preloader

Geleceğin Yeşil Meslekleri

Geleceğin Yeşil Meslekleri

Yazı Boyutu:

Geleceğin profesyonel yaşantısına yeni bir perspektif kazandıracak, çevre dostu yeşil meslekleri inceledik.

Dünyanın insan eli ile geldiği noktanın sürdürülemez olduğunun farkına varılması ve yüzyıllardır yapılan yanlıştan geri dönme çabası birçok yeni alternatif yaşam biçimini de beraberinde getiriyor. Biz yediklerimizi, içtiklerimizi, yaşadığımız çevreyi dünyaya pozitif etki yaratacak şekilde değiştirirken kariyer hedefleri de bir dönüşüm geçiriyor.

İklim değişikliğini frenleme ve emisyonları azaltma çabaları petrol, gaz ve kömür endüstrileri için şüphesiz üzücü bir haber. Sadece bu üç fosil yakıt sektörü, dünya genelinde 18 milyondan fazla kişiye istihdam sağlıyor ve BM Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization, ILO) temiz enerji sektörüne geçişin 2030 senesine kadar dünya genelinde 6 milyon kişinin işini kaybetmesine neden olacağını öngörüyor.

Gelecek, çevreyle barışık meslekleri ‘Yeşil Meslekler’ olarak çağırıyor; her ne kadar yaparken ellerinizi belki de masa başındaki işinizden daha fazla kirletecek olsanız da…

Yeşil Meslek Nedir?

Geleceğin Yeşil Meslekleri

Yeşil bir işe başvurmadan önce, bir işi ‘yeşil’ yapan şeyin tam olarak ne olduğunu anlamakta fayda var. Çeşitli tanımlar var, ancak ILO’nun tanımı en çok atıfta bulunulanlardan biri ve aynı zamanda fark yaratan çeşitli kariyerlere de vurgu yapıyor: “Yeşil meslekler enerji ve hammadde tüketimini azaltır, sera gazı emisyonlarını sınırlar, atık ve kirliliği en aza indirir, ekosistemleri korur ve onarır, ve işletmelerin ve toplumların iklim değişikliğine uyum sağlamasına olanak tanır. Ayrıca yeşil meslekler, insana yakışır yani adil ve onurlu olmalıdır.”

Yeşil mesleklerin, sürdürülebilirlik yöneticilerini işe almaktan çok daha geniş kapsamlı bir perspektifte değerlendirilmesi gerekiyor. İster rüzgar çiftlikleri kurup işletebilecek mühendisler ister bir işletmenin günlük işleyişini daha sürdürülebilir hale getirmeye yardımcı olabilecek yöneticiler olsun, gerçek bir değişim istiyorsak yeşil beceriler gerektiren rollerde hızlı bir artış yaşanması gerekiyor.

Geleceği Şekillendirecek Yeşil Meslekler

Kentsel Tarımcılık

Geleceğin Yeşil Meslekleri

Dünya çapında kentsel tarım, sürdürülebilir bir yaşama açılan ilk pencere olarak görülüyor. Zira lokasyonunuza bağlı olarak bahçenizi yürüme mesafesindeki lokal arazilerde veya teras katlarında kurabiliyorsunuz. Yeşil çatı bahçeleri ve çiftlikler, altlarındaki binaların yalıtımına yardımcı olarak, yoğun yağışları emerek ve hava kalitesini iyileştirerek kentsel çevreye fayda sağlıyor. İstihdam yaratmanın ve kent sakinlerine gıda sağlamanın yanı sıra kentsel tarım, yerel topluluk grupları tarafından işletilen birçok kentsel çiftlikle toplulukları birbirine bağlamaya da yardımcı oluyor.

Bir kentsel tarım formu olan dikey tarımsa şehirlerde mahsul yetiştirmek için yenilikçi mimari ve en son tarım teknolojisinin -bazen yapay zeka da dahil olmak üzere- bir kombinasyonunu kullanıyor. Daha az toprak ve su kullanarak, böcek ilacı kullanımını azaltarak ve gıda tedarik zincirini kısaltarak yakıt tasarrufu sağlayarak doğanın iyileştirilmesine katkıda bulunuyor.

