preloader

İş Dünyasında Sürdürülebilirlik Anlayışı: Sina Afra, Türkiye Girişimcilik Vakfı

15.05.2023
İş Dünyasında Sürdürülebilirlik Anlayışı: Sina Afra, Türkiye Girişimcilik Vakfı

Yazı Boyutu:

Farklı sektörlerden isimlerle sürdürülebilirlik yaklaşımlarını konuşuyoruz. Etki odaklı iş modellerinden paydaş seçiminde dikkat edilmesi gerekenlere kadar iş hayatındaki sürdürülebilirlik anlayışını, Türkiye Girişimcilik Vakfı’nın kurusucu Sina Afra anlatıyor.

Kurumunuz için sürdürülebilirlik ne anlama geliyor, sürdürülebilirlik yaklaşımınızın temelinde hangi hedefler var?

Girişimcilik Vakfı olarak gençlerle birlikte daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya için çalışıyoruz aslında. Girişimcilik ile ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz ve bunu yaparken sürdürülebilirliği de odağımıza koyuyoruz. GİRVAK odak konularından biri de sürdürülebilirlik. Her projemizde mutlaka buna uygun içerikler hazırlıyoruz.

Sürdürülebilirlik yaklaşımımızın temelinde; yaptığımız her işin uzun vadede sorunlara çözüm üretilmesi, bir değer ve fark yaratılmasıve ölçülebilir sonuca katkı sağlaması yatar.

Sürdürülebilir değer yaratmanın küresel kriterlerinden biri de şeffaflık. Girişimcilik Vakfı olarak, tüm süreçlerimizde şeffaflığa önem veriyoruz ve buna uygun çalışıyoruz. Tüm yönetim süreçlerimizde de aynı şeffaflık ilkesi ile hareket ediyoruz. Diğer kriterlerden insan, dünya ve refah da tüm etki projelerimizde odaklandığımız konular içerisinde yer alıyor. Yine global sürdürülebilirlik amaçlarını da vakıf olarak odağımıza alıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği, nitelikli eğitim, temiz ve erişilebilir enerji, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar, eşitsizliklerin azaltılması gibi global amaçlar vakıf olarak yaptığımız projelerde de öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

Toplumda ve iş dünyasında sürdürülebilirlik alanında farkındalığın ve yapılan işlerin artarak devam etmesi, toplumun ve ekonominin tüm temsilcilerinin sorumluluk alması gerekiyor.

Etkili sürdürülebilirlik çalışması yapmak için doğru paydaş seçimi çok kritik. Paydaşlarınızı belirlerken nelere dikkat ediyorsunuz?

Sürdürülebilir programlar yapmak ve topluluklar oluşturmak odak konularımızın başında geliyor. Özellikle oluşturduğumuz toplulukların proje bittiğinde desteklenmesine, hedeflerine ulaşmaları yolundaki engellerin kaldırılmasına da önem veriyoruz. Bunu yaparken ortaklarımızın da aynı hassasiyete sahip olması bizim için çok değerli. Tüm proje ortaklarımızı buna göre seçmeye özen gösteriyoruz. Paydaşlarımızı proje süresince ve proje bittiğinde de katılımcıları destekleyecek şekilde seçiyoruz.

Etkili sürdürülebilirlik için farklı sektör ve alanlardan iş birliği yapmaya çalışıyoruz. Vakıf olarak misyonumuz girişimciliğin önündeki engelleri kaldırmak. Bu engellerden biri ise sektörler ve kurumlar arası ortak tabanın olmaması. Dolayısıyla her projemize kamu, özel sektör ve başka sivil toplum kuruluşlarından paydaşları dahil ediyoruz.

İş Dünyasında Sürdürülebilirlik Anlayışı: Sina Afra, Türkiye Girişimcilik Vakfı

İş dünyasında etki odaklı iş modellerine geçişi görüyoruz. Bu konuda sizi en çok hangi konular heyecanlandırıyor?

Tüm dünyada farkındalığın arttığı, sınırlı kaynakların ve iklim değişikliğinin geleceğimiz ile ilgili önemli bir gerçek olarak yer aldığı bir dünyada ekonomiyi de çevresel ve kültürel boyutlarıyla ele almak gerekiyor. Toplumda ve iş dünyasında sürdürülebilirlik alanında farkındalığın ve yapılan işlerin de artarak devam etmesi, toplumun ve ekonominin tüm temsilcilerinin sorumluluk alması gerekiyor.

Bu kapsamda kamu, özel sektör ve sivil toplumun birlikte çalışmasının en önemli kriterlerden biri olduğuna inandığımız bir kez daha belirtebiliriz.

