preloader

Girişimcilik Haritası: Yeni Çağın İş Dünyasında Başarılı Olmanın Sırları

01.03.2024
Girişimcilik Haritası: Yeni Çağın İş Dünyasında Başarılı Olmanın Sırları

Yazı Boyutu:

Fauna Venture Studio’nun Senior Partner’ı Ömer Berkay Dağlı, yeni çağın iş dünyasında başarılı olmanın sırlarını anlatıyor.

Girişimcilik Haritası: Yeni Çağın İş Dünyasında Başarılı Olmanın Sırları
Ömer Berkay Dağlı

2023 yılı Türkiye ve dünyada, faizlerin ve enflasyonun yüksek seviyelerde seyrettiği bir yıl olarak kayıtlara geçti. Bu durum, girişimcilerin hali hazırdaki mücadelelerini daha çetin hale getirdi. Ancak, bu ortamda, ekonomik olarak zorlanan girişimciler için fırsatlar ve gelişme imkânları olmadığı anlamına gelmiyor. Ancak bu fırsatları değerlendirebilmek için, girişimcilerin, girişimci olmanın gerektirdiği bilgi, beceri ve yeteneklere sahip olmaları gerekiyor. Aynı zamanda, girişimcilerin, sürekli öğrenme ve kendini geliştirme motivasyonuna sahip olmaları ve doğru girişimcilik ekosistemini seçmeleri kritik öneme sahip. Bu motivasyon, söz konusu bilgi, beceri ve yetenekleri öğrenmenin ön şartıdır. Yeni çağın iş dünyasında başarılı olmanın sırrı bir yandan gerekli bilgi, beceri ve yetenekleri edinirken bir yandan da doğru ekosistem ile buluşmakta saklı.

1

Problem Çözme Yeteneği

Girişimcilik Haritası: Yeni Çağın İş Dünyasında Başarılı Olmanın Sırları

Girişimcilik için sahip olunması gereken ilk şart problem çözme yeteneğidir. Var olan sorunlara çözüm odaklı yaklaşabiliyor olmak, sorunları eleştirel bakış açısıyla ele alabilmek, girişimciye farklı perspektifler sunar. Bu yetenek, ayrıca, girişimcinin ana faaliyet alanında nasıl bir problemi çözeceğini bulmasına rehberlik eder.

2

Dijital Okuryazarlık ve Güncel Kalma

Girişimcilerin, dijital okuryazarlık seviyelerinin yüksek olması da son derece önemli. Girişimcilik ekosisteminde ve teknoloji alanındaki gelişmeleri takip edenler, küresel piyasalardaki değişimleri anlar ve kendilerini güncel tutarak, girişimlerini daha rekabetçi konuma geçirirler. Dünyada girişimcilik ekosisteminde ve teknoloji dikeyinde hangi gelişmelerin yaşandığı, küresel piyasalarda ne tür gelişmelerin olduğunu araştırmak, her girişimciye kendi ajandasını planlamalarında yardımcı olur.

3

Network Oluşturma ve İş İlişkileri

Girişimcilik Haritası: Yeni Çağın İş Dünyasında Başarılı Olmanın Sırları

Network kurma becerisi, kişi ya da kurumların girişimcilik ağlarına eklenmesini, aynı zamanda ihtiyaç duyulduğunda ulaşılabilecek bir bağlam oluşturulmasını sağlar. Güçlü network ağları sayesinde girişimciler, ihtiyaçları olan yetenek, hizmet veya ürünlere daha az enerji harcayarak hızlı bir şekilde ulaşabilirler.

4

Etkili İletişim ve Kültürlerarası İş Birliği

Etkili iletişim, girişimcilerin sahip olması gereken bir diğer beceri, özellikle farklı ülke ve topluluklarla iş yürüten girişimciler için hayati öneme sahiptir. İş dünyası geniş çevrelerden ve farklılıklardan oluşur. Böyle bir ortamda hangi yöntemlerle iletişim kurulacağını bilmek girişimcilerin iş ortamındaki bütünlüğü sağlamalarını kolaylaştırır.

5

Yenilikçi Düşünme ve İnovasyonun Önemi

İnovasyon ve yenilikçi düşünme şekli ise girişimcilerin sahip olması beklenen, iş fikirleri ya da halihazırdaki işletmelerinin içine entegre etmeleri gereken kritik bilgi ve becerilerden. İş fikrinin yenilikçi olması veya bir iş alanında çığır açması, bu fikri, bir fikir olmaktan bir unicorn (Bir şirketin 1 milyar dolar veya daha fazla yatırımcı değerine ulaşması) yapmaya kadar götürebilir.