Toprak Koruma Uzmanlığı

Doğal kaynakların korunmasında ve maksimum potansiyelde kullanılmasında merkezi role sahip olan toprak koruma uzmanları, toprak, su ve çevrenin korunmasına ilişkin karmaşık becerileri öğrenir ve genellikle işletmelerin sürdürülebilirlik performanslarını artırmalarına yardımcı oluyor.

Toprak kalitesinin artması, verimliliğin artması yani mahsullerin daha yüksek verim vermesi anlamına geliyor. Bu da hastalıkları önleyen zararlı kimyasallara olan bağımlılığımızı azaltıyor. Toprak koruma uzmanları, kirliliğin yakındaki su yollarına sızmasını önleyen çözümler de sunabiliyor. Ayrıca, toprakta karbon biriktirme gibi özel teknikler de zararlı emisyonları organik maddede depolayarak atmosfer üzerindeki etkisini sınırlamaya yardımcı oluyor.

Su Kalitesi Teknisyenliği

Geleceğin Yeşil Meslekleri

Su kalitesini kontrol etme sorununa yönelik yaratıcı çözümler yeni bir iş sahası doğurdu. Petrol sızıntıları ve niceliksel kayıplar gibi lokal veya dünya çapında yaşanan olumsuzluklar karşısında teknisyenler, suyun kalite standartlarına yani özüne dönmesi için yeni projeler hayata getirdi ve getirmeye de devam ediyor. Bu rol, su arıtma ekipmanlarının bakımını ve numunelerinin toplanmasından güvenlik standartlarını karşılamak için arıtma kimyasallarının eklenmesine kadar sürecin her aşamasında insanların yer almasını sağlıyor. Öyle ki bu meslek, yeşil bir geleceğe doğru ilerledikçe daha da anlamlı hale gelecek.

2008 senesinde Los Angeles Su ve Enerji Kurumu tarafından Ivanhoe Nehri’nde yapılan gibi… Aşırı sıcaklık yüzünden kuruma tehlikesi yaşayan nehire 96 milyon polietilen top döküldü ve bu sayede hem buharlaşmanın önüne geçildi hem de nehrin kimyasını bozan bakteri oranı dengeye oturtulmuş oldu.

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj mimarları, toplumların çevre dostu bir varoluşu nasıl deneyimledikleri konusunda son derece kilit bir role sahip. Bir kent merkezinde olduğu gibi, akıllı tasarım ve kaynak yönetimi için sonsuz fırsatlar içeriyor. Bu büyüleyici alan, peyzajların doğal afetleri önlerken ve sağlık ve refahı teşvik ederken bir yandan da gıda, enerji ve vahşi yaşam habitatları meydana getirdiğini veri kabul ediyor. Peyzaj mimarları bu dengeyi göz önünde bulundurarak toplumları biyolojik çeşitliliğe fayda sağlayan daha sürdürülebilir alanlara dönüştürüyor.

Yeşil alanı teşvik ederek ve yenilenebilir enerji üretimini hesaba katarak peyzaj mimarları, sokakları, kasabaları ve bölgesel alanları olumlu yönde etkiliyor. Bu kariyer, yapılı çevre aracılığıyla somut bir etkiye sahip olmak isteyenler için harika fırsatlar sunuyor.

Koruma Bilimciliği

Geleceğin Yeşil Meslekleri

Hem bilimi hem de ormancılığı seviyorsanız, bu hayalinizdeki kariyer olabilir. Bu meslek, ormancılıkla ilgili koruma çabalarının ve faaliyetlerinin yönetilmesinde büyük rol oynuyor. Koruma bilimi profesyonelleri, habitat restorasyonu ve korunması ile ilgili hükümet düzenlemelerinin uygulanmasını sağlıyor. Ayrıca tarımdaki yöneticiler için danışman olarak da görev yapıyorlar. Buna çiftçiler ve çiftlik sahipleri de dahil olabiliyor.

