preloader

İş Dünyasında Sürdürülebilirlik Anlayışı: Fatih Özkadı, Arçelik

05.05.2023
İş Dünyasında Sürdürülebilirlik Anlayışı: Fatih Özkadı, Arçelik

Yazı Boyutu:

Farklı sektörlerden isimlerle sürdürülebilirlik yaklaşımlarını konuşuyoruz. Etki odaklı iş modellerinden paydaş seçiminde dikkat edilmesi gerekenlere kadar iş hayatındaki sürdürülebilirlik anlayışını Arçelik’in Kalite, Sürdürülebilirlik ve Resmi İlişkiler Direktörü Fatih Özkadı anlatıyor.

Kurumunuz için sürdürülebilirlik ne anlama geliyor, sürdürülebilirlik yaklaşımınızın temelinde hangi hedefler var?

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) verilerine göre, dünyanın yıllık karbon salım miktarı, 36.8 milyar ton ile yeni bir rekora ulaştı. Her ne kadar temiz enerji seçenekleri, emisyonda korkulan büyük artışı engellese de, gezegenimizin alarm verdiği gerçeğini değiştirmiyor. Gidilmesi gereken uzun bir yol var, biz de Arçelik olarak gezegenimiz ve toplumumuz için değer yaratma hedefiyle çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz.

“Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonumuz doğrultusunda, tüm iş süreçlerimizi sürdürülebilirlik temelli olarak şekillendiriyoruz. Sorumlu üretim ve sorumlu tüketim anlayışıyla, gezegenimiz, yaşamımız ve işimiz için ürün ve teknolojiler geliştiriyoruz. Amacımız, 2050 yılına kadar tüm operasyonlarımızda net sıfır emisyona ulaşmak. Bu kapsamda, ürünlerimizin müşterilerimiz tarafından evlerinde kullanım aşamasında oluşan emisyonları azaltmak stratejimizin önemli bir parçası. 2030 yılı için üretimde ise ürün başına enerji tüketimini ve çekilen su miktarını %45 azaltmak, su geri dönüşüm ve yeniden kullanım oranını %70’e çıkarmak, atık geri dönüşüm oranını %99’a çıkarmak gibi hedeflerimiz de var.

Günümüzde değer yaratan, fayda odaklı şirketler başarılı oluyor, toplum için değer yaratmayı amaçlayan markalar müşteriler tarafından tercih ediliyor.

Etkili sürdürülebilirlik çalışması yapmak için doğru paydaş seçimi çok kritik. Paydaşlarınızı belirlerken nelere dikkat ediyorsunuz?

Arçelik olarak, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışmaya dayanan çok paydaşlı yaklaşımımızla sektörü etkileyen çevresel, toplumsal ve sosyal sorunlara çözüm üretmek için çalışıyoruz. Tüm taahhütlerimizi yerine getirmek ve paydaşlarımızla şeffaf bir iletişim kurmak bizim için çok önemli. Sürdürülebilirlik Raporu, web sitemiz ve sosyal medya kanallarımız aracılığıyla tüm faaliyetlerimizi, performansımızı ve sosyal projelerimizi paydaşlarımızla paylaşıyoruz. Ayrıca, paydaşlarımızın çevresel ayak izlerini azaltmalarına, sürdürülebilir dönüşümüne yardımcı olmayı da önceliklendiriyoruz.

Bizimle aynı değerleri benimseyen, sürdürülebilirliği öncelik haline getirip taahhütlerini somut bir biçimde yerine getiren paydaşlarla çalışmaya önem veriyoruz. Tedarikçilerimizin ürün ve üretimlerinin sürdürülebilirliğe uygunluğu için düzenli çalışmalar yapılıyor. Stratejik iş birliği gerçekleştirdiğimiz tedarikçilerin çevresel yasal mevzuat uygunluğu, kimyasal uygunluğu ve iş etiği kurallarına uygunluğu bağımsız denetim kuruluşlarınca düzenli olarak denetleniyor. Aynı zamanda in-house olarak geliştirdiğimiz tedarikçi sürdürülebilirlik endeksimiz kapsamında tedarikçilerimizin sürdürülebilirlik performanslarını üçüncü bir taraf ile birlikte takip ettiğimiz bir platformumuz var. Sürdürülebilirlik hedeflerimizi ve tedarikçilerimizden bu konudaki beklentilerimizi, “Sürdürülebilirlik Yolculuğu Taahhütnamesi” ile tüm tedarikçilerimizle paylaştık. Beklentimiz, 2023 yılı sonuna kadar kritik tedarikçilerimizin de kendi sürdürülebilirlik hedeflerini belirlemeleri ve bu hedefleri halka açık olarak paylaşmaları.

İş Dünyasında Sürdürülebilirlik Anlayışı: Fatih Özkadı, Arçelik

İş dünyasında etki odaklı iş modellerine geçişi görüyoruz. Bu konuda sizi en çok hangi konular heyecanlandırıyor?

