preloader

Deniz Tunç ve Bir Tasarımcının Gözünden Zamansızlık Yaklaşımı

23.12.2017
Deniz Tunç ve Bir Tasarımcının Gözünden Zamansızlık Yaklaşımı

Yazı Boyutu:

aaa

<p><span style="line-height:1.75;">Mimar Sinan &Uuml;niversitesi Sahne Tasarımı ve Marmara &Uuml;niversitesi G&uuml;zel Sanatlar Fak&uuml;ltesi End&uuml;striyel Tasarım B&ouml;l&uuml;mleri&rsquo;nde eğitimini tamamlayan <u><a href="http://deniztunc.com/" target="_blank"><span style="color:#b22222;">Deniz Tun&ccedil;</span></a></u>'un tasarımlarına zamansız bir dil ve evrensel bir yaklaşım hakim. O kendi tasarım felsefesini ve yarattıklarının ardında yatanları ş&ouml;yle tanımlıyor:</span></p>

<div class="row two-col-left">
<div class="col-md-3 col-sidebar">
<p><a href="http://deniztunc.com/" target="_blank"><img src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/Aralik%202017/Contribuitor.jpg" /></a></p>
</div>

<div class="col-md-9 col-main">
<p><span>&quot;<i>Tasarımlarım, hayatın rutinini bozmak ve farklı formları denemek isteğimle doğuyor. Kişiselliği vurgulayıp, &ouml;zg&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;&nbsp;y&uuml;celtirken, bazen sadece bir dokuyu, bir geometrik formu, bazen bir gelenekseli oturtuyor eksenine… Felsefem bu iken, hedefim doğru malzeme ve m&uuml;kemmel iş&ccedil;ilikle gidilebilecek en y&uuml;ksek seviyeye ulaşarak kendi tasarım &ccedil;izgimde daha &ouml;nce denenmemiş kulvarlarda ilerlemek</i>…&quot;</span></p>
</div>
</div>

<h3><span style="line-height:1.75;"></span><span style="line-height:1.75;"><b>Yeni koleksiyonunuzda &ouml;ne &ccedil;ıkanlar nelerdir?</b></span></h3>

<p><span style="line-height:1.75;">&ldquo;Kuvars&rdquo; ismini taşıyan 2017 g&uuml;z Deniz Tun&ccedil; koleksiyonunda kristal dikd&ouml;rtgen prizmalara yer verdim. Yansımalar, yansıtmalarla oynadım. Şeffaf, d&uuml;md&uuml;z kristal y&uuml;zeylerin ışığı farklı yansıtmalarına odaklandım. &ldquo;Kuvars&rdquo; koleksiyonundaki kristal prizma yerleştirmeleri, simetrik&nbsp;d&uuml;zenin i&ccedil;inde objenin hareketli gibi g&ouml;z&uuml;kmesini&nbsp;sağladı.</span></p>

<div class="row two-col">
<div class="col-md-6 col-1">
<p><img src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/Aralik%202017/1a(2).jpg" /></p>

<p style="text-align:center"><span>Kuvars Koleksiyonu'ndan aydınlatma</span></p>
</div>

<div class="col-md-6 col-2">
<p><img src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/Aralik%202017/1b(2).jpg" /></p>

<p style="text-align:center"><span>Kuvars Koleksiyonu'ndan duvar apliği</span></p>
</div>
</div>

<h3><span style="line-height:1.75;"><b>Heykelsi tasarımlarınızın ardında yatan sanatsal yaklaşımdan bahseder misiniz?</b></span></h3>

<p><span style="line-height:1.75;">&lsquo;Kendine &ouml;zg&uuml;&rsquo;l&uuml;k beni heyecanlandırıyor. Bakılan formun Deniz Tun&ccedil; tasarımı olduğunun hissedilmesi en b&uuml;y&uuml;k tatmin noktam. Tasarımlarımı &lsquo;sanat objesi&rsquo;ne d&ouml;n&uuml;şt&uuml;ren, oturmuş stili. Sanatsal yaklaşımımı, tasarımlarımda ortaya &ccedil;ıkan &ouml;zg&uuml;n formlar, se&ccedil;tiğim renkler, kattığım yorumlarla derinlere uzanan &lsquo;zamansızlık&rsquo;la tanımlayabilirim.</span></p>