Koruma bilimciler, gelecekte kullanılabilmelerini sağlamak için kesilen arazileri izliyor. Bir diğer sorumlulukları, özellikle ağaç kesimi ve yangın gibi doğal afetler sonucunda meydana gelen hasarın ardından toprağın kalitesini belirlemek ve anlamak. İşlerini iyi yapmak için klinometreler, artış deliciler, çap bantları ve kabuk ölçer gibi bazı eşsiz araçlar kullanıyorlar. Sahaya küresel konumlandırma sistemleri ve el bilgisayarları ile çıkıyorlar.

Yenilenebilir Enerji Mühendisliği

Petrol, gaz ve kömür üzerine kurulu geleneksel enerji şirketleri her zaman yetenekli teknisyen ve mühendisler istihdam etti. Neyse ki, aynı işlerin yeni yeşil formları olan hidroelektrik enerji ve biyoyakıtlardan rüzgar türbinlerine ve temiz taşımacılığa kadar her konuda uzmanlaşmış şirketlerin geliştiği temiz enerji sektörüne daha fazla sunuluyor.

Yenilenebilir enerji sektörü halihazırda büyük bir küresel işveren konumunda. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın 2022 raporuna göre, yenilenebilir enerji alanında 12,7 milyon iş bulunuyor ve güneş enerjisi dünya çapında 4,3 milyon iş ile başı çekiyor.

Temiz Otomobil Mühendisliği

Geleceğin Yeşil Meslekleri

Daha az fosil yakıt tüketimi ve daha az çevre kirliliğine yol açma gibi kaygılar ulaşımı, dolayısıyla otomotiv endüstrisini de yeşil meslekler için etkin bir pencereye dönüştürdü. Zira halen Amerikan petrolünün üçte ikisi ulaşım tarafından kullanılıyor.

Elektrikli otomobiller ilgi çekici bir alternatif olsalar da tamamen çevre dostu olabilmeleri için enerji kaynaklarının da ele alınması şart. Yenilenebilir enerji sektörü kömür gibi kirli yakıtların yerini tamamen rüzgar ve güneş enerjisi ile değiştirmek için çalışmaya devam ediyor.

Geri Dönüşümcülük

Bir ton kağıdı geri dönüştürmek, bir eve altı ay yetecek elektrikten ve 26.500 litre sudan tasarruf etmek demek. Sırf bu veri bile geri dönüşümün sürdürülebilir bir gelecek için ne denli elzem olduğunun bir kanıtı. Benzer etki camlar ve plastikler için de geçerli.

Oxford Üniversitesi Çevresel Değişim Enstitüsü’nde ekonomist olan Kate Raworth’a göre, gelecekteki ekonomimiz yeniden kullanma, tamir etme, yenileme, yeniden yapma ve yeniden kullanma üzerine gelişecek ve bu dönüşüm yeni tür yaratıcı ve amaca yönelik işler yaratacak. Bu yeni ‘döngüsel ekonomi’ hem hammaddeleri yeniden kullanan geleneksel geri dönüşümü hem de çöplerden ve diğer atıklardan yeni ürünler yapan sürdürülebilir moda ve mobilya tasarımcıları gibi ‘ileri dönüşüm’ alanında daha yaratıcı kariyerleri içeriyor. ILO, bu eksen yaklaşım 6 milyon iş yaratılabileceğini öngörüyor.

Hava Kalitesi Mühendisliği

Geleceğin Yeşil Meslekleri

Hava kalitesi mühendisleri bu zamanlarda kritik öneme sahip. Yangınlar, araçlardan ve fabrika emisyonlarından kaynaklanan kirlilik söz konusu olduğunda mücadele etmemiz gereken çok şey var. Onlar, hava eşitliği standartlarının geliştirilmesi için gerekli olan yüksek kalibreli izleme uygulamalarından sorumlu profesyoneller.

Hava kalitesi mühendisleri, tehlikeleri veya toksinleri belirlemek için havanın kalitesini izliyor ve test ediyor. Bulgularını toplamak ve değerlendirmek için genellikle özel ekipman, veri işleme yazılımı ve istatistiksel analiz kullanıyorlar. Çevresel tehditler tespit edildiğinde sorunları çözmek ve gelecekteki oluşumları önlemek veya en aza indirmek için bir plan oluşturanlar yine hava kalitesi mühendisleri. Ayrıca kirlilik kontrolü için özel ekipman modifiye edebiliyor veya tasarlayabiliyorlar.

