preloader

Matisse Stüdyoda

01.06.2017
Matisse Stüdyoda

Yazı Boyutu:

<p><span style="line-height:1.75;">Henri Matisse'nin st&uuml;dyosundaki objelerin, tablolarında nasıl hayat bulduğuna odaklanan Matisse in The Studio sergisi, 5 Ağustos&rsquo;ta Londra Royal Academy of Arts&rsquo;ta a&ccedil;ılıyor.</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><img alt="" src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Haziran%202017/1.jpg" style="width: 730px; height: 597px;" /></p>

<p><span style="line-height:1.75;"></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="line-height:1.75;">Henri Matisse, 1951 yılında &ldquo;Hayatım boyunca aynı objeler ile &ccedil;alıştım. Obje, akt&ouml;rd&uuml;r. İyi bir akt&ouml;r, 10 farklı oyunda oynayabildiği gibi, iyi bir obje, 10 farklı tabloda yer alabilir&rdquo; diyerek, kullandığı nesnelerin sanatındaki &ouml;nemini vurguladığı biliniyor.</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<div class="row two-col">
<div class="col-md-6 col-1">
<p><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Haziran%202017/a_Egyptian_Curtain_khayamiya.jpg" /></p>
</div>

<div class="col-md-6 col-2">
<p><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Haziran%202017/b_Interior_with_Egyptian_Curtain.jpg" /></p>
</div>
</div>

<p><span style="line-height:1.75;"></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="line-height:1.75;">Akt&ouml;r Obje, N&uuml;, Suret, Tiyatro St&uuml;dyo, Mecburi Formlar olarak beş farklı başlık altında g&ouml;r&uuml;lecek Matisse in the Studio&nbsp;sergisi, Tayland, Mali, T&uuml;rkiye ve Kuzey Afrika&rsquo;dan tekstil ve mobilyalar toplayan sanat&ccedil;ının &ccedil;oğu değersiz olan eşyaları tablolarında kullanarak değer kazandırdığı da d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lebilir.</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<div class="row two-col">
<div class="col-md-6 col-1">
<p><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Haziran%202017/a_Haiti.jpg" /></p>
</div>

<div class="col-md-6 col-2">
<p><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Haziran%202017/b_Moorish_Screen.jpg" /></p>
</div>
</div>

<p><span style="line-height:1.75;"></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="line-height:1.75;">D&uuml;nyanın farklı yerlerinden bir araya getirilen objeler, sanatta ilk &ldquo;globalleşme&rdquo; olarak nitelendirilirken, Fransa dışına &ccedil;ıkmalarına da ilk defa m&uuml;saade edilmeleri &ouml;nem taşıyor. Eser ve objenin de ilk defa bir arada g&ouml;r&uuml;lmesi ise heyecanla bekleniyor. K&uuml;rat&ouml;rlerin &uuml;&ccedil; yıl boyunca dedektif gibi &ccedil;alışarak bir araya getirebildikleri se&ccedil;kide 39 obje ve kullanıldıkları 24 tablo, 26 &ccedil;izim, 11 bronz heykel, 7 kesme eser, 3 litografi ve kitap resimlendirmesinde g&ouml;r&uuml;lebilecek.</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<div class="carousel slide" data-ride="carousel" id="carousel1496255814957">
<ol class="carousel-indicators">
<li class="active" data-slide-to="0" data-target="#carousel1496255814957">&nbsp;</li>
<li data-slide-to="1" data-target="#carousel1496255814957">&nbsp;</li>
<li data-slide-to="2" data-target="#carousel1496255814957">&nbsp;</li>
<li data-slide-to="3" data-target="#carousel1496255814957">&nbsp;</li>
<li data-slide-to="4" data-target="#carousel1496255814957">&nbsp;</li>
</ol>

<div class="carousel-inner" role="listbox">
<div class="item active"><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Haziran%202017/6_Maquette_for_red_chasuble_(back)_designed_for_the_Chapel_of_the_Rosary_of_the_Dominican_Nuns_of_Vence.jpg" />
<div class="carousel-caption">&nbsp;</div>
</div>

<div class="item"><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Haziran%202017/11._Head_of_Jeannette_I_Henri_Matisse_0.jpg" />
<div class="carousel-caption">&nbsp;</div>
</div>

