preloader

Başarılı İşveren Markaları: Mert Baki, Yemeksepeti

01.05.2023
Başarılı İşveren Markaları: Mert Baki, Yemeksepeti

Yazı Boyutu:

İşveren markası; işverenin sunduğu ekonomik, psikolojik ve fonksiyonel faydaların toplamı olarak karşımıza çıkıyor. Peki, şirketler işveren markası süreçlerini nasıl kurguluyor ve nelere dikkat ediyor? Yemeksepeti’nin CEO’su Mert Baki anlatıyor…

Şirket istikrarı ve çalışan mutluluğu söz konusu olduğunda konu ilk önce işveren markası oluyor. Özellikle pandemi sürecinin bu konuda çok etken olduğu konuşuluyor. Pandemi ile neler değişti ve işveren markası olmayı siz nasıl tanımlıyorsunuz?

Öncelikle işveren markasını, bir şirketin çalışanlarının ve potansiyel çalışanların gözünde algılanan değeri ve prestiji olarak tanımlayabilirim. Şirket kültürü, değerler, çalışma ortamı ve imkânlar, işveren markasını oluşturan temel unsurlar olarak öne çıkıyor. Pandemi süreci pek çok alanda olduğu gibi iş dünyasında da büyük bir dönüşüm ve değişim süreci başlattı. İşveren markası kavramının da bu değişimin merkezinde yer aldığını görüyoruz.

Pandemi sürecinde çalışma şekillerimiz büyük ölçüde değişti ve bu durum işveren markaları üzerinde de etkili oldu. Evden çalışma, esnek saatler ve dijitalleşme gibi konular daha da önem kazandı. Bu da şirketlerin, çalışanlarının ihtiyaçlarını daha iyi anlayarak ve süreçleri daha esnek hale getirerek işveren markalarını güçlendirmeleri gerektiğini gösterdi.

Yemeksepeti olarak, pandemi sürecinde de çalışanlarımızın sağlığı ve mutluluğunu öncelikli hedeflerimiz arasında tuttuk. Evden çalışma ve esnek çalışma saatleri gibi uygulamaları daha etkin hale getirdik. Ayrıca, şirket içi iletişimi güçlendirmek ve çalışanların motivasyonunu yüksek tutmak için farklı etkinlikler ve eğitimler düzenledik.

İşveren markası olmak, çalışanlarınızın ve adayların gözünde öncelikle güvenilir, istikrarlı ve hedefleri doğrultusunda ilerleyen bir organizasyon imajı çiziyor. Yemeksepeti olarak, bu değerleri her zaman ön planda tutarak ve sürekli gelişim ilkesiyle hareket ederek işveren markamızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu sayede hem mevcut çalışanlarımızın mutluluğunu sağlamayı hedefliyoruz hem de geleceğin yeteneklerini bünyemize katmak için cazip bir seçenek sunuyoruz.

Başarılı İşveren Markaları: Mert Baki, Yemeksepeti

Yeni kuşağın şirket seçiminde marka algısının ve çalışana kattığı değerin ön planda olduğunu düşünüyor musunuz? Yeni kuşak nasıl bir işveren markası görmek istiyor?

Yeni kuşak çalışanlar, özellikle Y ve Z kuşaklarını ele alacak olursak; işveren seçiminde marka algısı ve çalışana kattığı değeri önemli ölçüde dikkate aldıklarını biliyoruz. Geleneksel anlayışın ötesinde bu kuşaklar, kariyer planlarında özgünlük, anlam ve kişisel gelişim arayışı içindeler. Bu nedenle, işverenlerin, yeni kuşağın taleplerine uygun bir marka algısı oluşturması ve onlara değer katması büyük önem taşıyor.

