preloader

İş Dünyasının Yeni Domino Taşı: Eleştirel Düşünme

06.05.2023
İş Dünyasının Yeni Domino Taşı: Eleştirel Düşünme

Yazı Boyutu:

Eleştirel düşünme, düşünme sürecinde önyargı ve yanılgılardan soyutlanarak, fikirleri değerlendirme ve analiz etme yoluyla düşünme yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Son dönemlerde iş dünyasının daha çok benimsediği bu kavram yavaş yavaş öğrenme sistemlerinde de yerini alacak gibi görünüyor.

Kişisel gelişim adımlarından kolektif zihinsel kalkınmaya uzanan geniş bir yola etki ediyor eleştirel düşünme pratikleri. “Critical Thinking” olarak farklı alanlarda karşımıza çıkan kavram felsefe ve psikoloji yaklaşımlarını da düşünme yaklaşımı içine dahil ediyor. Çoklu zekâ kullanımı, problem çözme, mantık gibi temel kavramların yanında dil kullanımındaki hakimiyetin de artmasıyla etki alanını genişletiyor.

Eleştirel Düşünmenin Günlük Hayata Etkileri

İş Dünyasının Yeni Domino Taşı: Eleştirel Düşünme
  • Problem çözme becerilerinde gelişme sağlayabilir. Farklı bakış açılarını değerlendirmeyi, neden-sonuç ilişkilerini anlamayı ve çözüm seçeneklerini karşılaştırmayı içerir. Bu süreç de problem çözme becerilerini geliştirmeye yardımcı olabilir.
  • Karar verme becerilerini geliştirir ve karar verme sürecini iyileştirir. Detaylara odaklanarak ve eleştirel düşünme becerilerini kullanarak verilecek karar için neden-sonuç ilişkisini kurarak daha öngörülü hareket edilebilir.
  • Eleştirel düşünme, önyargı kalıplarını kırmaya yardımcı olabilir. Bu da daha objektif bir bakış açısı geliştirmemize ve daha doğru kararlar almamıza yardımcı olur.
  • Düşüncelerimizi açık bir şekilde ifade etmeyi destekler. İletişim becerilerimizi geliştirir ve diğer insanlarla daha etkili bir şekilde iletişim kurmamızı sağlar.
  • Değerlendirme ve analiz etmeyi içerdiğinden öğrenme açısından gelişim sağlar ve öğrenme sırasında farklı kaynak ve yaklaşımları görmeye yardımcı olur.

Eleştirel düşünme, hayatımızın her alanında bize fayda sağlayan becerilerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Kritik ederek düşünme becerilerimizi geliştirerek, daha iyi bir karar verme süreci, daha açık iletişim, önyargılardan kaçınma ve kişisel gelişim gibi birçok alanda başarı elde edilebilir.

{38228}

İş Dünyasında Eleştirel Düşünce Neden Bu Kadar Önemli?

İş Dünyasının Yeni Domino Taşı: Eleştirel Düşünme

Bugünün hızla değişen dünyasını anlamak, analiz edip anlamlandırarak buna göre yol haritası çizmek başarılı olmak isteyen tüm iş insanları için eleştirel düşünme pratiklerini önemli adımlardan biri haline getirdi.

Hızla değişen teknoloji, küreselleşme ve aynı zamanda merkezsizleşme, ekonomik belirsizlik gibi karmaşık durumlar karşısında belirsizleri bertaraf etmek ve güçlü karar verme kaslarına sahip olmak için Dünya Ekonomik Forumu’nun da altını çizdiği anahtar özelliklerden en önemlisi olan eleştirel düşünme sayesinde çalışanlar birden çok bakış açısını ve farklı kararların potansiyel sonuçlarını dikkate alarak başarı ihtimalini artırabilir.

İşyerinde sorunlar her an ortaya çıkabilir. Yöneticilerin bu sorunları hızlı ve verimli bir şekilde tanımlayabilmesi, analiz edebilmesi ve ele alabilmesi gerekir. Eleştirel düşünme becerileri, liderlerin sorunun temel nedenini belirlemesine ve sorunu çözmek için farklı seçenekleri değerlendirmesine yardımcı olabilir. Bu süreç, başka türlü gözden kaçabilecek veya reddedilebilecek karmaşık sorunlara yenilikçi ve etkili çözümler getirebilir.

Bilgiyi analiz edebilen ve değerlendirebilen çalışanlar, meslektaşlarına ve üstlerine etkili bir şekilde iletebilirler. Eleştirel düşünme becerileri, çalışanların fikirlerini ifade etmelerini, fikirlerini paylaşmalarını ve yapıcı geri bildirim sunmalarını sağlayarak işbirliğini ve ekip üretkenliğini artırır.

Düşünen bir canlı olmanın ötesine geçmek nasıl düşüneceğini düşünmekle mümkün. Yetkinlik alanımız arttıkça daha bilinçli yaşayan, iş ve kişisel yaşama bu yetkinlikleri uygulayabilen kişiler başarıya da daha yakın hale geliyor.

{40133}

Eleştirel Düşünme Pratikleriyle İlgili Kitaplar

Konuyla ilgili okumalar yapmak isteyenler için eleştirel düşünme pratiklerine dair kaynakları da aşağıda sıralıyoruz.

Eleştirel Düşünme İçin Bir Rehber – Vincent Ryan Ruggiero

A’dan Z’ye Düşünmek – Nigel Warburton

Thinking, Fast and Slow – Daniel Kahneman

Factfulness – Hans Rosling

Bahar Ergel
Bahar Ergel Tüm Yazıları