Yeşil Tasarım Uzmanlığı

İnşaat sektörü kirliliğin önemli bir nedeni olmaya devam ediyor. Dünya Yeşil Bina Konseyi’ne (World Green Building Council) göre, binalar küresel enerji kaynaklı karbon emisyonlarının %39’undan sorumlu. Ancak iyimser olmak için sağlam bir temel var: Yeni mevzuatlarla desteklenen doğal ve çevre dostu malzemelerin ve modern inşaat yöntemlerinin artan kullanımı, bina enerji performansını iyileştirerek ve yapı malzemelerinin karbon ayak izini azaltarak toplam emisyonların düşürülmesini sağlıyor.

Geleceğin daha yeşil evlerini ve ofislerini inşa etmek, ve eskilerini modern standartlara uygun hale getirmek uzmanlık gerektiren büyük bir girişim. ILO, 2030’a kadar sürdürülebilir inşaat sektöründe 6,5 milyon kişiye istihdam sağlanacağını ve bu sektörün temiz enerjinin ardından en hızlı büyüyen ikinci sektör olacağını öngörüyor.

Çevre Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı

Geleceğin Yeşil Meslekleri

Sağlık ve güvenlik yönetmeliklerini uygulamak için müşterilerine eğitim ve danışmanlık vermekten sorumlu olan çevre sağlığı ve güvenliği uzmanları sağlıkla ilişkili ve çevresel tehlikelerin yanı sıra gıda sanitasyonu, su, süt, kanalizasyon, bulaşıcı ve tehlikeli atıkların sağlığı ve güvenliği konusunda uzmanlar. Ayrıca huzurevleri, dinlenme alanları, restoranlar, okullar ve diğer kamu tesislerindeki sanitasyon ve su tesislerinin iyileştirilmesini desteklemek de sorumlulukları altında.

Temel olarak, herhangi bir topluluk alanının çevresel kalitesini yükseltmek için yapılması gereken gerekli iyileştirmelere bakıyorlar. Günlük görevlerinden bazıları, halk sağlığı tehlikelerini aramak için numune toplamayı ve analiz etmeyi içeriyor. Ayrıca toplama analiz süreci için kullanılacak ekipmanı kalibre ediyor ve hazırlıyorlar. Bunların yanı sıra, atık su bertarafı ve kuyu sistemi kurulumlarını izlemek ve tasarlamakla görevliler. Bu pozisyonunun diğer unsurları arasında toksik atık kirliliğinin önlenmesine ilişkin programların yönetimi de yer alıyor.

Solar Teknisyenlik

Avrupa Komisyonu’na göre maliyetlerin azalmasına ve elde edilen etkinin artmasına bağlı olarak güneş panellerinin ve fotovoltaik sistemlerin üretimi son iki sene içinde geçtiğimiz 10 seneye göre iki katı bir artış gösterdi. Almanya öncülüğünde yürütülen enerji kaynağı arayışı ile 40.000 solar çalışana iş sahası yaratıldı ve Avrupa dünyadaki güneş kaynaklı enerji üretiminin %30’unu sırtlar hale geldi. Diğer majör üreticiler ise Japonya ve Amerika ki onlar da üretimlerinin çoğunu kırsal bölgelerde gerçekleştiriyor.

İş sahalarına gitmekten ve güneş enerjisi ekipmanları kurmaktan sorumlu olan güneş enerjisi teknisyenlerinin birkaç temel sorumluluğu var: Sahanın uygun olmasını sağlamak, tavsiyelerde bulunmak, güneş panellerini kurmak ve son olarak bunları bir enerji sistemine bağlamak bu sorumluluklardan bazıları.

