preloader

Zor Zamanlarda Liderlik: Meltem Okyar Perdeci

05.03.2023
Zor Zamanlarda Liderlik: Meltem Okyar Perdeci

Yazı Boyutu:

Doğal afetler, ekonomik sorunlar, iklim krizi gibi iş dünyasını derinden etkileyen zamanlarda güçlü bir lider olmanın püf noktalarını; Shell Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü, Shell & Turcas İcra Kurulu Üyesi Meltem Okyar Perdeci anlatıyor.

Zor dönemlerde bir lider olarak ilk önceliğin ne oluyor? Bu kaos ortamlarının her birinin farklı zorlukları oluyor, kontrolü ele almak için senin yol haritan nedir?

Bana göre öncelik her zaman ‘insan’ olmalı. İçinde bulunulan koşullara ve dinamiklere göre çalışma arkadaşlarınız, iş ortaklarınız, müşterileriniz ya da bu bir doğal afet ise orada etkilenen vatandaşları önceliklendirmek önemlidir; kimi zaman da tüm paydaşlarınıza aynı anda dokunmak ve ihtiyaçlarına yanıt sunmak gerekir. Bunu sağlayabilmek ise ortak aklı ve yaratıcılığı ortaya çıkaracak ve mevcut durumda en etkili çözüm yolunun bulunmasına aracılık edecek bir liderlikle mümkün. Ancak kriz zamanlarında anlık değişen dinamikler, bilgi kirliliği, riskler ve belirsizlikler gibi pek çok faktör, çözüm yolunun bulunmasında ciddi engeller oluşturabiliyor. Dolayısıyla görev ve sorumlulukları net olarak tanımlamak, doğru iç görüye erişimi sağlamak ve gerçek ihtiyacı belirlemek ile paydaşlarla kesintisiz iletişim bir lider olarak önceliğim oluyor. Böylece insan odaklı bir yaklaşımla kaos ortamındaki belirsizliklerin yarattığı güven sorununu ortadan kaldırmak ve çözüm için kapsayıcı ve net bir stratejiyle adım adım ilerlemek mümkün oluyor.

Kriz anlarının gerektirdiği hız, çeviklik ve esneklik için reflekslerin çok iyi olması gerek. Bunu da ancak risk yönetimi, kriz iletişimi, takım ruhu ve değişim yönetimi gibi kritik alanlarda proaktif olarak yapacağımız hazırlıklarla sağlayabiliriz.

Zor dönemlerde; finans, satış, pazarlama ve iç ve dış iletişim ve İK konularını nasıl yönetmek gerekiyor?

Zorlu koşullar, aslında kurumların esnekliğinin ve dayanıklılığının test edildiği zamanlar olabiliyor. Bu da markanın yarattığı ekosistemle sağlanıyor. Zor zamanlar kapıyı çalmadan inşa edilen strateji, değer odaklı yönetim ve stratejik iletişim çalışmaları ile proaktif kriz hazırlıkları bu tür zorlu durumların nispeten daha kolay üstesinden gelinmesine yardımcı oluyor. Hatta kurumun direnç kazanmasında ve böyle anlardan güçlenerek çıkmasında rol oynuyor.

Örneğin; Shell’de biz bunu asla taviz vermediğimiz dürüstlük, doğruluk ve insana, çevreye saygı değerlerimiz ve sürdürülebilirlik odaklı stratejimizle başarıyoruz. İnsanı merkezine alan, yenilikçi ve esnek çözümler odaklı çalışma anlayışımızla ihtiyaçlara uygun kararlar alma ve bunları aksiyona dönüştürme konusunda güçlü reflekslere sahibiz. Böylece belirsizlik ortamında dahi fayda sağlayacak çözümü yaratma isteği, çabası ve kabiliyeti artıyor.

{129357}

Zor dönemlerde asla yapılmaması gereken yönetimsel ve liderlik hataları neler?

Bu, yaşanan olayın dinamiklerine göre değişiklik gösterse de temelde; sorumluluk almaktan kaçınmak, aceleci kararlar almak, yetkiyi doğru şekilde delege etmemek, iletişim eksikliği ve değişime direnmek bir diğer deyişle mevcut anın gerçeklerini görmezden gelmek olarak özetleyebilirim.

Zor Zamanlarda Liderlik: Meltem Okyar Perdeci

Ekonomik ve iklim krizleri, göçler ve doğal afetler artık iş dünyasının günlük bir parçası. Zor zamanlarda yöneticilik yetilerini geliştirmek önerilerin neler? Bu konuda örnek aldığın kişileri, faydalandığın kitap ve podcast’leri bizimle paylaşır mısın?

Kriz anlarının gerektirdiği hız, çeviklik ve esneklik için kurum olarak bu reflekslerimizin çok iyi olması gerek. Bunu da ancak risk yönetimi, kriz iletişimi, takım ruhu ve değişim yönetimi gibi kritik alanlarda proaktif olarak yapacağımız hazırlıklarla sağlayabiliriz. Senaryolar ve case-study’ler ile pratik ederek bu kaslarımızı güçlendirebilir ve krizlere hazırlıklı hale gelebiliriz. Bu çalışmalar neticesinde gerekli önlem ve tedbirleri hayata geçirebilir ve bunu iş akışımızın bir parçası olarak çalışma modelimize entegre edebiliriz. Ayrıca yaşanan krizlerden elde edilen deneyimleri birer kazanıma ve öğretiye dönüştürmek büyük bir önem taşıyor. Bu sayede ekiplerimizi sürekli olarak gelişime teşvik edebiliriz. Tüm bunlarla birlikte, böyle hassas zamanlarda paydaşlarımızla kurduğumuz güven odaklı ilişki, şüphesiz en büyük gücümüz olacaktır.

Özlem Güsar
Özlem Güsar Tüm Yazıları