preloader

Modigliani Retrospektifi, Sergi Anlayışını Değiştirecek

01.12.2017
Modigliani Retrospektifi, Sergi Anlayışını Değiştirecek

Yazı Boyutu:

<p><span style="line-height:1.75;">Yirminci y&uuml;zyılın başında d&uuml;nyanın sanat merkezi Paris&rsquo;teki sanat&ccedil;ıların arasında &ouml;nemli yeri olan Amedeo Modigliani&rsquo;ye adanmış retrospektif sergi, <u><a href="http://www.tate.org.uk" target="_blank"><span style="color:#b22222;">Tate Modern</span></a></u>&rsquo;de 23 Kasım&rsquo;da a&ccedil;ıldı. Nisan 2018&rsquo;e kadar s&uuml;recek retrospektif sergi, fig&uuml;ratif sanata y&ouml;n veren isimler arasında sayılıyor. Farklı m&uuml;ze ve &ouml;zel koleksiyonlardaki eserlerden oluşturulan se&ccedil;ki, 2017 son &ouml;nemli sergisi olarak ziyaret edilmeğe değer.</span></p>

<p><img alt="" src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Ekim%202017/2-eanne-Hebuterne_Modigliani.jpg" style="width: 730px; height: 650px;" /></p>

<p><span style="line-height:1.75;"></span></p>

<p><span style="line-height:1.75;">Paris&rsquo;e 1906 yılında taşınan Modigliani, Matisse, Picasso, C&eacute;zanne, Toulouse-Lautrec ve Chagall gibi sanat tarihinin dev isimleri ile st&uuml;dyo paylaştığı gibi, birbirlerini etkileyen ve modern sanata y&ouml;n veren ressamlar arasında sayılıyor. Sergi, Paris&rsquo;e geldiği tarihte resmettiği eserler ile başlayarak, kısa hayatı boyunca ge&ccedil;irdiği evleri g&ouml;zler &ouml;n&uuml;ne seriyor.</span></p>

<div class="row two-col">
<div class="col-md-6 col-1">
<p><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Ekim%202017/2-Conrad-Morica_Modigliani.jpg" /></p>
</div>

<div class="col-md-6 col-2">
<p><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Ekim%202017/1-jeanne-hebuterne_Modigliani.jpg" /></p>
</div>
</div>

<p><span style="line-height:1.75;"></span></p>

<p><span style="line-height:1.75;">Modigliani sergisinde yer alacak sanal ger&ccedil;ek&ccedil;ilik odasında, ziyaret&ccedil;iler 1900&rsquo;lerin başındaki Paris&rsquo;te dolaşabilecek, sanat&ccedil;ıların yaşadığı Montmartre&rsquo;ı, Bateau Lavoir&rsquo;daki at&ouml;lyeleri ve ilham kaynaklarını deneyimleyebilecek. Yeni nesil sergi olarak tanımlanan Tate Modern se&ccedil;kisi, modern resimde &ccedil;ağ a&ccedil;an bir ressamın retrospektifinde ilk defa kullanılması ise ayrıca anlam taşıyor.</span></p>

<p><img alt="" src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Ekim%202017/3-montmartre_Modigliani.jpg" style="width: 730px; height: 681px;" /></p>

<p><span style="line-height:1.75;"></span></p>

<p><span style="line-height:1.75;">Heykele b&uuml;y&uuml;k ilgi duyan modern sanatın &ouml;nemli isimlerinden Modigliani&rsquo;nin &ccedil;alışmalarında g&ouml;r&uuml;len Afrika maske izleri ise, Matisse tarafından Afrika sanatı ile 1906&rsquo;da tanıştırılan Pablo Picasso&rsquo;nun ileride geliştireceği k&uuml;bizmin ilk etkisi dikkat &ccedil;ekiyor. Arkadaş olan iki sanat&ccedil;ının g&uuml;ndeme getirdiği Afrika sanatından ilham aldıkları, Picasso ileri yıllarda inkar etmiş olsa da, mutlak g&ouml;z&uuml; ile bakılıyor.</span></p>

<div class="row two-col">
<div class="col-md-6 col-1">
<p><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Ekim%202017/2_Modigliani.jpg" /></p>
</div>

<div class="col-md-6 col-2">
<p><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Ekim%202017/3-tete-christies_Modigliani.jpg" /></p>
</div>
</div>

