preloader

Dijitalleşme Çalışma Hayatını Nasıl Değiştiriyor?

06.04.2022
Dijitalleşme Çalışma Hayatını Nasıl Değiştiriyor?

Yazı Boyutu:

Bireysel olarak gündelik yaşantımızın, iletişim ve sosyalleşme biçimimizin, çalışma hayatımızın son yıllarda daha büyük bir hızla değiştiğini görebiliyoruz. Elbette bu hızlı dönüşümde pandemi sürecinin müthiş hızlandırıcı etkisi göz ardı edilemez. Kaçınılmaz değişimle birlikte dijitalleşmenin çalışma hayatı üzerindeki etkisi de ağırlığını artırdı. Bu yazımızda işte bu değişimin detaylarına iniyoruz.

Rutin iş toplantılarının pekala online yapılabildiğini, çoğu işin yürümesi için çalışanların ofise gelmesinin şart olmadığı, teknolojinin yardımıyla işlerin tıkır tıkır yürüyebildiği son iki yıl içindeki deneyimlerle anlaşılmış oldu. Çoğu kişiye göre pandeminin belki de en faydalı etkisi bu oldu: Çalışma hayatının dijitalleşmesi!

COVID-19 pandemisi sebebiyle alınan tedbirler, en küçükten en büyüğe, sektör fark etmeksizin tüm işletmeler için dijital dönüşümü zorunlu kıldı. İşletmeler teknoloji yatırımlarını artırdı, dijitale uygun personel yetiştirmek veya istihdam etmek için çalışmalar gerçekleştirdi. Bu belirsiz süreci hasarsız atlatmanın anahtarı olması için, çalışma hayatında köklü değişimlere gidildi.

İnsanlık tarihinde, özellikle büyük savaşlar ve salgın hastalıklar sonrasında insanlığın önemli gelişmeler kat ederek büyük adımlar attığını görebiliyoruz. Belki gelecek 10 yıllarda bugünler için de benzer konuşmalar yapılacak.

Esnek Çalışma Yaygınlaşıyor

Dijitalleşme Çalışma Hayatını Nasıl Değiştiriyor?

Verilerin kolaylıkla anlamlı bilgiye dönüştüğü, internet erişiminin büyük oranda mobil cihazlardan sağlandığı dijital çağda insanlar nasıl, nerede ve ne zaman çalışacaklarını seçebiliyor. Özellikle son 10 yılda yaşanan hızlı değişim serbest çalışma, mobil çalışma, evden çalışma, uzaktan çalışma ve hibrit çalışma gibi yeni ve esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaşmasını sağladı.

Çalışanlarına değer veren şirketler esnek çalışmaya ve mobiliteye adapte olurken zorluk yaşamıyor. Esnek çalışma sistemiyle yönetilmek isteyen Y kuşağı ve bir işyerinde en çok bekledikleri faydanın esneklik olduğunu belirten Z kuşağı, esnek çalışma sistemini ve mobiliteyi nitelikli işgücü için cazip hale getiriyor. Öyle ki International Workplace Group tarafından yapılan bir araştırmaya göre uzaktan çalışmak verimliliği %85 artırıyor. Öyleyse her kurumsal yapı için gün, dijital destekli çalışma modellerine yatırım günüdür!

Dijital Yetkinlikler Önem Kazanıyor

Dijitalleşme Çalışma Hayatını Nasıl Değiştiriyor?

Teknolojik ve toplumsal değişikliklerle birlikte yeni çalışma biçimleri ortaya çıktığı gibi değişen çalışma ortamında farklı yetkinliklere de ihtiyaç duyuluyor. Hem hak hem gereklilik olarak görülen dijital yetkinlik beceri ve yeteneklerden daha etkili şekilde yararlanmaya olanak tanıyor.

Avrupa 2020 Stratejisinde kabul gören ve temel bir beceri olarak ele alınan “dijital yetkinlik”, değişim dalgasında bir yıkımla karşı karşıya kalmamak için yeni nesil insan kaynakları yönetiminde işe alım kriterlerinin başında geliyor. Dijital olarak yetkin olmak, yani dijital yetkinlik; okuryazarlık, medyayı anlama, bilgi arama ve bilgiyi sorgulama, eleştirel olma ve mobil araçlarla iletişim kurabilme gibi anlamlar barındırıyor.

Çalışanın dijital olarak yetkin olduğundan bahsedebilmek için analitik düşünebilmesi, düşünceleri hızlı somutlaştırıp hızlı ve etkili iletişim kurabilmesi ve dijital dünyada doğru iz bırakabilmesi gerekiyor.

Patron Değil Dijital Lider

Dijitalleşme Çalışma Hayatını Nasıl Değiştiriyor?

Dijital dönüşümle birlikte ürünler, süreçler, müşteriler, pazarlama kanalları, müşteri deneyimi, çalışanlar, ekipmanlar, iş modelleri, mekânlar ve finansman yapı değiştiriyor. Elbette bu denli büyük değişimden yöneticiler de nasibini alıyor. Yöneticilerin özellikleri dijital dönüşüm sürecinin başarısında etkisi büyük.

Küreselleşen dünyada yöneticinin ötesinde bir lidere ihtiyaç var. Dijital liderliği yakalamak için global perspektif sahibi olmak, dijital yeterliliklere sahip olmak, farklı kuşaklarla uyum içinde çalışabilmek, kendini geliştirmeye açık olmak, katılımcı ve kararlı olmak çok önemli.

Robotik Süreç Otomasyonu (RPA)

Dijitalleşme Çalışma Hayatını Nasıl Değiştiriyor?

Dijital dönüşümün en önemli parçalarından biri olan Robotik Süreç Otomasyonu (RPA), BI (Business Intelligence) ve AI (yapay zekâ) araçlarının entegre çalışmasıyla analiz yaparak sonuca göre karar alabilen sanal robotlar yapmayı mümkün kılıyor. Siber fiziksel sistemler, nesnelerin interneti, bulut bilişim, büyük veri ve otonom robotlardan oluşan RPA; her sektörde, iş sürecinin olduğu her alanda hizmet verebiliyor. Endüstri 4.0 ile gelen RPA teknolojisi, her 10 işin 7sinin %60 oranında otomatize edilmesi potansiyeli taşıyor.

Erdal Kaplanseren
Erdal Kaplanseren Tüm Yazıları