preloader

Sindemi: Covid-19 ve Mevsimsel Alerji İlişkisi

21.10.2020
Sindemi: Covid-19 ve Mevsimsel Alerji İlişkisi

Yazı Boyutu:

Covid-19 ve mevsimsel alerji ilişkisi ile ilgili bilmeniz gerekenleri, Amerikan Hastanesi İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları bölümünde görev yapan Doç. Dr. Sacide Rana Işık anlattı.

Sindemi: Covid-19 ve Mevsimsel Alerji İlişkisi

Doç. Dr. Sacide Rana Işık

Son zamanlarda adını duymaya başladığımız sindemi nedir?

Sindemi, bir toplumda hastalık yükünün aşırı artmasına yol açan, birbirinin etkisini artırarak etkileşen iki ya da daha fazla hastalığı ya da durumu anlatan bir terimdir ya da sağlığı olumsuz yönde etkileyen, karşılıklı biyolojik etkileşimleri olan iki veya daha fazla hastalığın bir toplumda aynı anda görülmesi olarak tanımlanabilir.

COVID-19 hangi hastalık grupları için ne gibi riskler taşıyor?

COVID-19’un; obezite, kalp hastalıkları, diyabet ve kronik solunum yolu hastalıkları gibi birçok hastalıkla sindemisi söz konusudur. Bu grup hastalıklar COVID-19 için riskli hastalıklar olarak kabul edilebilir. Bu hastalıkların varlığında COVID-19 enfeksiyonu ağır tablolara yol açabilmektedir. Alerjik astım ve alerjik rinitin COVID-19 için riskli olduğuna dair yeterli veri bulunmamakla birlikte, başka solunum yollarının viral enfeksiyonlarının astım ataklarına neden olabildiği bilinmektedir. Bu nedenle, kontrolsüz ve ağır astımlı vakalar COVID-19 için risk altında olabilir ve bu hastalarda ağır tablolara yol açabilir.

Sindemi: Covid-19 ve Mevsimsel Alerji İlişkisi

Hapşırık, burun akıntısı ve öksürük gibi alerji belirtileri toplumda virüsün yayılmasına neden olabilir ve iki hastalığın bir arada olması hastalık yükünü artırabilir.

Belirtilerinde farklılık ve benzerlikler olsa da, mevsimsel alerjik hastalıklar ve COVID-19 bir arada bulunabilir. Mevsimsel alerjisi olan bir hasta belirti vermeyen COVID-19 taşıyıcısı veya COVID-19 hastası da olabilir. Hapşırık, burun akıntısı ve öksürük gibi alerji belirtileri toplumda virüsün yayılmasına neden olabilir ve iki hastalığın bir arada olması hastalık yükünü artırabilir. İki hastalık grubunu birbirinden ayırmak veya birlikteliğini kanıtlamak amacıyla COVID-19 için gerekli testler yapılmalıdır.

COVID-19’dan korunmak ve yayılımını da engellemek için kişisel koruyucu önlemler ve maskenin yanında, alerjik hastaların belirtilerinin de kontrol altına alınması gereklidir. Astım ve alerjik rinit tedavisinde kullanılan ve kortizon içeren burun spreyleri, solunum yoluyla alınan kortizonlu ve nefes açıcı sprey ile tablet şeklinde antihistaminik ve kontrol edici diğer ilaçların kullanımı COVID-19 açısından riskli değildir ve kesilmemelidir. Bu hastaların, kendilerini takip eden doktorların önerdiği tedavilerini bu dönemde kesintiye uğratmadan kullanmaları önem taşımaktadır.

Özetle, pandemi döneminde olmamız nedeniyle, bahar ve sonbahar aylarındaki alerjik hastalıklar ile ona eşlik edebilecek COVID-19 enfeksiyonu olasılığını göz ardı etmemek gereklidir. COVID-19 ve mevsimsel alerji ortak belirti ve bulgulara sahip olabilen hastalıklardır. Ayırıcı tanılarında hastanın hastalık öyküsü ve laboratuvar bilgileri önem taşımaktadır. Bu dönemde mevsimsel alerjinin tedavisi yanında, kişisel koruyucu ekipman olan maske ve fiziksel mesafe kuralları asla ihmal edilmemelidir.

