preloader

Başarılı İşveren Markaları: Prof. Dr. Yonca Deniz Gürol, Yıldız Teknik Üniversitesi

15.05.2023
Başarılı İşveren Markaları: Prof. Dr. Yonca Deniz Gürol, Yıldız Teknik Üniversitesi

Yazı Boyutu:

İşveren markası; işverenin sunduğu ekonomik, psikolojik ve fonksiyonel faydaların toplamı olarak karşımıza çıkıyor. Peki, şirketler işveren markası süreçlerini nasıl kurguluyor ve nelere dikkat ediyor? Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yonca Deniz Gürol anlatıyor.

Şirket istikrarı ve çalışan mutluluğu söz konusu olduğunda konu ilk önce işveren markası oluyor. Özellikle pandemi sürecinin bu konuda çok etken olduğu konuşuluyor. Pandemi ile neler değişti ve işveren markası olmayı siz nasıl tanımlıyorsunuz?

Pandeminin işveren markası üzerinde önemli bir etkisi oldu. Uzaktan çalışmaya geçiş ve belirsizliklerle birlikte işveren markası ve çalışan bağlılığı yeniden ele alındı. Salgının getirdiği en önemli değişikliklerden birinin, işyerinde daha fazla empati ve esnekliğe duyulan ihtiyaç olduğu görülmektedir. Çalışanlarının refahına ve güvenliğine öncelik veren ve işgücünün değişen ihtiyaçlarına ve koşullarına uyum sağlamaya istekli olan şirketlerin güçlü işveren markaları olarak görülme olasılığı daha yüksektir. Pandemi döneminde bir diğer önemli faktör de iletişim ve iş birliği için dijital kanalların kullanılmasıdır. Uzaktan çalışmayı desteklemek ve sanal ekip oluşturma faaliyetlerini teşvik etmek için teknolojiye ve araçlara yatırım yapan şirketlerin ilerici ve yenilikçi işveren markaları olarak görülmesi daha olasıdır.

Genel olarak, pandemi döneminde bir işveren markası olmak, çalışanların refahına ve güvenliğine öncelik vermek, esnek ve uyarlanabilir olmak, iletişim ve işbirliği için teknolojiden ve dijital kanallardan yararlanmak ve çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık taahhüdünü göstermek anlamına gelir. Ayrıca mesajlarınızda ve eylemlerinizde şeffaf ve özgün olmak ve şirketinizin değerleri ve kültürüyle uyumlu güçlü bir işveren markası oluşturmaya odaklanmak anlamına gelir.

Şirketler, çalışanları deneyimlerini ve düşüncelerini sosyal medya ve diğer dijital kanallarda paylaşmaya teşvik ederek, kültürlerini ve değerlerini özgün ve ilişkilendirilebilir bir şekilde sergileyebilir.

Yeni kuşağın şirket seçiminde marka algısının ve çalışana kattığı değerin ön planda olduğunu düşünüyor musunuz? Yeni kuşak nasıl bir işveren markası görmek istiyor?

Yeni nesil, kişisel değerleri ve inançlarıyla uyumlu olan ve işlerinde bir amaç ve tatmin duygusu sunan şirketler arıyor. Yalnızca ürün ve hizmetleriyle değil, aynı zamanda iş yeri kültürü, çalışanlara sağlanan faydalar ve sosyal sorumluluk taahhüdü açısından da güçlü ve olumlu bir itibara sahip şirketlerde çalışmak istiyorlar. Genel olarak yeni nesil, özgün, şeffaf ve kapsayıcı bir işveren markası görmek istiyor. Farklı ve kapsayıcı bir ortamı teşvik eden ve iş-yaşam dengesine, çalışanların refahına ve kariyer geliştirme fırsatlarına öncelik veren şirketlerde çalışmak istiyorlar. Ayrıca, inovasyona ve teknolojiye öncelik veren ve toplum üzerinde olumlu etkisi olan heyecan verici projeler ve girişimler üzerinde çalışma fırsatları sunan şirketlerde çalışmak istiyorlar.

Başarılı İşveren Markaları: Prof. Dr. Yonca Deniz Gürol, Yıldız Teknik Üniversitesi

İşveren markası uygulamalarını geliştirirken odak noktalarınız neler? Hep merak edilen bir diğer nokta da şu; pazarlama ve tanıtım faaliyetleri bu odağın neresinde ve şirketler çalışan için yarattıkları değeri dış dünyaya ne kadar yansıtabiliyorlar?