Dalga Enerjisi Üreticiliği

2011 senesinde 180 metre uzunluğundaki denizaltı ile İskoçya’nın Orkney Adası açıklarında dalga gücü kullanılarak 500 evin 1 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak elektrik üretildi. Dalga hareketlerine dirençli silindirlerin ürettiği elektik kıyıya su altı kabloları ile ulaştırıldı. Bu endüstri henüz gelişme aşamasında olsa da potansiyel dalga gücünü kullanmak yenilenebilir enerji sektörü için paha biçilemez bir kaynak.

Rüzgar Enerjisi Çalışanı

Geleceğin Yeşil Meslekleri

Rüzgar türbini teknisyenleri, fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmaya yardımcı olan yenilenebilir enerji kaynakları üreten rüzgar türbini kulelerini, türbinlerin çalışmasını ve fiziksel bütünlüklerini korumasını sağlamak için inceliyor ve onarıyor. Teknisyenler aynı zamanda elektrik sistemleri de dahil olmak üzere çeşitli bileşenleri test edebiliyor ve genellikle güvenlik ve işlevle ilgili endişeleri önlemek veya en aza indirmek için rutin bakım görevlerini yerine getiriyor.

Danimarka’daki Siemens tesisinde devasa rüzgar türbini kanatları üretilerek buradan dünyaya ulaştırılıyor. Ve global elektrik üretiminde rüzgar gücünün bir öncü olacağına inanılıyor. Öyle ki 2050’de dünya çapında üretilen elektriğin üçte birinin rüzgar kaynaklı olacağı öngörülüyor.

Yeşil Yatırımcılık

Günümüz girişimcilik dünyasının geleceği de yüzünü yeşile dönüyor. Amerika’daki 11 milyonluk yeşil girişimci bireyin yer aldığı pazarın 2020 ile birlikte 2.74 trilyon dolarlık bir hacme ulaşacağı düşünülüyor. Üniversitelerce desteklenen sürdürülebilirlik programlarında ortaya çıkan yeşil projelere yapılan yatırımlar daha iyi bir gelecek için adım atmayı teşvik ediyor.

Gıda Bilimciliği

Geleceğin Yeşil Meslekleri

Tarımsal ürünlerin ve üretildikleri yerlerin güvenlik önlemlerini ve verimliliğini artırmakla ilgileniyorsanız gıda bilimi sizin için mükemmel bir kariyer olabilir. Tarım uygulamalarının, çiftlik hayvanlarının ve tarla ürünlerinin sürdürülebilirliğinin ve verimliliğinin iyileştirilmesine yönelik araştırmalarla alakalı deneyler yapan gıda bilimcileri, genellikle gıda ile ilgili yeni ürünler yaratmak ve sadece paketlemek için değil, aynı zamanda ürünleri teslim etmek için gelişmiş işleme önlemlerini geliştirmekle de ilgilidir.

Bitki büyümesini anlamak ve daha sonra iyileştirmeler yapmak için toprağı ve bileşimini inceleyen gıda bilimcileri, araştırmalarını bilim camiasına, gıda üreticilerine ve topluma iletmek için sürekli bir iş birliği içindedir. Bu pozisyon, yeni projelerin etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak için farklı tesisler arasında hareket etmeyi de beraberinde getirdiği için çok fazla seyahat gerektirir.

Yeşil Meslekler Neden Bu Kadar Önemli?

Yeşil meslekler, yaşama ve çevremizle etkileşim kurma biçimimizde değişim için son derece önemli itici güçler. Bu meslekler ve kariyer yolları birincil olarak iklim değişikliğini ele alıyor. Zira günümüzün en acil sorunlarından biri olan iklim değişikliği için yeşil bir ekonomiye geçilmesi elzem. Yeşil meslekler sera gazı emisyonlarının azaltılmasına, kaynakların korunmasına ve sürdürülebilir uygulamaların teşvik edilmesine yardımcı oluyor.

Yeşil meslekler ekonomik büyümeyi teşvik edecektir. Bu yeni nesil meslekler, yeni sektörler ve pazar fırsatları yaratarak ekonomik büyümeyi destekleyebilir. Yenilenebilir enerji, çevre dostu ürünler ve sürdürülebilir uygulamalara talep arttıkça, yeşil meslekler de genişlemeye devam edecek ve istikrarlı bir istihdam kaynağı sağlayacaktır.