Günümüzde değer yaratan, fayda odaklı şirketler başarılı oluyor, toplum için değer yaratmayı amaçlayan markalar müşteriler tarafından tercih ediliyor. İnsan odaklı küresel bir organizasyon olarak ürün ve faaliyetlerimizle gezegenimiz ve toplumumuz için değer yaratmak bizim için çok önemli. Fayda odağında sürdürdüğümüz pek çok projemiz bulunuyor.

Ürünlerimizde geri dönüştürülmüş plastik kullanımını 2030’a kadar %40’a çıkarma hedefimiz bulunuyor. Bu kapsamda öne çıkan çalışmalarımızı, geri dönüştürülmüş atık pet şişelerin kullanımıyla çamaşır makinesi, yıkayıcı-kurutucu makinelerinde pet kazan üretimi; atık balık ağları ve tekstil atıklarının yenilikçi şekilde geri dönüştürülerek fırın, çamaşır makinesi ve bulaşık makinelerinin farklı bölümlerinde kullanımı gibi özetleyebiliriz. Biyoplastik tarafında öne çıkan uygulamalarımızdan biri ise yumurta kabuklarını dönüştürerek ise buzdolabının yumurtalık bölümünün üretimidir. Sürdürülebilir inovatif teknolojiler beni en çok heyecanlandıran konulardan. Çünkü bu yaklaşımımızla lineer ekonomiden döngüsel ekonomiye adım atarak çevresel ayak izimizi azaltma fırsatı yaratıyoruz. Buna paralel olarak, WWF Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ve Deniz Yaşamını Koruma Derneği ile iş birliği yaparak Marmara Denizi’ndeki hayalet balık ağlarını çıkarmayı hedefliyoruz. Diğer yanda, FiberCatcher® teknolojimizle çamaşır makinesine entegre mikrofiber filtreleme sistemiyle petrol bazlı tekstil ürünlerinin yıkanması esnasında salınan mikroplastiklerin %90’a kadar filtrelenmesiyle denizlere ve okyanuslara karışmasını azaltıyoruz.

Arçelik markamız İyi-Ge İyilik Geliştirme projemizi hayata geçirdi. Güçlü Ar-Ge’mizle sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlayacak ürün ve projeler tasarlamayı hedefliyoruz. Beko markamız 7,8 litreye kadar su tasarrufu sağlayan SaveWater teknoloji serisini tanıtırken yerel toplumların suya erişimine yönelik önemli bir iş birliğini de duyurdu. Beko, 10.000 Kenyalı’nın güvenli su ve sanitasyon çözümlerine erişimini sağlayacak bir sosyal sorumluluk programını başlattı. Grundig markamızla ünlü şef Massimo Bottura’nın “Food for Soul” girişimiyle iş birliğimiz sürüyor; dünya çapında Refettorio’lar kurarak gıda israfı ile mücadele için çalışıyoruz. İş birliği başlangıcımızdan 2021 yıl sonuna kadar 670 tondan fazla yiyeceğin israfının önüne geçilmesini ve 1,5 milyon tabağın ihtiyacı olan insanlara ulaşmasını sağladık.

{150332}

Sürdürülebilirlik geniş bir alan ve sürekli güncel gelişmeler oluyor. Hem değişimi takip etmek hem de beslenmek için kitap, film, kişi, kurum önerilerinizi alabilir miyiz?

Kitap: Tehlikeli Tırmanış, Hakan Bulgurlu

Film: 50 Liters Life, Director Biography – Caterina Tarducci, Riccardo Sartori

Kişi: Dr. Fatih Birol, IEA

Kurum: Açık Radyo

Siz bireysel olarak hayatınıza sürdürülebilirliği nasıl dahil ediyorsunuz?

Gelecek nesiller için, hem kullandığımız kaynakların hem de aldığımız kararların uzun vadeli sonuçlarını düşünmemiz gerekiyor. Gezegenimizin kaynaklarının sınırlı olduğunun farkında olarak tüketim yapmak, tüm insanların temel ihtiyaçlarına kavuşmalarına destek olmak hepimizin sorumluluğunda.

Ben de artan farkındalıkla hâlâ öğreniyor ve daha sürdürülebilir bir yaşam için yeni alışkanlıklar ediniyorum. Evde atıkları ayrıştırmayı, enerji verimliliği yüksek ürünler kullanmayı önemsiyorum. Elektronik aletleri prizlerde tutmamaya çalışıyorum. Kıyafet alışverişlerimde, kullanılan malzemelere daha çok dikkat ediyorum, sürdürülebilir malzemelerden üretilmiş olmasına önem veriyorum. Mutfakta yerel gıdalar tercih etmeye özen gösteriyorum.

SADE
SADE Tüm Yazıları