preloader

İş Dünyasında Sürdürülebilirlik Anlayışı: Deniz Sağdıç, Görsel Sanatçı

29.05.2023
İş Dünyasında Sürdürülebilirlik Anlayışı: Deniz Sağdıç, Görsel Sanatçı

Yazı Boyutu:

Farklı sektörlerden isimlerle sürdürülebilirlik yaklaşımlarını konuşuyoruz. Görsel yönetmen Deniz Sağdıç, etki odaklı iş modellerinden paydaş seçiminde dikkat edilmesi gerekenlere kadar iş ve günlük hayatındaki sürdürülebilirlik anlayışını anlatıyor.

Sizin için sürdürülebilirlik ne anlama geliyor, sürdürülebilirlik yaklaşımınızın temelinde neler var?

Benim için sürdürülebilir sanatın amacı atık olarak nitelendirilen her türlü malzeme, obje ve nesneyi sanat zemininde yeniden var edebilmek. Böylece izleyenleri “tüketim” kavramı üzerinde yeniden düşünmeye, sınırlarını tekrar gözden geçirmeye davet etmeye çabalıyorum. Diğer yandan böyle bir sanat yaklaşım ve tekniğinin, toplumun daha geniş katmanlarına yayılmasında katkıda bulunduğuna inanıyorum. Özel beceri ve deneyim gerektiren, sırrı sanatçısında saklı olan tekniklerdense herkesin günlük hayatta kullandığı, yakından tanıdığı malzemelerle meydana gelmiş bir sanat eserinin izleyen için çok daha kolay iletişim kurabilir olduğunu gözlemliyorum.

İş Dünyasında Sürdürülebilirlik Anlayışı: Deniz Sağdıç, Görsel Sanatçı
“0” Sıfır Noktası, Deniz Sağdıç

Etkili sürdürülebilirlik çalışması yapmak için doğru paydaş seçimi çok kritik. Paydaşlarınızı belirlerken nelere dikkat ediyorsunuz?

Sürdürülebilirlik adına sosyal farkındalık yaratmak isteyen, çevre bilincini aşılamak isteyen, bunu kendi bünyesinde uygulamak isteyen firmalar/kurumlar bana geliyor. Bu firma ve kurumların uygulama noktasında sanat dilini kullanmak istemeleri, kendi ürünleriyle “sanat”ın görsel gücünü birleştirmek istemeleriyle etkili bir sürdürülebilirlik çalışması ortaya çıkarıyoruz. Bellekte tüketimin ve üretimin dengesini kurmaya dikkat ediyoruz.

{150410}

İş dünyasında etki odaklı iş modellerine geçişi görüyoruz. Bu konuda sizi en çok hangi konular heyecanlandırıyor?

İş dünyasında etki odaklı iş modellerinde en temel prensip duygudur. “Sanat”, bir iletişim modeli olarak duygunun en direkt şekilde aktarılmasını sağlayan, ön yargı ve tarafsız duruşuyla izleyici-tüketici-üretici arasında bir bağ kurmayı sağlayan bir yapıdır. Bu yüzden sanatın iyileştirici dilinin iş dünyasıyla birleşmesi ve lineer ekonomiden döngüsel ekonomiye geçişi sağlayan unsur olması beni çok heyecanlandırıyor.

İş Dünyasında Sürdürülebilirlik Anlayışı: Deniz Sağdıç, Görsel Sanatçı

Sürdürülebilirlik geniş bir alan ve sürekli güncel gelişmeler oluyor. Hem değişimi takip etmek hem de beslenmek için kitap, film, kişi, kurum önerilerinizi alabilir miyiz?

Sebastiao Salgado, David Attenborough.

Siz bireysel olarak hayatınıza sürdürülebilirliği nasıl dahil ediyorsunuz?

İnşası yeni tamamlanmış olan Deniz Sağdıç Sürdürülebilir Sanat Evi’mde, binada güneş panelleri kullanıyoruz. Kirli su atıklarımızı temiz suya dönüştürdüğümüz bir sistemimiz var. Damlama sistemi kullanarak kendi bahçemizde minimal düzeyde sebze-meyve üretimimizi yapıyoruz. Çıkan evsel atıkları tekrar toprakta kullanmak üzere dönüştürüyoruz. Dönüştüremediğimiz atıklarımızı ise (plastik, kablo, kumaş, alüminyum kutuları) sanat eserinde kullanmak üzere ayırıyoruz. Yani özetle kendi kendine yetebilen akıllı /yeşil bir bina inşa ettik.

Sürdürülebilirliği ise kendi günlük rutinlerime, bireysel hayatıma, sosyal yaşantıma ve sanatıma dahil ettim.

SADE
SADE Tüm Yazıları