preloader

Yves Saint Laurent’in Yeni Müzesi Marakeş’te Açılıyor

09.10.2017
Yves Saint Laurent’in Yeni Müzesi Marakeş’te Açılıyor

Yazı Boyutu:

<p><span style="line-height:1.75;">2017 sonbaharında Yves Saint Laurent&rsquo;in &ccedil;ok sevdiği Marakeş&rsquo;teki evi Les Jardins Majorelle&rsquo;in yanında yeni <u><a href="https://www.museeyslmarrakech.com/en/" target="_blank"><span style="color:#b22222;">m&uuml;zesi</span></a></u> a&ccedil;ılıyor. Tasarımcı, 1966&rsquo;daki ilk gezisinde aşık olduğu şehirde, &ldquo;vaham&rdquo; olarak adlandırdığı evi ve bah&ccedil;esinde ikonik tasarımlarına ilham bulduğunu ifade ettiği de hatırlanabilir.</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><img alt="" src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Ekim%202017/1-majorelle-1_YSL-Muze.jpg" /></p>

<p><span style="line-height:1.75;"></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="line-height:1.75;">Tasarımlarında Marakeş&rsquo;in izlerinin sıklıkla g&ouml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml; koleksiyonlarının arşivi, Paris&rsquo;teki vakıf binasından yeni m&uuml;zeye taşınacak. Pierre Berg&eacute;&rsquo;nin koleksiyon i&ccedil;in en doğal se&ccedil;im olarak adlandırdığı şehirdeki bina, moda kadar &ccedil;ağdaş mimarların ilgi odağı olacağa benziyor.</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><img alt="" src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Ekim%202017/2-marakes_YSL-Muze.jpg" /></p>

<p><span style="line-height:1.75;"></span></p>

<p>{88146}</p>

<p><span style="line-height:1.75;">Yves Saint Laurent&rsquo;in 5,000 kıyafet, 15,000 bin aksesuar, binlerce &ccedil;izim, referans kaynağı ve fotoğrafları yeni m&uuml;zede sergileneceği i&ccedil;in, modacının t&uuml;m hayatının bir &ccedil;atı altında toplandığı s&ouml;ylenebilir. Daimi&nbsp;sergi ile eş zamanlı d&uuml;zenlenecek ge&ccedil;ici sergiler, her koleksiyon i&ccedil;in d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lm&uuml;ş defile teması ile ziyaret&ccedil;ilere ge&ccedil;mişi g&ouml;sterecek.</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<div class="carousel slide" data-ride="carousel" id="carousel1507535660983">
<ol class="carousel-indicators">
<li class="active" data-slide-to="0" data-target="#carousel1507535660983">&nbsp;</li>
<li data-slide-to="1" data-target="#carousel1507535660983">&nbsp;</li>
<li data-slide-to="2" data-target="#carousel1507535660983">&nbsp;</li>
</ol>

<div class="carousel-inner" role="listbox">
<div class="item active"><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Ekim%202017/1-Sergi_YSL-Muze.jpg" />
<div class="carousel-caption">&nbsp;</div>
</div>

<div class="item"><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Ekim%202017/2-cizim_YSL-Muze.jpg" />
<div class="carousel-caption">&nbsp;</div>
</div>

<div class="item"><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Ekim%202017/3-arsiv_YSL-Muze.jpg" />
<div class="carousel-caption">&nbsp;</div>
</div>
</div>
<a class="left carousel-control" data-slide="prev" href="#carousel1507535660983" role="button"><span aria-hidden="true" class="glyphicon glyphicon-chevron-left"></span> <span class="sr-only">Previous</span> </a> <a class="right carousel-control" data-slide="next" href="#carousel1507535660983" role="button"> <span aria-hidden="true" class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span> <span class="sr-only">Next</span> </a></div>

<p><span style="line-height:1.75;"></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="line-height:1.75;">Binadaki oditoryum, restoran ve terasta vakit ge&ccedil;irecek ziyaret&ccedil;ilerin rahatlığı &ouml;n planda tutulurken, 5,000 kitaplık k&uuml;t&uuml;phane ise tasarım &ouml;ğrencileri kadar, YSL hakkında araştırma yapanların kullanımı i&ccedil;in d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lm&uuml;ş. Ayrıca modacının sevdiği k&uuml;lt&uuml;rler, objeler ve etnik tasarımlar &uuml;zerine yazılmış referans kitapları da k&uuml;t&uuml;phanede yer alacak.</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><img alt="" src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Ekim%202017/4-ysl-muze-bina_YSL-Muze.jpg" /></p>

<p><span style="line-height:1.75;"></span></p>

<p>{88143}</p>

<p><span style="line-height:1.75;">Rue Yves Saint Laurent &uuml;zerindeki Majorelle Bah&ccedil;eleri&rsquo;ne komşu olan k&uuml;bik formlu binanın dış cephesi ise markanın ceketlerinde kullanılan astardan ilham alınarak inşa edilirken, yerel malzeme olan terakota kullanıldığı i&ccedil;in, şehrin dokusuna da saygılı olması ile &ouml;nce &ccedil;ıkıyor. D&ouml;rt bin metrekarelik m&uuml;zenin koleksiyonlarının ebedi olarak korunabilmesi i&ccedil;in nem ve ısı kontrol&uuml;nde ise son teknolojik gelişmelerden faydalanılmış.</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<div class="row two-col">
<div class="col-md-6 col-1">
<p><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Ekim%202017/ysl-bina_YSL-Muze.jpg" /></p>
</div>

<div class="col-md-6 col-2">
<p><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Ekim%202017/rue-yves-saint-laurent_YSL-Muze.jpg" /></p>
</div>
</div>

<p>&nbsp;</p>

Bergin Azer
Bergin Azer Tüm Yazıları