{773105}

COVID-19 ve mevsimsel alerji belirtilerinin benzerlikleri nedir?

İlkbahar döneminde başlayan ve halen devam eden COVID-19’un yol açtığı pandeminin hastalık tablosunda ani koku ve tat kaybı, ateş, kas ağrısı, bulantı, kusma ve ishal gibi belirtilerin yanında, öksürük, nefes darlığı, halsizlik, baş ağrısı, boğazda yanma, burun tıkanıklığı ve daha nadir olarak burun akıntısı görülebilir. Bu enfeksiyonun en önemli belirti ve bulgularından olan ani koku ve tat kaybı kalıcı olmayıp daha sonra düzelmektedir.

Her yıl bahar döneminde yaygın olan başka bir hastalık grubu ise, mevsimsel alerjinin neden olduğu hastalıklardır. Özellikle bahar ayları, “saman nezlesi” veya “bahar nezlesi” olarak da bilinen ve polenlere bağlı olarak gelişen mevsimsel alerjik nezlenin (alerjik rinit) en fazla görüldüğü zamanlardır. Belirli mevsimlerde bitkiler uygun sıcaklık ve nem oranlarına göre polenlerini çevreye bırakır. Bu polenlere karşı genetik yatkınlığı nedeniyle alerjik duyarlılık gelişmiş kişilerde alerjik rinit, alerjik astım ve alerjik konjuktivit gibi hastalıklar gelişebilmektedir. Polenlerin yoğun olduğu dönemlerde alerjik hastalıkların belirti ve bulguları da artmaktadır.

Sindemi: Covid-19 ve Mevsimsel Alerji İlişkisi

COVID-19’dan korunmak ve yayılımını da engellemek için kişisel koruyucu önlemler ve maskenin yanında, alerjik hastaların belirtilerinin de kontrol altına alınması gereklidir.

COVID-19 ve mevsimsel alerjilere bağlı hastalıkların belirtileri arasında benzerlikler bulunmaktadır. Bahar nezlesi (alerjik rinit), alerjik konjuktivit ve mevsimsel alerjik astımın hapşırık, burunda, damakta, boğazda ve kulakta kaşıntı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, gözlerde kaşıntı, sulanma, kızarıklık, göz kapaklarında şişlik, öksürük veya beraberinde nefes darlığı, hırıltılı-hışıltılı solunum, göğüste baskı hissi gibi belirtilerinin bazıları COVID-19 tablosunda da görülebilmektedir. Bu benzer belirtilere, özellikle ani koku ve tat kaybı, ateş, kas ağrısı, halsizlik, bulantı, kusma ve ishal gibi belirtiler eşlik ediyorsa, COVID-19 hastalığından şüphe edilmelidir.

{773347}

Her iki hastalığın belirtileri arasında farklılıklar da bulunmaktadır. Polenlere bağlı alerjik hastalıklarda, belirtiler daha çok polenlerin yoğun olduğu dış ortamda gelişmektedir. COVID-19’a bağlı belirtiler ise iç veya dış ortamda farklılık göstermemektedir. Ayrıca, burun akıntısı COVID-19’da daha seyrek olup, hapşırık, gözlerde ve boğazda kaşıntı COVID-19’da görülmemektedir. COVID-19 hastalığının ateş ve en önemli belirti ve bulgularından olan ani koku ve tat kaybı alerjik nezlede görülmemektedir.

Doç. Dr. Sacide Rana Işık Kimdir?

Doç. Dr. Sacide Rana Işık, uzmanlık eğitimini Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’nda, yan dal uzmanlık eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı’nda tamamladı. 2009-2011 yılları arasında Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 2011-2017 yılları arasında Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalıştı. 2013 yılında Doçent oldu. Mayıs 2017’den beri Amerikan Hastanesi’nde Alerji-İmmünoloji bölümünde çalışmaktadır.

OGGUSTO
OGGUSTO Tüm Yazıları