<div class="item"><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Haziran%202017/9_kuba_2.jpg" />
<div class="carousel-caption">&nbsp;</div>
</div>

<div class="item"><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Haziran%202017/x_Head_of_an_apostle%2C_possibly_James_the_Greater.jpg" />
<div class="carousel-caption">&nbsp;</div>
</div>

<div class="item"><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Haziran%202017/North_African_pierced_and_appliqued_hanging.jpg" />
<div class="carousel-caption">&nbsp;</div>
</div>
</div>
<a class="left carousel-control" data-slide="prev" href="#carousel1496255814957" role="button"><span aria-hidden="true" class="glyphicon glyphicon-chevron-left"></span> <span class="sr-only">Previous</span> </a> <a class="right carousel-control" data-slide="next" href="#carousel1496255814957" role="button"> <span aria-hidden="true" class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span> <span class="sr-only">Next</span> </a></div>

<p><span style="line-height:1.75;"></span></p>

<p>{77695}</p>

<p><span style="line-height:1.75;">Minik &ldquo;atan n&uuml;&rdquo; heykeli Japon balıklı tablosunda g&ouml;r&uuml;l&uuml;rken, Lorette tablosunun kenarında sedef kakmalı Şam sehpa dikkat &ccedil;ekiyor.</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<div class="row two-col">
<div class="col-md-6 col-1">
<p><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Haziran%202017/1(1).jpg" /></p>
</div>

<div class="col-md-6 col-2">
<p><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Haziran%202017/2.jpg" /></p>
</div>
</div>

<p><span style="line-height:1.75;"></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="line-height:1.75;">1910&rsquo;da İspanya&rsquo;dan aldığı cam vazo karısı Amelie&rsquo;ye yazdığı mektupta tarif ettiği ve &ccedil;izimini yolladığı i&ccedil;in kesinlik kazanırken, g&uuml;n&uuml;m&uuml;ze sağlam ulaşabilmesi ise mucize sayılıyor.</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><img alt="" src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Haziran%202017/6.jpg" /></p>

<p><span style="line-height:1.75;"></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="line-height:1.75;">&ldquo;<em>Odalık</em>&rdquo; tablolarının kompozisyonlarını tiyatro sahnesi gibi kurarak, T&uuml;rkiye, Fas ve diğer &uuml;lkelerden eşyalar ile hazırlayan sanat&ccedil;ı, 1920&rsquo;lerde resmettiği tabloların litografilerini de yapması ile hatırlanabilir.</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<div class="carousel slide" data-ride="carousel" id="carousel1496255814952">
<ol class="carousel-indicators">
<li class="active" data-slide-to="0" data-target="#carousel1496255814952">&nbsp;</li>
<li data-slide-to="1" data-target="#carousel1496255814952">&nbsp;</li>
<li data-slide-to="2" data-target="#carousel1496255814952">&nbsp;</li>
<li data-slide-to="3" data-target="#carousel1496255814952">&nbsp;</li>
</ol>

<div class="carousel-inner" role="listbox">
<div class="item active"><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Haziran%202017/a_odalisque_Nice_1928.jpg" />
<div class="carousel-caption">&nbsp;</div>
</div>

<div class="item"><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Haziran%202017/b_odalisque_1.jpg" />
<div class="carousel-caption">&nbsp;</div>
</div>

<div class="item"><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Haziran%202017/c_odalik_RENK_DOGRU_MB_AZ.jpg" />
<div class="carousel-caption">&nbsp;</div>
</div>

<div class="item"><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Haziran%202017/d_odalisque-in-red-trousers-1921.jpg" />
<div class="carousel-caption">&nbsp;</div>
</div>
</div>
<a class="left carousel-control" data-slide="prev" href="#carousel1496255814952" role="button"><span aria-hidden="true" class="glyphicon glyphicon-chevron-left"></span> <span class="sr-only">Previous</span> </a> <a class="right carousel-control" data-slide="next" href="#carousel1496255814952" role="button"> <span aria-hidden="true" class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span> <span class="sr-only">Next</span> </a></div>

<p><span style="line-height:1.75;"></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="line-height:1.75;">1898 yılında d&uuml;ğ&uuml;n hediyesi olarak edindiği kalaylı &ccedil;ikolata s&uuml;rahisini eserlerinde defalarca kullanarak, bu hediyeye olan sevgisini vurgulamış.</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<div class="row two-col">
<div class="col-md-6 col-1">
<p><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Haziran%202017/a_Jug.jpg" /></p>
</div>

