Geleceğin Yeşil Meslekleri

Geleceğin profesyonel yaşantısına yeni bir perspektif kazandıracak, çevre dostu yeşil meslekleri inceledik.

Dünyanın insan eli ile geldiği noktanın sürdürülemez olduğunun farkına varılması ve yüzyıllardır yapılan yanlıştan geri dönme çabası birçok yeni alternatif yaşam biçimini de beraberinde getiriyor. Yediklerimizi, içtiklerimizi, yaşadığımız çevreyi dünyaya pozitif etki yaratacak şekilde değiştirirken kariyer hedefleri de bir dönüşüm geçiriyor. Gelecek, çevreyle barışık meslekleri ‘Temiz Meslekler’ olarak çağırıyor; her ne kadar yaparken ellerinizi belki de masa başındaki işinizden daha fazla kirletecek olsanız da…

Kent Bahçeciliği

Dünya çapında kent bahçeciliği, sürdürülebilir bir yaşama açılan ilk pencere olarak görülüyor. Zira lokasyonunuza bağlı olarak bahçenizi yürüme mesafesindeki lokal arazilerde veya teras katlarında kurabiliyorsunuz. Bunun en iyi işleyen modelini Vancouver’daki The Fairmont Waterfront Hotel hayata getirdi; yiyecek üretimi ve bitki seracılığı yapılan iki ayrı teras projelendirdi. Bu teraslardaki bitkiler hiçbir zirai ilaç, fosil yakıt veya başka zararlı kaynak kullanılmaksızın yetiştiriliyor ve buradan çevredeki marketlere dağıtılıyor. Yeşil teraslar aynı zamanda yağmur sularının yoğunluğu dengeliyor, hava kalitesini artırıyor ve yeniden üretimin önünü açıyor.

Su Kalitesi Teknisyenliği

Su kalitesini kontrol etme sorununa yönelik yaratıcı çözümler yeni bir iş sahası doğurdu. Petrol sızıntıları ve niceliksel kayıplar gibi lokal veya dünya çapında yaşanan olumsuzluklar karşısında teknisyenler, suyun kalite standartlarına yani özüne dönmesi için yeni projeler hayata getirdi ve getirmeye de devam ediyor. Örneğin 2008 senesinde Los Angeles Su ve Enerji Kurumu tarafından Ivanhoe Nehri’nde yapılan gibi… Aşırı sıcaklık yüzünden kuruma tehlikesi yaşayan nehire 96 milyon polietilen top döküldü ve bu sayede hem buharlaşmanın önüne geçildi hem de nehrin kimyasını bozan bakteri oranı dengeye oturtulmuş oldu. 

Temiz Otomobil Mühendisliği

Daha az fosil yakıt tüketimi ve daha az çevre kirliliğine yol açma gibi kaygılar ulaşımı, dolayısıyla otomotiv endüstrisini de yeşil meslekler için etkin bir pencereye dönüştürdü. Zira halen Amerikan petrolünün üçte ikisi ulaşım tarafından kullanılıyor. Elektrikli otomobiller ilgi çekici bir alternatif olsalar da tamamen çevre dostu olabilmeleri için enerji kaynaklarının da ele alınması şart. Yenilenebilir enerji sektörü kömür gibi kirli yakıtların yerini tamamen rüzgar ve güneş enerjisi ile değiştirmek için çalışmaya devam ediyor.

Yeşil Tasarım Uzmanlığı

Dünya için ‘yeni normal’ olan dikey orman binalar doğayı nasıl dönüştürecek, biliyor musunuz? Yeşil tasarım uzmanları, özellikle hava kirliliğinden muzdarip Dubai, Meksika ve Çin gibi ülkelerdeki uzun binaların tamamını bitkilerle kaplayarak onları birer filtre olarak kullanmaya başladı. Örneğin, Meksiko’daki Manuel Gea Gonzalez Hastanesi’nin yüzeyindeki petekler günde yaklaşık 1000 otomobilden çıkan zararlı gazları absorbe ediyor.

Geri Dönüşümcülük

Bir ton kağıdı geri dönüştürmek, bir eve altı ay yetecek elektrikten ve 26.500 litre sudan tasarruf etmek demek. Sırf bu veri bile geri dönüşümün sürdürülebilir bir gelecek için ne denli elzem olduğunun bir kanıtı. Benzer etki camlar ve plastikler için de geçerli. Bu yüzden geri dönüşüm merkezlerinde makinaların yapamayacağı tüm işlemlerde devreye giren ve ayrıştırma işlemlerini titizlikle yapan geri dönüşümcüler son derece kıymetli bireyler. 

Solar Teknisyenlik

Avrupa Komisyonu’na göre maliyetlerin azalmasına ve elde edilen etkinin artmasına bağlı olarak güneş panellerinin ve fotovoltaik sistemlerin üretimi son iki sene içinde geçtiğimiz 10 seneye göre iki katı bir artış gösterdi. Almanya öncülüğünde yürütülen enerji kaynağı arayışı ile 40.000 solar çalışana iş sahası yaratıldı ve Avrupa dünyadaki güneş kaynaklı enerji üretiminin %30’unu sırtlar hale geldi. Diğer majör üreticiler ise Japonya ve Amerika ki onlar da üretimlerinin çoğunu kırsal bölgelerde gerçekleştiriyor.

