preloader

Işıldayan Kadın Liderler: Işınsu Kestelli

13.09.2023
Işıldayan Kadın Liderler: Işınsu Kestelli

Yazı Boyutu:

Turuncu Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine düşüncelerini paylaşıyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliği sizin için ne anlam taşıyor? Bu konuda kişisel ve/veya temsil ettiğiniz sivil toplum kuruluşunun duruşunu paylaşabilir misiniz?

Toplumsal cinsiyet eşitliği, cinsiyet temelli ayrımcılığın ve eşitsizliğin ortadan kaldırıldığı bir toplum idealini ifade ediyor. Bu kavram, bütün bireylerin toplumsal, ekonomik ve siyasi alanlarda eşit fırsatlara ve haklara sahip olmasını hedefler. Toplumsal cinsiyet eşitliği, sadece cinsiyete dayalı ayrımcılığı değil, aynı zamanda cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim gibi faktörlere dayalı ayrımcılığı da içerir.

Esasında herkes toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda güçlü bir duruşa sahip olmalı. Biz, her bireyin potansiyelini gerçekleştirebilmesi ve hayatın her alanında adil ve eşit koşullara sahip olması gerektiğine inanıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için eğitimden iş hayatına, siyasetten aile içine kadar her alanda adımlar atmaya odaklanıyoruz. Bu çabalarımız, daha adil, kapsayıcı ve ilerici bir toplumun inşasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Misyon ve taahhütleriniz nedir? Bugüne kadar elde ettiğiniz gelişmeleri paylaşır mısınız?

Elbette, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yürüttüğümüz çalışmaları ve misyonumuzu paylaşmaktan mutluluk duyarım. Bizler hem iş yaşantımızda hem de sivil toplum kimliğimizle, toplumsal cinsiyet eşitliğini temel bir değer olarak kabul ediyor ve bu alanda aktif çabalar sarf ediyoruz. Örneğin, şirketlerimiz UN WEPs imzacısı (Birleşmiş Milletler’in Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri).

Misyonumuz, cinsiyet temelli ayrımcılığı ve eşitsizliği ortadan kaldırmak, kadınların liderlik pozisyonlarında daha fazla yer almasını teşvik etmek ve toplumun her kesiminde eşit fırsatlar yaratmak üzerine odaklanmaktadır. Bu doğrultuda, çeşitli projeler ve kampanyalar düzenliyoruz.

Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan bazıları şunlardır:

 • Eğitim Programları: Kadınların liderlik, iletişim ve girişimcilik gibi alanlarda yeteneklerini geliştirebilmeleri için eğitim programları düzenledik.
 • Mentorluk ve Ağ Oluşturma: Genç kadınların deneyimli kadın liderlerden mentorluk almalarını sağlar ve kapsayıcı bir ağ oluşturmalarını teşvik ediyoruz.
 • Toplumsal Farkındalık Kampanyaları: Toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalığı artırmak amacıyla medya kampanyaları ve etkinlikler düzenliyoruz.
 • İş Dünyası İş Birlikleri: İş dünyasıyla iş birliği yaparak, eşit ücret politikaları ve cinsiyet dengesi sağlayan iş ortamlarının oluşturulmasını destekliyoruz.

Elde ettiğimiz gelişmeler arasında daha fazla kadının liderlik pozisyonlarına yükseldiği, iş dünyasında cinsiyet eşitliği konusunda daha fazla farkındalığın oluştuğu ve genç kadınların kariyer hedeflerine daha güvenle ilerlediği gözlenmektedir. Ancak, bu konudaki çalışmalarımızı sürdürerek daha büyük ilerlemeler kaydetmeye odaklanıyoruz.

Genç kadınların, rol modeller aracılığıyla başarılı kadın liderleri gözlemleyerek kendi potansiyellerini daha rahat şekilde keşfetmeleri ve ilerlemeleri mümkün olur.

Kadınlara fırsat eşitliği sağlanması için daha neler yapılabilir? Örneğin bu konunun gündemde tutulmasının, tartışılmasının ve iş birliklerinin önemi nedir?

Kadınlara fırsat eşitliği sağlanması için atılacak adımlar oldukça çeşitli. Bunlar, toplumsal düzeyden bireysel düzeye kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilmesi gereken çabaları olabilir.

İlk olarak, eğitim sistemi reformları büyük önem taşır. Eğitimde cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldırmak, genç kadınların bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacaktır.

