preloader

İş Dünyasında Sürdürülebilirlik Anlayışı: Oğuzcan Bülbül, Abdi İbrahim

19.05.2023
İş Dünyasında Sürdürülebilirlik Anlayışı: Oğuzcan Bülbül, Abdi İbrahim

Yazı Boyutu:

Farklı sektörlerden isimlerle sürdürülebilirlik yaklaşımlarını konuşuyoruz. Etki odaklı iş modellerinden paydaş seçiminde dikkat edilmesi gerekenlere kadar iş hayatındaki sürdürülebilirlik anlayışını, Abdi İbrahim Kurumsal İlişkiler, Sürdürülebilirlik ve İletişim Direktörü Oğuzcan Bülbül anlatıyor.

Kurumunuz için sürdürülebilirlik ne anlama geliyor, sürdürülebilirlik yaklaşımınızın temelinde hangi hedefler var?

Abdi İbrahim olarak 111 yıldır hayatı iyileştirme tutkusuyla ve sorumluluk alanlarımızın fabrika kapılarıyla sınırlı olmadığı bilinciyle hareket ediyoruz. Bir asrı aşan deneyim ve uzmanlığımız ışığında sektörümüze öncülük ederken, topluma ve içinde yaşadığımız dünyaya ‘iyi’ bir iz bırakmayı öncelik olarak görüyoruz.

Sürdürülebilirlik, Abdi İbrahim’in iş yapış süreçlerinin kalbinde yer alan bir konu. HEAL2030 adını verdiğimiz ve Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma için belirlediği 17 küresel amacın 9’una odaklanarak ESG (çevre, sosyal ve yönetişim) bakış açısı ile takip ettiğimiz sürdürülebilirlik stratejimizin temel mottosu “Geleceği İyileştirmek”, temel hedefi de daha az kaynak kullanarak tüm paydaşlarımız için daha fazla değer yaratmak. BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imza attığımız 2010 yılından bu yana düzenli olarak yıllık ilerleme raporumuzu yayımlıyoruz.

HEAL2030 stratejimiz çerçevesinde belirlediğimiz sera gazı azaltım hedeflerimiz Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) tarafından onaylandı. Bu kapsamda, 2030 yılına kadar kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonlarımızı 2020 baz yılına göre %60, kapsam 3 sera gazı emisyonlarımızı ise %45 azaltmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra, 2030 yılında karbon nötr bir şirket olmak için tutkuyla çalışıyoruz. Bu hedeflere yürürken hayata geçirmekte olduğumuz birçok projemiz mevcut.

İş Dünyasında Sürdürülebilirlik Anlayışı: Oğuzcan Bülbül, Abdi İbrahim

Tedarik süreçlerinden ürünlerin pazara sunulmasına kadar tüm iş yapış modellerinde çevresel etkiyi gözetiyor, yeşil dönüşüme katkı sağlıyoruz. Yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde çevrenin korunmasını, doğal kaynakların etkin kullanımını, yasalara tam uyumu, çevre politikamızın temeli kabul ederek, döngüsel ekonomi prensipleri doğrultusunda projeler hayata geçiriyoruz. Üretim süreçlerimizde daha az ambalaj malzemesi kullanılması, tüketici sağlığı ürünlerimiz için biyobozunur ambalaj geliştirilmesi, üretim atıklarının azaltılması ve endüstrimizin lineer yapısının döngüsel hale getirilmesi için ülkemizin önde gelen üniversiteleri ile projeler yürütüyor ve bu projelere kaynak aktarıyoruz.

Etkili sürdürülebilirlik çalışması yapmak için doğru paydaş seçimi çok kritik. Paydaşlarınızı belirlerken nelere dikkat ediyorsunuz?

Abdi İbrahim olarak paydaş iletişimini işimizin gelişimini temin eden temel bir unsur olarak görüyoruz. Zira insan ve toplum sağlığı için çalışan bir şirketin içinde bulunduğu ekosistemi duyması, kendisiyle ilgili beklenti ve algıyı kavraması son derece önemli. Sürdürülebilirlik başlığı altında gelecek nesiller, toplum ve çevre için bizimle aynı vizyonu paylaşan, bu alanda sahici ve etkili sonuçlar üreten paydaşlarla iş birliği yapmaya özen gösteriyoruz.

Türk ilaç sektörünün 21 yıldır kesintisiz lideri olarak paydaşlarımızın ilgi ve uzmanlık alanlarına yönelik belli periyotlarda sosyal etki, sürdürülebilirlik, kurumsal algı ve itibar konularında araştırmalar gerçekleştiriyoruz. Son dönem çalışmalarımız arasında 2020 yılında gerçekleştirdiğimiz “Kurumsal Algı ve İtibar Araştırması” ile her bir paydaş bazında Abdi İbrahim beğenisinde etkili olan ve/veya sektörel benchmark ile arada fark olan konuları saptadık. Yine aynı yıl sürdürülebilirlik stratejimizi oluşturmak için kapsamlı bir kıyaslama ve önceliklendirme analizi yaptık. Bu araştırma ile paydaşlarımız açısından en büyük etkiyi ve değeri yaratacak öncelikli sosyal, çevre, yönetişim ve ekonomi konularını Abdi İbrahim iş stratejisine uygun olarak ortaya çıkardık. 2021’de ise paydaşlarımızın sürdürülebilirliğe yönelik farkındalıklarını ve algısını tespit etmek üzere Sürdürülebilirlik Araştırması yaptırdık.