Yeni kuşak, işveren markalarından beklentileri şu şekilde özetleyebilirim:

  • Açık iletişim ve şeffaflık: Yeni kuşak, içinde bulunduğu şirketin vizyonunu, stratejilerini ve hedeflerini net bir şekilde bilmek ve bu süreçlerin parçası olmak istiyor. Şeffaf bir yönetim ve açık iletişim kanalları, bu beklentiye cevap verebilir.
  • Esnek ve destekleyici çalışma ortamı: Yeni kuşak çalışanlar, iş-yaşam dengesini sağlayabilecekleri ve kendilerini ifade edebilecekleri bir ortam arıyorlar. Esnek çalışma saatleri, uzaktan çalışma imkanları ve stresle başa çıkma mekanizmalarının sağlandığı bir çalışma ortamı önemli.
  • Kişisel ve profesyonel gelişim imkânları: Yeni kuşaklar, sürekli öğrenme ve kendilerini geliştirme eğiliminde oldukları için, işverenlerin eğitim, mentorluk ve kariyer planlama gibi konularda destek sağlaması önemli.
  • Sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik: Yeni kuşak, toplumsal ve çevresel sorunlara çok duyarlı. Bu konularda aktif rol almak isteyen şirketlerle çalışmayı tercih ediyorlar. İşverenlerin sosyal sorumluluk projelerine önem vermesi ve sürdürülebilir iş uygulamalarını benimsemesi, yeni kuşağın gözünde değerli (Yemeksepeti olarak biz, bu konularda iddialı olduğumuzu söylemeliyim).
  • İnovasyon ve yaratıcılığı teşvik etme: Yeni kuşaklar, fikirlerini özgürce ifade edebilecekleri ve sürekli gelişen teknolojilere uyum sağlayabilecekleri bir iş ortamında çalışmak istiyorlar. İşverenlerin, inovasyon ve yaratıcılığı destekleyici bir kültür oluşturması bu beklentiyi karşılayabilir.

Çalışanlar, şirketin iç dünyasını ve kültürünü dış dünyaya en iyi biçimde yansıtan kişilerdir. Çalışanların kurumsal influencer’lara dönüşmesi ve şirketin değerlerini kendi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşması, işveren markasının geniş kitlelere ulaşması açısından değerlidir.

Yemeksepeti olarak, yeni kuşakların bu beklentilerini dikkate alarak işveren markamızı şekillendiriyor ve onlara uygun bir çalışma ortamı sunmaya çalışıyoruz. Böylece, yeni kuşakların ihtiyaç ve beklentilerine uyum sağlayarak, onların şirketimizi tercih etmelerini ve uzun vadede bizimle çalışmalarını hedefliyoruz. Hem çalışanlarımızın memnuniyetini sağlamak hem de iş dünyasındaki hızlı değişimlere uyum göstermek adına sürekli olarak bu beklentileri göz önünde bulundurarak işveren markamızı güçlendirmeye devam edeceğiz.

{127794}

İşveren markası uygulamalarını geliştirirken odak noktalarınız neler? Hep merak edilen bir diğer nokta da şu; pazarlama ve tanıtım faaliyetleri bu odağın neresinde ve şirketler çalışan için yarattıkları değeri dış dünyaya ne kadar yansıtabiliyorlar?

İşveren markası uygulamalarını geliştirirken odak noktalarımızı; şirket kültürünün sürdürülmesi, çalışanların mutluluğu ve memnuniyetinin sağlanması, kişisel ve profesyonel gelişim imkanlarının sunulması, esnek ve destekleyici bir çalışma ortamının oluşturulması ve sosyal sorumluluk projelerine katılımı teşvik etmek olarak sıralayabilirim. Bu odak noktalarını, çalışanlarımızın ihtiyaç ve beklentilerine göre sürekli güncelleyerek işveren markamızı güçlendirmeye çalışıyoruz.

Pazarlama ve tanıtım faaliyetleri, işveren markasının dış dünyaya yansıtılması açısından büyük öneme sahip. Şirketler, çalışanları için yarattıkları değeri etkili bir şekilde dışarıya aktararak, potansiyel çalışanlarının ilgisini çekebilir ve mevcut çalışanlarının bağlılığını artırabilirler. Bu amaçla sosyal medya, kariyer konularında yönetici görüşleri ve çeşitli etkinliklerle işveren markamızı tanıtmaya ve şirketimizin sunduğu fırsatları dış dünyaya aktarmaya özen gösteriyoruz. Bu sayede, çalışanlarımızın ve potansiyel çalışanlarımızın şirketimizle ilgili doğru ve güncel bilgilere ulaşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz.

