preloader

2024 İş Dünyası Trendleri

08.01.2024
2024 İş Dünyası Trendleri

Yazı Boyutu:

Doğru liderlikle inşa edilen kurumsal kültürün organizasyonlar için hiç olmadığı kadar önemli olduğu günümüz dünyasında; toplumları, iş dünyasını ve kamu politikalarını derinden etkileyen önemli değişimleri tanımlayan ve yönlendiren bir dizi “Megatrend” bulunuyor. 2024 iş dünyası trendlerini, PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu anlatıyor.

Megatrendlerin bireylerin, toplumların ve şirketlerin üzerinde göz ardı edilemeyecek etkileri var.

Toplumlar, karbon emisyonlarını azaltmanın yollarını bulmaya çalışırken, atmosferdeki sera gazı seviyeleri kötüleşiyor, küresel sıcaklıklar artıyor ve doğal afetler daha sık ve daha şiddetli hale geliyor. İklim olayları daha bireysel seviyede, konut kaybı, yaşam maliyetlerinde artışın yanı sıra su ve enerji eksikliği, kaynakların eksikliğine bağlı olarak toplumsal şiddette artış ve sağlık risklerini doğuruyor.

Şirketler veya daha geniş anlamda işletmeler için de iş kesintilerine, tedarik zinciri aksaklıklarına karşı işi temelden yeniden yapılandırma ihtiyacı doğuruyor.

Toplumlar için ise durum biraz daha karmaşık, iklim değişikliğinden en fazla etkilenen ülkelerin karşılaşabilecekleri finsansal zorluklar neredeyse “felaket” olarak tanımlanabilir. Kitlesel göç, yeniden yapılandırılmış değer zincirleri nedeniyle ortaya çıkan yeni ekonomik bağımlılıklar ve küresel gıda güvenliği ile tarım ihracatlarına yönelik bir dizi olumsuz etkiden bahsedebiliriz.

Yazının tamamını okumak için giriş yapın. Hala üye değilseniz OGGUSTO Club’a katılın.
OGGUSTO
OGGUSTO Tüm Yazıları