STEM alanlarına yönelik erişimi kolaylaştırmak, kadınların teknoloji ve bilimde daha fazla temsil edilmelerine katkı sağlayacaktır.

İş dünyasında, cinsiyet eşitliği politikalarının benimsenmesi ve uygulanması önemlidir. Eşit ücret politikaları, terfi ve liderlik pozisyonlarına eşit erişim sağlayan mekanizmalar, kadınların iş dünyasında güçlenmelerini destekleyecektir.

Ayrıca, kadınların siyasi katılımı ve liderlik rollerinde daha fazla temsil edilmesi gerekmektedir. Kadınların siyasette daha fazla yer alması, karar alma süreçlerinde cinsiyet perspektifinin daha iyi yansımasını sağlayacaktır.

Işıldayan Kadın Liderler: Işınsu Kestelli

Toplumsal düzeyde ise cinsiyet eşitliği konusunun gündemde tutulması, tartışılması ve iş birliklerinin oluşturulması büyük bir öneme sahiptir. Medyanın pozitif kadın rol modellerini ve cinsiyet eşitliği hikâyelerini vurgulaması, toplumsal farkındalığı artırabilir. Sivil toplum kuruluşları, hükümetler, iş dünyası ve bireyler arasında iş birliği yaparak daha adil ve eşit bir toplumun inşasına katkıda bulunabilir.

Bu çalışmalar sadece kadınlara değil, tüm topluma fayda sağlar. Eşitlik, toplumsal refahın artmasına, daha sürdürülebilir bir kalkınmaya ve daha adil bir dünyanın inşasına yardımcı olur.

Kadınların iş gücüne katılımı ve liderlik pozisyonlarında daha fazla temsil edilmesi için rol modellerinin önemine inanıyor musunuz?

Kesinlikle, kadınların iş gücüne katılımı ve liderlik pozisyonlarında daha fazla temsil edilmesi için rol modellerinin rolü büyük önem taşır. Rol modeller, genç kadınların ilham alabileceği ve kendi potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olabilecek kişilerdir.

Kadınlar, liderlik pozisyonlarına yükselirken karşılaşabilecekleri zorluklar ve engeller konusunda endişeler yaşayabilir. Bu noktada, başarılı kadın liderlerin deneyimlerini ve hikâyelerini paylaşmaları, genç kadınlara cesaret ve motivasyon verir. Rol modeller, “Ben de yapabilirim” düşüncesini güçlendirir ve kadınların kendilerine güvenerek liderlik yolunda ilerlemelerini sağlar.

Aynı zamanda, rol modeller toplumda kadınların liderlik potansiyelinin ve yeteneklerinin tanınmasına katkı sağlar. Toplumsal algıyı şekillendirir ve cinsiyet eşitliği hedefine ulaşmak için önemli bir adım olabilirler. Genç kadınların, rol modeller aracılığıyla başarılı kadın liderleri gözlemleyerek kendi potansiyellerini daha rahat şekilde keşfetmeleri ve ilerlemeleri mümkün olur.

Sonuç olarak, rol modeller, kadınların iş gücüne katılımını artırmanın ve liderlik pozisyonlarında daha fazla temsil edilmelerini desteklemenin etkili yollarından biridir. Başarılı kadın liderlerin deneyimlerini paylaşarak, kadınların iş dünyasında ve toplumda daha güçlü bir şekilde yer almalarını teşvik ederler.

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda sizin en çok ilham aldığınız kadın lideri öğrenebilir miyiz?

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda ilham aldığım birçok kadın lider bulunuyor. Bir örnek olarak Jacinda Ardern’i (Yeni Zelanda Başbakanı) verebilirim. Jacinda Ardern, liderlik pozisyonunda toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda ilham verici bir figür olmuştur. Ardern, Yeni Zelanda’nın en genç kadın başbakanı olarak göreve gelmiş ve bu rolde annelik ve liderlik sorumluluklarını dengeli bir şekilde yürütmeye odaklanmıştır.

Jacinda Ardern, terör saldırısının yaşandığı Christchurch’te toplumu birleştirici bir liderlik sergilemiş ve empati ile yönetmeye öncelik vermiştir. Aynı zamanda, hükümetinde cinsiyet dengesini sağlamak ve kadınların liderlik pozisyonlarına yükselmesini teşvik etmek için çaba sarf etmiştir.

