preloader

İş Dünyasında Sürdürülebilirlik Anlayışı: Levent Kömür, Mey|Diageo

25.05.2023
İş Dünyasında Sürdürülebilirlik Anlayışı: Levent Kömür, Mey|Diageo

Yazı Boyutu:

Farklı sektörlerden isimlerle sürdürülebilirlik yaklaşımlarını konuşuyoruz. Etki odaklı iş modellerinden paydaş seçiminde dikkat edilmesi gerekenlere kadar iş hayatındaki sürdürülebilirlik anlayışını, Mey|Diageo Genel Müdürü Levent Kömür anlatıyor.

Kurumunuz için sürdürülebilirlik ne anlama geliyor, sürdürülebilirlik yaklaşımınızın temelinde hangi hedefler var?

Mey|Diageo sadece tarıma dayalı bir sanayi şirketi ya da içki ithalatı, ihracatı ve dağıtımı yapan bir ticaret şirketi değil. Aynı zamanda; Tarım Bakanlığı’ndan ruhsatlı, kendi topraklarında tarım yapan, üzüm ve anason yetiştiren, yani çiftçi olan bir kurum. Bizim işimizin özü ve devamlılığı, sürdürülebilirlik konusunda sorumlu, öncü ve aktivist olmamızı gerektiriyor. Üzüm, anason, su ve hatta cam yoksa biz de yokuz demektir. Buna bir de gastronomi ekosisteminin bir paydaşı olmamız hasebiyle üstlendiğimiz sosyalleşme mirasını yenileme misyonunu ve buna bağlı olarak sanatın sürdürülebilirliğini de eklediğinizde sorunuza bütünleşik bir cevap vermiş oluruz. Bu sebeple sürdürülebilirliğin şirketimizin stratejilerine ve operasyonel performansımıza daha ileri boyutta entegrasyonu için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilirlik çalışmalarıyla “Sanatı ve sürdürülebilirliği destekleyen, tüm canlıların haklarını savunan, kapsayıcı ve birleştirici bir şirket mümkün” diyoruz.

Sürdürülebilirlik yaklaşımımızın temelini “Tohumdan kadehe kadar sürdürülebilirliğe öncülük etme” prensibi oluşturuyor. Sürdürülebilirliğin tarım, üretim, ticaret, istihdam ve sanat alanlarında daha ileri safhalara taşınması için projeler geliştiriyor ve uyguluyoruz. Birleşmiş Milletler’in belirlediği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda, 2017 yılından bu yana yüzlerce sürdürülebilirlik projesini hayata geçirdik. Daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir dünya için çalışmalarımızı Diageo’nun global ölçekte belirlediği 2030 ekosistem hedefleri doğrultusunda ilerletiyoruz. Hedefimiz; 2030’a kadar yaşadığımız, çalıştığımız, kaynaklarını kullandığımız, satış yaptığımız her yerde toplum üzerinde olumlu etki yaratmak…

Kendini geliştirebilen, duyarlı, kararlı, güçlü, samimi liderlerin iyi niyetle yaratacağı pozitif etkiye çok ihtiyacımız var.

Etkili sürdürülebilirlik çalışması yapmak için doğru paydaş seçimi çok kritik. Paydaşlarınızı belirlerken nelere dikkat ediyorsunuz?

Aslında bu karşılıklı bir süreç. Biz paydaşlarımızı seçerken paydaşlarımız da bizi seçiyor. Bunun için birkaç noktada kesişim sağlamak gerekiyor. Birincisi samimiyet; yani “mış gibi” yapmayı reddetme, bazı bedelleri ödemeye hazır olma. Sonra tabii ki şeffaflık ve hesap verilebilirlik. Vizyon uyuşması da önemli bir faktör. Bununla birlikte, paydaşların türüne göre değişmekle beraber; finansal raporlama, ülke çapında yaygın gönüllü ağı gibi kriterleri de dikkate alıyoruz.

