preloader

She's Mercedes Dostları İyilik İçin Buluşuyor

07.12.2021
She's Mercedes Dostları İyilik İçin Buluşuyor

Yazı Boyutu:

En iyiyi hedefleyen kadınların birbirlerine cesaret ve güç vermesi için kurulan She’s Mercedes platformunun katılımcıları ve geleceğimiz için çalışan dernek ve vakıfların başkanları, OGGUSTO ev sahipliğinde özel kahvaltıda buluştu.

She’s Mercedes katılımcıları OGGUSTO ev sahipliğinde Ecole St. Pierre Hotel İl Cortile Restaurant’ında biraraya geldi. She’s Mercedes platformunun ana hedeflerinden biri olan; ilham vererek hep birlikte büyümek için Bir Dilek Tut, KAGİDER, SosyalBen, WWF, Teknolojide Kadın derneklerinin ve vakıflarının başkanları, başardıklarını ve gelecek dönemlere ait hedeflerini paylaştılar.

She’s Mercedes’e değer katan herkesi, bu güzel projelere destek olmaya davet ediyoruz. Bu konuda detaylı bilgileri ve kontak kişileri sizin için listeledik.

Bir Dilek Tut Derneği, Make-A-Wish

She's Mercedes Dostları İyilik İçin Buluşuyor

Amaç

Bir Dilek Tut Derneği, Make-A-Wish Türkiye; hayati tehlike taşıyan bir hastalıkla mücadele eden 3 – 18 yaş arası çocukların kalplerinde yaşattıkları dilekleri gerçekleştiriyor. Hayati tehlikesi olan hastalıklarla mücadele eden çocuklar için çalışıyor, onları yeniden hayata bağlayacak dileklerini gerçeğe dönüştürüyor, sihirli ve mutlu anlar yaşatıp unutamayacakları bu anlarla yaşam motivasyonlarının artmasını sağlıyor.

Ne yapabilirsiniz?

Amacı insanların umut, dayanma gücü ve sevinç duygularını güçlendirmek olan Bir Dilek Tut Derneği, Make-A-Wish Türkiye için siz de bağış yapabilir ya da gönüllü olarak çocukların isteklerini ekiple birlikte gerçekleştirebilirsiniz. Dilek Dükkanı’ndan alacağınız her ürünle çocukların hayallerine kavuşmasını sağlayabilirsiniz.

İletişim Bilgileri

Mail: [email protected]

Telefon: 0212 259 83 83

KAGİDER, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği

She's Mercedes Dostları İyilik İçin Buluşuyor

Amaç

Vakfın temel amacı; kadın girişimciliğini geliştirmek, ekonomik ve sosyal yaşamda kadının konumunu güçlendirmektir. Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), girişimcilik yoluyla kadının güçlenmesini hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur. Kadının sadece ekonomik olarak değil politik ve sosyal olarak da güçlenmesini hedefliyor. KAGİDER kadın girişimciliğini, kadınların eşitsiz ve dışlanan toplumsal konumlarının değişmesi ve bu sayede ekonomik güçlenme ile kadın güçlenmesini sağlayacağı için destekliyor. Kadın girişimcilerin sağlayacağı faydalar, kadınların güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkı verecektir. Kuruluşundan bu yana yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde kamu, özel sektör ve sivil topluma mensup pek çok paydaşla, bu amaca yönelik proje ve çalışmalar geliştiriyor ve yürütüyor. Yaklaşık 400’ün üzerinde üyesi bulunan KAGİDER, vizyonu ve misyonu doğrultusunda, kadın girişimcilerin güçlenmesi için eğitim, rehberlik ve mentorluk desteği veriyor, kadının ekonomik konumunun güçlenmesi ve kadın-erkek fırsat eşitliği konusunda savunu çalışmaları yapıyor.

Ne yapabilirsiniz?

KAGİDER’e üye ve paydaş olarak kadın girişimcilerin güçlenmesi için eğitim, rehberlik ve mentorluk desteği verebilirsiniz.

İletişim Bilgileri

Mail: [email protected]

Telefon: 0212 266 82 61

SosyalBen Vakfı

She's Mercedes Dostları İyilik İçin Buluşuyor

Amaç

SosyalBen Vakfı, dezavantajlı bölgelerde yaşayan 7-13 yaş arası çocukların yeteneklerini keşfetmelerini ve geliştirmelerini amaçlayan; bu amaç doğrultusunda kişisel gelişimlerine katkı yapacak ulusal ve uluslararası düzeyde saha ve eğitim çalışmaları gerçekleştiren; çocuk ve gençlerin yaşadıkları dünyadan sorumlu yetişkinler olarak yetişmeleri için sosyal sorumluluk, girişimcilik ve gönüllülük bilinçlerini ve becerilerini güçlendirmeyi amaçlayan bir sivil toplum kuruluşudur. Vakıf; çocukların yetenek alanları doğrultusunda yönlendirilmesi, yeteneklerinin keşfedilmesine yönelik eğitim ve atölye çalışmaları, SosyalBen Store üzerinden ürün desteğiyle çocukların yetenek bazlı eğitim masraflarının desteklenmesi, gençlerin gönüllülükle tanıştırılması ve buluşturulması gibi konularda destek oluyor.