<p><span style="line-height:1.75;"></span></p>

<p>{77918}</p>

<p><span style="line-height:1.75;">Portreleri ile &uuml;nl&uuml; sanat&ccedil;ının fig&uuml;ratif &ccedil;alışmalarının tamamında y&uuml;zleri uzatarak stilize etmesi, g&ouml;zleri nadiren detaylandırması ve boş bırakmasında, Afrika primitif sanatının etkileri hemen fark ediliyor. Sevgilisi Jeanne Hebuterne&rsquo;ın defalarca resmeden sanat&ccedil;ı, aynı yıllarda Montmartre&rsquo;da yaşayan simalar kadar, arkadaşı Picasso gibi sirk &ccedil;alışanlarını da eserlerine yansıtmış.</span></p>

<div class="row two-col">
<div class="col-md-6 col-1">
<p><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Ekim%202017/1-jeanne_Modigliani.jpg" /></p>
</div>

<div class="col-md-6 col-2">
<p><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Ekim%202017/4-Juan-Gris_Modigliani.jpg" /></p>
</div>
</div>

<p><span style="line-height:1.75;"></span></p>

<p><span style="line-height:1.75;">Sergide yer alacak y&uuml;z eser arasında g&ouml;r&uuml;lecek n&uuml; eserleri, en tanınan &ccedil;alışmaları olarak bilinirken, ziyaret&ccedil;ilere odaklanan dik bakışları d&ouml;nemi i&ccedil;in olduk&ccedil;a provokatif sayılmaları ile hatırlanıyor. Se&ccedil;kide yer alan desen &ccedil;alışmaları aracılığı ile, sanat&ccedil;ının eserlerinde ge&ccedil;irdiği evrelerde et&uuml;t edilebilmek de ayrıca m&uuml;mk&uuml;n olabilecek.</span></p>

<p><img alt="" src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Ekim%202017/1-nu_Modigliani.jpg" style="width: 730px; height: 650px;" /></p>

<p><span style="line-height:1.75;"></span></p>

<p><span style="line-height:1.75;">Antik Yunan, Mısır, Hint ve İtalyan mimarisinde sıklıkla g&ouml;r&uuml;len, &ccedil;atıyı taşıyan kadın fig&uuml;r&uuml; olan Caryatid heykelleri i&ccedil;in yetmiş desen &ccedil;izen sanat&ccedil;ının bu konuya birinci d&uuml;nya savaşı yıllarında ağırlık vermesi, bu s&uuml;rede kadınların sıkışmış d&uuml;nyalarından &ccedil;ıkarak, &ccedil;alışma hayatına girerek erkek işlerini &uuml;stenmesi olarak da yorumlanıyor. Se&ccedil;kide g&ouml;r&uuml;lecek &ccedil;izim ve heykeller, sanat tarihi kadar Avrupa tarihindeki bu &ouml;nemli değişimi vurguluyor.</span></p>

<p><img alt="" src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Ekim%202017/2-rose-caryatid-audace-1914_Modigliani.jpg" /></p>

<p><span style="line-height:1.75;"></span></p>

<p>{77862}</p>

<p><span style="line-height:1.75;">35 yaşında vefat ettiği i&ccedil;in az sayıda eseri olan Modigliani&rsquo;nin heykel ve tabloları m&uuml;zayedelerde satış rekorları kırması ile de g&uuml;ndeme geliyor. &ldquo;<em>T&ecirc;te</em>&rdquo; (Kafa) heykeli, 60 milyon dolara alıcı bulurken &ldquo;<em>Paulette Jourdain</em>&rdquo; portresi ise 377 milyon dolara satılan sanat&ccedil;ının eserleri, d&uuml;nyanın farklı yerlerinden gelerek kısa bir s&uuml;re i&ccedil;in Londra&rsquo;da bir arada g&ouml;r&uuml;lebilir.</span></p>

<div class="carousel slide" data-ride="carousel" id="carousel1540304287133">
<ol class="carousel-indicators">
<li class="active" data-slide-to="0" data-target="#carousel1540304287133">&nbsp;</li>
<li data-slide-to="1" data-target="#carousel1540304287133">&nbsp;</li>
</ol>

<div class="carousel-inner" role="listbox">
<div class="item active"><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Ekim%202017/1-sotheby_Modigliani.jpg" />
<div class="carousel-caption">&nbsp;</div>
</div>

<div class="item"><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Ekim%202017/2-haz-2016_Modigliani.jpg" />
<div class="carousel-caption">&nbsp;</div>
</div>
</div>
<a class="left carousel-control" data-slide="prev" href="#carousel1540304287133" role="button"><span aria-hidden="true" class="glyphicon glyphicon-chevron-left"></span> <span class="sr-only">Previous</span> </a> <a class="right carousel-control" data-slide="next" href="#carousel1540304287133" role="button"> <span aria-hidden="true" class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span> <span class="sr-only">Next</span> </a></div>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

Bergin Azer
Bergin Azer Tüm Yazıları