Başarılı İşveren Markaları: Mert Baki, Yemeksepeti

Çalışanların dijital dünyadaki varlıkları ve aktif paylaşımlarının süreçleri desteklediğini biliyoruz. Siz tüm bu markalama çalışmaları kapsamında çalışanlardan kurumsal birer influencer yaratma konusunda ne düşünüyorsunuz?

Çalışanların dijital dünyadaki varlıkları ve aktif paylaşımları elbette işveren markasının güçlenmesinde önemli role sahip. Çalışanlar, şirketin iç dünyasını ve kültürünü dış dünyaya en iyi biçimde yansıtan ve samimi bir şekilde tanıtabilen kişiler oluyor. Bu nedenle, çalışanların kurumsal influencer’lara dönüşmesi ve şirketin değerlerini, başarılarını ve projelerini kendi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşması, işveren markasının geniş kitlelere ulaşması açısından oldukça değerlidir.

Biz de Yemeksepeti olarak, çalışanlarımızın dijital dünyadaki aktif varlığını ve paylaşımlarını teşvik ediyoruz. Bu amaçla, şirket içinde düzenlediğimiz etkinlikler, sosyal sorumluluk projeleri ve başarı hikayelerini çalışanlarımızla paylaşıyor ve onların da bu deneyimlerini kendi sosyal medya hesaplarında yayınlamalarını destekliyoruz. Bu sayede, şirketimizin güçlü işveren markası imajını daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor ve potansiyel çalışanlar için şirketimizi daha çekici hale getiriyoruz. Bununla birlikte, Yemek.com’un düzenlediği yemek atölyeleri de çalışanlarımız için büyük bir değer sunuyor. Oldukça ilgi gören bu atölyelerde, farklı mutfaklara ve tariflere yer vererek, çalışanlarımızın hem sosyalleşmesini hem de yemek yapma becerilerini geliştirmelerini hedefliyoruz. Bu tür etkinlikler, şirketimizin çalışanlara sunduğu değeri artırarak, işveren markamızı güçlendiriyor.

{129015}

Başarılı işveren markaları; çalışanın mutluluğu, şirket aidiyeti ve bağı, etkin dijital kanal kullanımı ve fikir liderliği konularına ışık tutarken bu konuda örnek aldığınız kişileri, faydalandığınız kitap ve podcastleri bizimle paylaşır mısınız?

Başarılı işveren markalarını inceleyerek, kendi şirketimiz için uygulanabilir stratejiler ve uygulamalar geliştirmeye çalışıyoruz. Bu süreçte, örnek aldığım ve ilham aldığım kişiler arasında Richard Branson (Virgin Group’un Kurucusu), Simon Sinek (Liderlik ve organizasyon geliştirme konularında düşünce lideri) ve Sheryl Sandberg (Facebook COO ve “Lean In” kitabının yazarı) gibi isimler yer alıyor. Bu liderlerin çalışan mutluluğu, şirket aidiyeti ve fikir liderliği konularındaki deneyimleri ve yaklaşımları, işveren markası oluştururken önemli bir rehber niteliği taşıyor.

Faydalandığım kitaplar arasında, “No Rules Rules: Netflix and the Culture of Reinvention”, “Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us” (Daniel H. Pink), “Start with Why” (Simon Sinek) ve “The Culture Code: The Secrets of Highly Successful Groups” (Daniel Coyle) gibi eserler bulunuyor. Bu kitaplar, işveren markası, motivasyon ve kurum kültürü üzerine önemli bilgiler sunarak, benim ve şirketimizin gelişimine katkıda bulunuyor.

Podcast’lere gelince, “WorkLife with Adam Grant”, “The Ed Mylett Show” ve “The Craig Groeschel Leadership Podcast” gibi programlar; liderlik, işveren markası ve organizasyonel gelişim konularında değerli içerikler sunarak sürekli öğrenme sürecimi destekliyor.

Gamze Nurluoğlu
Gamze Nurluoğlu Tüm Yazıları