Ne yapabilirsiniz?

SosyalBen çocuklarının yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmelerine destek olmak için online bağış yapabilirsiniz. Saha çalışmalarına destek olmak için SosyalBen Akademi’nin danışmanlık hizmeti kadrosuna dahil olabilir ya da SosyalBen Store üzerinden ürün desteğiyle çocukların eğitim masraflarına katkı sağlayabilirsiniz.

İletişim Bilgileri

Mail: [email protected]

Telefon: 0212 263 85 91

She's Mercedes Desteği ile SosyalBen Vakfı'nın Yönlendirdiği Çocuklardan Mesajınız Var!

Teknolojide Kadın Derneği

She's Mercedes Dostları İyilik İçin Buluşuyor

Amaç

Teknolojide Kadın Derneği’nin ana amacı, bireylerin kendi potansiyellerini keşfetmelerini sağlamak; meraklı, araştırmacı, üretken ve özgüveni yüksek teknolojide uzman insanları yetiştirip becerilerini güçlendirerek iş dünyasına kazandırmak. Özellikle özel sektörde otomotiv gibi lider alanlarda ve kamu gibi savunma sanayi alanlarında ihtiyaç duyulan uzman insan kaynağı konusuna yatırım yapıyor. Teknolojide insan çeşitliliğini sağlamak için sayıca az olan ve kariyer yapma noktasında motivasyonu düşük kadınların uzmanlaştırılıp, güçlendirilerek bu alanda yer almalarını sağlamak hedefinde. Bu alanda tamamı ücretsiz, özel sektörden veya özel yatırım fonlarından veya kamudan desteklenen projeleri var. 2.5 yılda üniversite mezunu uzmanlığı yeterli olmayan 1.500 genci programlarıyla mezun etti ve global geçerliliği olan uzmanlık sertifikalar verdi. Vakıf, Türkiye’nin akıllı ve teknolojik toplum olarak dönüşmesine katkı vermeyi hedefleyerek faaliyet alanlarımızı eğitim, sürdürülebilirlik ve araştırma ölçümleme olarak belirledi.

Ne yapabilirsiniz?

Kamu sektörü ve özel sektör kurumları, eğitim kurumları ve sivil toplum kuruluşları kurumsal üye olabilirler. Ekibe katılmak ve çalışmalarına katkıda bulunmak isteyen kişiler de bireysel üye olmak üzere başvurarak dernek faaliyetlerine maddi ve manevi katkı sağlayabilirler.

İletişim Bilgileri

Mail: [email protected]

WWF-Türkiye

She's Mercedes Dostları İyilik İçin Buluşuyor

Amaç

WWF Türkiye; doğal yaşamın ve doğal kaynakların korunmasına, doğa ile uyum içerisinde yaşanacak bir geleceğin kurulmasına katkıda bulunuyor. Bugün Doğal Hayatı Koruma Vakfı, insanlığın doğayla uyum içinde yaşadığı bir geleceğin kurulması için çalışıyor. Bu doğrultuda, ülkemizin biyolojik çeşitliliğini korumak, kirlilik ve aşırı tüketimin azaltılmasını teşvik etmek, doğal kaynakların sürdürülebilirliğini sağlamak için faaliyetlerini Yaban Hayatı, Tatlı Su, Denizler, Gıda, İklim ve Enerji, Ormanlar olmak üzere altı ana başlıkta yürütüyor.

Ne yapabilirsiniz?

Siz de güzel bir dünya için WWF-Türkiye’nin aylık düzenli bağışçısı olarak doğa koruma çalışmalarımıza destek verebilirsiniz. Doğum günlerinizde size alınacak hediyeler yerine yakınlarınızın hediyelerini doğaya vermeleri için “Doğum Günü Bağışı” yapabilirsiniz. Özel günlerde hediye tercihlerinizi doğa dostu hediye seçeneklerinden kullanabilir ve WWF-Türkiye’den evlat edinebilirsiniz. En önemlisi vakfın mesajlarını yaygınlaştırmasına yardımcı olabilirsiniz.

İletişim Bilgileri

Mail: 0212 528 20 30

Telefon: [email protected]

OGGUSTO
OGGUSTO Tüm Yazıları