Öncelikli odak noktalarından biri şirketin değerlerini, misyonunu ve kültürünü anlamak ve ifade etmektir. Bu, şirketi rakiplerinden ayıran ve ikna edici bir çalışan değer teklifi yaratan benzersiz yönlerini tanımlamaktır. Şirketler ayrıca, güçlü yanları ve iyileştirilecek alanları belirlemek için mevcut çalışan deneyimlerini değerlendirmeli ve ardından bu bilgileri işveren markası çabalarına bilgi sağlamak için kullanmalıdır. Diğer bir odak noktası ise iş ilanları, sosyal medya, çalışan referansları gibi pazarlama kanallarında bir işveren markası mesajı oluşturmaktır. Şirketler ayrıca mevcut çalışanlarını markalarının elçileri olarak kullanmalı ve deneyimlerini dış dünyayla paylaşmaları için onları teşvik etmelidir.

Ancak, bir şirketin çalışanları için yarattığı değerin sadece bir pazarlama mesajından ibaret olmamalıdır. Şirketlerin vaatlerini gerçekten yerine getirdiklerinden ve olumlu bir çalışan deneyimi oluşturduklarından emin olmaları gerekir. Bu, çalışan eğitimi ve gelişimine yatırım yapmak, iş-yaşam dengesini desteklemek, rekabetçi ücret ve yan haklar sunmak ve destekleyici ve kapsayıcı bir çalışma ortamını teşvik etmek anlamına gelir. Özetle şirketler, pozitif bir çalışan deneyimi yaratmaya yatırım yaparken aynı zamanda değerleri ve kültürleriyle uyumlu özgün ve tutarlı bir işveren markası mesajı oluşturmaya odaklanmalı. Bunu yaparak, üst düzey yetenekleri kendine çekip elde tutabilir ve işveren markalarını dış dünyaya tanıtabilirler.

{148240}

Çalışanların dijital dünyadaki varlıkları ve aktif paylaşımlarının süreçleri desteklediğini biliyoruz. Siz tüm bu markalama çalışmaları kapsamında çalışanlardan kurumsal birer influencer yaratma konusunda ne düşünüyorsunuz?

Çalışanlardan kurumsal etkileyiciler oluşturmak, işveren markası çabalarını desteklemek için etkili bir yol olabilir. Şirketler, çalışanları deneyimlerini ve düşüncelerini sosyal medya ve diğer dijital kanallarda paylaşmaya teşvik ederek, kültürlerini ve değerlerini özgün ve ilişkilendirilebilir bir şekilde sergileyebilir. Ancak, bu stratejiye dikkatli ve düşünceli bir şekilde yaklaşmak önemlidir. Şirketler, çalışanlarının sosyal medya kullanımına yönelik yönergeleri ve en iyi uygulamaları anlamalarını ve şirketin mesaj ve değerleriyle uyumlu içerik paylaşmalarını sağlamalıdır.

Şirketler çalışanlarına kişisel markalarını geliştirmelerine ve sosyal medya varlıklarını büyütmelerine yardımcı olacak eğitim ve destek sağlamalıdır. Ayrıca, şirketler çalışanların katılımını teşvik etmeli ve ödüllendirmeli, ancak onları buna zorlamamalı veya baskı yapmamalıdır. Çalışanlar, yalnızca teşvik edildikleri için değil, şirketin misyonuna ve kültürüne inandıkları için deneyimlerini ve bakış açılarını paylaşmaya motive edilmelidir. Özetle, çalışanlardan kurumsal etkileyiciler oluşturmak, işveren markası çabalarını desteklemek için güçlü bir araç olabilir, ancak özgünlüğe, şeffaflığa ve çalışan özerkliğine öncelik veren düşünceli ve stratejik bir yaklaşım gerektirir.

Başarılı İşveren Markaları: Prof. Dr. Yonca Deniz Gürol, Yıldız Teknik Üniversitesi

Başarılı işveren markaları; çalışanın mutluluğu, şirket aidiyeti ve bağı, etkin dijital kanal kullanımı ve fikir liderliği konularına ışık tutarken bu konuda örnek aldığınız kişileri, faydalandığınız kitap ve podcast’leri bizimle paylaşır mısınız?

Başarılı işveren markalarına örnek olarak Google, Apple ve Amazon gibi şirketler verilebilir. Bu şirketler, güçlü şirket kültürleri, yenilikçi çalışma ortamları ve çalışan odaklı politikaları ve faydalarıyla bilinmektedirler.

Kaynaklar: Forbes, Employer Branding. Tech, SHRM

Gamze Nurluoğlu
Gamze Nurluoğlu Tüm Yazıları