preloader

Işıldatan Liderler: Ali Rıza Akdolu

07.09.2023
Işıldatan Liderler: Ali Rıza Akdolu

Yazı Boyutu:

Ara CollectIon Kurucu Ortağı Ali Rıza Akdolu, toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine düşüncelerini paylaşıyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliği sizin için ne anlam taşıyor? Bu konudaki kişisel düşüncelerinizi paylaşabilir misiniz?

Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın ve erkeklerin toplumda eşit haklara, fırsatlara ve sorumluluklara sahip olmasıdır. Kadın ve erkeklerin insan haklarını kullanmak, tam potansiyellerini gerçekleştirmek ve bulundukları toplumun ekonomik, sosyal, kültürel ve politik gelişimine katkıda bulunmak için eşit koşullara sahip olmasıdır.

Kadınların liderlik pozisyonlarında daha fazla temsil edilmesi için neler yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz?

Bu sorunun kökeninin Türk aile yapısına dayandığını düşünüyorum bu nedenle bireyleri eğitim ile bilinçlendirmenin ve herkesin, kadın erkek fark etmeksizin, eğitime erişebilmesini sağlamanın atılması gereken ilk adımlardan biri olduğunu düşünüyorum.

Işıldatan Liderler: Ali Rıza Akdolu

Şirketinizin toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki misyon ve taahhütleri nedir? Bugüne kadar elde ettiğiniz gelişmeleri paylaşır mısınız?

Kadınlar ve erkekler aynı değillerdir, ancak kadınlara ve erkeklere eşit şekilde değer verilmesi ve davranılması gereklidir. Yetiştiğim aile yapısında kadınlar her zaman fikri ve duyguları önemsenen kişiler olduğu için ben de kız çocuklarının eğitimlerinin desteklenmesi konusunu önemsiyor ve destekliyorum.

Şirket çalışanlarınızın ve yönetim kurulunuzun kadın erkek oranlarını alabilir miyiz? Gelecek hedefleriniz nelerdir?

Şirketimizin kadın çalışan oranını artırmaya çalışıyoruz. Kadınların detayları görme ve estetik algılarının erkeklere göre çok daha önde olduğunu biliyoruz. Pazarlama ekibimizde kadın ve erkek sayısı eşit fakat üretim kısmında kadın mücevher ustası sayısı maalesef ülkemizde çok az.

Sizce “Işıldayan Kadın”ın tanımı ve kriterleri nedir?

Işıldayan kadın ışığının farkında olan kadındır.

Yetiştiğim aile yapısında kadınlar her zaman fikri ve duyguları önemsenen kişiler olduğu için ben de kız çocuklarının eğitimlerinin desteklenmesi konusunu önemsiyor ve destekliyorum.

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda en çok ilham aldığınız, kişi, şirket ya da olay nedir?

Elbette söyleyecek çok kişi, isim var. Ama benim için bu konuda en önemli kişi her zaman minnetle andığım Atatürk’tür.

Özlem Güsar
Özlem Güsar Tüm Yazıları