preloader

Teknolojinin Öğrenme Sürecine Etkileri

18.08.2022
Teknolojinin Öğrenme Sürecine Etkileri

Yazı Boyutu:

Teknolojinin eğitimdeki rolü her geçen gün büyüyor. 3 boyutlu teknolojilerden yapay zekâya, yeni nesil teknolojilerin eğitim-öğretim süreçlerinde giderek daha yaygın bir şekilde kullanılmasıyla hem öğrencilerin hem de eğitim kurumlarının verimliliği artıyor. Peki temelde teknoloji öğrenme sürecini hangi noktalarda etkiliyor ve şekillendiriyor?

Yüksek öğretimde teknoloji kullanımının öğrenme sürecini nasıl şekillendirdiğini görmek için dünyaca ünlü danışmanlık şirketi McKinsey’nin hazırladığı bir raporu incelemekte fayda var. Şirketin paylaştığı rapor, Kasım 2021’de kaleme alınmış ve azınlıklara hizmet veren kurumlar da dâhil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kamu ve özel kâr amacı gütmeyen kolej ve üniversitelerden 600 öğretim üyesi ve 800 öğrenciyle sekiz farklı sınıf içi öğrenme teknolojisinin kullanımı ve etkisi değerlendirilmiş. Raporda araştırmayı desteklemek için, sınıf teknolojisi kullanımı hakkında kararlar alan sektör uzmanları ve yüksek öğretim uzmanlarının da görüşlerine başvurulmuş. Araştırmayla hangi öğrenme araçlarının ve yaklaşımlarının en yüksek düzeyde tutulduğunu, öğrencilerin ve eğitimcilerin bunları nasıl gördüğünü, daha fazla benimsemenin önündeki engelleri, kurumların yenilikçi teknolojileri nasıl başarılı bir şekilde kullandığını ve öğrenme üzerindeki dikkate değer etkilerin de keşfedildiğini belirtemiz gerekir.

Tartışma Platformları ve Sanal Çalışma Gruplarında Dikkat Çeken Yükseliş

Çalışmanın sonuçlarına baktığımızda, COVID-19 pandemisinin başlangıcından bu yana bu öğrenme teknolojilerinin genel kullanımında ortalama yüzde 19’luk bir artış olduğu bilgisi dikkatimizi çekiyor. Öte yandan, sosyal medyadan ilham alan tartışma platformları ve sanal çalışma grupları gibi bağlantı ve topluluk oluşturmayı mümkün kılan teknolojilerin kullanımında görülen yüzde 49’luk artış araştırmadaki en çarpıcı artış oldu. Bunu yüzde 29’luk artışla grup çalışma araçlarının izlediğini not etmemiz gerekiyor. Bu teknolojiler, yüz yüze deneyim eksikliğinin bıraktığı boşluğu, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik (AR/VR) gibi bireysel odaklı öğrenme araçlarından daha etkili bir şekilde doldurabiliyor. Ayrıca gerçek zamanlı sohbet, yoklama ve ara odası tartışmaları gibi sınıf etkileşim teknolojileri, pandemi öncesinde en yaygın kullanılan araçlar olurken bu durum devamlılığını da sürdürüyor. Zira, araştırmaya katılanların yüzde 67’si şu anda bu araçları sınıfta kullandıklarını ifade ediyor.

Teknolojinin Öğrenme Sürecine Etkileri

Araştırmadan öğrendiğimize göre, bazı teknolojiler benimsenmede geride kalıyor. Öğrenci ilerlemesini izleme, AR/VR, makine öğrenimi destekli öğretim yardımcıları, AI’a uyarlanabilir ders anlatımı ve sınıf içi alıştırmaları sağlayan araçlar şu anda ankete katılanların yarısından azı tarafından kullanılıyor. Anekdot niteliğindeki kanıtlar, AR/VR gibi teknolojilerin ekipmana önemli bir yatırım gerektirdiğini ve yüksek kayıt olan sınıflarda geniş ölçekte kullanılmasının zor olabileceğini ortaya koyuyor. Araştırma aynı zamanda büyüklük bazında kullanım eşitsizliklerini de ortaya çıkarıyor. Ayrıca orta ve büyük kamu kurumlarının bağlantı ve topluluk oluşturma araçlarını küçük kamu kurumlarına göre daha fazla kullandığı da ortaya çıkarılmış. Yapay zekâ destekli araçların alımı daha yavaş olmasına rağmen, araştırmada görüşülen yüksek öğretim uzmanları kullanımlarının artacağını tahmin ediyor. Ayrıca fakültenin dersleri her öğrencinin gelişimine göre uyarlamasına, iş yüklerini azaltmasına ve geniş ölçekte öğrenci katılımını iyileştirmesine imkân tanıdığını da not edelim.

Öğrenciler Teknoloji Kullanımıyla İlgileniyor

Teknolojinin Öğrenme Sürecine Etkileri

Çalışmadan birçok kolej ve üniversitenin, öğrencilerin öğrenmesini desteklemek için daha fazla teknoloji kullanmakla ilgilendiğini öğreniyoruz. Bununla birlikte, bı konuda belirlenen üç engel şu şekilde sıralanmış: Farkındalık eksikliği, yetersiz dağıtım yetenekleri ve maliyet.

Raporda öğrencilerin yüzde 60’ından fazlasının, COVID-19 başladığından beri kullandıkları bütün sınıf içi öğrenme teknolojilerinin öğrenimlerini ve notlarını iyileştirdiğini söylediğini görüyoruz. Bununla birlikte, iki teknoloji akademik performansı artırmak için diğerlerinden daha yüksek puanlar almış. Ayrıca öğrencilerin yüzde 80’i sınıf içi alıştırmalardan ve yüzde 71’i makine öğrenimi destekli öğretim asistanlarından bahsediyor.

Öğrencileri En Çok Heyecanlandıran Teknoloji: AR/VR

Teknolojinin Öğrenme Sürecine Etkileri

Öğrencileri en çok heyecanlandıran teknoloji yüzde 37 ile AR/VR olurken, öğrenciler, henüz yaygın olarak kullanılmasa da, bu teknolojinin taşıdığı potansiyele dikkat çekiyor. Öğrencilerin yüzde 88’i AR/VR’nin, öğrenmeyi daha eğlenceli hale getireceğine inanırken, sadece yüzde 5’i öğrenme veya içerikte uzmanlaşma yeteneklerini geliştireceğini düşündüğünü söylüyor. Sektör uzmanları ise AR/VR için önemli bir heves olsa da, öğrenme sonuçlarını iyileştirme yeteneğinin belirsiz olduğunu doğruluyor. Bununla birlikte, bazı verilerin umut verici göründüğüne de değinelim. Örneğin, yakın zamanda yapılan bir pilot çalışmada, biyolojiye giriş dersi için dersleri tamamlamak için bir VR aracı kullanan öğrenciler, konuya hakimiyetlerini ortalama iki harf notu kadar ifade etmiş.

{775254}

Savaş Önemli
Savaş Önemli Tüm Yazıları