Ülkemizde son yıllarda önemli çalışmalar ve iş birlikleri yapılıyor. Ekonominin tüm aktörlerinin düşük karbonlu ekonomiye geçişteki hızları ve atılan adımlar çok değerli. Buradaki en önemli işlerden biri de giderek artan kurumsal sosyal sorumluluk projeleridir. İş dünyasının kamu ve STK’lar ile insana dokunan, eğitime ve gençlere odaklanan projeler üretmesinin toplumsal değişim ve gelişim için önemli olduğuna ve karşılığını bulduğuna inanıyoruz. Etki alanında gittikçe artan bu projelerin de uzun vadede daha fazla değer yaratacağını düşünüyoruz.

Burada bir diğer konu ise yatırımcıların da bu konudaki bakış açısının ve davranışlarının giderek etki odağında değişmesidir. Yatırımcılar için de toplumsal, çevresel sorunlara çözüm üreten ve karlılığı da gittikçe artan etki odaklı girişimlere yatırım yapmak oldukça önemli görünüyor.

Girişimcilik Vakfı olarak hayata geçirdiğimiz FounderOne Etki Yatırım Fonu ile de kısa sürede bu konudaki ihtiyacı ve artan talebi görüyoruz. Etki yatırımı yapan yeni nesil bir yatırım fonu olarak yola çıkmamızın ana nedenlerinden biri, etki girişimlerinin dünyayı değiştirebilecek fikirler olmalarının yanı sıra bu girişimlerin yüksek finansal getiri potansiyelleriyle birlikte sürdürülebilir etki yatırımcılığı imkânı da yaratabilmeleridir. Founderone yatırım fonu ile etki odağında girişimlerin desteklenmesi ve böylece çevresel, toplumsal konulara çözüm üreten girişimcilerin artması için çalışmaya devam ediyoruz.

{151919}

Sürdürülebilirlik geniş bir alan ve sürekli güncel gelişmeler oluyor. Hem değişimi takip etmek hem de beslenmek için kitap, film, kişi, kurum önerilerinizi alabilir miyiz?

Aslında kurumlardan başlamak belki de en doğrusu. Bireysel olarak yapabileceklerimizin yanında bu alanda çalışan, farkındalık yaratan kurumları takip etmek çok önemli. Yaptıkları işlerin belki de gönüllü bir parçası olmak, desteklemek, çevremiz ile paylaşmak çok destekleyici olur. Bu konuda özellikle sosyal medya çok önemli bir bilgi aracı. Sosyal medyada sürdürülebilirlik ile ilgili özel günlerde destekleyici paylaşımlar yapmak, doğru bilginin yaygınlaştırılmasına destek olmak çok değerli.

Son yıllarda bu alanda birçok kaynak üretildi. Global raporları takip etmek de internet aracılığı ile oldukça kolay. Sürdürülebilirlik tüm dünyanın odağına aldığı bir konu. Hem yerel hem de global kaynakları takip etmek iyi olur. Biz de vakıf olarak bu alanda sürekli çalışmalar yürütüyoruz ve farkındalığın artması için çalışıyoruz, bizi de takip ederek hem bilgiye erişebilir hem de destek olabilirler.

İş Dünyasında Sürdürülebilirlik Anlayışı: Sina Afra, Türkiye Girişimcilik Vakfı

Siz bireysel olarak hayatınıza sürdürülebilirliği nasıl dahil ediyorsunuz?

Biz de aslında hayatımızın odağına sürdürülebilirliği koymaya çalışıyoruz. Satın aldığımız ürünlerden içinde bulunduğumuz topluluklara her alanda bu farkındalıkla hareket ediyoruz.

Günümüz şartlarında her alanda sürdürülebilirlik bakış açısı ile hareket etmek bazen zor olsa da küçük adımlar bile bu konuda önemli. Örneğin daha az plastik tüketimi, toplu taşıma araçlarının kullanımı, toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun davranmak gibi bireysel hayatlarımızda kolayca uygulayabileceğimiz adımlar var. Plastik su şişelerini, plastik poşetleri, tek kullanımlık ürünleri hayatımızdan çıkararak önemli değişimlerin parçası olabiliriz. Biz ekip olarak bu konularda özenli davranmaya ve gerekli gördüğümüz alanlarda konu özelinde eğitimler almaya çalışıyoruz. Birbirimizi de bu konuda destekliyor ve her gelişmeyi paylaşıyoruz. Böylece içinde bulunduğumuz toplulukları da besleyerek farkındalığın artmasına destek oluyoruz.

SADE
SADE Tüm Yazıları