Kaliteli istihdam fırsatları ve adil ücretler sağlayarak sosyal eşitliğe ve yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulunan yeşil meslekler, farklı beceri setleri ve eğitim seviyeleri gerektirdiği için geniş yelpazedeki insanlar için erişilebilirdir.

Yeşil meslekler geri dönüşüm, atık azaltma ve enerji verimliliğini teşvik ederek kaynakların verimli kullanılmasına katkıda bulunur. Bu uygulamalar sadece çevreyi korumakla kalmaz aynı zamanda uzun vadede işletmelere ve tüketicilere tasarruf sağlar.

Biyoçeşitlilik kaybı, bir diğer önemli ve üzerinde durulması gereken bir çevresel sorun. Koruma ve çevre yönetimine odaklanan yeşil meslekler, nesli tükenmekte olan türlerin ve ekosistemlerin korunmasına yardımcı olarak gezegenimizin doğal mirasını korur.

Yeşil Bir Mesleğe Nasıl Başlanır?

Geleceğin Yeşil Meslekleri

Yeşil bir kariyer yapmakla ilgileniyorsanız, işte başlamanıza yardımcı olacak birkaç ipucu:

Becerilerinizi ve ilgi alanlarınızı değerlendirin: Güçlü yönlerinizi ve tutkularınızı belirleyin ve bunlara uygun yeşil meslekler arayın. Örneğin; problem çözme beceriniz varsa ve ellerinizle çalışmaktan hoşlanıyorsanız güneş enerjisi çalışanı veya rüzgar türbini teknisyeni olarak bir kariyer düşünebilirsiniz.

Sektörü araştırın: Yeşil meslek piyasasındaki çeşitli sektörleri tanıyın, yeni çıkan trendleri ve büyüme alanlarını takip edin. Bu bilgi, iş aramanızı hedeflemenize ve potansiyel fırsatları belirlemenize yardımcı olacaktır.

İlgili eğitimi ve öğrenimi takip edin: İlgilendiğiniz alana bağlı olarak belirli nitelikler veya sertifikalar edinmeniz gerekebilir. Yenilenebilir enerji, çevre yönetimi veya sürdürülebilir tarım gibi seçtiğiniz alanla ilgili kurslara veya lisans programlarına kayıt olmayı düşünün.

Deneyim kazanın: Uygulamalı deneyim kazanmak ve özgeçmişinizi oluşturmak için stajyerlik, gönüllülük fırsatları veya giriş seviyesi çevre işleri arayın. Sektördeki profesyonellerle ağ kurmak da iş fırsatlarına ve değerli iç görülere kapı aralayabilir.

Aktarılabilir becerilerden yararlanın: Başka bir sektörden geçiş yapıyorsanız, edindiğiniz ve yeşil bir meslekte uygulanabilecek becerileri belirleyin. Örneğin, proje yönetimi, iletişim ve analitik beceriler birçok rol için değerli özellikler olabilir.

Profesyonel derneklere ve kuruluşlara katılın: Sektöre özgü dernek ve kuruluşlara üye olmak, iş ilanlarına, ağ oluşturma etkinliklerine ve mesleki gelişim kaynaklarına erişim sağlayarak iş piyasasında size rekabet avantajı sağlayabilir.

Yeşil meslekler, günümüzün çevresel sorunlarının ele alınmasında ve yarın için sürdürülebilir bir geleceğin şekillendirilmesinde çok önemli bir rol oynuyor. Bu alanda kariyer yapanlar yalnızca gezegenin daha iyi hale gelmesine katkıda bulunmakla kalmayacak aynı zamanda tatmin edici ve anlamlı bir mesleğin de tadını çıkaracak. Birçok sektörde çok çeşitli fırsatların mevcut olduğu yeşil meslekler dünyasını keşfetmek ve ödüllendirici bir kariyer yoluna girmek için daha doğru bir zaman olmamıştı.

Zeynep Özar Berksü
Zeynep Özar Berksü Tüm Yazıları