<p><img alt="" src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/Aralik%202017/2a(2).jpg" style="width: 730px; height: 650px;" /></p>

<p style="text-align: center;"><span style="line-height:1.75;">Deniz Tun&ccedil; imzalı Neo Dizilimler Koleksiyonu 2014</span></p>

<h3><span style="line-height:1.75;"><b>İlham kaynaklarınız?&nbsp;</b></span></h3>

<p><span style="line-height:1.75;">Beni besleyen g&uuml;ncel dışı olanlardır.. Bambaşka konular ve g&ouml;rseller… Takıldığım konuların s&ouml;zel anlamlarını sonra g&ouml;rsel &ccedil;ağrışımlarını araştırırım. Takip ettiğim konular b&ouml;ylece farklılaşır ve derinleşir. Her şeyin bir sebebi vardır! En &ccedil;ok g&ouml;r&uuml;nen rengin, en &ccedil;ok tercih edilen formun, en &ccedil;ok gidilen mekanların arkasındaki anlamı bulmaya &ccedil;alışırım. Ve onları farklı yorumlamaya…&nbsp;Alternatiflerini bulmak i&ccedil;in araştırma yaparken ilgimi &ccedil;eken her şey takibime girer&hellip;</span></p>

<p><img alt="" src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/Aralik%202017/3a(2).jpg" style="width: 730px; height: 650px;" /></p>

<p style="text-align: center;"><span style="line-height:1.75;">Deniz Tun&ccedil; tasarımı Big Elverdi sehpalar</span></p>

<p>{77868}</p>

<h3><span style="line-height:1.75;"><b>Sizin i&ccedil;in ev dekorasyonunun olmazsa olmazları nelerdir?</b></span></h3>

<p><span style="line-height:1.75;">Ev, kişiselliğin odak noktasıdır. İ&ccedil;inde kimin yaşadığının ipu&ccedil;larını bulmalıyım. İ&ccedil;inde yaşayacak kişinin tercih ettiği renkleri, nesneleri, hatıralarını ve &ccedil;ağrıştırdığı duyguları tetikleyecek her şeyi belli bir uyum ve stil i&ccedil;inde harmanlamak en sevdiğimdir.</span></p>

<p><img alt="" src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/Aralik%202017/4a(2).jpg" style="width: 730px; height: 650px;" /></p>

<p style="text-align: center;"><span style="line-height:1.75;">Deniz Tun&ccedil; imzalı Metaline Koleksiyonu</span><span style="line-height:1.75;"></span></p>

<h3><span style="line-height:1.75;"><b>2018 evlerinde bizi neler bekliyor? Hangi renk, doku ve stilleri daha &ccedil;ok g&ouml;receğiz?</b></span></h3>

<p><span style="line-height:1.75;">Benim hedefim yıllar i&ccedil;inde değişen değil, daha &ccedil;ok kişiselleşen form ve dokulara odaklanmak.&nbsp; &Ccedil;ok &ccedil;abuk değişen moda olgusunun sunduklarından bazılarını se&ccedil;erek kişiselleştiririm. Zamansızlığı yakalamaya &ccedil;alışıyorum. Arayışım &lsquo;her zaman tercih edileceklerin&rsquo;&nbsp;ipu&ccedil;larını bulmaya odaklı..</span></p>

<div class="row three-col">
<div class="col-md-4 col-1">
<p><img src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/Aralik%202017/5a(1).jpg" /></p>

<p style="text-align:center">Deniz Tun&ccedil; tasarımı Screen tavan aydınlatması</p>
</div>

<div class="col-md-4 col-2">
<p><img src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/Aralik%202017/5b.jpg" /></p>

<p style="text-align:center">Deniz Tun&ccedil; tasarımı Wing ayna</p>
</div>

<div class="col-md-4 col-3">
<p><img src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/Aralik%202017/5c.jpg" /></p>

<p style="text-align:center">Deniz Tun&ccedil;'un Meta-hat Koleksiyonu'ndan duvar apliği</p>
</div>
</div>

<p>&nbsp;</p>