preloader

Şehre Dönüş İçin İlham Veren Söyleşiler: Cenk Akıncılar

24.08.2022
Şehre Dönüş İçin İlham Veren Söyleşiler: Cenk Akıncılar

Yazı Boyutu:

QNB Finansbank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Cenk Akıncılar, şehre dönüşte verimliliğini ve motivasyonunu nasıl arttırdığını anlatıyor.

Şehre dönüş sürecinde kendinizi işe ve yaşama nasıl motive ediyorsunuz?

QNB Finansbank olarak yaklaşık 11 bin, iştiraklerimiz ile yaklaşık 13 bin finansçı ile faaliyet gösteriyoruz. Uzaktan çalışma süreçlerine yönelik olarak dünyadaki ve ülkemizdeki uygulamaları, trendleri ve sektör araştırmalarını incelediğimizde pandemi sonrasında da çalışma modellerindeki değişikliklerin bir kısmının iş hayatımızda kalıcı olacağını biz de banka olarak öngörüyoruz.

Pandemi ve uzaktan çalışma sistemi ile beraber her birimizin öncelikleri ve beklentilerinde değişimler meydana geldi. Esneklik hayatımıza yeni kavram olarak girdi. Bilinmezlik ve belirsizliklerle karşı karşıya kaldığımız bu durumda güven duygusuna ve empatiye olan ihtiyacımızın arttığını söyleyebiliriz. Çalışanların şirketlerinden beklentileri ve bu beklentilerin kendi aralarındaki sıralaması eskisiyle aynı değil. Deneyimi etkileyen anahtar kelimeler olarak empati ve güçlü iletişim, güvende hissetme, sağlık ve zindelik, iş sürekliliği, sosyal sorumluluk, hizmetkâr liderlik, etkin kaygı yönetimi, dijital iş modeline geçişe uyum gibi başlıklar gündemimizde. Bir diğer çok önemli ana gündemimiz “Yeteneklerimiz” yeteneklerimiz üzerine çok kapsamlı çalışmalar yapıyoruz. Bulma, kuruma çekme, tutundurma, bağlılığı sağlama ve sürdürülebilir olma ana odaklarımız arasında.

Finansçılarımıza belirli periyodlarda özellikle çalışma modeli beklentileri ile ilgili çalışmalar ve nabız anketleri yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bu anket sonucunda gördük ki sektör, sektör dışı her ankette çıkan sonuçlar ile paralel şekilde uzaktan çalışma finansçılarımızı da mutlu ediyor. Bankacılık farklı görev gruplarını içinde barındıran bir sektör. Müşterilerimize, topluma karşı sorumluluğumuz yüksek. Bu doğrultuda her görev grubunda esnek ama farklılıkları da dikkate alarak ilerliyoruz. Saha çalışanlarımız da çalışma modelleri müşteri bağlantılı ilerliyor ama bu ekiplerimizde de ihtiyaçlarına göre artık evden çalışabilmeleri mümkün. Genel Müdürlük ekiplerimiz çalışma modellerini daha farklı planlayabiliyorlar. Çalışma hayatındaki esneklik, seçim şansı çalışanlarımızı kuruma bağlıyor. Finansçılarımızın yeni ve esnek çalışma şekillerine adapte olmasının iş motivasyonlarını doğrudan etkilediğini görüyoruz. Bu motivasyon artışı ve akışı doğal olarak tüm ekibi ve liderleri de etkiliyor, burada önemli olan sinerjiyi, uyumu sağlamak diyebiliriz. Bu çalışmaların pandemi sonrası ihtiyaçlara göre şekilleneceğini de düşünüyoruz ama şu çok net söylenebilir; zamanı ve süresi değişecek ama uzaktan çalışma artık hayatımızda kalıcı şekilde, esnek şekilde yer alacak. Bu süreçlerde en temel ihtiyacın çalışana “Güven” duymak olduğunu söyleyebiliriz.

Verimliliğinizi arttırma sırlarınız neler?

Dijitalleşmenin önemli bir özelliği olan çeviklik hızla gelişen ve dönüşen dünyada olmazsa olmaz yetkinliklerden biri. Bir süredir de gündemdeydi ve pandemiyle iyice öne çıkan unsurlardan biri oldu. Lider, yönetici veya çalışan, hangi pozisyonda olursanız olun stratejik ve duygusal olarak çevik olmanız bekleniyor. Global ekonomideki dalgalanmalar, dünyadaki belirsizlikler, dijital gelişim hızı ile paralel olarak evirilen üretim ve servis süreçleri, değişen müşteri ve çalışan beklentileri ile artan rekabet sonucunda VUCA (Değişkenlik (Volatility), Belirsizlik (Uncertainty), Karmaşıklık (Complexity), Muğlaklık (Ambiguity) kavramını sürekli konuşuyoruz. Böyle bir dünyada insan kaynakları birimleri de moderatör olmanın ötesine geçerek, birer çevik iş ortağına dönüşmek, liderlere vizyonu tasarlamak için zaman ve alan tanıyan, esnek ve hızlı birimler olmak durumundalar.

