preloader

Başarılı İşveren Markaları

30.05.2023
Başarılı İşveren Markaları

Yazı Boyutu:

Türkiye’nin önde gelen başarılı işveren markasına sahip şirketlerinin yöneticileri, işveren markası süreçlerini OGGUSTO’ya özel anlattı.

İşveren markası; işverenin sunduğu ekonomik, psikolojik ve fonksiyonel faydaların toplamı olarak karşımıza çıkıyor. Bugün şirketler olarak tüm marka ve pazarlama faaliyetlerimizin yanında özel olarak bir de işveren markası çalışıyoruz ve bu kez odağa çalışanı alıyoruz. Çünkü hep söylediğimiz gibi bir şirketin değeri ekibindeki kişilerin marka değeri toplamı kadardır.

İşveren markası süreçlerimiz; yıldız çalışanlara kolay ulaşmayı sağlar, iç motivasyonu arttırır, bağlılığı arttırarak çalışan sirkülasyonunun azalmasını sağlar. Tüm markalama süreci ile birlikte de iyi bir dijital kanal kullanımı ve özellikle LinkedIn’de işveren markası anlatımıyla şirket bilinirliği ve doğal olarak da marka itibarı artar.

Peki, şirketler işveren markası süreçlerini nasıl kurguluyor ve nelere dikkat ediyor? Türkiye’nin önde gelen başarılı işveren markasına sahip şirketlerinin yöneticileri, işveren markası süreçlerini OGGUSTO için anlattı. Gelin hep birlikte bu süreci bir de onlardan dinleyelim.

Avşar Gürdal
Mastercard Türkiye, Genel Müdür

Başarılı İşveren Markaları

“Son birkaç yıl boyunca tüm dünya genelinde gördüğümüz üzere insanların çalışma alanlarında yeni bir amaca ve yeni modellere ihtiyacı var. Çalışanlarının beklentilerine ve günün gerekliliklerine uygun şekilde süreçlerini geliştiren ve uygulayan şirketler de çalışan bağlılığının yanı sıra yetenek çekmek anlamında avantaj elde edebiliyor. Mastercard olarak çalışanlarımızın iş hayatlarında mutluluğunu ve esenliğini gözetmemiz, onlara amaçlarını gerçekleştirmek için çalışabilecekleri bir çalışma ortamı ve fırsatlar sunmamız gerektiğine inanıyoruz…”

Sunulan ekonomik, psikolojik ve fonksiyonel faydaların toplamı olarak karşımıza çıkan işveren markası kavramını ve süreçlerini Mastercard Türkiye’nin Genel Müdürü Avşar Gürdal anlattı.

Demet Akman
L’Oréal Türkiye, İnsan Kaynakları Direktörü

Başarılı İşveren Markaları

“Pandemi süreci, pek çok alanda köklü değişiklikleri beraberinde getirdi. Bu alanların başında da şüphesiz insan kaynakları geliyor. Pandemiyi çalışanlarına yatırım yaparak değerlendiren şirketler, bu dönemde ciddi kazanımlar elde etti. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çalışan gelişimine yatırım yapmak, işveren markası şirketler için en önemli kriterler arasında yer aldı. Diğer yandan performans ve liderlik değerleri de değişime uğradı...”

Şirketler işveren markası süreçlerini nasıl kurguluyor ve nelere dikkat ediyor? L’Oreal Türkiye’nin İnsan Kaynakları Direktörü Demet Akman anlattı.

Ebru Firuzbay Taşcı
Metro Türkiye, İnsan Kaynakları Direktörü

Başarılı İşveren Markaları

“Belirsizlik ve öngörülemeyen risklerin olduğu dönemlerde kurumların sahip oldukları ortak kültür ve kurumsal değerler gerçek bir pusula oluyor. Bu değerleri koruyarak, bunlara uygun aksiyonların alınmasını sağlayan, yönetimi bu konuda bilgilendiren ve ikna eden fonksiyon ise insan kaynakları oldu. Pandemideki kriz yönetimini iyi yapabilen kurumlar, çalışan bağlılığı ve sürdürülebilirlik başlıklarında çok daha güçlendiler ve işveren markaları için çok değerli kazanımlar elde ettiler…”

Şirket bilinirliğini ve marka itibarını arttıran işveren markası süreçlerinde dikkat edilmesi gerekenleri Metro Türkiye’nin İnsan Kaynakları Direktörü Ebru Firuzbay Taşcı anlattı.

Eda Güzeldemir Demiray
Shell & Turcas, İnsan Kaynakları Direktörü

Başarılı İşveren Markaları

“Gençler ilham veren, anlamlı bir amaca hizmet eden ve sorumluluk alan markaları işveren olarak tercih etme eğilimindeler. 2050 yılına kadar net sıfır emisyonla faaliyet gösteren bir şirket olma hedefiyle tüm çalışmalarımızda sorumlu ve sürdürülebilir aksiyonlara odaklanıyoruz. Gençlerin geleceğe hazır olmaları için çalışmayı da kendimize misyon ediniyoruz…”

Sunulan ekonomik, psikolojik ve fonksiyonel faydaların toplamı olarak karşımıza çıkan işveren markası kavramını ve süreçlerini Shell & Turcas’ın İnsan Kaynakları Direktörü Eda Güzeldemir Demiray anlattı.

Engin Baran
Danışman ve Eğitmen

Başarılı İşveren Markaları

“İşveren markası çalışmalarında iki farklı hedef kitle var: Bir tanesi çalışanlar, ikincisi ise potansiyel çalışanlar. Çalışanlara ulaşmak göreceli olarak daha kolay. Şirketin tüm fiziksel mekanları, iletişim kanalları, ekranlar, yemekhaneler, servisler birer temas noktası olarak kullanılabiliyor. Burada mecra bulmaktan çok, yaratıcılık ön plana çıkıyor…”

Yıldız çalışanlara kolay ulaşmayı sağlayan ve iç motivasyonu arttıran işveren markası süreçlerini Danışman ve Eğitmen Engin Baran anlattı.

