preloader

Işıldayan Kadın Liderler: Rana Birden  

08.09.2023
Işıldayan Kadın Liderler: Rana Birden  

Yazı Boyutu:

Kale Grubu Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Rana Birden, toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine düşüncelerini paylaşıyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliği sizin için ne ifade ediyor? Bu konudaki kişisel düşüncelerinizi paylaşabilir misiniz?

Her şeyden önce toplumsal cinsiyet eşitsizliği toplumdaki eşitsizliklerden biridir ve eşitlik temel bir insan hakkıdır. Eşitsizlikler tarihsel-toplumsal bağlamda değişen-dönüşen biçimlerde yaşamı baskılamaktadır. Kadınların yüzyıllardır sürdürdüğü eşitlik mücadelesi 20. yüzyılın başlarında önemli kazanımlarla sonuçlanmış olsa da bugün küresel anlamda da kazanımların yok edilmeye çalışılması da dahil eşitsizlik temelinde hâlâ çok ciddi sorunlar olduğunu görmek endişe verici. Diğer taraftan yine dünyadaki teknolojik gelişmeler paralelinde bilgiye ulaşımın ve miktarının hiç olmadığı kadar yoğun olduğu bu dönemde en büyük kazanımlarımızdan biri de ‘farkındalık’tır. Kadınların, genç kadınların ve tüm bireylerin farkındalığını artırması eşitliğin sağlanması adına son derece kıymetlidir. 

Bir kadın olarak toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamanın hem kendi adıma hem de ülkemiz adına karşı bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Üyesi olduğum STK’larda ve faaliyet gösterdiğimiz her alanda çalışmalar yapıyoruz. Kadınların eğitime, iş gücüne ve toplumsal hayata katılması için çalışmalarımızı 360 derece bir bakış açısıyla hayata geçiriyoruz.

Kale Grubu değerlerinin de bir parçası olarak, şirketlerimizde kadın ve erkek çalışanlara her koşulda eşit, adil davranılması ve her türlü ayrımcılığın önlenmesi için üst düzey kurumsal liderlik gösterilmesine önem veriyoruz. 

Kadınların liderlik pozisyonlarında daha fazla temsil edilmesi için neler yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz?

Kadınların başarılı bir girişimci, sanayici, yönetici ve lider olmalarını önemsiyoruz. Yeni mezun işe alımlarda ise mutlaka kadın-erkek eşitliğini gözetiyor, özellikle teknik grup şirketlerimizde kadın çalışan dahiliyeti konusunda özel çaba gösteriyoruz, işe alımda kadın mühendis adaylarını önceliklendiriyoruz.

Kale Grubu olarak, yereldeki kadınlara cesaret vermek ve içlerindeki gücü ortaya çıkarmak amacıyla Nevruz Köyü kadınlarını destekledik. Çanakkale’nin Nevruz Köyü’nde bulunan birbirinden değerli kadınlar üretime başladılar ve kısa bir sürede kendi kooperatiflerini kurarak markalaşma yolunda ilerlediler.

Işıldayan Kadın Liderler: Rana Birden

Yine kadın girişimcileri ve kadın istihdamını desteklemek için sosyal etki yaratan dönüşümlere öncülük eden Atölye Kale’de satılan her ürünün yüzde 10’luk geliri ise, kız öğrencilerin eğitimine katkı için Kaleseramik Vakfı’na bağışlıyoruz.  Kale Tasarım ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirdiğimiz projelerde kadın sanatçıları öne çıkarıyoruz. Kadın liderliğindeki her işin başarılı olacağına inanıyor ve bu inançla kadınların önündeki engelleri aşmak için adımlar atıyoruz. 

Şirketinizin toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki misyon ve taahhütleri nedir? Bugüne kadar elde ettiğiniz gelişmeleri paylaşır mısınız?  

Kale Grubu olarak, sürdürülebilirlik politikalarımızın önemli bir parçası olan fırsat eşitliğini güçlendirme ve kapsayıcılığı artırma çalışmalarımız ile hareket ediyor, bütün kararlarımızı alırken de bu çerçeveden değerlendiriyoruz. 2010 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi ortaklığında oluşturulan Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women Empowerment Principles – WEPs) Platformu’nun üyesiyiz. Bu kapsamda ortaya çıkan prensiplerin imzacısı ve takipçisi bir şirket olarak iş dünyası liderlerinin, toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletecek en üst kademeden başlangıç kademesine kadar yayılmış şirket politikaları oluşturmaya devam ediyoruz.

Sadece kendisi için değil tüm kadınların toplumda, iş ve ekonomik hayatta güçlenmesi için çabalayan her kadın ışıldayan kadındır… 

Şirket çalışanlarınızın ve yönetim kurulunuzun kadın erkek oranlarını alabilir miyiz? Gelecek hedefleriniz nelerdir?

 Grubumuzda kadın çalışan oranımız, yüzde 22 oranla alanımıza göre ortalamanın üzerinde, ancak hâlâ yapacak çok işimiz var. Biz, şirketlerimizde daha çok kadın çalışan ve kadın yönetici olmasını istiyoruz, sayılarının artması için de var gücümüzle çalışıyoruz. İyi bir eğitim alan genç kadınların çalışma hayatında aktif rol oynamalarını ve sanayiciliğe özenmelerini istiyoruz. 

Sizce ‘Işıldayan Kadın’ın tanımı ve kriterleri nedir?  

 Her bir birey için eşit bir dünyanın sorumluluk alarak fedakarlık yaparak ve her şeyden önemlisi “eşitliğe” inanarak gerçekleşeceğini biliyoruz; ister bir devlet dairesinde, ister belediyede, ister sivil toplum örgütünde ya da özel sektörde olalım… 

Hangi alanda olursa olsun ilham ve umut veren, yaptıklarının ve yapacaklarının farkında olan, sadece kendisi için değil tüm kadınların toplumda, iş ve ekonomik hayatta güçlenmesi için çabalayan her kadın ışıldayan kadındır… 

Ve biliyoruz ki bunu birlikte yapabiliriz. Her kadın ışıldayabilir ve aslında farkında olsun, olmasın inanın ışıldıyordur. Önemli olan ışıldadığını ona hissettirebilmek, farkında olmasını sağlamak. 

Kadınlar birbirinden ilham alarak, birbirini anlayarak ve güç birliği yaparak her zorluğu aşacaktır buna inanıyorum. 

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda en çok ilham aldığınız, kişi, şirket ya da olay nedir?

1841 yılında kadınların “Kadı önünde evlenme hakkını” elde ettiği günden bu yana bu topraklardaki kadınların her biri muazzam bir mücadele içinde oldu. Dolayısıyla Nezihe Muhittin’den Şirin Tekeli’ye hepsi benim için büyük ilham kaynağıdır. 

Ancak 2000’li yıllarda kadın hareketi içerisinde 2001 yılında Medeni Kanun, 2024 yılında ise Ceza Kanunu’nunda değişiklikleri sağlamak için ortak platformlarda beraber mücadele ettiğim ve 2021 yılında kaybettiğimiz Çiğdem Aydın’ı anmadan geçmek istemiyorum. 

Son dönemlerde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik kazanımlar belli oranda erezyona uğrasa da mücadele ruhunu bırakmayan kadınlar olarak Cumhuriyet’in 100. yılında geleceğe umutla bakmaya devam ediyoruz. 

Özlem Güsar
Özlem Güsar Tüm Yazıları