Pandemi döneminde insan odaklı yaklaşımlar ve iletişim çok daha önemli bir konu haline geldi. Bu zor dönemlerde empati ile yaklaşmak, duyguları da işin içine katmak gerekliliği daha net anlaşıldı. Tüm bu değişimler liderlik anlayışına da yansıdı ve şefkatli (hizmetkar) liderlik anlayışı önem kazandı. Sert liderlik dönemi bir anlamda sona erdi. Yeni denge unsuru şefkatli liderlik oldu. Liderlerin uzaktan çalışmanın, esnekliğin verimli olduğuna inanması ve bu doğrultuda geliştirici çalışmalara destek vermesi çok önemli. Bunun için daha öncede belirtiğimiz gibi çalışanları ile güven ilişkisi kurmaları, iletişim kanalları ve belirlenen ritüelleri uygulamaları, hedefleri takip etmeleri ve gelişimi sağlamak amacında olmaları ve en önemlisi samimi şekilde “Hizmetkar Liderlik” kavramının unsurlarını uygulamaları gerekiyor. Çalışanlarının gelişimi için neler yapacağını düşünen, ihtiyaçları sorgulayan, gelişen ve geliştiren liderler hem ekiplerini hem de kurumlarını geliştiriyor olacak. Ben geleceği “değer bilen etkin liderlerin” şekillendireceğine çok inanıyorum.

İşe dönüş sürecinde sizi en heyecanlandıran proje hangisi?

Bankamızın uzun vadeli vizyon ve stratejileri kapsamında hedeflerine ulaşabilmesi amacıyla en önemli değerimiz olan insana sürekli yatırım yapıyoruz. Bankamız süreçlerinde pandemi öncesi de her zaman önce “insan” sonra “çalışan” vurgusu ile süreçlerimizi yönetiyorduk. Değişen dünyayla beraber kurumlarda sınırlar yeniden çiziliyor, kavramlar değişiyor ve iş yapış şekilleri farklılaşıyor. Ancak insan kaynağı önemini hiçbir zaman yitirmiyor. Biz QNB Finansbank olarak insanı odağa alan projeler üretmeye önem veriyoruz. Bu kapsamda yeni projeler yapmaya geliştirmeye devam ediyoruz. Öne çıkan projelerimizden birkaçını paylaşmak isteriz.

Gelişim Zirvesi

Çalışanlarımıza geleceğin trendlerinden ekonomiye, finans alanından ufuk açan onlarca konuyu konuştuğumuz Gelişim Zirvesi ile çalışanlarımızın bilgi birikimlerini ve vizyonlarını güncellemelerine katkıda bulunduk.

Ekonomiden, teknolojiye, liderlikten, dijital dönüşüme kadar geniş kapsamlı konuları ele alarak sektörde ilk niteliği taşıyan Gelişim Zirvesi’nde bu yıl; Özgür Demirtaş, Fazıl Oral, Sertaç Doğanay, Alphan Manas, Eda Erdem Finansçılarımız ile buluştu.

DigiLearn Gelişim Yolculuğu

Dijital trendlerin hızla geliştiği dünyamızda gelişmelere ayak uydurmak ve trendleri yakından takip edebilmek amacıyla DigiLearn Gelişim Yolculuğu ile çalışanlarımızın ve seçili kurumsal & ticari müşterilerimizin sürekli gelişimine katkı sağlıyoruz.

DigiLearn Gelişim Yolculuğu kapsamında; Cem Say, Onur Koç, Akan Abdula, Ali Erhan Tamer, Yüce Zerey teknolojiye dair gelişmeleri Finansçılarımız ile paylaştı.

Kariyer Mimarisi

Daha şeffaf, yapılandırılmış ve güçlü gelişim imkanlarıyla dolu Kariyer Mimarisi ile finansçılarımızın kariyer hedeflerine ulaştıracak süreci kendilerinin yönetebileceği özgür bir gelişim ortamı oluşturduk. Pandemi süreci ile daha dinamik ve değişen ihtiyaçlar ile uyumlu geçişlerin geliştiği süreçleri oluşturduk

Flexible Innovation Programı

Çalışanlarımıza kurum içi projelerde öğrenme fırsatı yaratılması, ilgi alanlarını keşfetmeleri ve becerilerini gözlemlemeleri adına Flexible Innovation Programımızı oluşturduk. Bu program ile çalışanlarımız ana işini bırakmadan farklı bir ekibin işine/projesine dahil olma şansına kavuştu. 4. dönemi başarı ile ilerliyor. İşte harmanlama, zenginleşme dediğimiz kavramı uyguluyoruz.