Faaliyetlerimizin paydaşlarımız üzerindeki etkisini ölçümlemek ve etki alanımızı genişletmek amacıyla ilaç sektöründe bir ilk olan “Değişen Dünyanın İyileştiren Gücü Abdi İbrahim’in Türkiye’deki Sosyo-Ekonomik Etkisi” başlıklı bir rapor hazırladık. Abdi İbrahim’in yürüttüğü faaliyetlerle içinde yer aldığı ekosisteme etkisini ortaya koyan raporumuz, sektörümüze ve Türk iş dünyasına ilham veren bir çalışma oldu.

Bir asrı aşan deneyim ve uzmanlığımız ışığında sektörümüze öncülük ederken, topluma ve içinde yaşadığımız dünyaya ‘iyi’ bir iz bırakmayı öncelik olarak görüyoruz.

İş dünyasında etki odaklı iş modellerine geçişi görüyoruz. Bu konuda sizi en çok hangi konular heyecanlandırıyor?

İnsan sağlığına ve çevreye doğrudan temas eden bir marka olarak etki alanlarımızın bilincindeyiz. Faaliyetlerimizi sürdürürken yaşadığımız hızlı değişime ayak uydurabilmek için geleceği belirleyen trendlere, değişen yaşam alışkanlıklarına, ulusal ve global gereksinimlere ve iklim değişikliği ile mücadeleye ilişkin paydaş beklentilerine cevap verecek çözümlerin parçası olmayı hedefliyoruz. Sosyal veya çevresel problemlerin çözümü için ölçülebilir ve ölçeklenebilir pozitif sosyal etki yaratmayı önceliklendiriyor ve bu çalışmaları en şeffaf biçimde kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Bu çerçevede attığımız her adım, tasarladığımız her proje elbette çok özel ve anlamlı. 2030 yılında karbon nötr bir şirket olma hedefimize en fazla destek veren yaklaşımlarımızdan biri olan “Green Harmonization” adını verdiğimiz düşük karbonlu ambalaj stratejimizin altını özellikle çizmek isterim. Küçült, değiştir ve geri topla şeklinde üç fazdan oluşan düşük karbonlu ambalaj stratejimiz Green Harmonization ile ekolojik tasarıma odaklanarak ürünlerimizin ambalaj kaynaklı çevresel etkisini en aza indirmeyi hedefledik. Stratejimizin ilk fazı, “Akıllı Yazılım” projemizde tasarım aşamasından başlayarak ürünlerimizin çevresel etkisini en aza indirmeyi amaçlıyoruz. Üniversite-sanayi iş birliği ile geliştirilen, yapay zekâ ve optimizasyon tekniklerine dayanan bu algoritma aynı zamanda, dünya ilaç sektöründe bir ilk olma niteliği taşıyor. Geliştirdiğimiz algoritma sayesinde aynı miktarda ilacı daha az ambalaj ve daha az kaynak kullanarak üretmeyi ve çevresel etkimizi azaltmayı başardık. Öncelikli olarak Abdi İbrahim ürünleriyle başlattığımız bu programın, ilerleyen dönemde fabrikamızda üretilen tüm ürünleri kapsayacak şekilde genişletilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

{150967}

Başlangıç olarak Abdi İbrahim’e ait 26 blisterli ürünümüzde gerçekleştirdiğimiz değişim sayesinde;

 • 179 ton ambalaj malzemesi tasarrufu,
 • 150 hanenin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer enerji tasarrufu,
 • 90 kg üretim atığı azaltımı,
 • Yıllık ahşap palet sirkülasyonunda 2500 adet azalma sağlamanın gururunu yaşıyoruz.

Sürdürülebilirlik geniş bir alan ve sürekli güncel gelişmeler oluyor. Hem değişimi takip etmek hem de beslenmek için kitap, film, kişi, kurum önerilerinizi alabilir miyiz?

Kitaplar:

 • Sessiz Bahar, Rachel Carson
 • Atıktan Servete, Peter Lacy & Jacob Rutqvist
 • İklim Felaketini Nasıl Önleriz: Mevcut Çözümler ve Yapılması Gerekenler, Bill Gates
 • Yaşanmaz Bir Dünya – Isınma Sonrası Hayat, David Wallace-Wells
 • Simit Ekonomisi: 21.Yüzyıl İktisatçısı Gibi Düşünmenin Yedi Yolu, Kate Raworth

Filmler:

 • A Plastic Ocean – Plastik Okyanus | 2019
 • Gezegenimizin Kritik Eşikleri | 2021
 • 25 Litre | 2019
 • Rotten – Gıda Suçları | 2018

Siz bireysel olarak hayatınıza sürdürülebilirliği nasıl dahil ediyorsunuz?

En önemli karbon emisyonu kaynaklarından birisi olan arabamızla işe başladık ve dizel arabamızı hibrit ile değiştirerek emisyonumuzu azalttık. Ayrıca eşim ve çocuklarımla birlikte evde cam, metal ve kâğıt ambalajları ayırıyoruz, en azından bu ambalajların ekonomiye geri kazandırılmasını sağlayarak aile seviyesinde küçük döngüsel ekonomi yaratmış oluyoruz. Bunun dışında, plastik damacana tüketimimizi sıfırlamak için arıtmalı su sebiline geçiş yaptık. Ayrıca evde su ve elektrik kullanımı, kırılan ve bozulan eşyaların yenisini almak yerine onları onararak kullanmaya devam etmek gibi konulara dikkat ettiğimizi söyleyebilirim.

SADE
SADE Tüm Yazıları