Ardern, kadın liderlerin güçlü ve duyarlı bir şekilde yönetim yapabileceğini kanıtlamış ve cinsiyet eşitliği konusundaki taahhüdü ile öne çıkmıştır. Onun liderliği, kadınların siyasi arenada daha fazla temsil edilmesinin ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

Sizce ‘Işıldayan Kadın’ın tanımı ve kriterleri nedir?

“Işıldayan Kadın” deyince benim zihnimde güçlü, ilham verici ve toplumsal dönüşüm sağlayan bir kadın lider canlanıyor. Işıldayan Kadın; cesareti, kararlılığı ve başkalarına ilham verme yeteneği ile öne çıkar. Onun karakteri, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılığı ve bu konuda çeşitli alanlarda çalışmalar yapmasıyla şekillenir.

Işıldayan Kadın Liderler: Işınsu Kestelli
 • Işıldayan Kadın, liderlik pozisyonlarında yer alarak ve etkili projeler yürüterek topluma olumlu bir etki bırakır.
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konularına duyarlılığı yüksektir ve bu konularda farkındalık yaratmak için çaba harcar.
 • Diğer insanlara destek olma ve empati gösterme yeteneği ile tanınır. Topluluklar için iyileştirmeler sağlama amacı taşır.
 • Kendisi de zorluklarla karşılaşmış olabilir ancak bu engelleri aşarak başkalarına ilham verme gücüne sahiptir.
 • Farklı bakış açılarına saygı duyar, çeşitli kesimleri temsil etmeye önem verir.
 • Eğitim ve bilgiye olan inancıyla, kadınların eğitim ve öğrenme fırsatlarına erişimini teşvik eder.
 • Işıldayan Kadın, kendine özgü bir sesi olan ve bu sesi kullanarak cinsiyet eşitliği ve diğer toplumsal konularda konuşur.

Demem o ki Işıldayan Kadın, kadınların potansiyelini gerçekleştirmesine yardımcı olan, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konularında öncü rol üstlenen ve diğer bireylere ilham veren bir liderdir.

Peki toplumsal cinsiyet eşitliğine inanan, savunan, kadınları ışıldatmak için aksiyon alan kadın/erkek lider, kurum, platform ve olayları söyleyebilir misiniz?

 • Michelle Obama: Eski ABD First Lady’si Michelle Obama, eğitim, sağlık ve cinsiyet eşitliği gibi konularda çalışmalar yapmış ve genç kadınlara ilham vermiştir.
 • Greta Thunberg: İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, genç yaşta küresel çevre hareketinin liderlerinden biri olarak çıktı. İklim değişikliği ve çevre konularında farkındalık yaratmak için büyük bir çaba sarf ediyor.
 • Justin Trudeau: Kanada Başbakanı Trudeau, cinsiyet eşitliğini destekleyen politikaları ve hükümette cinsiyet dengesini sağlamak için çabaları ile bilinir.
 • Bill ve Melinda Gates Vakfı: Bill ve Melinda Gates, küresel sağlık ve eğitim alanlarında çalışmalar yapan vakfın kurucularıdır. Cinsiyet eşitliği konularına da büyük önem verirler.
 • Jacinda Ardern: Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, liderlik tarzı ve kriz yönetimi ile toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda ilham verici bir figürdür.

Kurumlar ve Platformlar:

 • UN Women: Birleşmiş Milletler’in cinsiyet eşitliği ve kadın hakları alanında çalışan özel bir birimi.
 • Lean In: Sheryl Sandberg tarafından kurulan ve kadınların liderlik rollerinde daha fazla yer alması için kaynaklar sağlayan bir platform.
 • HeForShe: UN Women’in cinsiyet eşitliği kampanyası, erkekleri kadın haklarına destek vermeye çağırıyor.

Olaylar ve İnisiyatifler:

 • #MeToo Hareketi: Cinsel saldırı ve taciz konularına dikkat çeken ve dünya genelinde büyük bir farkındalık yaratan bir hareket.
 • Kadın Yürüyüşleri: Dünyanın farklı yerlerinde düzenlenen kadın hakları yürüyüşleri, toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki talepleri yükseltiyor.
 • Cinsiyet Eşitliği İçin Küresel Hedefler: Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında yer alan cinsiyet eşitliği hedefleri, toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki uluslararası taahhüdü yansıtıyor.
Özlem Güsar
Özlem Güsar Tüm Yazıları