<div class="col-md-6 col-2">
<p><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Haziran%202017/b_Purple_Robe_and_Anemone.jpg" /></p>
</div>
</div>

<p><span style="line-height:1.75;"></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="line-height:1.75;">Kesme eserlerinde &Ccedil;in kaligrafi sanatının net hatları ile Afrika desenlerinin yalınlığından ilham alarak, alakasız iki coğrafyaya ait &lsquo;lisan&rsquo;ları harmanladığı da g&ouml;zlemlenebilir.</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<div class="row two-col">
<div class="col-md-6 col-1">
<p><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Haziran%202017/c__atelier__hotel-regina.jpg" /></p>
</div>

<div class="col-md-6 col-2">
<p><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Haziran%202017/a_Calligraphy_panel.jpg" /></p>
</div>
</div>

<p><span style="line-height:1.75;"></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="line-height:1.75;">Henri Matisse&rsquo;in Afrika maskelerine olan merakı ve bunları 1906 yılında Picasso&rsquo;ya g&ouml;stermesi &uuml;zerine sanat tarihinde doğan &ldquo;k&uuml;bizm&rdquo; akımının da fikir babası olduğu rahatlıkla s&ouml;ylenebilir.</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<div class="row two-col">
<div class="col-md-6 col-1">
<p><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Haziran%202017/a_-_HM.jpg" /></p>
</div>

<div class="col-md-6 col-2">
<p><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Haziran%202017/b_africa.jpg" /></p>
</div>
</div>

<p><span style="line-height:1.75;"></span></p>

<p><span style="line-height:1.75;"></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>Matisse, 20 Nisan 1942 tarihli mektubunda, sıklıkla kullanacağı Rocaille iskemle i&ccedil;in &quot;Sonunda bir yıldır istediğim objeyi buldum. G&uuml;m&uuml;ş mine gibi Barok Venedik iskemlesi. Birka&ccedil; hafta &ouml;nce antikacıda g&ouml;rd&uuml;ğ&uuml;mde aklım başımdan gitti. &Ccedil;ok g&ouml;rkemli. Vuruldum.&nbsp; Bu iskemle ile İsvi&ccedil;re&rsquo;den d&ouml;nd&uuml;ğ&uuml;mde yavaş&ccedil;a yaza doğru sı&ccedil;rama yapacağım&rdquo;<em> </em>diye yazar.</p>

<p>&nbsp;</p>

<div class="row two-col">
<div class="col-md-6 col-1">
<p><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Haziran%202017/a_-_studyo_da.jpg" /></p>
</div>

<div class="col-md-6 col-2">
<p><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Haziran%202017/b_-_Dancer_Sitting_on_an_Armchair_Nice_1942.jpg" /></p>
</div>
</div>

<p>&nbsp;</p>

<p>{77692}</p>

<p>Nice&rsquo;e yerleştikten sonra keşfettiği b&uuml;y&uuml;k yapraklı bitki olan &lsquo;monstera deliciosa&rsquo;ları evinde de yetiştiren sanat&ccedil;ı, tablolarında olduğu kadar kesme eserlerinde de bu formu kullanması ile hatırlanabilir.</p>

<p>&nbsp;</p>

<div class="row three-col">
<div class="col-md-4 col-1">
<p><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Haziran%202017/a_-_studyo.jpg" /></p>
</div>

<div class="col-md-4 col-2">
<p><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Haziran%202017/c_1_Interieur_au_vase_etrusque_-_1940.jpg" /></p>
</div>

<div class="col-md-4 col-3">
<p><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Haziran%202017/b_monstera.jpg" /></p>
</div>
</div>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>Her eşyanın hikayesinin de yazıldığı sergi kitabında seyahatlerinden notlar ve mektuplarda okunabildiği i&ccedil;in, Henri Matisse&rsquo;in i&ccedil; d&uuml;nyasına da ışık tuttuğu da s&ouml;ylenebilir.<span style="line-height:1.75;"> </span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><img alt="" src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Haziran%202017/13.jpg" /></p>

Bergin Azer
Bergin Azer Tüm Yazıları