Girişimcilik Haritası: Yeni Çağın İş Dünyasında Başarılı Olmanın Sırları

Girişimcilik Eko-Sistemi ve Toplum Nezdindeki Yeri

Çağımızda girişimlerin başarısı için, sadece girişimcinin sahip olduğu kişisel bilgi ve yetenekler değil, aynı zamanda girişimin içinde kurulduğu ekosistemin etkisi de büyük. Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2021/2022 (Uluslararası Girişimcilik Karşılaştırması) Raporuna bakıldığında, girişimciliğin halk nezdinde bir hayli önemli olduğu görülebilir.

Rapora göre, Türkiye halkının %66,8’i girişimci olma konusunda istekliyken, yetişkin nüfusun %75’den fazlası başarılı girişimcilerin toplumda yüksek bir statüye sahip olduklarını ifade ediyor. Ayrıca, Türkiye’de yaşayanların %59,3’ü yeni bir işe başlamak için yeterli yeteneğe sahip oldukları inanıyor. Tüm bu veriler bize, Türkiye’de girişimci olmanın bir hayli popüler olduğunu gösteriyor.

Peki, Türkiye’de girişimcilik bu kadar popüler ve her 3 kişiden 2’si girişimci olma konusunda istekliyken, yüzde kaçı bu isteğini icraata geçiriyor? Sorumuzun cevabını yine GEM raporunda bulabiliriz; %15,7. Bu veri de bize, her 6 kişiden 4’nün girişimcilik için istekli olduğunu, bu 6 kişinin 3’ünden fazlasının kendisini bu konuda gerekli yeteneklere sahip olduğunu, ancak bu 6 kişiden sadece 1 kişinin bu isteği icraate dönüştürüp bir girişim kurduğunu gösteriyor.

Girişimcilik Haritası: Yeni Çağın İş Dünyasında Başarılı Olmanın Sırları

İşte bu noktada, doğru girişim ekosistemini bulmanın önemi ortaya çıkıyor. Günümüzdeki en etkili girişim ekosistemlerinin başında venture stüdyoları geliyor. İş fikirlerinin start-uplara dönüştüğü, start-upların da dünyaya açıldığı sürece kadar rehberlik eden venture stüdyoları bunlardan belki de dünyada da en revaçta olan ve en çok tercih edilen ekosistemler arasında. Venture stüdyoları, iş fikri validasyonundan melek yatırımcı buluşmalarına, ürün geliştirmekten halka arza ve yatırım turlarına kadar girişimcilere eşlik edip, girişimcilere birçok konuda yol gösterir. Girişimciler bu venture stüdyolar içerisinde kendi bilgi ve becerilerini geliştirebilir, network kurabilir ve yatırım alabilirler.

Ayrıca, venture stüdyo rehberliğinde ilerleyen girişimciler mevcut ve değişen dünya dinamikleri ile zorlu ekonomik koşullar arasından sıyrılabilirler ve hatta durumu dezavantaj olmaktan çıkarıp kendi avantajlarına dönüştürebilirler. İhtiyaçları olan yatırımları venture stüdyolar sayesinde bulabilirler ve ilerlemelerine devam edebilirler.

Girişimciler, venture stüdyoların geniş referans portföylerinden yararlanabilir ve sektörler özelinde işbirlikleri ve ortaklıklar kurma fırsatları yakalayabilirler.

Tüm bu veriler göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye’de venture stüdyolarının girişimcilere daha çok tanıtılmasının, özellikle fikir sahibi gençlerle buluşturulmasının gerekliliği ortaya çıkıyor. Girişimciler, girişimciliğin zorluklarını, venture stüdyolar rehberliğinde, daha az bilinmezlik ile karşılaşarak yenebilirler. Mesela, C-F-a-a-S (Co-founder as a Service (Kurucu Ortaklık)) hizmeti bunlardan sadece bir tanesi. Kurucu ortaklık hizmetini tercih eden girişimciler, gerekli olan yatırımın belirli bir kısmını buradan bulabilir ya da ihtiyaç olunan know-how’a (uzmanlık bilgisine) kolayca erişebilirler.

Sonuç olarak, çağımızda girişimcilikte başarılı olmanın yolu doğru bilgi, beceri ve yeteneklere sahip olmaktan ve doğru girişim ekosistemini seçmekten geçmektedir. Bu nedenle, girişimcilere sürekli öğrenmeyi, kendilerini geliştirmeyi, uygun yeteneklere sahip olmayı ve son olarak venture stüdyoları araştırmalarını ve doğru girişim ekosistemini seçmelerini öneriyoruz.

OGGUSTO
OGGUSTO Tüm Yazıları