Esra Beyzadeoğlu
Hepsiburada, Müşteri Deneyimi ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Grup Başkanı

Başarılı İşveren Markaları

“Öncelikle daha genç’ diye tanımladığımız yeni jenerasyon üyeleri, önceki nesillere göre fikirlerini daha özgürce ifade ediyorlar. Bu çok önemli bir değer. Dikey yerine yatay bir organizasyonu benimseyen şirketler bu açıdan bakıldığında yeni yetenekleri çekebilmek açısından değer görüyor. Bununla birlikte iş deneyimlerinin kişiselleştirilmiş olmasını istiyorlar. Çalışmalarının değerine ve şirketlerinin amacına inanmak istiyorlar…”

Şirketler işveren markası süreçlerini nasıl kurguluyor ve nelere dikkat ediyor? Hepsiburada’nın Müşteri Deneyimi ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Grup Başkanı Esra Beyzadeoğlu anlattı.

Esra Eseroğlu Günay
TurkNet, İnsan ve Kültürden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Başarılı İşveren Markaları

“Şüphesiz pandemi ile birlikte çalışma hayatımızda köklü değişiklikler yaşandı. Bunlardan belki en çarpıcı olanı çoğunluk için uzaktan çalışma zorunluluğu oldu. Bu modele çok karşı ve hazırlıksız olan şirketler bile bunu mecburen uygulamak zorunda kalabildi. Biz pandemi döneminde, hem abone sayılarımızla hem de çalışan kadromuzla en çok büyüyen şirketlerden biriyiz. 2021 yılında çalışan sayımız yaklaşık üç kat arttı...

Yıldız çalışanlara kolay ulaşmayı sağlayan ve iç motivasyonu arttıran işveren markası süreçlerini TurkNet’in İnsan ve Kültürden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Esra Eseroğlu Günay anlattı.

Hande Özdağdeviren
LC Waikiki, İnsan Kaynakları Direktörü

Başarılı İşveren Markaları

“Yeni kuşak şirket stratejilerine katkı sağlarken, kendi kariyer yolculuklarında da öğrenmeye devam edecekleri, potansiyellerini ortaya koyabilecekleri, karar aşamasına daha çok etki edebilecekleri bir iş ortamı istiyor. Akademi birimimiz çalışanların getirdiği bilgi ve becerilerine katkı sağlayacak birçok eğitim, mentorluk ve sertifikasyon programıyla çalışanlarımızın yanında…”

Şirket bilinirliğini ve marka itibarını arttıran işveren markası süreçlerinde dikkat edilmesi gerekenleri LC Waikiki’nin İnsan Kaynakları Direktörü Hande Özdağdeviren anlattı.

Mert Baki
Yemeksepeti, CEO

Başarılı İşveren Markaları

“İşveren markasını, bir şirketin çalışanlarının ve potansiyel çalışanların gözünde algılanan değeri ve prestiji olarak tanımlayabilirim. Şirket kültürü, değerler, çalışma ortamı ve imkânlar, işveren markasını oluşturan temel unsurlar olarak öne çıkıyor. Pandemi süreci pek çok alanda olduğu gibi iş dünyasında da büyük bir dönüşüm ve değişim süreci başlattı. İşveren markası kavramının da bu değişimin merkezinde yer aldığını görüyoruz…”

Sunulan ekonomik, psikolojik ve fonksiyonel faydaların toplamı olarak karşımıza çıkan işveren markası kavramını ve süreçlerini Yemeksepeti’nin CEO’su Mert Baki anlattı.

Murat Yüksel
L’Oréal Türkiye, İnsan Kaynakları Direktörü

Başarılı İşveren Markaları

“İşveren markasının tüm çalışanları kapsayıcı bir biçimde sahiplenmesi olmazsa olmaz bir yaklaşım ve bu konuda en önemli kriter bence samimiyet ve şeffaflık. Online ve offline yapılan tüm çalışmalarda, var olanı olduğu gibi yansıtmak, şeffaf olmak; şirket kültürünü doğru ve tutarlı bir şekilde anlatmak karşı tarafa ortamdaki güveni hissettiriyor. Diğer türlü sadece rutin bir sürece dönüşüyor ve bu durum var olan samimiyetin de gücünü azaltıyor…”

Yıldız çalışanlara kolay ulaşmayı sağlayan ve iç motivasyonu arttıran işveren markası süreçlerini L’Oréal Türkiye’nin İnsan Kaynakları Direktörü Murat Yüksel anlattı.

Prof. Dr. Yonca Deniz Gürol
Yıldız Teknik Üniversitesi

Başarılı İşveren Markaları

“Şirketler çalışanlarına kişisel markalarını geliştirmelerine ve sosyal medya varlıklarını büyütmelerine yardımcı olacak eğitim ve destek sağlamalıdır. Ayrıca, şirketler çalışanların katılımını teşvik etmeli ve ödüllendirmeli, ancak onları buna zorlamamalı veya baskı yapmamalıdır. Çalışanlar, yalnızca teşvik edildikleri için değil, şirketin misyonuna ve kültürüne inandıkları için deneyimlerini ve bakış açılarını paylaşmaya motive edilmelidir…”

Şirketler işveren markası süreçlerini nasıl kurguluyor ve nelere dikkat ediyor? Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yonca Deniz Gürol anlattı.

Gamze Nurluoğlu
Gamze Nurluoğlu Tüm Yazıları