preloader

Işıldayan Lider Kadınlar: Yasemin Bedir

12.09.2023
Işıldayan Lider Kadınlar: Yasemin Bedir

Yazı Boyutu:

Mastercard Doğu Avrupa Bölge Başkanı Yasemin Bedir, toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine düşüncelerini paylaşıyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliği sizin için ne anlam taşıyor? Bu konudaki kişisel düşüncelerinizi paylaşabilir misiniz?

Toplumsal cinsiyet eşitliği en sade tarifiyle; tüm bireylerin doğduklarındaki cinsiyetlerinden bağımsız şekilde eşit haklara ve imkânlara sahip olması benim için. Bu kavramın ortaya çıkma gayesini çok iyi anlıyor ve destekliyorum. Başarıların, hakların, kazanımların, mesleklerin tüm dünyada cinsiyetten bağımsız bir şekilde ele alınması ve toplumun parçası olan tüm bireylerin hayatın her alanına eşit oranda katılabilmesi çok kritik. Büyük resme odaklanmamız ve daha iyi bir gelecek için kapsayıcı, eşitlikçi ve sürdürülebilir politikalar izlememiz gerektiğini düşünüyorum.

Kadınların liderlik pozisyonlarında daha fazla temsil edilmesi için neler yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz?

Öncelikle kurumların eşit fırsat ilkesini benimsemesi gerekiyor. Kurum kültürünün, kurumun amacına, hedef kitlesine ve hizmet sunduğu sektöre faydasını gözetecek şekilde cinsiyetten bağımsız yapılanması başlangıç noktasını temsil ediyor. Cinsiyet, din, dil, ırk farketmeksizin kişilerin yetkinliklerine uygun pozisyonlara atanabilmesi, eşit fırsatlara erişebilmesi, desteklenmesi diğer olmazsa olmazlar. Paralelinde ise kadın yöneticilerin yetkinliklerini ve üst düzey yöneticilik rollerini geliştirebilecekleri eğitim, workshop, mentorluk programı gibi platformlarda daha görünür ve etkin kılınmasını çok önemli görüyorum.

Engeller olsa bile hedefinden sapmadan kendi merkezinde kalabilen, odağını kaybetmeyen kadınların farklı bir ışık saçtığını düşünüyorum.

Şirketinizin toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki misyon ve taahhütleri nedir? Bugüne kadar elde ettiğiniz gelişmeleri paylaşır mısınız?

Dünyamız pozitif anlamda birçok olasılıkla dolu. Ancak bu fırsatlara her zaman herkesin eşit olarak erişimi maalesef yok. Cinsiyet eşitliğini sağlamak için daha iyi bir dünya tasarlamaya odaklandık çünkü bunu yaptığımızda herkes için sınırsız olanaklar yaratabileceğimizi biliyoruz.

Mastercard olarak, iş dünyasının, finteklerin ve bir bütün olarak toplumun geleceği için dünyamızın tasarlanma, kodlanma ve inşa edilme şeklini yeniden şekillendirmeye öncülük ediyoruz. Kadınların karşılaştığı görünmez engelleri tespit edip aşıyor, teknoloji ve verileri iyilik için kullanıyor, dünyanın daha fazla bölgesine ulaşmak için iddialı ortaklıklar kuruyoruz.

Mastercard, eşit fırsat ilkesini benimseyen ve somut hedefler koyarak sürekli takip eden bir şirket.

Kadınların çalıştığı ekonomilerin büyüme gösterdiği artık kanıtlandı. Dolayısıyla finansal kapsayıcılık taahhüdümüz ile kadınların ve kadın odaklı girişimlerin finansal sisteme dahil olması adına global olarak programlar yürütüyoruz. Kadın çalışanlarımıza yönelik mentorluk programlarımızla her seviyedeki kadını desteklemeye devam ediyoruz. Ülke olarak bizim de içinde bulunduğumuz bölge olan EEMEA, kadın çalışan oranının en yüksek olduğu bölge. Hatta Türkiye bu bölgede %47 oran ile kadın çalışanın en yüksek olduğu ülke konumunda. Bu da böylesine global bir firmada bizi gururlandırıyor elbette. Bunun yanı sıra elbette hem globalde hem Türkiye’de bunu daha da iyiye götürmek hedefimiz her zaman var.

Işıldayan Lider Kadınlar: Yasemin Bedir

Şirket çalışanlarınızın ve yönetim kurulunuzun kadın erkek oranlarını alabilir miyiz? Gelecek hedefleriniz nelerdir?

Global olarak çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı odağına alan bir yol haritamız var. Bu yol haritasının amacı tüm ilkelerimizi şirket kültürümüze entegre etmek ve fırsatlara adil erişim yaratmak. Bunu tüm iş birimlerimiz ve bölgelerimizde uygulamaya devam etmeyi ve herkesin sınırsız olanaklara sahip olduğu bir Mastercard ve toplum yaratmayı hedefliyoruz. Bu yol haritası doğrultusunda şirket çalışanlarımızda hemen hemen yarı yarıya kadın erkek çalışan dengemiz olduğunu söyleyebilirim.

Sizce ‘Işıldayan Kadın’ın tanımı ve kriterleri nedir?

Benim için özgüveni, kendine olan inancından gelen kadınlar her zaman ışıldar. Kendi değerlerinin, kapasitesinin ve yapabileceklerinin sınırsızlığını bilen, engeller olsa bile hedefinden sapmadan kendi merkezinde kalabilen, odağını kaybetmeyen kadınların farklı bir ışık saçtığını düşünüyorum.

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda en çok ilham aldığınız, kişi, şirket ya da olay nedir?

Aslında her gün, yılmadan kendi istek ve hayallerinin peşinden koşabilen tüm kadınlardan ilham alıyorum. Bazen okuduğum bir gazetede, dergide bazen en yakın çevremde, iş ortamımda… Bu nedenle tüm kadınların ilham verdiğine inanıyorum.

Özlem Güsar
Özlem Güsar Tüm Yazıları