Dalga Enerjisi Üreticiliği

2011 senesinde 180 metre uzunluğundaki denizaltı ile İskoçya’nın Orkney Adası açıklarında dalga gücü kullanılarak 500 evin 1 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak elektrik üretildi. Dalga hareketlerine dirençli silindirlerin ürettiği elektik kıyıya su altı kabloları ile ulaştırıldı. Bu endüstri henüz gelişme aşamasında olsa da potansiyel dalga gücünü kullanmak yenilenebilir enerji sektörü için paha biçilemez bir kaynak.

Rüzgar Enerjisi Çalışanı

Danimarka’daki Siemens tesisinde devasa rüzgar türbini kanatları üretilerek buradan dünyaya ulaştırılıyor. Ve global elektrik üretiminde rüzgar gücünün bir öncü olacağına inanılıyor. Öyle ki 2050’de dünya çapında üretilen elektriğin üçte birinin rüzgar kaynaklı olacağı öngörülüyor. 

Yeşil Yatırımcılık

Günümüz girişimcilik dünyasının geleceği de yüzünü yeşile dönüyor. Amerika’daki 11 milyonluk yeşil girişimci bireyin yer aldığı pazarın 2020 ile birlikte 2.74 trilyon dolarlık bir hacme ulaşacağı düşünülüyor. Üniversitelerce desteklenen sürdürülebilirlik programlarında ortaya çıkan yeşil projelere yapılan yatırımlar daha iyi bir gelecek için adım atmayı teşvik ediyor.

Suni Et Bilimciliği

Tamamı laboratuvarda üretilmiş bir hamburger yediğinizi hayal edebiliyor musunuz? Bu beslenme şekli geleceğin mönülerine girebilir; zira ineklerin kas dokularından alınan hücreler laboratuvar ortamında yeniden üretildi ve Londra’da ilk kez bu şekilde üretilmiş bir hamburger pişirildi. Öngörüler bu bilimsel ortamın restoran mutfaklarına uzanacağı görüşünde.

Popüler Yazılar

SÖZLEŞME

Bu internet sitesine girilmesi veya mobil uygulamanın kullanılması sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zararlardan ÖZGÜ İLETİŞİM PAZARLAMA DANIŞMANLIK TANITIM VE E-TİCARET HİZ. ('OGGUSTO') nun sorumluluğunun olmadığını, tarafımdan internet sitesinde E-Bültene üye olmak için veya başkaca bir sebeple verdiğim kişisel verileri, özellikle de isim, adres, telefon numarası, e-posta adresi, banka bilgisi, yaş ve cinsiyetle ilgili benzeri bilgileri kendi rızam ile paylaştığımı, ÖZGÜ İLETİŞİM PAZARLAMA DANIŞMANLIK TANITIM VE E-TİCARET HİZ. ('OGGUSTO') nun nin bu bilgileri kullanmasına muvafakat ettiğimi, bu bilgilerin 3.gerçek ve/veya tüzel kişilerin eline geçmesi ve bu şekilde olumsuz yönde kullanılması halinde ve/veya bu bilgilerin başkaca kişiler ile paylaşılması halinde ÖZGÜ İLETİŞİM PAZARLAMA DANIŞMANLIK TANITIM VE E-TİCARET HİZ. ('OGGUSTO') nun sorumluluğunun olmadığını gayri kabili rücu, kabul, beyan ve taahhüt ederim.

SÖZLEŞME

Bu internet sitesine girilmesi veya mobil uygulamanın kullanılması sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zararlardan ÖZGÜ İLETİŞİM PAZARLAMA DANIŞMANLIK TANITIM VE E-TİCARET HİZ. ('OGGUSTO') nun sorumluluğunun olmadığını, tarafımdan internet sitesinde E-Bültene üye olmak için veya başkaca bir sebeple verdiğim kişisel verileri, özellikle de isim, adres, telefon numarası, e-posta adresi, banka bilgisi, yaş ve cinsiyetle ilgili benzeri bilgileri kendi rızam ile paylaştığımı, ÖZGÜ İLETİŞİM PAZARLAMA DANIŞMANLIK TANITIM VE E-TİCARET HİZ. ('OGGUSTO') nun nin bu bilgileri kullanmasına muvafakat ettiğimi, bu bilgilerin 3.gerçek ve/veya tüzel kişilerin eline geçmesi ve bu şekilde olumsuz yönde kullanılması halinde ve/veya bu bilgilerin başkaca kişiler ile paylaşılması halinde ÖZGÜ İLETİŞİM PAZARLAMA DANIŞMANLIK TANITIM VE E-TİCARET HİZ. ('OGGUSTO') nun sorumluluğunun olmadığını gayri kabili rücu, kabul, beyan ve taahhüt ederim.