preloader

Vakko ESMOD Yeni Döneme Başlıyor

20.09.2018
Vakko ESMOD Yeni Döneme Başlıyor

Yazı Boyutu:

<p><span style="line-height:1.75;">T&uuml;rkiye'nin en k&ouml;kl&uuml; moda markası <u><a href="https://www.vakko.com" target="_blank"><span style="color:#b22222;">Vakko</span></a></u>, d&uuml;nyanın en k&ouml;kl&uuml; ve en etkin moda okulu ESMOD ile İstanbul'da buluşarak, T&uuml;rkiye'de moda end&uuml;strisinin geleceğini hazırlamaya devam ediyor.</span></p>

<div class="youtube-embed-wrapper" style="position:relative;padding-bottom:56.25%;padding-top:30px;height:0;overflow:hidden;"><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="360" src="//www.youtube.com/embed/TOhc2OaADbk?rel=0" style="position: absolute;top: 0;left: 0;width: 100%;height: 100%;" width="640"></iframe></div>

<p style="margin-left:18pt;"><span style="line-height:1.75;"></span></p>

<p style="text-align: center;"><span style="line-height:1.75;"><strong><em>&uml;Eğitim programımız Paris ESMOD ile birebir aynı&uml;</em></strong></span></p>

<p style="text-align: center;"><span style="line-height:1.75;">-&Ccedil;iğdem Mete,</span></p>

<p style="text-align: center;"><span style="line-height:1.75;">Vakko Esmod Akademi Genel Direkt&ouml;r&uuml; ve Vakko Kurumsal Eğitim Direkt&ouml;r&uuml;</span></p>

<p style="margin-left:18pt;"><span style="line-height:1.75;"></span></p>

<p><span style="line-height:1.75;">1841 yılında Paris'te kurulan ESMOD, d&uuml;nyanın ilk moda okulu olma &ouml;zelliğini taşıyor. ESMOD; d&uuml;nya &ccedil;apında moda ve tekstil sekt&ouml;r&uuml;n&uuml;n gelişimine &ouml;nc&uuml;l&uuml;k eden, yaratıcılığı teşvik ederken satış fakt&ouml;r&uuml;n&uuml; unutmayan eğitim anlayışını, <u><a href="http://www.vakkoesmod.com" target="_blank"><span style="color:#b22222;">Vakko ESMOD Moda Akademisi</span></a></u> iş birliğiyle uygulamaya koyuyor.</span></p>

<p><img alt="" src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/EYLUL%202018/3-vakko-esmod.jpg" style="width: 730px; height: 525px;" /></p>

<p style="margin-left:18pt;"><span style="line-height:1.75;"></span></p>

<p><span style="line-height:1.75;">Yaratıcı fikir ve teknik bilgilerini ortaya koyarak koleksiyonlar hazırlamak, moda tasarımcılarının başlıca g&ouml;revi. Fikirler &ouml;ncelikle eskizler, renk &ccedil;alışmaları, ilham panosu ve teknik &ccedil;izimler halinde, iki boyutlu olarak hayata ge&ccedil;er. İyi bir moda tasarımcısının, tasarımdan &uuml;retime, bir koleksiyonun oluşmasını sağlayan t&uuml;m s&uuml;re&ccedil;ler hakkında kapsamlı bilgi sahibi olması gerekir. Bunların en iyi şekilde farkında olan&nbsp;ESMOD, 2 ve 3 yıllık Moda Tasarımı ve Yaratımı diploma programıyla geleceğin tasarımcılarını en iyi şekilde yetiştiriyor.</span></p>

<p><img alt="" src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/EYLUL%202018/1-vakko-esmod.jpg" /></p>

<p style="margin-left:18pt;"><span style="line-height:1.75;"></span></p>

<p>{88462}</p>

<p><span style="line-height:1.75;">Vakko Esmod Moda Akademisi d&uuml;nya &ccedil;apında moda ve tekstil sekt&ouml;r&uuml;n&uuml;n gelişimine &ouml;nc&uuml;l&uuml;k eden, yaratıcılığı teşvik ederken satış fakt&ouml;r&uuml;n&uuml; unutmayan eğitim anlayışını uygulamaya koyuyor. Vakko Esmod Moda Akademisinde moda tasarımı ve yaratımı diploma programının yanı sıra Moda tasarımı, Modelizm, Stil danışmanlığı, Styling, Moda fotoğraf&ccedil;ılığı, &Ccedil;anta tasarımı, Ayakkabı tasarımı, Moda ve Marka Y&ouml;netimi, &Uuml;r&uuml;n ve Satınalma Y&ouml;netimi, Dijital Pazarlama ve E-Ticaret, G&ouml;rsel D&uuml;zenleme-Story Telling, KPI&rsquo;lar ile Perakendede Y&ouml;netim, İş Y&ouml;netimi kısa d&ouml;nem sertifika programları da yer alıyor.</span></p>

<p><img alt="" src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/EYLUL%202018/2-vakko.jpg" /></p>

<p style="margin-left:18pt;"><span style="line-height:1.75;"></span></p>

<p><span style="line-height:1.75;">ESMOD, 1841 yılında Fransa&rsquo;da kurulmuş, 176 yıllık ge&ccedil;mişe sahip, d&uuml;nyanın ilk ve en eski moda okuludur. ESMOD&rsquo;un yıllar i&ccedil;erisinde oluşturduğu bir eğitim programı ve metodu var. Vakko da T&uuml;rkiye&rsquo;yi modern ve l&uuml;ks mağazacılıkla tanıştıran, bir&ccedil;ok ilkin &ouml;nc&uuml;l&uuml;ğ&uuml;n&uuml; yapan bir marka. Modaya ve moda eğitimine bakış a&ccedil;ılarının, vizyonlarının birbirine paralel olması, bu iki k&ouml;kl&uuml; kurumu bir araya getirdi. 2010 yılı itibariyle ESMOD İstanbul, 2013 yılından bu yana ise Vakko ESMOD Moda Akademisi olarak İstanbul&rsquo;da faaliyet g&ouml;steriyor.</span></p>

<p style="margin-left:18pt;">&nbsp;</p>

Zeynep Ülgen
Zeynep Ülgen Tüm Yazıları