İş Dünyasında Sürdürülebilirlik Anlayışı: Levent Kömür, Mey|Diageo

İş dünyasında etki odaklı iş modellerine geçişi görüyoruz. Bu konuda sizi en çok hangi konular heyecanlandırıyor?

Biz, kurumsal sosyal sorumluluğumuzu yerine getirme hedefinin de ötesinde, “sorumlu bir sosyal kurum” olma hedefiyle çalışıyoruz. Bu nedenle, etki odaklı iş modeli aslında bizim yıllardır benimsediğimiz bir iş modeli diyebilirim. Başarının sadece pazarlama, satış veya finansal verilere dayalı olmadığının bilincinde bir şirket olarak; yaşadığımız çevreye ve dokunduğumuz hayatlara önem veriyor, tüm paydaşlarımıza karşı üzerimize düşen sorumlulukların sıkı takipçisi olarak işimizi en iyi şekilde yapma hedefiyle çalışıyoruz. Birçok konuda yayabileceğimiz olumlu etkinin gücünün farkındayız. Bu nedenle, internet sitemizde bile ekosistem, kültür, sürdürülebilir, kapsayıcılık ve çeşitlilik gibi odağımızda olan önemli konuları anlatan başlığımızın adı; Sosyal Etki.

İş dünyasının hepimiz için, geleceğimiz için önemli olan konularda oluşturabileceği, yayabileceği olumlu etki çok önemli. Bir diğer önemli konu ise bu iş modellerine liderlik edecek yöneticiler… Bugün önemini çok daha iyi anlamaya başladığımız; geleceğin kendini geliştirebilen, duyarlı, kararlı, güçlü, samimi liderlerinin iyi niyetle yaratacağı pozitif etkiye de çok ihtiyacımız var. Etki odaklı iş modeli konusunda beni en çok heyecanlandıran konu bu.

Sürdürülebilirlik geniş bir alan ve sürekli güncel gelişmeler oluyor. Hem değişimi takip etmek hem de beslenmek için kitap, film, kişi, kurum önerilerinizi alabilir miyiz?

Bir duruşu ve prensipleri olan, hak savunucusu ve aktivist marka, kuruluş ve kişileri takip etmeye çalışıyorum. Oxford Üniversitesi Said Business School, Diageo’nun dünyadaki bütün üst düzey yöneticileri için bir eğitim programı geliştirdi. İsmi “Oxford Leading Sustainable Corporations Programme.” Ben de bu programa dahil oldum. Yani bu işin eğitimini alıyorum. Sonuçta karar vericilerin sürdürülebilirlikten ne kastedildiğini anlamadığı bir dünyada ilerleme sağlamak imkânsız olacaktır. Bu konuda en çok takip ettiğim yazar, kurum ve mecralar arasında Elif Ergu, Ali Ekber Yıldırım, İrfan Donat, Yasemin Salih, EkoIQ, Sürdürülebilirlik Adımları Derneği, Kalkınma Atölyesi, Harvard Business Review Türkiye ve Plumemag’ı sayabilirim.

{150497}

Siz bireysel olarak hayatınıza sürdürülebilirliği nasıl dahil ediyorsunuz?

Bu zor bir soru. Araba kullanmayı bilmeyen birine fren-debriyajı anlatmak ya da paralel park etmeyi öğretmek kadar zor. Dahil etmek derken, eylemsel olarak nasıl dahil ettiğimi merak ettiğinizi varsayıyorum. Sürdürülebilirlik konusunu iki düzlemde ele almaya ve hayata geçirmeye çalışıyorum. Birincisi, bir fikir emekçisi olarak ürettiğim şeylerin kalıcılığı ve devamlılığı. Emek verdiğim her şeyin uzun vadedeki etkisini artırmaya çalışıyorum. İkincisi ise tükettiğim şeylerin sürdürülebilirliği. Bunun için de tükettiğim kadarını yerine koyamıyorsam, ihtiyacımdan fazlasını tüketmemeye çalışıyorum ve aldığım tüketim kararlarında değer denkleminin içine sürdürülebilirlik bakış açısını da dahil ediyorum.

SADE
SADE Tüm Yazıları