preloader

Işıldatan Liderler: Hakan Ateş

10.09.2023
Işıldatan Liderler: Hakan Ateş

Yazı Boyutu:

DenizBank Finansal Hizmetler Grubu CEO’su Hakan Ateş, toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine düşüncelerini paylaşıyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliği sizin için ne anlam ifade ediyor? Bu konudaki kişisel düşüncelerinizi paylaşabilir misiniz?

Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına ilerlerken, ekonomilerin tümünde, toplumun potansiyelini tam kapasitesiyle kullanabilmek adına üzerinde durmamız gereken başlıca konular arasında toplumsal cinsiyet eşitliği geliyor. Çünkü bu alanda yol kat etmeden herhangi bir alanda ilerlemeden, gelişimden, adaletten bahsedemiyoruz. Bizler, kadına seçme ve seçilme hakkını Avrupa’daki birçok gelişmiş ülkeden önce veren genç bir Cumhuriyet’in evlatlarıyız. Kız çocuklarının eğitimi ve kadınların eşit haklara sahip olması konuları Batı’dan çok önce Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkeleri arasına koyuldu. Biliyoruz ki kadının ekonomide, üretimde ve sosyal hayatta emeğinin ve hakkının teslim edilmediği toplumlar kaybetmeye mahkum. Kadınlarımızın ayakları üzerinde dimdik durması, hayatın her alanında; tarımda, sanayide, kültürde, sanatta ve çok daha az temsil edildikleri bilim, teknoloji ve inovasyonda varlık gösterebilmesi için elimizi taşın altına koymak hepimizin birincil ödevi.

Kadınların liderlik pozisyonlarında daha fazla temsil edilmesi için neler yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz?

Kadınların kamu veya özel sektör fark etmeksizin yönetim kademesine yükselebilmeleri, gerek kalkınma adımları gerek mevcut yetenek havuzundan daha verimli faydalanabilmek açısından büyük önem arz ediyor. Burada ilk adımın, zorunlu eğitimde kız çocuklarımızın okullulaşma oranlarını artırmak ve iş hayatında kendilerine hedefler koyabilmelerini desteklemek olduğu kanaatindeyim. Karşılıklı olarak, kurumların da gençlerimizi bu alanda teşvik edecek insan kaynakları politikaları ve teşvikler sağlamaları gerekiyor. Diğer yandan şirketlerin kapsayıcılık ve çeşitlilik anlamında benimsediği politikalar da son derece önemli. Fırsat eşitliğinin kurum kültürümüzün merkezinde özümsendiği, tüm kademelerde içselleştirildiği bir iklim yaratmamız şart.

Işıldatan Liderler: Hakan Ateş

Şirketinizin toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki misyon ve taahhütleri nedir? Bugüne kadar elde ettiğiniz gelişmeleri paylaşır mısınız? Şirket çalışanlarınızın ve yönetim kurulunuzun kadın erkek oranlarını alabilir miyiz? Gelecek hedefleriniz nelerdir?

DenizBank olarak kadınların potansiyelini ekonomiye, kalkınmaya, verimliliğe kazandırmak üzere gerekli olan zihniyet dönüşümünü desteklemeyi birincil sorumluluklarımız arasında görüyoruz. Bu nedenle kadın çalışanlarımızın gelişimini bankamıza ilk adım attıkları andan itibaren önceliklendiriyor; onları liderliğe hazırlamak için gerekli tüm destek mekanizmalarını devreye alıyoruz.

Mevcut durumda çalışanlarımızın yarısından fazlasını kadınlar oluşturuyor. Yanı sıra, mühendislik ve yazılım alanında istihdam sağladığımız iştirakimiz Intertech’te de çalışanlarımızın her üç tanesinden biri kadın. Bu sayının özellikle altını çizmek isterim zira kadınlarımızın daha az temsil edildiği teknoloji, mühendislik, inovasyon gibi alanlarda insan kaynağı çeşitliliğine yatırım yapmayı, kız çocukları başta olmak üzere gençlerimizi bu alana yönlendirmeyi önemsiyoruz. İnsanlığın ortak sorunlarını sahiplenip onlarla mücadele etmeye gönüllü kız çocukları ve kadınlardan oluşan yeni nesle karşı görevimiz, onların yolunu açmak.

Biz, kurulduğumuz günden bu yana şeffaflık, hesap verebilirlik, adalet ve sorumluluk diye tanımladığımız kurumsal yönetişim ilkelerini rehber alan; çalışanlarının, hangi kademede olursa olsun sözünü söyleyebildiği katılımcı ortamlar yaratmaya gayret eden bir kurum olduk. Çünkü çocuklarımızın da bankamızda çalışmasını hayal ettik. Ardımızdan gelen kuşaklar, ülkemizin kalkınmasına hizmet eden tüm niş sektörlere, kültüre, sanata ve spora desteğimizden, fırsat eşitliğinin tesisi için gösterdiğimiz çabaya kadar geleceğe bıraktığımız anlamlı izlerle bizi hatırlasın ve DenizBankımızı kalıcı değerleriyle benimsesin istedik; bu bilinçle çalıştık. Önümüzdeki dönemde de aynı şekilde yolumuza devam ederken, kadınlarımızın varlığı ve emeğinin her alanda en üst seviyeye çıkmasını desteklemek üzere sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz.

Biliyoruz ki kadının ekonomide, üretimde ve sosyal hayatta emeğinin ve hakkının teslim edilmediği toplumlar kaybetmeye mahkum.

Sizce ‘Işıldayan Kadın’ın tanımı ve kriterleri nedir?

Tarihimiz, Cumhuriyet’i omuzlarında yükselten, ülkemizin çağdaş uygarlık seviyesine taşınmasına hizmet eden kadınlarımızın öyküleriyle dolu. Işıldayan kadın tanımı için; sanatta, bilimde, sporda, edebiyatta, siyasette ve pek çok alanda çığır açan kadınlarımızın hikâyelerine dönüp bakmamız yeterli. Bizim bu noktada kurum olarak ödevimiz, bankamızın kapısından girmiş ve girecek kadın çalışanlarımız başta olmak üzere tüm kadınlarımızın ve kız çocuklarımızın, yaşamın her alanında eşit haklarla yürümesinin savunucusu olmak ve bu iklimi en başta kendi kurumumuzda tesis etmek.

Özlem Güsar
Özlem Güsar Tüm Yazıları