Hizmetkar Liderlik Gelişim Sohbetleri

Değişimin milisaniyelerle ölçüldüğü liderlik yolculuğunda, bireysel etki ve liderliği güçlendirmek alanları üzerine yapılandırdığımız Hizmetkar Liderlik Gelişim Sohbetlerimizi başlattık.

Değerli konuklarımız ile birlikte liderlik anlayışımızda ortak bir bakış açısı yaratma, farklı disiplinlerden ilham alarak liderliği geliştirme konularında sohbetler serisi hazırladık. Konuşmacılarımız arasında; Akan Abdula, Sunay Akın, Sinan Canan, Ateş Ataseven ve Alper Kul gibi isimler yer almaktadır.

Koçluk Mentorluk Merkezi

QNB Finansbank’ta koçluk ve mentorluk kültürünü yaygınlaştırmak, iç koçluk & dış koçluk ve mentorluk gibi gelişim araçlarının, finansçıların potansiyel gelişimleri için kullanılması amacıyla 2021 yılında koçluk ve mentorluk merkezi kurduk.

Genel müdür yardımcısı, direktör, bölüm müdürü, bölge müdürü, müdür, şube müdürü, bölge satış müdürü unvanlarını ve genel müdürlük ve Şube Assessment Center sürecindeki çalışanları bu kapsamda yapılan çalışmalara dahil ederek “Koçluk ve Mentorluk Merkezi” kapsamında 241 çalışanımıza ulaştık. 2021 yılında; 16 dış koç, 12 iç koç ile yaklaşık 500 seans koçluk, 45 seans mentorluk görüşmesi gerçekleştirdik.

İnsan Kaynakları profesyonelleri, şube müdürleri ve bölüm müdürlerimiz de içlerinde bulunduğu iç koçlarımız ICF akredite koçluk programlarını tamamladıktan sonra iç koç onboarding sürecine dahil edildiler. Hali hazırda iç koç yetiştirme sürecimiz devam ediyor ve 2022 yılı sonunda kurumiçi koç sayımızı artırmayı hedefliyoruz.

NEW: Environment For Working

Bankamızda pandemi sonrası çalışma modellerinin ve çalışan deneyimiyle ilgili oluşacak ihtiyaçları tanımlamak, bunlara yönelik uygulamaları geliştirmek amacıyla NEW projesini hayata geçirdik. Bu süreçte gelişim devam ediyor ve ihtiyaçları analiz ederek gelecek iş yaşamını kuruma en uygun şekilde planlıyoruz.

Dinlediğiniz podcast yayınları varsa hangileri?

Önereceğim çok yayın var ama bazı en beğendiğim yayınları paylaşmak isterim.

Fazıl Oral&Ateş Ataseven- Paradoks

Evrim Kuran ile 3+3

Ortamlarda Satılacak Bilgi

İş toplantıları için sevdiğiniz restaurant hangisi?

İş toplantıları için genelde Kanyon AVM içerisinde yer alan restoranları tercih ediyorum. Le Pain Quotidien, Serafina özellikle çok sık ziyaret ettiğim mekanlar oluyor.

Ayrıca ben çok şube ve saha ziyareti yaparım. Çok da severim.Şubelerle, bölgelerle finansçılarımızla buluşmak, gelişim imkanlarını dinlemek ve sohbet etmek çok da geliştiriyor. Bu durumda o bölgenin yakın restoranları tercihimiz oluyor. Genel müdürlük ekiplerimizle de bire bir toplantılarla bir araya gelmek aynı şekilde çok önem verdiğim bir süreç. Ofis toplantıları veya konferans salonu birlikteliklerini önem vererek yapıyoruz.

Şehir hayatınızda size eşlik eden kitaplar hangileri?

Çok önereceğim kitap var ama bazı en beğendiğim kitapları paylaşmak isterim.

Deneyimler – Ömer Aras

Hizmetkar Liderlik – Mehmet Yıldırım Özel, Sencer Özgür

Sessiz – Susan Cain

52 Liderlik Hazinesi – Jonh Parker Stewart

Rağmenciler – Mümin Sekman

İnsanın Anlam Arayışı – Viktor E.Frankl

Değer Bilen Liderlik – Adrian Gostick, Chester Elton, HR Dergi

İnsan Olmak – Engin Geçtan

Tam Üstüne Bastın – Hülya Mutlu

Hayallerin Ötesinde Yaşamak – Ebru Dorman

Hayatın Hakkını Vermek – Acar Baltaş

Benim Oyunum – Johan Cruyff

Cesaret Kulübü – İlham Süheyl Aygül

Neden ile Başla – Simon Sinek

Ben Ok’im Sen ok’sin – Thomas A.Harris

Bir Ömür Nasıl Yaşanır? – İlber Ortaylı

Var mısın? – Doğan Cüceloğlu

Koçluk Atölyesi – Pelin Vadarlıer

OGGUSTO
OGGUSTO Tüm Yazıları