carousel1506849744358" role="button"><span aria-hidden="true" class="glyphicon glyphicon-chevron-left"></span> <span class="sr-only">Previous</span> </a> <a class="right carousel-control" data-slide="next" href="#carousel1506849744358" role="button"> <span aria-hidden="true" class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span> <span class="sr-only">Next</span> </a></div>

<p><span style="line-height:1.75;"></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="line-height:1.75;">Belirli tarihlerde d&uuml;zenlenecek balolarda, d&ouml;nem kost&uuml;mleri giyerek hakiki Versailles ihtişamını yaşamak m&uuml;mk&uuml;n olabilecek. Se&ccedil;enekler arasında sarayın &ouml;zel odalarını ziyaret, g&ouml;sterileri izlemek ve nadiren a&ccedil;ık olan Opera binasında g&ouml;steri bulunuyor.</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<div class="carousel slide" data-ride="carousel" id="carousel1506849757316">
<ol class="carousel-indicators">
<li class="active" data-slide-to="0" data-target="#carousel1506849757316">&nbsp;</li>
<li data-slide-to="1" data-target="#carousel1506849757316">&nbsp;</li>
</ol>

<div class="carousel-inner" role="listbox">
<div class="item active"><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Haziran%202017/fete-galantes-3_Versay.jpg" />
<div class="carousel-caption">&nbsp;</div>
</div>

<div class="item"><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Haziran%202017/fetes-galantes-1_Versay.jpg" />
<div class="carousel-caption">&nbsp;</div>
</div>
</div>
<a class="left carousel-control" data-slide="prev" href="#carousel1506849757316" role="button"><span aria-hidden="true" class="glyphicon glyphicon-chevron-left"></span> <span class="sr-only">Previous</span> </a> <a class="right carousel-control" data-slide="next" href="#carousel1506849757316" role="button"> <span aria-hidden="true" class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span> <span class="sr-only">Next</span> </a></div>

<p><span style="line-height:1.75;"></span></p>

<p><span style="line-height:1.75;"></span></p>

<p>{77719}</p>

<p><span style="line-height:1.75;">&Uuml;nl&uuml; aynalı salonda ger&ccedil;ekleşen etkinliklerde d&ouml;nem danslarını &ouml;ğrenmek, &nbsp;Kral&rsquo;ın d&uuml;zenlediği g&ouml;sterileri izlemek, barok bilardo ve tavlaya benzerliği ile şaşırtabilecek trictrac oynamak m&uuml;mk&uuml;n. Balo s&uuml;resince d&uuml;zenlenen havai fişek g&ouml;sterileri de izlenebilir.</span></p>

<p><span style="line-height:1.75;">Sergi, sarayın bah&ccedil;esinde bulunan Grand Trianon Sarayı&rsquo;nda g&ouml;r&uuml;lebilecek. Yaz boyunca d&uuml;zenlenecek opera, tiyatro, ışık g&ouml;sterileri arasında 24 Haziran gecesi d&uuml;zenlenecek B&uuml;y&uuml;k Maskeli Balo&rsquo;nun heyecan ile beklendiğini de hatırlamakta fayda olabilir. Sarayın dekoru, kost&uuml;mler arasında selfie &ccedil;ekenler ise, s&uuml;rreal manzaralara sebep olabilir.&nbsp;</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<div class="carousel slide" data-ride="carousel" id="carousel1506849660499">
<ol class="carousel-indicators">
<li class="active" data-slide-to="0" data-target="#carousel1506849660499">&nbsp;</li>
<li data-slide-to="1" data-target="#carousel1506849660499">&nbsp;</li>
</ol>

<div class="carousel-inner" role="listbox">
<div class="item active"><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Haziran%202017/a—maskeli_Versay.jpg" />
<div class="carousel-caption">&nbsp;</div>
</div>

<div class="item"><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Haziran%202017/c–maskeli_Versay.jpg" />
<div class="carousel-caption">&nbsp;</div>
</div>
</div>
<a class="left carousel-control" data-slide="prev" href="#carousel1506849660499" role="button"><span aria-hidden="true" class="glyphicon glyphicon-chevron-left"></span> <span class="sr-only">Previous</span> </a> <a class="right carousel-control" data-slide="next" href="#carousel1506849660499" role="button"> <span aria-hidden="true" class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span> <span class="sr-only">Next</span> </a></div>

<p>&nbsp;</p>

Bergin Azer
Bergin Azer Tüm Yazıları