preloader

Işıldayan Kadın Liderler: Bahriye Bayraklı

16.09.2023
Işıldayan Kadın Liderler: Bahriye Bayraklı

Yazı Boyutu:

Jumbo Genel Müdürü Bahriye Bayraklı, toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine düşüncelerini paylaşıyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliği sizin için ne anlam taşıyor? Bu konudaki kişisel düşüncelerinizi paylaşabilir misiniz?

Çalışanlarının %70’i kadın olan bir markanın genel müdürü ve kişisel olarak, iş yerinde cinsiyet eşitliğini teşvik etmeyi öncelik olarak kabul ediyorum. Liderlikte çeşitliliğin önemine dair artan farkındalığa rağmen, toplumumuzun genelinde üst yönetim rolleri ve üst düzey pozisyonlar büyük ölçüde erkeklerin tekelinde bulunuyor. Tüm kariyer hayatım boyunca kadın çalışanların eşit fırsatlara sahip olmalarını sağlamak, liderlik pozisyonlarında daha fazla kadının yer almasını teşvik etmek ve cinsiyet temelli şiddeti engellemek gibi konularda gereken yerlerde pozitif ayrımcılık yaptığım söyleyebilirim. Bu hem toplumsal olarak hem de iş dünyasında daha adil bir gelecek inşa etmek için önemli bir adım.

Kadınların liderlik pozisyonlarında daha fazla temsil edilmesi için neler yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz?

Kadınların liderlik pozisyonlarında daha fazla temsil edilmesi için birkaç önemli adım atılması gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle, şirketler cinsiyet eşitliği politikaları ve fırsat eşitliği sağlamalıdır. Kadınların liderlik pozisyonlarına yükselmesini destekleyen bir çalışma ortamı oluşturmak çok önemli.

Ayrıca, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığı artırmak ve cinsiyet temelli ayrımcılığı engellemek için eğitimler ve kampanyalar düzenlemek de gerekiyor. Bizim 2021 yılında başlattığımız ve her yıl tersinin mümkün olduğuna inanıp yürüttüğümüz ‘’Tersi Mümkün’’ iletişimimiz ilk günden itibaren güzel bir karşılık buldu.

Türkiye’de istihdam rakamlarına bakıldığında erkeklerin ağırlıkta olduğu bir iş dünyasının var olduğunu görüyoruz. Araştırma şirketlerinin açıkladığı son rakamlara göre; yüzde 69.4 erkek, yüzde 30.6 kadının görev aldığı çalışma hayatında, cinsiyet ayırımının ortadan kalkması ve kadınların da eşit koşullarda istihdam edilmesi hem dünyada hem de Türkiye’de önem kazanırken, bu konuda yapılan çalışmalar ve destekler gün geçtikçe artıyor. Biz de Jumbo olarak, kadınların içlerindeki gücü fark etmelerini destekleyecek bir proje yaptık. ‘’Tersi Mümkün’’ projesiyle Türkiye’de çalışan rakamlarının cinsiyet dağılımının tam tersi bir insan kaynağı oluşturduğumuzu anlattık. Bizim başarabildiğimiz eşit ve adile performans değerlendirmelerini esas alan bu sistemi, isteyen herkesin başarabileceğini tüm sektörlere ve tüm markalara gösterdik. Kadın liderlerin rol model olmalarını teşvik etmek ve onların başarı hikayelerini paylaşmak, diğer kadınların liderlik pozisyonlarına adım atmalarını teşvik edebilir. Ben gerek katıldığım seminerlerde gerek şirket içi toplantılarımda kendi kariyer serüvenimden yola çıkarak arkadaşlarıma yol göstermeye ve ilham olmaya çalışıyorum.

Işıldayan Kadın Liderler: Bahriye Bayraklı

Şirketinizin toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki misyon ve taahhütleri nedir? Bugüne kadar elde ettiğiniz gelişmeleri paylaşır mısınız?

Şirketimizin toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki misyonu ve taahhütleri, işteki herkesin fırsat eşitliğine sahip olduğu bir çalışma ortamı oluşturmak ve kadınların liderlik pozisyonlarında daha fazla temsil edilmesini sağlamak üzerine odaklanmaktadır. Biz, kadınların iş dünyasında eşit katılımını teşvik eden esnek çalışma saatleri gibi politikalar ve cinsiyet temelli ayrımcılığı engelleyen bir kültür oluşturmak için çalışıyoruz. Şirketimizde cinsiyet eşitliği konusunda net politikalar ve hedefler belirledik. İstihdam süreçlerinde liyakat bazlı, adil ve eşit davranmayı teşvik ediyoruz. Bu nedenle bugün yüzde 70’i kadın çalışanlardan oluşan bir şirketiz. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda şirket içinde ve dışında farkındalık kampanyaları düzenliyoruz. Bu kampanyalar, cinsiyet temelli ayrımcılığın ve eşitsizliğin önlenmesine katkı sağladığını düşünüyorum.

‘’Işıldayan Kadın’’; empati yapar, cesur olur ve kendi gücünü kendi içinden alır. Belki de en önemlisi kendi ışığıyla başkalarına ve çevresine ilham kaynağı olur.

Şirket çalışanlarınızın ve yönetim kurulunuzun kadın erkek oranlarını alabilir miyiz? Gelecek hedefleriniz nelerdir?

2023 itibariyle kadın çalışan oranımız %70,67. Bunun gurur duyabileceğimiz bir rakam olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte merkezi rollerde yöneticilerimizin yaklaşık %60’ı kadın iken, özellikle mağazacılık tarafında bu oran %70 seviyelerinde. Dolayısıyla Jumbo için kadınların yönettiği bir marka diyebiliriz rahatlıkla. Hedefimiz elbette bu oranları korumak olacaktır.

Sizce Işıldayan Kadın’ın tanımı ve kriterleri nedir?

Işıldayan kadın, hayatın zorluklarına rağmen içsel bir ışıltıya sahip olan ve tüm tüm olumsuzluklara rağmen etrafına ışık saçan kadındır. Kendine güvenen, kendi değerini bilen ve başkalarının da bu değeri görmesine izin vererek rol model olan kadındır. Bana göre ‘’ışıldayan Kadın’’, empati yapar, cesur olur ve kendi gücünü kendi içinden alır. Ve belki de en önemlisi kendi ışığıyla başkalarına ve çevresine ilham kaynağı olur.

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda en çok ilham aldığınız, kişi, şirket ya da olay nedir?

Jumbo markasının yüzde 70 gibi yüksek bir kadın çalışan oranına sahip olması, liderlik pozisyonunda kadınların bulunması toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda önemli bir ilham kaynağıdır. Ben böyle bir şirkette çalıştığım için çok mutluyum ve şirketimizdeki kadın yöneticilerden çok ilham alıyorum. Yaşadığım bu somut örnek içinde bulunmaktan çok gurur duyduğum bir tablo aynı zamanda. Bu tür başarılı örnekler arttıkça, diğer şirketlere de bu yüzyıllardır süregelen mücadelede ilham olunacaktır. Biz, cinsiyet eşitliği ve kadınların lider pozisyonunda aktif olarak daha fazla görev alması için elimizden geleni yapmaya gelecekte de kararlıyız.

Özlem Güsar
Özlem Güsar Tüm Yazıları